Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę ""Ochrona środowiska"" wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł:
Technik ochrony środowiska (311209)
Autorzy:
Kijak-Mitura, Beata (1969- )
Majka, Bogusław
Polska. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy
Europejski Fundusz Socjalny
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
Rok wydania:
cop.2006
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Specjalista ochrony środowiska (222108)
Autorzy:
Kijak-Mitura, Beata (1969- )
Majka, Bogusław
Polska. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy
Europejski Fundusz Socjalny
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
Rok wydania:
cop.2007
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Prawo a ochrona środowiska
Rok wydania:
1975
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Normatywne podstawy ery ekologicznej w teorii i praktyce
Autorzy:
Dziadosz, Karol
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ochrona środowiska naturalnego : społeczne problemy : praca zbiorowa
Rok wydania:
1987
Wydawca:
Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, (Warsz. : IWZZ)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Prawo ochrony przyrody : wybór aktów prawnych
Rok wydania:
2003
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Prawo i ochrona środowiska : prawne, ekonomiczne, ekologiczne i techniczne aspekty ochrony środowiska naturalnego : przewodnik do ćwiczeń dla studentów kierunków prawa i administracji
Autorzy:
Szymańska, Urszula (ochrona środowiska)
Rok wydania:
cop.2010
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
[Ekologia - Ochrona środowiska w Polsce i w Europie] [Film]
Rok wydania:
sporz. 2009
(Telewizja Polska [i in.])
Wydawca:
Olsztyn : nagr. własne W-MBP
Zawiera:
Z żubrem w herbie
U nas w Europie
Prawo dla natury
Systemy ochrony środowiska
Finansowanie ochrony środowiska w Polsce
Środowisko - jakie mamy?
Człowiek a środowisko naturalne Europy
Film
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ochrona środowiska : zarys wykładu z uwzględnieniem obowiązującego porządku prawnego od dnia uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej
Autorzy:
Paczuski, Ryszard (1929- )
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Bydgoszcz : Branta
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Karnoprawne aspekty ochrony środowiska : wyzwania dla teorii i praktyki
Rok wydania:
© 2017
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Środowisko w Unii Europejskiej na przełomie stulecia : streszczenie
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Warszawa : Inspekcja Ochrony Środowiska ; Kopenhaga : Europejska Agencja Środowiska
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ziemia, którą tracimy : stres środowiskowy a perspektywy wyżywienia świata
Autorzy:
Eckholm, Erik P
Rok wydania:
1978
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ochrona środowiska : refleksje prawne, ekonomiczne i socjologiczne
Rok wydania:
1979
Wydawca:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Działalność gospodarcza a ochrona środowiska przyrodniczego : praca zbiorowa
Rok wydania:
1992
Wydawca:
Białystok : Biuro Badań i Wdrożeń Ekologicznych, (Białyst. : PB)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie
Autorzy:
Pietras, Marek
Rok wydania:
1996
Wydawca:
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
System ochrony środowiska w Polsce
Rok wydania:
1978
Wydawca:
Wrocław : Politechnika Wrocławska
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Polityka ochrony środowiska w krajach socjalistycznych : wybór opracowań
Rok wydania:
1980
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ziemia, jej przyjaciele 2000
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Warszawa : Bayer
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ochrona środowiska : wybór podstawowych aktów prawnych
Rok wydania:
1987
Wydawca:
Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, (Warsz. : IWZZ)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Aby żyć na Ziemi : człowiek i środowisko dziś i w przyszłości
Autorzy:
Brubaker, Sterling
Rok wydania:
1976
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Człowiek i środowisko : wybór opracowań z literatury radzieckiej
Rok wydania:
1976
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ochrona przyrody i środowiska w Polsce oraz udział w niej organizacji społecznych : praca zbiorowa
Autorzy:
Angiel, Joanna
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Warszawa : Liga Ochrony Przyrody
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Uduszeni : toksyczna prawda o powietrzu, którym oddychamy
Autorzy:
Gardiner, Beth
Rok wydania:
copyright 2019
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Relacja
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Prawnokarna ochrona środowiska naturalnego w PRL [Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej]
Autorzy:
Radecki, Wojciech (1943- )
Rok wydania:
1981
Wydawca:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, (Wroc : WDNSK)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Szkoła ekologiczna : funkcjonowanie i perspektywy rozwoju
Autorzy:
Cichy, Danuta (1933- )
Rok wydania:
1996
Wydawca:
Krosno : Fundacja Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi, (Krosno : FCEEW)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zadania nauki w dziedzinie racjonalnego kształtowania środowiska człowieka przez wykorzystanie, rozwijanie i ochronę przyrody i jej zasobów : materiały kongresowe
Rok wydania:
1973
Wydawca:
[Warszawa : s. n.]
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
[Ekologia - Gleba, rolnictwo] [Film]
Rok wydania:
sporz. 2009
(Telewizja Polska [i in.])
Wydawca:
Olsztyn : nagr. własne W-MBP
Zawiera:
Gleba
Chemiczne skażenia gleby
Ekologia polskich gleb
Ochrona gleby
Chrońmy glebę przed erozją
Gleba środowiskiem życia
Chemia bez tajemnic. Gleba środowiskiem życia
Zwierzęta glebowe
Rolnictwo - Europa - ekologia
Pryncypia ekologiczne
Rolnictwo chroni przyrodę
Film
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego = The integrated monitoring of the environment : propozycje programowe = programm proposal
Rok wydania:
1995
Wydawca:
Warszawa : Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku : przewodnik po przepisach : stan prawny na 2 września 1994
Autorzy:
Radecki, Wojciech (1943- )
Rok wydania:
1995
Wydawca:
Warszawa ; Wrocław : Wydaw. Naukowe PWN, (Wroc. : WDN)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ochrona środowiska 1992 : opracowania statystyczne
Rok wydania:
1992
Wydawca:
Gdańsk : Wojewódzki Urząd Statystyczny
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Obszary Natura 2000 i ostoje ptaków w Polsce [Dokument elektroniczny]
Rok wydania:
cop. 2004
Wydawca:
Warszawa : Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
Dokument elektroniczny
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zadania nauki w dziedzinie racjonalnego kształtowania środowiska człowieka ; Polska Akademia Nauk. Komitet "Człowiek i Środowisko" przy Prezydium PAN
Rok wydania:
1974
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
I Konferencja naukowa w sprawie międzynarodowej ochrony środowiska, Kraków, 13-15 grudnia 1971
Rok wydania:
1972
Wydawca:
Kraków : Wydział II Nauk Biologicznych Polskiej Akademii Nauk
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Energetyka jądrowa a środowisko
Rok wydania:
1975
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
[Ekologia - Wieś, rolnictwo] [Film]
Rok wydania:
sporz. 2009
(Telewizja Polska [i in.])
Wydawca:
Olsztyn : nagr. własne W-MBP
Zawiera:
Wieś polska i europejska
Ekologiczna wyprawa na wieś
Spacery z dziadkiem
Rolnictwo - Europa - ekologia
Pryncypia ekologiczne
Rolnictwo chroni przyrodę
Rolnictwo ekologiczne
Film
propozycja biblioteki
Tytuł:
[Ekologia - Miasto, Wieś] [Film]
Rok wydania:
sporz. 2009
(Telewizja Polska [i in.])
Wydawca:
Olsztyn : nagr. własne W-MBP
Zawiera:
Ekologizacja miast i mieszkań
Urbanizacja
Miejskie aglomeracje
Klimat
Ład przestrzenny
Ekologiczna wyprawa na wieś
Spacery z dziadkiem
Film
propozycja biblioteki
Tytuł:
Polityka ochrony środowiska w sektorze usług turystycznych w świetle prawa Unii Europejskiej
Autorzy:
Sitek, Magdalena (1972- )
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz