Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę ""Humor"" wg kryterium: Temat


Tytuł:
„Den letzten Zipfel des Gebetsmantels“ – Komische Inkongruenzen und ‚religiöser Humor‘ in Franz Kafkas Tagebuchaufzeichnungen und Briefen
“The hem of the prayer mantle” – Comical incongruencies and ‚religious humor’ in Franz Kafka’s diaries and letters
„Ostatni róg płaszcza modlitewnego“ – komiczne inkongruencje I ‘religijny humor’ w notatkach pamiętnikowych i listach Franza Kafki
Autorzy:
Sommerfeld, Beate
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Uniwersytet Szczeciński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Tematy:
Franz Kafka
Humor
Komik
Judentum
humor
comic
Judaism
komizm
judaizm
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Humor chrześcijanina w relacji do wybranych wartości w świetle twórczości Gilberta Keitha Chestertona i Clive’a Staplesa Lewisa
Christian Humor in Relation to Other Values in the Light of the Works of Gilbert Keith Chesterton and Clive Staples Lewis
Autorzy:
Wocial, Michał
Data publikacji:
2020-03-31
Wydawca:
Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego
Tematy:
humor a wartości
C.S. Lewis
G.K. Chesterton
humor and values
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Konteksty szkolno-wychowawcze w badaniach nad agresją werbalną i agresywnymi formami humoru
Review of research on verbal aggression and aggressive forms of humor in educational contexts
Autorzy:
Karolina, Koszałkowska
Data publikacji:
2019-01-02
Wydawca:
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Wydawnictwo APS
Tematy:
agresja werbalna
humor agresywny
nauczyciele
bullying
verbal aggression
aggressive humor
teachers
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Radzenie sobie przez humor dla relacji między stresem w pracy a satysfakcją zawodową
Coping humor for the relationship between a sense of stress at work and job satisfaction
Autorzy:
Kruczek, Agnieszka
Basińska, Małgorzata A.
Data publikacji:
2018-12-18
Wydawca:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera w Łodzi
Tematy:
satysfakcja z pracy
satysfakcja zawodowa
radzenie sobie przez humor
stres w pracy
Skala radzenia sobie przez humor
style humoru
job satisfaction
professional satisfaction
coping humor
sense of stress at work
Coping Humor Scale
humor styles
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Humor jako płaszczyzna oporu wobec negatywnych doświadczeń wspomagająca proces resocjalizacji
Humor as a “site of resistance” to negative experiences and a support in the resocialization process
Autorzy:
Karłyk-Ćwik, Anna
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Tematy:
humor
funkcje humoru
resocjalizacja
płaszczyzna oporu
resilience
functions of humor
resocialization
“resistance site”
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Gwara policyjna w powieściach kryminalnych Katarzyny Bondy - na podstawie serii z profilerem Hubertem Meyerem
The language of the police in crime novels by Katarzyna Bonda – based on the series with the profiler Hubert Meyer
Autorzy:
Bawej, Izabela
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Wydawnictwo Uczelniane
Tematy:
lice
dialect
vulgarism
humor
euphemism
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
‘touched’ by Humour in Life: Characters in John Mcgahern’s Fiction
Vom Humor im Leben „berührt“: Figuren in John McGaherns Werken
Życie „naznaczone” humorem: bohaterowie dzieł Johna McGaherna
Autorzy:
Radler, Dana
Data publikacji:
2020-12-31
Wydawca:
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. Wydawnictwo Uczelniane
Tematy:
John McGahern
das Narrative
der Humor
das Lachen
narracja
humor
śmiech
narrative
humour
laughter
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Niekończąca się historia. Memy internetowe w perspektywie narracji
A neverending story. Internet memes in the perspective of narration
Autorzy:
Sarna, Paweł
Norström, Róża
Data publikacji:
2022-10-10
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Katedra Italianistyki. Polskie Towarzystwo Retoryczne
Tematy:
internet memes
coronavirus
narrations
visual humor
weaponized rhetoric
memy internetowe
koronawirus
narracje
humor wizualny
retoryka uzbrojona
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Humor nauczycieli i jego związki z przewlekłym zmęczeniem – mediacyjna rola poczucia stresu w pracy
Teachers’ humor and its relationships with chronic fatigue − the mediating role of the sense of stress at work
Autorzy:
Kruczek, Agnieszka
Data publikacji:
2019-06-14
Wydawca:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera w Łodzi
Tematy:
nauczyciele
stres zawodowy
przewlekłe zmęczenie
radzenie sobie ze stresem przez humor
style humoru
stres nauczycieli
teachers
job stress
chronic fatigue
coping humor
humor styles
teachers’ stress
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
„Przekład komizmu” czy „komizm w przekładzie”, czyli o problemie tłumaczenia niemieckiej gry komputerowej „Deponia” na ję- zyk polski
Translation of humor or humor in translation. Some Problems of translating the German computer game Deponia into Polish
Autorzy:
Lesner, Emil Daniel
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydział Lingwistyki Stosowanej
Tematy:
translation of humor
translation techniques
translation strategies
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zjawisko humoru a nowoczesne technologie komunikacyjne. Analiza źródeł tworzenia i kanałów przekazu treści humorystycznych.
Humour and New Communication Technologies. The Analysis of Sources and Transmission Channels of Humorous Content
Autorzy:
Ochwat, Paweł
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydział Teologiczny
Tematy:
humor
nowoczesne technologie komunikacyjne
Internet
nowe media
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Style humoru wychowanków i wychowawców a klimat społeczny placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich
Styles of Humor of Wards and Educators and Social Climate of Juvenile Correctional Institutions
Autorzy:
Karłyk-Ćwik, Anna
Data publikacji:
2017-01-29
Wydawca:
Fundacja Pedagogium
Tematy:
humor
style humoru
klimat społeczny instytucji resocjalizacyjnych dla nieletnich
homor
styles of humor
juvenile correctional institutions
social climate
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wzajemne relacje między poczuciem humoru, stresem i wypaleniem zawodowym na przykładzie badań w grupie nauczycieli
Interrelationships between Humor, Stress and Professional Burnout on the Basis of the Research in a Group of Teachers
Autorzy:
Bulzak, Andrzej
Adamczyk, Marta
Kordek, Marcin
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Wyższa Szkoła Humanitas
Tematy:
humor,
poczucie humoru,
stres,
wypalenie zawodowe,
mechanizmy obronne,
profilaktyka,
uczeń,
nauczyciel
a sense of humor,
stress,
professional burnout,
defense mechanisms,
prevention,
student,
teacher
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
¿Es solo un chiste? Reconstruyendo los significados del derecho al sufragio femenino en Costa Rica, bajo la lupa del humor gráfico (1949-1953)
It’s Just a Joke? Re-Making the Meanings of Women Rights to Vote Throughout the Lenses of Graphic Humor in Costa Rica (1949-1953)
Autorzy:
MARTÍNEZ TOLEDO, Yanet
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Tematy:
humor gráfico
representación social de las mujeres
mujeres en política
violencia simbólica
graphic humor
social representation of women
women in politics
symbolic violence
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zwischen Komik und Postironie. Die Spielarten des Humors in Tyll von Daniel Kehlmann
Between comedy and post irony. The variations of humor in Tyll by Daniel Kehlmann
Między komizmem a postironią. Wariacje humoru w powieści Tyll Daniela Kehlmanna
Autorzy:
Badura, Bozena Anna
Data publikacji:
2020-12-31
Wydawca:
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. Wydawnictwo Uczelniane
Tematy:
Daniel Kehlmann
Tyll
humor
komizm
postironia
niemieckojęzyczna lite-ratura współczesna
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Russian warship, go fuck yourself! Sprachliche Grenzsetzungen, Abgrenzungen und Grenzüberschreitungen am Beispiel des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine
Russian warship, go fuck yourself! Językowe granice, demarkacje i transgresje na przykładzie rosyjskiej wojny napastniczej z Ukrainą
Russian warship, go fuck yourself! Linguistic limits, demarcations and transgressions as exemplified by the Russian war of aggression against Ukraine
Autorzy:
Havryliv, Oksana
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Tematy:
Sprache und Krieg
verbale Aggression
verbale Gewalt
Pejorativa
Humor
język i wojna
agresja werbalna
przemoc werbalna
pejoratywy
humor
language and war
verbal aggression
verbal violence
pejoratives
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Humorous Approaches to Environmental Issues. The Case of Illegal Logging in Romania
Humorystyczne podejście do kwestii środowiskowych. Przypadek nielegalnego pozyskiwania drewna w Rumunii
Autorzy:
Constantinescu, Mihaela-Viorica
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Krakowskie Towarzystwo TERTIUM
Tematy:
publikacje satyryczne
humor środowiskowy
recepcja humoru
satirical publications
environmental humour
humour appraisal
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Kwestionariusz Humor w Pracy – polska adaptacja Humor Climate Questionnaire (HCQ)
Humor at Work Questionnaire – Polish adaptation of Humor Climate Questionnaire (HCQ)
Autorzy:
Stańczak, Aleksander
Drabek, Marcin
Data publikacji:
2018-03-09
Wydawca:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera w Łodzi
Tematy:
adaptacja
kwestionariusz
praca
humor
klimat organizacyjny
HCQ
adaptation
questionnaire
work
organizational climate
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Die verschiedenen Gesichter von Christian Morgenstern: Einige Bemerkungen zu seinem Schaffen und zur Rezeption seiner Werke
The different faces of Christian Morgenstern: Some remarks about his work and the reception of his works
Autorzy:
Sośnicka, Dorota
Nyczka-Pisarski, Margarete
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Szczeciński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Tematy:
Christian Morgenstern
Lyrik
Naturlyrik
Humor
Groteske
Mystik
Kindergedichte
poetry
nature poems
humour
grotesque
mysticism
nursery rhymes
liryka
wiersze o przyrodzie
humor
groteska
mistycyzm
wiersze dla dzieci
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Exploring the Construction of Identities in Written Humorous Narratives by L2 Learners of Greek
Badania nad konstruowaniem tożsamości w tekstach narracyjnych o charakterze humorystycznym na przykładzie uczących się języka greckiego jako obcego
Autorzy:
Gasteratou, Spyridoula
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Krakowskie Towarzystwo TERTIUM
Tematy:
narratives
humor
identities
L2
GTVH
teksty narracyjne
tożsamość
język grecki jako obcy
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Worüber lachen die Deutschen? Einige Bemerkungen zum deutschen Witz
What do the Germans laugh at? Some remarks on the German joke
Autorzy:
Sikorska-Bujnowicz, Katarzyna
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Tematy:
badania nad humorem
niemieckie poczucie humoru
żart i norma
klasyfikacja żartów
struktura żartów
humor research
joke and standard
German sense of humor
classification of jokes
structure of jokes
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Jak pan Rajewicz do Piotrkowa jechał, czyli o wierszu z rękopisu Działyńskich uwag kilka
How Mr Rajewicz travelled to Piotrkow. A few remarks about the poem from the manuscript of the Działyńskis family
Autorzy:
Mieszek, Małgorzata
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Silva rerum
the Dzialynskis family
humor
sylwy szlacheckie XVIII wieku
Działyńscy – rodzina
komizm
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
La conceptualización lingüística del tabú en el discurso humorístico subversivo
The Linguistic Conceptualisation of Taboo in the Subversive Humorous Discourse
Autorzy:
Linares Bernabéu, Esther
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
tabú
humor verbal
comunicación eufemística
comunicación disfemística
taboo
verbal humour
euphemistic communication
dysphemistic communication
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Frazeologiczne wykładniki humoru w tytułach współczesnych polskich komedii kryminalnych
Phraseological exponents of humour in the titles of contemporary Polish crime comedies
Autorzy:
Jędrzejczak, Beata
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Uniwersytet Szczeciński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Tematy:
phraseology
crime comedy titles
humour
paratexts
pragmatics
frazeologia
tytuły komedii kryminalnych
humor
paratekst
pragmatyka
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz