Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę ""Zachowanie"" wg kryterium: Temat


Tytuł:
Relationship between mode choice and the location of supermarkets – empirical analysis in Austria
Zależność pomiędzy wyborem trybu oraz lokalizacją supermarketów – analiza empiryczna w Austrii
Autorzy:
Klementschitz, R.
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
mobility behaviour
shopping behaviour
supermarkets
Austria
zachowanie mobilności
zachowanie handlowe
supermarkety
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Operacjonalizacja zachowania nieuczciwego w badaniach psychologicznych
Operationalization of Dishonest Behavior in Psychological Experimentation
Autorzy:
Wypler, Wojciech
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Tematy:
nieuczciwe zachowanie
oszukiwanie
eksperyment psychologiczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zachowanie ludzi jako jeden z czynników determinujących przebieg procesu ewakuacji
Human behaviour as one of the factors determining the course of the evacuation process
Autorzy:
Cłapa, I.
Dziubiński, M.
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego
Tematy:
zachowanie ludzi
ewakuacja
tłum
zachowanie tłumu
eksperyment
human behavior
evacuation
crowd
crowd behaviour
experiment
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Factors Influencing Unsafe Behaviors and Accidents on Construction Sites: A Review
Autorzy:
Khosravi, Y.
Asilian-Mahabadi, H.
Hajizadeh, E.
Hassanzadeh-Rangi, N.
Bastani, H.
Behzadan, A. H.
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Centralny Instytut Ochrony Pracy
Tematy:
unsafe behavior
accident
construction
content analysis
review
budownictwo
wypadki przy pracy
zachowanie a wypadki
zachowanie niebezpieczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Mental Health of Adolescents in Ukraine and Poland: Comparative Analysis of Internalizing and Externalizing Disorders
Zdrowie psychiczne nastolatków w Ukrainie i w Polsce: analiza porównawcza zaburzeń internalizacyjnych i eksternalizacyjnych
Autorzy:
Shchudlo, Svitlana
Futysh, Maria
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
Tematy:
nastolatki
ryzykowne zachowanie
internalizacyjne problemy
eksternalizacyjne problemy
zdrowie psychiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
TROSKA KOŚCIOŁA O LOS STWORZENIA. Kryzys ekologiczny i zadania chrześcijan
Preoccupation of the Church about Fate of the Creation. Ecological Crisis and Tasks of Christians
Autorzy:
Hryniewicz OMI, Wacław
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Opolski. Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego
Tematy:
Kościół
ekologia
zachowanie/integralność stworzenia
Światowa Rada Kościołów
jedność
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Factors influencing university students behavior in the moment of information about meat-safety hazard
Czynniki wpływające na zachowania studentów w momencie informacji o zagrożeniu bezpieczeństwa mięsa
Autorzy:
Radzymińska, Monika
Rosak, Mirosław
Jakubowska, Dominika
Data publikacji:
2011-12-15
Wydawca:
Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
Tematy:
zachowanie
studenci
zagrożenia bezpieczeństwa mięsa
behavior
students
meat safety hazards
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Postawy i zachowania mieszkańców województwa pomorskiego wobec żywności ekologicznej
Attitudes and behavior of Pomeranian voivodship citizens towards organic food
Autorzy:
Śmiechowska, M.
Śmiejkowska, I.
Data publikacji:
2006
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
Tematy:
żywność ekologiczna
postawa
zachowanie
zakup
organic food
attitude
behavior
purchase
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Psychological, social and environmental predictors of physical activity in Mexican adolescents
Psychologiczne, społeczne i środowiskowe czynniki wpływające na aktywność fizyczną u nastolatków meksykańskich
Autorzy:
Cocca, A.
Chmelik, F.
Cocca, M.
Verdugo, F.D.E.
Cuenca, L.T.R.
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Tematy:
health
exercise
youth
environment
behavior
zdrowie
ćwiczenia
młodzież
środowisko
zachowanie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Mindfullness – trening uważności wśród dzieci i młodzieży w profilaktyce cyberprzemocy
Mindfulness programs for children and adolescents to prevent cyberbullying
Autorzy:
Gregorek, Anna
Data publikacji:
2018-03-07
Wydawca:
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Wydawnictwo APS
Tematy:
cyberbullying
mindfulness
neuroscience
prevention
behavior
cyberprzemoc
uważność
neuronauka
profilaktyka
zachowanie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
BADANIE NA TEMAT KRYMINALNYCH I SOCJOLOGICZNYCH ZACHOWAŃ RECYDYWISTÓW ORAZ ŚRODKÓW ZAPOBIEGAWCZYCH W ODNIESIENIU DO SYTUACJI PRAWNO-KARNEJ PAŃSTWA BANGLADESZ
Autorzy:
Sunjida, Islam,
Antora, Goswami,
Data publikacji:
2019-09-04
Wydawca:
Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka – Edukacja – Rozwój w Warszawie
Tematy:
recydywa
zachowanie przestępcze
ponowne aresztowanie
więzienie
kara
uwięzienie
system sądowniczy
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Terroryzm jako zjawisko społeczno-polityczne i psychologiczne
Terrorism as a Socio-Political and Psychological Phenomenon
Терроризм как социо-психологический феномен
Autorzy:
Kukartseva, Marina A.
Data publikacji:
2019-12-30
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Tematy:
terroryzm
terror
indywidualne zachowanie
biopolityka
psychopolityka
terrorism
schismogenesis
biopolitics
psychopolitics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ rozkładu obciążenia ekwiwalentnego na zachowanie membrany modelującej zbrojenie warstwy transmisyjnej
The effect of the equivalent load distribution on the behaviour of a membrane modelling the reinforcement of a load transfer platform
Autorzy:
Gajewska, B.
Gajewski, M.
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Tematy:
kolumny sztywne
warstwa transmisyjna
zbrojenie warstwy transmisyjnej
zachowanie
zbrojenia
izotropowe membrany
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Autentyzm versus udostępnienie. Granice kompromisów w konserwacji byłego obozu Auschwitz-Birkenau
Authenticity versus sharing. Boundaries of compromises in the preservation of the former Auschwitz-Birkenau camp
Autorzy:
Łopuska, Anna
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Politechnika Lubelska. Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków
Tematy:
ochrona
zachowanie
wartość
autentyczność
dostępność
kompromis
preservation
values
authenticity
accessibility
compromise
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ liczby świń w kojcu na ich zachowanie się w początkowym okresie tuczu
Influence of the numer of pigs in a pigsty on their behaviour in the initial period of fattening
Autorzy:
Ormian, M.
Ruda, M.
Data publikacji:
2006
Wydawca:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Tematy:
zachowanie sie zwierzat
trzoda chlewna
obsada zwierzat
utrzymanie zwierzat
tucz
kojce
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Koncepcja podkultury przemocy a wyjaśnianie przestępczości agresywnej
The subculture of violence thesis and explaining violent criminal behavior
Autorzy:
Krajewski, Krzysztof
Data publikacji:
1987
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Prawnych PAN
Tematy:
subkultura
przestępczość agresywna
pojęcie kulturowe
zachowanie
przemoc
brutalny przestępca
zachowanie jednostek
teoria
koncepcja
subculture
aggressive crime
concept cultural
behaviour
violence
violent criminal
individuals behavior
theory
concept
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Social attitudes towards electronic waste and the implementation of circular economy principles
Postawy społeczne wobec elektroodpadów a realizacja zasad gospodarki obiegu zamkniętego
Autorzy:
Lorek, Elżbieta
Lorek, Paweł
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
Tematy:
circular economy
e-waste
consumer behaviour
gospodarka obiegu zamkniętego
elektroodpady
zachowanie konsumenckie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ czynnika ssania na sekrecję prolaktyny i uwarunkowania etologiczne jagniąt w okresie odchowu przy matkach
The influence of suckling on prolactin secretion and ethological determinants in lambs during rearing with their mothers
Autorzy:
Molik, E.
Marciniak, E.
Nowicki, J.
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Zootechniczne
Tematy:
owce
prolaktyna
sekrecja
czynnik ssania
jagnieta
odchow przy matkach
zachowanie sie zwierzat
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Supporting factors and factory employee’s behaviour in the use of public transportation mode in Jakarta
Autorzy:
Herdiansyah, Herdis
Edyson, Hudy Prabowo
Mangkara, Sessario Bayu
Hindami, Zulfahmi Ilman
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
behavior
public transportation
employee
overtime
Jakarta
zachowanie
transport publiczny
pracownik
godziny nadliczbowe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Korupcja w ujęciu historycznym i współczesnym. Pojęcie zachowania korupcyjnego na tle art. 229 k.k.
Corruption in historical and contemporary terms. The concept of corrupt behavior against the background of Article 229 of the Polish Penal Code
Autorzy:
Dominiuk, Ryszard Eugeniusz
Data publikacji:
2021-04-01
Wydawca:
Uniwersytet w Białymstoku. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Tematy:
przestępczość
korupcja
sprzedajność
przekupstwo
zachowanie człowieka
crime
corruption
venality
bribe
human behavior
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Efekty wykorzystania technologii informacyjno-monitorujących w analizie zachowania krów mlecznych
The effects of employing the information and monitoring technologies in the analysis of milk cow behaviour
Autorzy:
Gaworski, M.
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Tematy:
boks legowiskowy
krowa
rejestracja filmowa
zachowanie
den box
cow
film recording
behaviour
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Gamification in Poland – what do the people think?
Grywalizacja w Polsce – co ludzie o niej sądzą?
Игрофикация в Польше. Что люди думают о ней?
Autorzy:
Kozłowska, Izabela
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Polski Instytut Ekonomiczny
Tematy:
gamification
consumer behavior
entertainment
grywalizacja
zachowanie konsumentów
rozrywka
игрофикация
поведение потребителей развлечение
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ prenatalnego narażenia miedzią na ośrodkowy układ dopaminergiczny u dorosłych szczurów
Effect of prenatal copper exposure on the central dopaminergic system in adult rats
Autorzy:
Szkilnik, Ryszard
Kliber, Michał
Nowak, Przemysław
Jośko, Jadwiga
Bojanek, Kamila
Adwent, Marta
Kórössy, Eva
Brus, Halina
Brus, Ryszard
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Tematy:
miedź
ośrodkowy układ dopaminergiczny
zachowanie
szczury
copper
central dopaminergic system
behavior
rats
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analytical perspective on the interest of Slovak consumers in certified ecological products
Zainteresowanie słowackich konsumentów certyfikowanymi produktami ekologicznymi
Autorzy:
Rovnak, Martin
Stofejova, Lenka
Kmec, Lubomir
Benko, Miroslav
Salabura, Daniel
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
Tematy:
environmental labelling
consumer behaviour
certified product
oznakowanie środowiskowe
zachowanie konsumenta
produkt certyfikowany
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Dlaczego dziecko staje się przestępcą? Funkcjonowanie rodziny a rodzaj zachowania przestępczego nieletnich chłopców
Why a child becomes a criminal? Operation of a type of family criminal behavior juvenile boys
Autorzy:
Kucharewicz, J.
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
nieletni
motywacja
zachowanie przestępcze
sytuacja opiekuńczo-wychowawcza
juvenile
motivation
criminal behavior
psychosocial situation
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Study of Specific Conditions to Control the Mechanical Behaviour of Dorlastan® Core Spun Yarn
Analiza specyficznych warunków przędzenia dla kontroli mechanicznych właściwości przędz rdzeniowych typu Dorlastan
Autorzy:
Helali, H.
Babay, D. A.
Msahli, S.
Cheikhrouhou, M.
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Tematy:
Dorlastan
initial tension
draft
ratio
mechanical behaviour
początkowe napięcie
projekt
stosunek
zachowanie mechaniczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zachowania komunikacyjne osób podróżujących na różnych obszarach zurbanizowanych
Travel behaviour of people travelling at different urbanization areas
Autorzy:
Sarbiewska, J.
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Tematy:
zachowanie komunikacyjne
środki transportu
determinanty wyboru
podział modalny
travel behaviour
mode choice
mobility
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
An Examination of the Link between Perceptions of Parental Typology and Behaviour in a Sample of Deaf/Hard of Hearing and Hearing Adolescents
Badanie związku między postrzeganiem typologii i zachowaniem rodziców w próbie niesłyszącej/niedosłyszącej oraz słyszącej młodzieży
Autorzy:
Antonopoulou, Katerina
Hadjikakou, Kika
Dagla, Xristina
Maridaki-Kassotaki, Katerina
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Tematy:
adolescence
parental typology
hearing difficulties
behaviour
adolescencja
typologia rodzicielska
trudności w słyszeniu
zachowanie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Próba określenia przydatności koni do rekreacji na podstawie oceny jeźdźców i obserwacji wybranych zachowań stajennych
An attempt to define suitability of horses for leisure on the basis of riders evaluation and observation of selected stable behaviour
Autorzy:
Sarzyńska, K.
Przetacznik, M.
Zastrzezyńska, M.
Wilk, I.
Janczarek, I.
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Tematy:
konie
przydatnosc do rekreacji
metody oceny
zachowanie sie zwierzat
zachowania stajenne
opinie jezdzcow
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Consumer and Consumer Behaviour in the Neoclassical and Behavioural Economic Approach
Konsument i jego zachowanie w ujęciu ekonomii neoklasycznej i behawioralnej
Autorzy:
Zalega, Tomasz
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Polski Instytut Ekonomiczny
Tematy:
consumer
consumer behaviour
neoclassical economics
behavioural economics
konsument
zachowanie konsumenta
ekonomia neoklasyczna
ekonomia behawioralna
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zachowanie poprzez sieciowanie w przedsiębiorczości społecznej w odpowiedzi na trudne otoczenie instytucjonalne – przypadek pięciu spółdzielni socjalnych
Networking behavior in social entrepreneurship against the backdrop of challenging institutional environment – five social cooperatives’ case analysis
Autorzy:
Starnawska, Marzena
Data publikacji:
2014-12-15
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:
przedsiębiorczość społeczna przedsiębiorstwo społeczne
instytucje
zachowanie przedsiębiorcze
social entrepreneurship
social enterprise
institutions
entrepreneurial behavior
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza czynnikowa i ocena właściwości psychometrycznych Kwestionariusza PORV (Obszary Problemowe Relacji z Rodzicami)
Factor analysis and assessment of psychometric properties of Porv Questionnaire (Family Relationship Problem Areas)
Autorzy:
Naništová, Eva
Boleková, Veronika
Data publikacji:
2019-12-30
Wydawca:
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
Tematy:
problemowe zachowanie
nastolatki
kwestionariusz PORV
analiza czynnikowa
problem behaviour
adolescents
PORV questionnaire
factor analysis
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz