Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę ""Rzeczywistość wirtualna"" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-77 z 77
Tytuł:
Preliminary research on application of virtual reality as optical stimulation in videonystagmography
Autorzy:
Kostorz, I.
Kowalski, W.
Ludwig, Z.
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach. Instytut Informatyki. Zakład Systemów Komputerowych
Tematy:
videonystagmography
virtual reality
optokinetic stimulation
wideonystagmografia
rzeczywistość wirtualna
stymulacja optokinetyczna
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie technik rzeczywistości wirtualnej w zdalnej kontroli pracy robota inspekcyjnego
The use of virtual reality techniques in the remote control of the inspection robot
Autorzy:
Jankowski, J.
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
Tematy:
teleoperacja
rzeczywistość wirtualna
robot mobilny
teleoperation
virtual reality
mobile robot
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Symulacja współpracy z robotem wirtualnym środowisku pracy. Wyniki badań ankietowych - praktyka (2)
Cooperation with robots in the virtual occupational environment. Survey research - practice (2)
Autorzy:
Grabowski, Andrzej
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Centralny Instytut Ochrony Pracy
Tematy:
roboty współpracujące
rzeczywistość wirtualna
wyniki badań
robots
virtual reality
research results
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Symulacja współpracy z robotem w wirtualnym środowisku pracy. Wyniki badań ankietowych - założenia teoretyczne (1)
Simulated cooperation with a robot in the virtual occupational environment. Survey research - theoretical foundation (1)
Autorzy:
Grabowski, Andrzej
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Centralny Instytut Ochrony Pracy
Tematy:
roboty współpracujące
rzeczywistość wirtualna
procedura badań
robots
virtual reality
research tools
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Przyszłe wirtualne dziedzictwo architektoniczne – wstępne rozpoznanie problemu
Future virtual architectural heritage – preliminary diagnosis
Autorzy:
Janowski, Tomasz
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Tematy:
architektura cyfrowa
architektura wirtualna
rzeczywistość wirtualna
digital architecture
virtual architecture
virtual reality
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The multidisciplinary integration of knowledge, approaches and tools: toward the sensory human experience centres
Autorzy:
Masullo, Massimiliano
Maffei, Luigi
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Politechnika Poznańska. Instytut Mechaniki Stosowanej
Tematy:
multidisciplinary
multisensory
experiences
approaches
virtual reality
multidyscyplinarność
wielosensorowość
doświadczenia
podejścia
rzeczywistość wirtualna
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Na własnej skórze. Wprowadzenie do ASMR jako transmedialnego zjawiska estetycznego
First-hand experience. Introduction to ASMR as a transmedia aesthetic phenomenon
Autorzy:
Iwasiów, Sławomir
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Narodowe Centrum Kultury
Tematy:
asmr
transmedialność
konwergencja
rzeczywistość wirtualna
media społecznościowe
transmediality
convergence
virtual reality
social media
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Virtual Reality for Stroke Rehabilitation: assessment, training and the effect of virtual therapy
Rzeczywistość wirtualna w rehabilitacji poudarowej – badania, trening i efekty terapii wirtualnej
Autorzy:
Kiper, Paweł
Turolla, Andrea
Piron, Lamberto
Agostini, Michela
Baba, Alfonc
Rossi, Simonetta
Tonin, Paolo
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Tematy:
Stroke
rehabilitatio
virtual reality
motor control
udar mózgu
rehabilitacja
rzeczywistość wirtualna
kontrola ruchu
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Assessment of virtual teacher feedback for the recovery of the upper limb after a stroke. Study protocol for a randomized controlled trial
Ocena wpływu wzrokowej informacji zwrotnej na poprawę funkcji kończyny górnej po udarze mózgu. Protokół badania randomizowanego
Autorzy:
Kiper, Pawel
Zucconi, Carla
Agostini, Michela
Baba, Alfonc
Dipalma, Francesco
Berlingieri, Carmine
Longhi, Claudia
Tonin, Paolo
Turolla, Andrea
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Tematy:
Virtual reality
stroke
rehabilitation
visual feedback
rzeczywistość wirtualna
udar mózgu
rehabilitacja
wizualna informacja zwrotna
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The training application based on VR interaction scenarios –with examples for logistics
Aplikacja szkoleniowa oparta na scenariuszach interakcji VR –na przykładach dla logistyki
Autorzy:
Włodyka, Wojciech
Bober, Dariusz
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Politechnika Lubelska. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
Tematy:
virtual reality
industrial training
learning systems
logistics
rzeczywistość wirtualna
szkolenie przemysłowe
systemy edukacyjne
logistyka
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The training application based on VR interaction scenarios –with examples for logistics
Aplikacja szkoleniowa oparta na scenariuszach interakcji VR –na przykładach dla logistyki
Autorzy:
Włodyka, Wojciech
Bober, Dariusz
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Politechnika Lubelska. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
Tematy:
virtual reality
industrial training
learning systems
logistics
rzeczywistość wirtualna
szkolenie przemysłowe
systemy edukacyjne
logistyka
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Aiding the processes of machinery design, maintenance and diagnostics using augmented reality
Zastosowanie poszerzonej rzeczywistości we wspomaganiu procesów projektowania, obsługi oraz diagnostyki maszyn
Autorzy:
Moczulski, W.
Januszka, M.
Panfil, W.
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej PAN
Tematy:
rzeczywistość poszerzona
rzeczywistość wirtualna
projektowanie
obsługa
diagnostyka
augmented reality
virtual reality
designing
maintenance
diagnostics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Technologia a praca: nowe kompetencje a stare reguły, czyli o wirtualnym świecie, jego możliwościach i wymaganiach
Technology vs Work: New Competences and Old Rules? Virtual World, its Capabilities and Requirements
Autorzy:
Stefaniak, Izabela Maria
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Organizacja pracy
Rynek pracy
Rzeczywistość wirtualna
Technologia
Labour market
Technology
Virtual reality
Work organisation
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Cyberprzestrzeń – poszerzona przestrzeń społeczna – wybrane obszary ewaluacji
Cyberprzestrzeń – diversified social space – chosen evaluation areas
Autorzy:
Kuzior, A.
Janczyk, J.
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
Internet
rzeczywistość wirtualna
cyberprzestrzeń
symulakry
przestrzeń społeczna
virtual reality
simulacra
social space
cyber space
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A New Approach to Vocational Education and Training on the Example of JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.
Nowe podejście do kształcenia i szkolenia zawodowego na przykładzie JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.
Autorzy:
Cyrulik, Gabriel
Augustyn, Antoni
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin
Tematy:
kształcenie i szkolenie zawodowe dorosłych
rzeczywistość wirtualna
vocational education and training of adults
virtual reality
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Możliwości wykorzystania rzeczywistości wirtualnej do projektowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Designing a workplace for workers with motion disability with computer simulation and virtual reality tehniques
Autorzy:
Budziszewski, P.
Grabowski, A.
Jankowski, J.
Milanowicz, M.
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Centralny Instytut Ochrony Pracy
Tematy:
rzeczywistość wirtualna
projektowanie stanowiska pracy
stanowisko pracy
niepełnosprawność
niepełnosprawność ruchowa
virtual reality
workplaces design
workstand
disability
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Development of Critical Infrastructure Resilience by Using Virtual Failure Simulations on the Example of a Power Plant
Zwiększanie odporności infrastruktury krytycznej poprzez wykorzystanie wirtualnych symulacji awarii na przykładzie elektrowni
Autorzy:
Grabowski, Andrzej
Wodzyński, Mieszko
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Tematy:
critical infrastructure
reliability
virtual reality
training application design
infrastruktura krytyczna
niezawodność
rzeczywistość wirtualna
projektowanie aplikacji szkoleniowych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Evaluation of an Interactive Simulation of Continuity Related to the Operations and Recovery of Critical Infrastructure Facilities
Ocena interaktywnej symulacji zachowania ciągłości funkcjonowania i przywracania sprawności obiektów infrastruktury krytycznej
Autorzy:
Grabowski, Andrzej
Urbańska, Zuzanna
Kalwasiński, Dariusz
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Tematy:
Critical Infrastructure
reliability
virtual reality
training application design
infrastruktura krytyczna
niezawodność
rzeczywistość wirtualna
projektowanie aplikacji szkoleniowych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie kontrolera Kinect oraz zestawu czujników inercyjnych do rejestracji ruchu człowieka dla potrzeb rzeczywistości wirtualnej oraz sterowania
Kinect and inertial sensor based motion capture system for virtual reality and remote control tasks
Autorzy:
Budziszewski, P.
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
Tematy:
rzeczywistość wirtualna
rejestracja ruchu
kinect
żyroskop
akcelerometr
magnetometr
virtual reality
motion capture
Kinect
gyroscope
accelerometer
magnetometer
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości jako nowoczesnego narzędzia wsparcia w kształceniu inżynierów
The possibility of using virtual reality as innovative tools for supporting engineers education
Autorzy:
Korniejenko, K.
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Politechnika Gdańska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Tematy:
rzeczywistość wirtualna
rzeczywistość rozszerzona
wizualizacja 3D
edukacja
virtual reality
augmented reality
3D visualization
education
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Use of Virtual Reality for Training in Securing the Functioning of Critical Infrastructure
Zastosowanie rzeczywistości wirtualnej do szkoleń w zakresie zabezpieczenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej
Autorzy:
Grabowski, Andrzej
Wodzyński, Mieszko
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Tematy:
critical infrastructure
reliability
virtual reality
development of training applications
infrastruktura krytyczna
niezawodność
rzeczywistość wirtualna
projektowanie aplikacji szkoleniowych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wirtualna rzeczywistość w architekturze. Zastosowania i korzyści
Virtual reality in architecture – Applications and benefits
Autorzy:
Urbanowicz, Barbara
Szuliński, Tomasz
Data publikacji:
2020
Wydawca:
PWB MEDIA Zdziebłowski
Tematy:
rzeczywistość wirtualna
architektura
zastosowanie
korzyść
środowisko wirtualne
osiedle mieszkaniowe
virtual reality
architecture
application
advantage
virtual environment
residential
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza zastosowania okularów 3D w symulacji przestrzennej na przykładzie wizualizacji architektonicznej
Analysis of the 3D glasses application in a spatial simulation on the basis of the architectural visualization
Autorzy:
Smaga, Mateusz Karol
Plechawska-Wójcik, Małgorzata
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Politechnika Lubelska. Instytut Informatyki
Tematy:
rzeczywistość wirtualna
unity
grafika 3D
skany 3D
virtual reality
3D graphics
3D scans
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Hybrid Reality in the Internet of Things as an Environment for Transferring Knowledge
Rzeczywistość hybrydowa w Internecie Wszechrzeczy jako środowisko do transferu wiedzy
Autorzy:
Woźniakowski, Tomasz
Orłowski, Arkadiusz
Data publikacji:
2020-06-29
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Tematy:
rzeczywistość wirtualna
rzeczywistość rozszerzona
zarządzanie wiedzą
akumulacja wiedzy
virtual reality
augmented reality
knowledge management
accumulation of knowledge
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Cyberprzestrzeń jako "forum" oddziałujące na młode pokolenia w refleksji Jana Pawła II
Cyberspace as a Forum Influencing T Young Generations in John Paul II Reflection
Autorzy:
Pawiak, Anna
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Tematy:
Internet
cyberprzestrzeń
rzeczywistość wirtualna
komunikacja międzyludzka
wartości
tożsamość
wiedza
cyberspace
virtual reality
interpersonal communication
values
identity
knowledge
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Subiektywne odczucia wskazujące na występowanie choroby symulatorowej i zmęczenie po ekspozycji na rzeczywistość wirtualną
Subjective sensations indicating simulator sickness and fatigue after exposure to virtual reality
Autorzy:
Malińska, Marzena
Zużewicz, Krystyna
Bugajska, Joanna
Grabowski, Andrzej
Data publikacji:
2014-10-27
Wydawca:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera w Łodzi
Tematy:
choroba symulatorowa
film stereoskopowy
film niestereoskopowy
rzeczywistość wirtualna
simulator sickness
stereoscopic movie
non-stereoscopic movie
virtual reality
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Rzeczywistość wirtualna w architekturze - zastosowania i korzyści. Część 3
Virtual reality in architecture - applications and benefits. Part 3
Autorzy:
Szuliński, Tomasz
Data publikacji:
2021
Wydawca:
PWB MEDIA Zdziebłowski
Tematy:
AR
rzeczywistość rozszerzona
środowisko wirtualne zbudowane
rzeczywistość wirtualna
architektura
augmented reality
virtual built environment
virtual reality
architecture
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Sieci społecznościowe w ukraińskiej edukacji: blaski i cienie
Social networks in Ukrainian education: light and shadows
Autorzy:
Jaroszenko, A.
Andruszkiewicz, F.
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
portale społecznościowe
rzeczywistość wirtualna
sfera informacyjna
bezpieczeństwo informacyjne
social networks
education
virtual reality
information sphere
information security
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Will the use of virtual reality lead to a revolution in marketing communication?
Czy wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości doprowadzi do rewolucji w komunikacji marketingowej?
Autorzy:
Szymczak, Anna
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa
Tematy:
virtual reality
augmented reality
3D visualization
marketing communication
rzeczywistość wirtualna
rzeczywistość rozszerzona
wizualizacja 3D
komunikacja marketingowa
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The application of virtual reality in neuro-rehabilitation: motor re-learning supported by innovative technologies
Zastosowanie rzeczywistości wirtualnej w neurorehabilitacji; innowacyjne technologie wspomagające ponowne uczenie się ruchu
Autorzy:
Kiper, Paweł
Szczudlik, Andrzej
Mirek, Elżbieta
Nowobilski, Roman
Opara, Józef
Agostini, Michela
Tonin, Paolo
Turolla, Andrea
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Tematy:
virtual reality
Robot-aided therapy
motor learning
Rehabilitation
rzeczywistość wirtualna
terapia wspomagana przez robota
uczenie się ruchu
rehabilitacja
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Rzeczywistość wirtualna w architekturze - zastosowania i korzyści. Cz. 2
Virtual reality in architecture - applications and benefits, part 2
Autorzy:
Urbanowicz, Barbara
Szuliński, Tomasz
Data publikacji:
2021
Wydawca:
PWB MEDIA Zdziebłowski
Tematy:
rzeczywistość wirtualna
środowisko wirtualne
środowisko zbudowane
architektura
przyszłość
projektowanie
virtual reality
virtual environment
built environment
architecture
future
design
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Survey Smulator – platforma VR dla edukacji w przemyśle morskim
Survey Simulator – VR educational platform for maritime industry
Autorzy:
Żrodowski, C.
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Politechnika Gdańska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Tematy:
rzeczywistość wirtualna
symulacja
grafika 3D
oceanotechnika
okrętownictwo
edukacja
virtual reality
simulation
3D graphics
offshore
shipbuilding
education
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Artefakty i technologia kultur wojskowych wspierająca weteranów z niepełnosprawnością
Artifacts, military culture and technologies in the service of veterans with disabilities
Autorzy:
Borowska-Beszta, Beata
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Narodowe Centrum Kultury
Tematy:
kultura wojskowa
weterani
ptsd
technologia
wsparcie
online
rzeczywistość wirtualna (vr)
military culture
veterans
technology
online assistance
virtual
reality (vr)
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Choroba symulatorowa w szkoleniu pilotów wojskowych i cywilnych różnych typów statków powietrznych
Simulator sickness in the aircraft training of military and civil pilots of various types of aircraft
Autorzy:
Wojciechowski, Przemysław
Błaszczyk, Jan
Data publikacji:
2019-06-14
Wydawca:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera w Łodzi
Tematy:
choroba symulatorowa
rzeczywistość wirtualna
pilot
badanie ankietowe
symulatory
kwestionariusz SSQ
simulator sickness
virtual reality
questionnaire survey
simulators
Simulator Sickness Questionnaire
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Digitalizacja świata realnego na potrzeby tworzenia wirtualnej rzeczywistości w architekturze
Digitization of the real world for the purposes of creating virtual reality in architecture
Autorzy:
Szuliński, Tomasz
Data publikacji:
2022
Wydawca:
PWB MEDIA Zdziebłowski
Tematy:
rzeczywistość wirtualna
fotogrametria
skanowanie 3D
środowisko zbudowane
środowisko wirtualne
virtual reality
photogrammetry
3D scan
built environment
virtual environment
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ocena przydatności badań wykorzystujących symulator samochodowy do weryfikacji stosowania przez kierowców wytycznych eco-drivingu
Evaluate the usefulness of research using a passenger vehicle simulator to verify the application of the eco-driving guidelines by drivers
Autorzy:
Orszulak, B.
Merkisz, J.
Andrzejewski, M.
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych
Tematy:
eco-driving
symulator
program szkoleń
prawo jazdy
rzeczywistość wirtualna
styl jazdy
simulator
training program
driver's license
virtual reality
driving style
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Rękawica rzeczywistości wirtualnej : budowa systemu śledzenia ruchu ręki oraz palców wykorzystywanego w technice rzeczywistości wirtualnej
Construction of Hand Motion Capture System Used for Virtual Technology
Autorzy:
Jankowski, J.
Welenc, H.
Grabowski, A.
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Tematy:
rękawica rzeczywistości wirtualnej
system śledzenia ruchu
rzeczywistość wirtualna
interfejs człowiek – komputer
data glove
finger motion capture
virtual reality
human–computer interaction
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Design of a Research and Training Platform for Operating Portable Chainsaws Using Virtual Reality Technology
Projekt platformy badawczo-szkoleniowej do obsługi przenośnych pilarek łańcuchowych z zastosowaniem technologii wirtualnej rzeczywistości
Autorzy:
Wodzyński, Mieszko
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Tematy:
virtual reality
VR
research and training platform
chainsaw
forestry
work safety
rzeczywistość wirtualna
platforma badawczo-szkoleniowa
pilarka łańcuchowa
leśnictwo
bezpieczeństwo pracy
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Conditions of the development of electronic commerce in Poland
Uwarunkowania rozwoju handlu elektronicznego w Polsce
Autorzy:
Pieczarka, Katarzyna
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
e-Commerce
ICT
Omnichannel commerce
Mobile commerce
Virtual Reality
Augmented Reality
handel elektroniczny
handel wielokanałowy
handel mobilny
rzeczywistość wirtualna
rzeczywistość rozszerzona
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Supporting Older Workers in the Context of Industry 4.0 Requirements
Wspomaganie starszych pracowników w kontekście wymagań Przemysłu 4.0
Autorzy:
Grabowski, Andrzej
Wodzyński, Mieszko
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Tematy:
Industry 4.0
virtual reality
designing training applications
remote controlled robot
Przemysł 4.0
rzeczywistość wirtualna
projektowanie aplikacji szkoleniowych
zdalnie sterowane roboty
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
WSPÓŁCZESNA PRZESTRZEŃ OBECNOŚCI CZŁOWIEKA – MIĘDZY REALNOŚCIĄ A WIRTUALNOŚCIĄ
CONTEMPORARY SPACE OF HUMAN PRESENCE – BEETWEN REALITY AND VIRTUALITY
Autorzy:
Morbitzer, Janusz
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Wyższa Szkoła Humanitas
Tematy:
rzeczywistość wirtualna,
świat realny,
świat hybrydowy,
przestrzeń edukacyjna,
kultura,
media,
wyobraźnia,
immersja
virtual reality,
real world,
hybrid world,
educational space,
culture, media,
imagination,
immersion
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Matrix i pół-Matrix czyli rzeczywistość wirtualna i rzeczywistość rozszerzona jako wyzwania dla tożsamości, kultury, sztuki
MATIX AND SEMI-MATRIX, OR VIRTUAL REALITY AND AUGMENTED REALITY AS A CHALLENGE FOR IDENTITY, CULTURE, ART AND EDUCATION
Autorzy:
Siwak, Wojciech
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Tematy:
rzeczywistość wirtualna (VR)
rzeczywistość rozszerzona (AR)
kultura
sztuka
edukacja
technologie przyszłości.
virtual reality (VR)
augmented reality (AR)
culture
art
education
technologies of the future
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wirtualne stanowisko dydaktyczne do symulacji procesów technologicznych z zastosowaniem sterownika PLC, baz danych MYSQL oraz wirtualnej rzeczywistości
Virtual didactic test unit for technological processes simulation with PLC driver, MYSQL data bases and virtual reality
Autorzy:
Olak, K.
Wróbel, A.
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Politechnika Śląska
Tematy:
sterownik PLC
rzeczywistość wirtualna
automatyka przemysłowa
program PLC Studio
symulacja
proces technologiczny
PLC controller
virtual reality
industrial automation
PLC Studio program
simulation
technological process
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Utilisation of Games and Virtual Reality to Train Competences Relating to Industry 4.0
Zastosowanie gier i rzeczywistości wirtualnej do szkolenia kompetencji związanych z Przemysłem 4.0
Autorzy:
Grabowski, Andrzej
Wodzyński, Mieszko
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Tematy:
Industry 4.0
production process management
augmented reality
virtual reality
training game
Przemysł 4.0
zarządzanie procesem produkcji
rzeczywistość wirtualna
rzeczywistość wzbogacona
gra szkoleniowa
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Traversing the Metaverse: the new frontiers for computer-mediated communication and natural language processing
Przemierzając metawersum: nowe granice w komunikacji zapośredniczonej przez komputer i w przetwarzaniu języka naturalnego
Autorzy:
Solska, Dagmara
Data publikacji:
2022-12-31
Wydawca:
Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
Tematy:
metaverse
virtual reality
computer mediated communication
natural language processing
cyberspace
computational linguistics
metawersum
rzeczywistość wirtualna
przetwarzanie języka naturalnego
cyberprzestrzeń
lingwistyka komputerowa
komunikacja zapośredniczona przez komputer
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza możliwości zastosowania wirtualnej rzeczywistości w szkoleniach BHP w budownictwie
An analysis of the applicability of virtual reality to health and safety training in the construction industry
Autorzy:
Szóstak, Mariusz
Napiórkowski, Mateusz
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Tematy:
BHP
bezpieczeństwo i higiena pracy
szkolenie BHP
rzeczywistość wirtualna
budownictwo
badanie ankietowe
OHS
occupational health and safety
OSH training
virtual reality
construction industry
survey research
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Interactive Education of Engineers in the Field of Fault Diagnosis and Fault-Tolerant Control
Interaktywne kształcenie inżynierów w zakresie diagnostyki procesów i sterowania odpornego na błędy
Autorzy:
Moczulski, W.
Przystałka, P.
Wachla, D.
Panfil, W.
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
Tematy:
fault diagnosis
fault-tolerant control
information technologies
virtual reality
interactive education tools
diagnostyka uszkodzeń
sterowanie odporne na błędy
technologie informacyjne
rzeczywistość wirtualna
narzędzia interaktywne w kształceniu
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Nowa Estetyka i rzeczywistość poszerzona o sferę cyfrową
New Aesthetics and the reality augmented by the digital realm
Autorzy:
Mirocha, Łukasz
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Jagielloński. Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
Tematy:
New Aesthetic
James Bridle
virtual reality
interaction
cultural transformation
Object-Oriented-Ontology
augmented space
Internet
Lev Manovich
cyberspace
Nowa Estetyka
ontologia zorientowana podmiotowo
cyberprzestrzeń
rzeczywistość wirtualna
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Interakcja człowieka ze środowiskiem wirtualnym za pomocą rzeczywistych i wirtualnych elementów sterowniczych
Interaction of a Human with Virtual Environment Using Real and Virtual Control Elements
Autorzy:
Kalwasiński, D.
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Tematy:
automatyka i robotyka
rękawica VR z siłowym sprzężeniem zwrotnym
symulowanie wrażenia dotyku
rzeczywistość wirtualna (VR)
automatics and robotics
glove VR with force feedback
simulation of sense of touch
virtual reality (VR)
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Methodology of Using Augmented Reality Technology in the Training of Future Computer Science Teachers
Metodologia wykorzystania technologii rozszerzonej rzeczywistości w szkoleniu przyszłych nauczycieli informatyki
Autorzy:
Balyk, Nadiia
Grod, Inna
Vasylenko, Yaroslav
Shmyger, Galyna
Oleksiuk, Vasyl
Data publikacji:
2021-06-29
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Tematy:
rzeczywistość rozszerzona
rzeczywistość wirtualna
zestaw narzędzi dla programistów do rzeczywistości rozszerzonej
zestaw do tworzenia oprogramowania
zintegrowane środowisko programistyczne
augmented reality
virtual reality
augmented reality software developer toolkit
software development kit
integrated development environment
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Możliwości wykorzystania egzoszkieletów do wspomagania pracowników w czynnościach wymagających siły, wirtualnych szkoleniach czy rehabilitacji
Possibilities of the use of exoskeletons to support employees’ strength-dependent activities, virtual training or rehabilitation
Autorzy:
Grabowski, Andrzej
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Centralny Instytut Ochrony Pracy
Tematy:
egzoszkielety
wspomaganie pracowników
rzeczywistość wirtualna
zdalnie sterowane roboty
szkolenia
powrót do pracy po wypadku
fizjoterapia
exoskeletons
supporting workers at work
virtual reality
remote-controlled robots
training
return to work after an accident
physiotherapy
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Innowacje technologiczne – świat wirtualny – przyczyną opracowania nowych dróg komunikacji w procesie zdobywania wiedzy
Technological innovations – virtual world – a reason of developing new ways of communication in the process of gaining knowledge
Autorzy:
Wawrzynek, Karin Anna
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Tematy:
nowe drogi komunikacji
nowe media
szybki dostęp do informacji
wiedza
internet
rzeczywistość wirtualna
nowe formy interakcji
new ways of communications
new media
rapid access to information
knowledge
virtual reality
new forms of interaction
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-77 z 77

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz