Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Autobiografia" wg kryterium: Temat


Tytuł:
W pulmanie pociągu pośpiesznego PKP relacji Gdynia - Przemyśl : Dramat w jednym akcie, czyli swojskie rodaków rozmowy w czasach PRL-u, po tym gdy już człowiek wylądował na Księżycu
Autorzy:
Cedro, Krzysztof
Współwytwórcy:
Rabiański, Radosław Red.
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Kraków : Langpol
Tematy:
Inne
Opis fizyczny:
54 s.
Słowa kluczowe:
komediodramat
autobiografia
satyra
dramat
Dostawca treści:
IBUK Libra
Książka
Tytuł:
Semantyka „kariery” w konstruktywizmie Niklasa Luhmanna a intymistyka, biografistyka i autobiografistyka
Semantics of ‘career’ in Niklas Luhmann’s constructivism in view of personal narratives, biographies and autobiographies
Autorzy:
Kuźma, Erazm
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Szczeciński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Tematy:
constructivism
autobiography
Niklas Luhmann
konstruktywizm
autobiografia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Włoskie podróże w polskiej literaturze dokumentu osobistego kobiet (z jednym wyjątkiem dla powieści). Wybrane przykłady
Italian journeys in Polish literature of personal document (and one novel). Chosen examples
Autorzy:
Pekaniec, Anna
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Tematy:
kobieta
podróżowanie
autobiografia
wspomnienia
woman
travelling
autobiography
memoirs
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
"Dos lid fun ojsgehargetn jidiszn folk" Jicchoka Kacenelsona jako forma autobiografii poety i narodu
Yitskhok Katsenelson’s "Dos lid fun oysgehargetn yidishn folk" as an Autobiography of the Poet and his Nation
Autorzy:
Pawelec, Andrzej
Sitarz, Magdalena
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Szczeciński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Tematy:
Katsenelson
autobiography
Yiddish
Shoah
Kacenelson
autobiografia
jidysz
Zagłada
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A Possible Cripistemology of the Queer: Modes of Dismantling "Ability" and "Heterosexuality" in Transgender Autobiographies
Kalekologia queeru. Dekonstrukcja koncepcji „sprawności" i „heteroseksualności" w autobiografiach osób transseksualnych
Autorzy:
Roy, Oindri
Kumar P.V., Amith
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Ośrodek Studiów Amerykańskich
Tematy:
transgender
hijra
disability
autobiography
transpłciowość
hidżra
niepełnosprawność
autobiografia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Razem czy osobno? Teoretyczne przesłanki dla zastosowania wywiadu biograficznego w badaniu małżonków
Together or apart? A theoretical rationale for using the biographical interview in spousal research
Autorzy:
Aszkiełowicz, Aleksandra
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Instytut Pedagogiki. Zakład Historii Edukacji
Tematy:
Autobiografia
narracja
wywiad narracyjny
Autobiography
narrative
narrative interview
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Psychoanaliza i autobiografia – trzy hasła do słownika terminów autobiograficznych
Psychoanalysis and autobiography – three entries for a dictionary of autobiographical terms
Autorzy:
Magnone, Lena
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Uniwersytet Szczeciński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Tematy:
psychoanalysis
autobiography
screen memories
psychoanaliza
autobiografia
wspomnienia pokrywcze
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Autobiografia/psychoanaliza/kontynuacje. Wokół „autobiografikcji” Heleny Deutsch
Autobiography/psychoanalysis/continuations. About autobiografiction of Helena Deutsch
Autorzy:
Krukowska, Aleksandra
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Szczeciński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Tematy:
psychoanalysis
autobiography
woman
culture
psychoanaliza
autobiografia
kobieta
kultura
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Esej i/lub autobiografia. Widzenie bliskie i dalekie Zofii Nałkowskiej
Essay and/or autobiography. Zofia Nałkowska’s Widzenie bliskie i dalekie (The vision nearby and distant)
Autorzy:
Pekaniec, Anna
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Szczeciński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Tematy:
essay
autobiography
woman
history
Nałkowska
esej
autobiografia
kobieta
historia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Tellers and Experiencers in Autobiographical Narratives: Focalization in “Peeling the Onion” by Günter Grass and “The Liars’ Club” by Mary Karr
„Ja” opowiadające i „ja” przeżywające w narracjach autobiograficznych – fokalizacja w „Przy obieraniu cebuli” Güntera Grassa i „The Liars’ Club” Mary Karr
Autorzy:
Fonioková, Zuzana
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Tematy:
autobiografia
punkt widzenia
fokalizacja
Grass
Karr
autobiography
perspective
focalization
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Literatura dokumentu osobistego kobiet. Ewolucja teorii, zmiany praktyk lekturowych
Women’s autobiographical writing. Evolution of Theory, Changes in Praxis of Reading
Autorzy:
Pekaniec, Anna
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Szczeciński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Tematy:
autobiography
woman
reading
theory
history
autobiografia
kobieta
lektura
teoria
historia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
To See Oneself Through the Eyes of Others and Through the Eyes of Books: Perspective in Bohumil Hrabal’s Autobiographical Texts
Przeglądać się w innych i w książkach: punkt widzenia w prozie autobiograficznej Bohumila Hrabala
Autorzy:
Tlustý, Jan
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Tematy:
Bohumil Hrabal
autobiografia
autofikcja
perspektywa
tożsamość
autobiography
autofiction
perspective
identity
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Trylogia autobiograficzna Moniki Jaruzelskiej, czyli o „feminizmie” w świecie celebrytek
Autobiographical Trilogy by Monika Jaruzelska. Remarks On Celebrity „Feminism”
Autorzy:
Piekara, Magdalena
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Uniwersytet Szczeciński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Tematy:
celebrities
feminism
autobiography
Monika Jaruzelska
memories
celebrytki
feminizm
autobiografia
wspomnienia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Pisanie przeszłości. "Wygnańcy" Jana M. Piskorskiego oraz "Między Stettinem a Szczecinem" Jana Musekampa
Writing the past. "Wygnańcy" by Jan M. Piskorski and "Między Stettinem a Szczecinem" by Jan Musekamp
Autorzy:
Iwasiów, Sławomir
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Szczeciński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Tematy:
Europe
localism
city
autobiography
identity
europeizm
regionalizm
miasto
autobiografia
tożsamość
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
WALORY STUDIUM PRZYPADKU I AUTOBIOGRAFII Refleksje z własnych doświadczeń i z lektury nieobojętnych tekstów
Values of case study and autobiography Reflections based on own experience and some books
Autorzy:
Gajda, Janusz
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego
Tematy:
research methods
autobiography
case study
metody badawcze,
autobiografia,
studium przypadku
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Powlekać rosnące Joanny Mueller – wiwisekcja macierzyństwa
Powlekać rosnące (Coating the growing) by Joanna Mueller – vivisection of motherhood
Autorzy:
Sołtys-Lewandowska, Edyta
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Szczeciński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Tematy:
essay
motherhood
women’s creativity
autobiography
esej
macierzyństwo
twórczość kobiet
autobiografia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Fantazmaty dziecięce w prozie autobiograficznej José Mauro de Vasconcelosa
Children’s phantasms in José Mauro de Vasconcelos’ autobiographical prose
Autorzy:
Slany, Katarzyna
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Szczeciński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Tematy:
Autobiography
autobiographical writing
child
phantasm
dream
autobiografia
autobiografizm
dziecko
fantazmat
sen
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Prześwietlanie Dzienników w Gombrowicz, este hombre me causa problemas Juana Carlosa Gómeza
Vetting of Gombrowicz’s “Diary” in “Gombrowicz, este hombre me causa problemas” by Juan Carlos Gómez
Autorzy:
Pielacińska, Nina
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Uniwersytet Szczeciński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Tematy:
autobiography
diary
essay
Witold Gombrowicz
Juan Carlos Gómez
autobiografia
dziennik
esej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Тэма антыдзяцiнства ў аўтабiяграфiчнай кнiзе Васiля Петручука “Крышынкi”
The theme of anti-childhood in Bazyli Pietruchuk’s autobiography “Okruchy”
Temat anty-dzieciństwa w autobiograficznej książce Bazylego Pietruczuka „Okruchy”
Autorzy:
Alsztyniuk, Anna
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet w Białymstoku. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Tematy:
anti-childhood
autobiography
psychological portrait
narrator
anty-dzieciństwo
autobiografia
portret psychologiczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wywiad rzeka z wybranymi muzykami rockowymi jako odmiana tekstu autobiograficznego
River interview with selected rock musicians as a new type of autobiographical text
Autorzy:
Nowak, Joanna
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Szczeciński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Tematy:
autobiography
river interview
polish rock music
autobiografia
wywiad rzeka
polska muzyka rockowa
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Opis przypadku jako (auto)biografia? Wczesna psychoanaliza Sándora Ferencziego
The case study as autobiography? Sándor Ferenczi’s early psychoanalysis
Autorzy:
Więckiewicz, Agnieszka
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Uniwersytet Szczeciński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Tematy:
psychoanalysis
case study
Sándor Ferenczi
autobiography
pathography
psychoanaliza
opis przypadku
autobiografia
patografia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Jan Tomasz Gross – biografia symboliczna. (Uwagi na marginesie …bardzo dawno temu, mniej więcej w zeszły piątek…)
Jan Tomasz Gross – “Symbolic Biography”. (Notes by the Way a …Long, Long Time Ago, More or Less Last Friday…)
Autorzy:
Kopczyk, Michał
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Uniwersytet Szczeciński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Tematy:
Jan Tomasz Gross
talk literature
autobiography
self-creation
literatura mówiona
autobiografia
autokreacja
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Od autora do tłumacza i z powrotem. Uwagi na marginesie Rolanda Barthes’a
From the author to the translator, and back again. Remarks on the Polish translation of “Roland Barthes”
Autorzy:
Swoboda, Tomasz
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Szczeciński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Tematy:
author
writing subject
translation
autobiography
Roland Barthes
autor
podmiot piszący
przekład
autobiografia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Niemożność życia: Tractatus logico-suicidalis Hermanna Burgera
The Inability to Live: Hermann Burger’s Tractatus Logico-Suicidalis
Die Unfähigkeit zu leben: Hermann Burgers Tractatus logico-suizidalis
Autorzy:
Sośnicka, Dorota
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Towarzystwo Naukowe KUL
Tematy:
niemieckojęzyczna literatura szwajcarska
Hermann Burger
samobójstwo
autobiografia
German-Swiss literature
suicide
autobiography
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Nomada z Pragi – Vilém Flusser i paradoksalność ludzkiej egzystencji
Nomad from Prague – Vilém Flusser and the Paradoxicality of Human Existence
Autorzy:
Wiatr, Przemysław
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Uniwersytet Szczeciński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Tematy:
migration
life and philosophy
nomadism
autobiography
migracja
życie i filozofia
nomadyzm
autobiografia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
„Autobiografia? Mam wrażenie, że napisałem ją za wcześnie…” Fackenheima marzenie o Aufhebung
„Autobiography? I feel like I wrote it too early…” Fackenheim’s dream of Aufhebung
Autorzy:
Weiser, Piotr
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Uniwersytet Szczeciński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Tematy:
Fackenheim
Jewish philosophy
autobiography
Hegel
Auschwitz
Jerusalem
filozofia żydowska
autobiografia
Oświęcim
Jerozolima
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Hermeneutyka pamięci. O „Domu z dwiema wieżami” Macieja Zaremby Bielawskiego
Hermeneutics of Memory: On “House with Two Towers” by Maciej Zaremba Bielawski
Autorzy:
Kopczyk, Michał
Data publikacji:
2020-12-30
Wydawca:
Uniwersytet w Białymstoku. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Tematy:
autobiografia
przekład międzykulturowy
samopoznanie
autoterapia
autobiography
intercultural translation
self-discovery
self-therapy
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Emancypacyjne gry, autobiograficzne wyzwania – genologiczne kłopoty. O Grach w Birkenau Agnieszki Kłos
The emancipational games, autobiografical challenges – genological troubles. About Gry w Birkenau by Agnieszka Kłos
Autorzy:
Czyżak, Agnieszka
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Szczeciński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Tematy:
autobiography
essay
emancipation
genology
subject
identity
autobiografia
esej
emancypacja
genologia
podmiot
tożsamość
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
"Opowieść Pielgrzyma" – Ignacego Loyoli projekt autobiograficzny. Kilka uwag o gatunku, narracji, podmiocie i geście egzystencjalnym
"The Pilgrim’s Story" – Ignatius Loyola’s autobiographical project. A few remarks about the genre, the narrative and the existential gesture
Autorzy:
Kapuścińska, Anna
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Szczeciński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Tematy:
metafiction
autobiographical identity
preautobiographical pact
autobiography in the third person
spoken autobiography
Ignatius Loyola
metafikcja
tożsamość autobiograficzna
pakt przedautobiograficzny
autobiografia w trzeciej osobie
autobiografia mówiona
Ignacy Loyola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Po sześćdziesiątce. Autobiograficzna eseistyka feministek drugofalowych
Past 60 – autobiographical essays written by second-wave female feminist authors
Autorzy:
Kraskowska, Ewa
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Szczeciński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Tematy:
second-wave feminism
autobiography
essay
Carolyne Heilbrun
feminizm drugofalowy
autobiografia
eseistyka
Carolyn Heilbrun
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Kto mówi? Queerowanie autobiograficzności u Eve Kosofsky Sedgwick
Who is speaking? Queering autobiography in Eve Kosofsky Sedgwick’s writing
Autorzy:
Trzeciak, Katarzyna
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Szczeciński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Tematy:
queer studies
psychoanalysis
hermeneutics of suspicion
autobiography
community
psychoanaliza
hermeneutyka podejrzeń
autobiografia
wspólnota
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Matka-aktywistka: międzywojenna autobiografia Sofii Dubnow-Erlich
Mother-activist: the interwar autobiography of Sofia Dubnow-Erlich
Autorzy:
Kozłowska, Magdalena
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Uniwersytet Szczeciński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Tematy:
Sofia Dubnow-Erlich
Bund
interwar period
Jews
gender
autobiography
dwudziestolecie międzywojenne
Żydzi
autobiografia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Die DDR in einer Autobiographie. Zu Werner Heiduczeks Die Schatten meiner Toten
GDR in an autobiography. The text of the Werner Heiduczek’s ‘Shadows of my dead’
NRD w pewnej autobiografii. O tekście Wernera Heiduczka „Cienie moich umarłych”
Autorzy:
Jaśkiewicz, Grzegorz
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Rzeszowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Tematy:
Heiduczek
Niemcy
autobiografia
historia
przełom 1989
East Germany
autobiography
history
reunification in 1990
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Origami z paru wzmianek. Przyczynek do analizy autobiografizmu Stefana Żółkiewskiego
Origami from a Few Mentions. A Contribution to the Analysis of Stefan Żółkiewski’s Autobiography
Autorzy:
Sidorowicz, Piotr
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Uniwersytet Szczeciński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Tematy:
Żółkiewski
autobiography
1910 generation
Marxism
research collective
autobiografia
pokolenie 1910
marksizm
kolektyw badawczy
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Auto/biografie (z) listów. Schulz – Ficowski – Kandziora
The art of making auto/biographies from letters. The case of Bruno Schulz, Jerzy Ficowski and Jerzy Kandziora
Autorzy:
Marzec, Lucyna
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Uniwersytet Szczeciński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Tematy:
correspondence (letter)
archive
life writing
auto/biography
biography
korespondencja (epistolografia)
list
archiwum
autobiografia
biografia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
„I-nternet” i „Wikiped-ja, ja, ja…”. Sieć jako obszar badań autobiograficznych
“I-nternet” and “Wikiped-I”. Web 2.0 as Field of Autobiographical Research
Autorzy:
Wolski, Paweł
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Uniwersytet Szczeciński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Tematy:
glossary
autobiography
Web 2.0
new new media
Wikipedia
słownik
autobiografia
nowe nowe media
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz