Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę ""Cyberbezpieczeństwo"" wg kryterium: Temat


Tytuł:
Kierunki działań instytucji europejskich na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa podmiotów państwowych i niepaństwowych w cyberprzestrzeni – wybrane przykłady
Autorzy:
Cichosz, Jolanta
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:
cybersecurity, European cybersecurity, challenges, cyberthreats
cyberbezpieczeństwo, europejskie cyberbezpieczeństwo, wyzwania, cyberzagrożenia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni na podstawie Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017–2022
Safety of children and youth in cyberspace under the National Framework of Cyber Security Policy of the Republic of Poland for years 2017–2022
Autorzy:
Olchanowski, Mateusz
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku
Tematy:
cyberbezpieczeństwo
cyberprzestrzeń
cyber security
cyberspace
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Application of the Threat Intelligence platformto increase the security of governmentinformation resources
Zastosowanie platform Threat Intelligence do zwiększenia ochrony zasobów informacji publicznej
Autorzy:
Nikolaienko, Bohdan
Vasylenko, Serhii
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Politechnika Lubelska. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
Tematy:
Threat Intelligence
cybersecurity
cyberdefense
cyberbezpieczeństwo
cyberochrona
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zmiany w strukturze centralnej administracji publicznej w świetle ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z 2018 r.
Changes in the Structure of the Central Public Administration in the Light of the Act on the National Cybersecurity System of 2018
Autorzy:
Toumi, Marzena
Data publikacji:
2021-04-30
Wydawca:
Wydawnictwo Adam Marszałek
Tematy:
cyberbezpieczeństwo
bezpieczeństwo
prawo
cybersecurity
security
law
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie metod uczenia maszynowego I zaawansowanego przetwarzania zdarzeń dla ochrony przemysłowych sieci infrastruktury krytycznej
Autorzy:
Dobski, Mikołaj
Frankowski, Gerard
Meyer, Norbert
Pilc, Michał
Twardawa, Mateusz
Data publikacji:
2019-12-26
Wydawca:
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Tematy:
cyberbezpieczeństwo
infrastruktura krytyczna
SCADA
uczenie maszynowe
detekcja anomalii
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Laboratorium Oceny Cyberbezpieczeństwa Instytutu Łączności – wymagania i wytyczne
IT Security Evaluation Facility at the National Institute of Telecommunications – requirements and guidelines
Autorzy:
Andrukiewicz, E.
Tekampe, N.
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
Tematy:
cyberbezpieczeństwo
ocena cyberbezpieczeństwa
certyfikacja
cybersecurity
cybersecurity evaluation
certification
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Badania świadomości bezpieczeństwa informacji w wybranych grupach społecznych: studentów, instruktorów harcerskich oraz pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Research on information security awareness in selected social groups: students, scout leaders and employees of the Regional Administrative Court
Autorzy:
Szmit, Maciej
Kaczmarek, Aneta
Data publikacji:
2019-09-25
Wydawca:
Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku
Tematy:
świadomość bezpieczeństwa informacji
cyberbezpieczeństwo
information security awareness
cybersecurity
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Cyberbezpieczeństwo a zarządzanie tożsamością w czasie pandemii – analiza przykładów zagrożeń
Cybersecurity and identity management during a pandemic – analysis of examples of threats
Autorzy:
Michałowska, Małgorzata
Hassa, Ewa
Data publikacji:
2022-07-14
Wydawca:
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Tematy:
cyberbezpieczeństwo
zarządzanie tożsamością
pandemia
cybersecurity
identity management
pandemic
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Cyberprzestrzeń a bezpieczeństwo dzieci w świetle rozwiązań Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Rady Europy
Cyberspace and child safety in the light of the solutions of the United Nations and the Council of Europe
Autorzy:
Maciejczuk, Mateusz
Wnorowski, Konrad
Olchanowski, Mateusz
Data publikacji:
2018-09-25
Wydawca:
Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku
Tematy:
bezpieczeństwo
dzieci
cyberprzestrzeń
cyberbezpieczeństwo
security
children
cyberspace
cyber security
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Niewidzialna infrastruktura Internetu – usługi chmurowe jako krytyczny element środowiska bezpieczeństwa. Przypadek Amazona
The invisible Internet infrastructure – cloud services as a critical element of the security environment. The Amazon case
Autorzy:
Gurtowski, Maciej
Waszewski, Jan
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Tematy:
chmura obliczeniowa
infrastruktura krytyczna
cyberbezpieczeństwo
cloud computing
critical infrastructure
cybersecurity
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Cyberzagrożenia w cyberprzestrzeni. Cyberprzestępczość, cyberterroryzm i incydenty sieciowe
Cyberthreats in cyberspace. Cybercrime, cyberterrorism and network incidents
Autorzy:
Skoczylas, Dominika
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
Tematy:
cyberbezpieczeństwo
cyberprzestępczość
cyberterroryzm
incydenty sieciowe
cybersecurity
cybercrime
cyberterrorism
network incidents
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Resilience of public administration bodies to cyberattacks
Odporność organów administracji publicznej na cyberataki
Autorzy:
Dudziak-Gajowiak, Dominika
Szleszyński, Artur
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Tematy:
cybersecurity
information security management
organisation
cyberbezpieczeństwo
zarządzanie bezpieczeństwem informacji
organizacja
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wybrane aspekty cyberbezpieczeństwa. Bezpieczeństwo fizyczne pracowni komputerowych
Selected aspects of cybersecurity. Physical security of computer labs
Autorzy:
Sekulski, Bartosz
Kordylewski, Daniel
Orenkiewicz, Krystian
Kaluziński, Mateusz
Lisiak-Felicka, Dominika
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Tematy:
cyberbezpieczeństwo
bezpieczeństwo fizyczne
sektor edukacyjny
cybersecurity
physical security
education sector
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Cyberterroryzm : zadania antyterrorystyczne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście obowiązujących aktów prawnych
Cyberterrorism : antiterrorist tasks of the Polish Armed Forces in the context of applicable legal acts
Autorzy:
Kośka, Marcin
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Towarzystwo Wiedzy Obronnej
Tematy:
siły zbrojne
cyberterroryzm
cyberprzestrzeń
cyberbezpieczeństwo
armed forces
cyberterrorism
cyberspace
cyber security
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Partnerstwo przedsiębiorców dostarczających infrastrukturę i usługi cyfrowe oraz podmiotów publicznych w zapewnieniu cyberbezpieczeństwa
Autorzy:
Pirożek, Łukasz
Data publikacji:
2020-01-05
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:
publiczno-prywatne partnerstwo
cyberprzestrzeń
cyberbezpieczeństwo
infrastruktura cyfrowa
usługi cyfrowe
CSIRT
incydent
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Phishing i pokrewne ataki socjotechniczne jako zagrożenie dla organizacji pozarządowych
Phishing and related social engineering attacks as a threat to non-governmental organizations
Autorzy:
Jancelewicz, Julia
Data publikacji:
2022-03-04
Wydawca:
Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
Tematy:
cyberbezpieczeństwo
phishing
socjotechnika
organizacje pozarządowe
cybersecurity
social engineering
non-governmental organizations
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni w państwowych dokumentach i programach partii politycznych. Wybory parlamentarne w Polsce w 2019 roku
Security in cyberspace in state documents and political party programmes: parliamentary elections in Poland in 2019
Autorzy:
Urbanek, Grzegorz
Data publikacji:
2020-12-17
Wydawca:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
Tematy:
cyberbezpieczeństwo
cyberprzestrzeń
bezpieczeństwo
partie polityczne
wybory
cybersecurity
cyberspace
security
political parties
elections
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Restrictions on the Exercising of Human and Civil Rights and Freedoms Due to Cybersecurity Issues
Ograniczenia w zakresie korzystania z wolności i praw człowieka i obywatela ze względu na cyberbezpieczeństwo
Autorzy:
Czuryk, Małgorzata
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:
cybersecurity
cyberspace
human rights and freedoms
cyberbezpieczeństwo
cyberprzestrzeń
wolności i prawa człowieka
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Bezpieczeństwo informatyczne inteligentnych systemów pomiarowych w świetle ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
IT security of smart measurement systems in the light of the act about the national cybersecurity system
Autorzy:
Babś, Aleksander
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Politechnika Gdańska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Tematy:
inteligentne systemy pomiarowe
cyberbezpieczeństwo
advanced metering systems
cyber security
AMI
cyber security directive
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w świetle regulacji europejskich i krajowych
Cybersecurity and personal data protection in the light of European and domestic regulations
Autorzy:
Hydzik, Władysław
Data publikacji:
2019-03-31
Wydawca:
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Tematy:
ochrona danych osobowych
cyberbezpieczeństwo
NIS
RODO
ryzyko
personal data protection
cybersecurity
GDPR
risk
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wybrane aspekty cyberbezpieczeństwa Unii Europejskiej na przykładzie Europolu
Selected aspects of European Union cyber security policy on the example of Europol
Autorzy:
Górka, Marek
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Geopolityczne
Tematy:
Europol
Unia Europejska,
polityka bezpieczeństwa
cyberbezpieczeństwo
cyberprzestępstwa
European Union
security policy
cybersecurity
cybercrime
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zagrożenia wynikające z implementacji koncepcji internetu rzeczy w wybranych obszarach zastosowań
Threats arising from the implementation of the concept of the internet of things in selected areas of applications
Autorzy:
Rot, Artur
Blaicke, Bartosz
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Cyberbezpieczeństwo
Internet rzeczy
Podatności
Ryzyko
Zagrożenia
Cybersecurity
Internet of Things
Risk
Threats
Vulnerabilities
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Cybersecurity and Protection of Critical Infrastructure
Cyberbezpieczeństwo a ochrona infrastruktury krytycznej
Autorzy:
Czuryk, Małgorzata
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:
cybersecurity
cyberspace
crisis management
critical infrastructure
cyberbezpieczeństwo
cyberprzestrzeń
zarządzanie kryzysowe
infrastruktura krytyczna
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The (Il)legitimacy of Cybersecurity. An Application of Just Securitization Theory to Cybersecurity based on the Principle of Subsidiarity
Autorzy:
Thumfart, Johannes
Data publikacji:
2022
Wydawca:
NASK - National Research Institute
Tematy:
cybersecurity
desecuritization
digital sovereignty
securitization
societal security
cyberbezpieczeństwo
desekurytyzacja
cyfrowa suwerenność
sekurytyzacja
bezpieczeństwo społeczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz