Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę ""Kształcenie integracyjne"" wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł:
Wychowanie i nauczanie integracyjne : materiały dla nauczycieli i rodziców
Rok wydania:
1994
Wydawca:
Warszawa : Społeczne Towarzystwo Oświatowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Integracja społeczna : praktyczne próby wdrażania
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Warszawa : "Żak"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Inkluzja edukacyjna a pedagogika lecznicza
Autorzy:
Speck, Otto
Rok wydania:
cop. 2013
Wydawca:
Gdańsk : Harmonia Universalis
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przygoda z klasą 3 : środowisko : podręcznik : nauczanie zintegrowane
Autorzy:
Bonar, Jolanta
Rok wydania:
cop. 2005
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przygoda z klasą 3 : matematyka : podręcznik : nauczanie zintegrowane
Autorzy:
Bonar, Jolanta
Rok wydania:
cop. 2005
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Systemy kształcenia integracyjnego w wybranych krajach Unii Europejskiej
Autorzy:
Zamkowska, Anna
Rok wydania:
cop.2005
Wydawca:
Radom : Politechnika Radomska
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Razem czy osobno? : współczesne mity, klisze i szablony edukacyjne
Rok wydania:
2017
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Moje "ja" i szkoła integracyjna : zjawiska ukrytego programu w nauczaniu uczniów niepełnosprawnych
Autorzy:
Lis-Kujawski, Andrzej
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Kraków : Impuls
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Praca w klasie integracyjnej : materiały pomocnicze dla nauczycieli klas IV-VI i gimnazjum
Autorzy:
Grygier, Urszula
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Kraków : Impuls
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Moje "ja" i szkoła integracyjna : zjawiska ukrytego programu w nauczaniu uczniów niepełnosprawnych
Autorzy:
Lis-Kujawski, Andrzej
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Kraków : Impuls
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Terapia psychopedagogiczna dzieci niepełnosprawnych w szkole masowej. Cz. 1-2, Dziecko z wadami słuchu w zespole klasowym : pomoc psychopedagogiczna dziecku o obniżonej sprawności umysłowej
Rok wydania:
1990
Wydawca:
Kraków : CDN. Oddział
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wychowanie i nauczanie integracyjne : nowe doświadczenia
Rok wydania:
1996
Wydawca:
Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN [Ministerstwa Edukacji Narodowej]
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Mój uczeń nie słyszy : poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Uczeń z wadą słuchu chce zrozumieć świat : poradnik dla nauczycieli ogólnodostępnych szkół ponadpodstawowych
Autorzy:
Buryn, Urszula
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Jak pracować z dzieckiem niepełnosprawnym : konstruowanie programu zajęć, organizowanie klasy integracyjnej, konspekty zajęć
Autorzy:
Szczygieł, Beata
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Kraków : "Impuls"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Uczeń z niepełnosprawnością ruchową w szkole ogólnodostępnej : poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych : praca zbiorowa
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rozwój językowy dziecka z uszkodzonym słuchem a integracja edukacyjna : model kształcenia integracyjnego
Autorzy:
Dryżałowska, Grażyna
Rok wydania:
1997
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, (Kobyłka : "Nokpol")
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych
Autorzy:
Gajdzica, Zenon
Rok wydania:
2011
Wydawca:
Kraków : Impuls ; Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wielowymiarowość integracji w teorii i praktyce edukacyjnej
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Od tradycjonalizmu do ponowoczesności : dyskursy pedagogiki specjalnej
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nauczanie i wychowanie osób lekko upośledzonych umysłowo
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Toruń : "Akapit"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Uczymy się żyć razem : niepełnosprawne dzieci w przedszkolu : praca zbiorowa
Rok wydania:
1993
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
Rok wydania:
2009
Wydawca:
Kraków : Impuls
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja integracyjna dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych : założenia i rzeczywistość
Autorzy:
Bąbka, Jarosław
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Poznań : Fundacja "Humaniora"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych
Rok wydania:
cop.2005
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przygoda z klasą 1 : książka ucznia 2 : nauczanie zintegrowane
Rok wydania:
cop. 2002
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Praca w klasie integracyjnej [Dokument elektroniczny] : dla nauczycieli klas 4-6 i gimnazjum
Autorzy:
Grygier, Urszula
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Kraków : "Impuls"
Dokument elektroniczny
propozycja biblioteki
Tytuł:
Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli realizujących podstawę programową w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum z uczniami niewidomymi i słabo widzącymi : praca zbiorowa
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ministerstwo Edukacji Narodowej o kształceniu integracyjnym i specjalnym
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przygoda z klasą 3 : karty pracy 2 : nauczanie zintegrowane : klasa 3
Rok wydania:
cop.2005
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji
Rok wydania:
2012
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Difin
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przygoda z klasą 1 : książka ucznia 2 : nauczanie zintegrowane
Rok wydania:
cop. 2002
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przygoda z klasą 1 : książka ucznia 1 : nauczanie zintegrowane
Rok wydania:
cop. 2002
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przygoda z klasą 1 : karty pracy 1 : nauczanie zintegrowane : klasa 1
Rok wydania:
cop. 2002
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wychowanie w edukacji specjalnej osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną : heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji
Rok wydania:
2011
Wydawca:
Toruń : Akapit
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych jako przyczynek do poszukiwania koncepcji edukacji integracyjnej
Autorzy:
Gajdzica, Zenon
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Kraków : "Impuls"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : wskazówki dla nauczycieli
Autorzy:
Olechowska, Agnieszka
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Toruń : "Akapit"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Poradnik metodyczny dla nauczycieli pracujących z dziećmi z uszkodzonym wzrokiem w systemie integracyjnym
Autorzy:
Majewski, Tadeusz (1931-2018)
Rok wydania:
1997
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej : przewodnik metodyczny : praca zbiorowa
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przygoda z klasą 3 : środowisko : zeszyt ćwiczeń : nauczanie zintegrowane
Autorzy:
Bonar, Jolanta
Rok wydania:
cop. 2005
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zmiany stosunków między dziećmi pełnosprawnymi i dziećmi z niepełnosprawnością w klasach integracyjnych
Autorzy:
Lipińska-Lokś, Jolanta
Rok wydania:
2011
Wydawca:
Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Poradnik metodyczny dla nauczycieli kształcących uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych : praca zbiorowa
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz