Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Białystok : "Trans Humana"" wg kryterium: Wszystkie pola


propozycja biblioteki
Tytuł:
Powodzenie małżeństwa : uwarunkowania psychologiczne w perspektywie transgresyjnego modelu Józefa Kozieleckiego
Autorzy:
Dakowicz, Andrzej
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Białystok : Trans Humana
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kobieta a patriotyzm : konteksty historyczno-pedagogiczne XX-XXI wieku
Rok wydania:
2012
Wydawca:
Białystok : Trans Humana
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dziecko w historii : wątek korczakowski
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Białystok : "Trans Humana"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
W pałacu Możliwości : o amerykańskiej poezji kobiecej
Rok wydania:
2003
Wydawca:
Białystok : Trans Humana
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Teoria i praktyka kształcenia w dialogu i perspektywie
Rok wydania:
2003
Wydawca:
Białystok : Trans Humana
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dom rodzinny postrzegany przez dzieci : w kontekście społeczno-kulturowych zróżnicowań współczesnej rodziny
Autorzy:
Izdebska, Jadwiga
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Białystok : Trans Humana
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rodzina - dziecko - telewizja : szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji
Autorzy:
Izdebska, Jadwiga
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Białystok : "Trans Humana"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Empiryczne implikacje teorii wychowania : przewodnik metodologiczny dla magistrantów i dyplomantów
Autorzy:
Paszkiewicz, Angelika
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Białystok : Trans Humana
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Staropolski etos wychowania
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Białystok : "Trans Humana"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacyjne tendencje XXI wieku w dialogu i perspektywie
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Białystok : Trans Humana
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Intermedialność w kulturze końca XX wieku
Rok wydania:
1998
Wydawca:
Białystok : "Trans Humana"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wspólnoty z perspektywy edukacji międzykulturowej
Rok wydania:
2009
Wydawca:
Białystok : Trans Humana
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wiek kobiet w literaturze
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Białystok : Trans Humana
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
U podstaw dialogu o edukacji
Rok wydania:
2003
Wydawca:
Białystok : "Trans Humana"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacyjne obszary "głębokiej zmiany" w dialogu i perspektywie
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Białystok : Trans Humana
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja w dialogu i reformie
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Białystok : "Trans Humana"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Podróże, skarby, przygoda : podręcznik i program rozwijania twórczości, samoświadomości oraz dyspozycji autokreacyjnych dzieci klas I-III
Autorzy:
Uszyńska-Jarmoc, Janina
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Białystok : "Trans Humana"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kreatorzy edukacyjnego dialogu
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Białystok : "Trans Humana"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej jako człowiek budujący : warunki i możliwości jego kształcenia w uniwersytecie
Autorzy:
Korzeniecka-Bondar, Alicja
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Białystok : Trans Humana
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Region, tożsamość, edukacja
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Białystok : Trans Humana
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dziecko w rodzinie i w środowisku rówieśniczym : wybrane zagadnienia i źródła z pedagogiki społecznej
Rok wydania:
2003
Wydawca:
Białystok : "Trans Humana"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Młodzież pogranicza kulturowego Polski, Białorusi i Ukrainy wobec integracji europejskiej : tożsamość, plany życiowe, wartości
Autorzy:
Nikitorowicz, Jerzy (1951- )
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Białystok : "Trans Humana"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
"Gorsi inni" - badania
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Białystok : Trans Humana
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Etos nauczyciela w jednoczącej się Europie
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Białystok : "Trans Humana"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kształtowanie twórczych orientacji życiowych w procesie edukacji
Autorzy:
Cudowska, Agata
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Białystok : "Trans Humana"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Myśl pedeutologiczna i działanie nauczyciela. T. 2
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Białystok : "Trans Humana"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Białystok : Trans Humana
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Człowiek w sytuacji zagrożenia jako podmiot odziaływań pracownika socjalnego : materiały pomocnicze dla studentów
Autorzy:
Krzesińska-Żach, Beata
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Białystok : Trans Humana
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Międzygeneracyjna transmisja dziedzictwa kulturowego : społeczno-kulturowe wymiary przekazu
Rok wydania:
2003
Wydawca:
Białystok : "Trans Humana"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nauczyciel i uczniowie w dyskursie edukacyjnym : wybrane problemy do zajęć konwersatoryjnych z pedagogiki
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Białystok : "Trans Humana"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ideały wychowania i wzory osobowe narodu polskiego w XIX i XX wieku. T. 1
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Białystok : Trans Humana
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ideały wychowania i wzory osobowe narodu polskiego w XIX i XX wieku. T. 2
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Białystok : Trans Humana
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wizerunki mężczyzn i kobiet w najnowszym filmie europejskim
Rok wydania:
2009
Wydawca:
Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Funkcja prywatnych szkół średnich w II Rzeczypospolitej 1918-1939
Autorzy:
Ausz, Mariusz
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Białystok : "Trans Humana"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kultury tradycyjne a kultura globalna : konteksty edukacji międzykulturowej. T. 1
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Białystok : Trans Humana
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kultury tradycyjne a kultura globalna : konteksty edukacji międzykulturowej. T. 2
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Białystok : Trans Humana
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja seniorów w aspekcie teorii kompetencyjnej : studium historyczno-porównawcze
Autorzy:
Halicki, Jerzy
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Białystok : "Trans Humana"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Tożsamość osobowa a tożsamości społeczne : wyzwania dla edukacji XXI wieku
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Białystok : Trans Humana
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przez burze pod wiatr : szkolnictwo i oświata polsk na zachodzie w czasie drugiej wojny światowej
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Białystok : "Trans Humana"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Filmowe czytanie kultury
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Białystok : Trans Humana
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dziecko i media elektroniczne : nowy wymiar dzieciństwa. T. 1, Telewizja i inne mass media w życiu dziecka - wyzwaniem dla edukacji medialnej
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Białystok : Trans Humana
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wyzwania i zagrożenia człowieka we współczesnym świecie : przegląd prac teoretycznych i badawczych Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Białystok : Trans Humana
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Profilaktyka i readaptacja społeczna : od teorii do doświadczeń praktyków
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Białystok : Trans Humana
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
25 lat Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku : w 30-lecie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
Rok wydania:
1974
Wydawca:
Białystok ; Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
"Artysta jest obecny" : problem tożsamości artysty nowoczesnego i ponowoczesnego
Autorzy:
Popiel, Magdalena (1953- )
Rok wydania:
2018
Wydawca:
Białystok : Wydział Filologiczny. Uniwersytet w Białymstoku
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
2020 : o roku ów! : literatura i kryzysy
Autorzy:
Budrowska, Kamila
Rok wydania:
2020
Wydawca:
Białystok : Prymat Mariusz Śliwowski : Wydział Filologiczny. Uniwersytet w Białymstoku
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Białostockie : informator wojewódzki
Rok wydania:
1996
Wydawca:
Białystok : "Journal"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wiedza o języku w kształceniu filologicznym
Rok wydania:
2018
Wydawca:
Białystok : Uniwersytet w Białymstoku
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Tłumacz (literatury) i gramatyka - śmieszy, tumani czy przestrasza?
Autorzy:
Tabakowska, Elżbieta (1942- )
Rok wydania:
2019
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Prymat, Mariusz Śliwowski : Wydział Filologiczny. Uniwersytet w Białymstoku
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Człowiek to przepaść, której nie można zasypać
Autorzy:
Krukowska, Halina
Rok wydania:
2021
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Prymat Mariusz Śliwowski : Wydział Filologiczny. Uniwersytet w Białymstoku
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Romantyzm polski i amerykański w pespektywie porównawczej
Autorzy:
Wilczyński, Marek (1959- )
Rok wydania:
2022
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Prymat Mariusz Śliwowski : Wydział Filologiczny. Uniwersytet w Białymstoku
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz