Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Białystok : "Trans Humana"" wg kryterium: Wszystkie pola


propozycja biblioteki
Tytuł:
Powodzenie małżeństwa : uwarunkowania psychologiczne w perspektywie transgresyjnego modelu Józefa Kozieleckiego
Autorzy:
Dakowicz, Andrzej
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Białystok : Trans Humana
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kobieta a patriotyzm : konteksty historyczno-pedagogiczne XX-XXI wieku
Rok wydania:
2012
Wydawca:
Białystok : Trans Humana
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dziecko w historii : wątek korczakowski
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Białystok : "Trans Humana"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Staropolski etos wychowania
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Białystok : "Trans Humana"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
U podstaw dialogu o edukacji
Rok wydania:
2003
Wydawca:
Białystok : "Trans Humana"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacyjne obszary "głębokiej zmiany" w dialogu i perspektywie
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Białystok : Trans Humana
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja w dialogu i reformie
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Białystok : "Trans Humana"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kreatorzy edukacyjnego dialogu
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Białystok : "Trans Humana"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej jako człowiek budujący : warunki i możliwości jego kształcenia w uniwersytecie
Autorzy:
Korzeniecka-Bondar, Alicja
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Białystok : Trans Humana
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Region, tożsamość, edukacja
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Białystok : Trans Humana
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dziecko w rodzinie i w środowisku rówieśniczym : wybrane zagadnienia i źródła z pedagogiki społecznej
Rok wydania:
2003
Wydawca:
Białystok : "Trans Humana"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Młodzież pogranicza kulturowego Polski, Białorusi i Ukrainy wobec integracji europejskiej : tożsamość, plany życiowe, wartości
Autorzy:
Nikitorowicz, Jerzy (1951- )
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Białystok : "Trans Humana"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
"Gorsi inni" - badania
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Białystok : Trans Humana
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Etos nauczyciela w jednoczącej się Europie
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Białystok : "Trans Humana"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kształtowanie twórczych orientacji życiowych w procesie edukacji
Autorzy:
Cudowska, Agata
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Białystok : "Trans Humana"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Człowiek w sytuacji zagrożenia jako podmiot odziaływań pracownika socjalnego : materiały pomocnicze dla studentów
Autorzy:
Krzesińska-Żach, Beata
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Białystok : Trans Humana
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Międzygeneracyjna transmisja dziedzictwa kulturowego : społeczno-kulturowe wymiary przekazu
Rok wydania:
2003
Wydawca:
Białystok : "Trans Humana"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ideały wychowania i wzory osobowe narodu polskiego w XIX i XX wieku. T. 1
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Białystok : Trans Humana
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ideały wychowania i wzory osobowe narodu polskiego w XIX i XX wieku. T. 2
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Białystok : Trans Humana
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Funkcja prywatnych szkół średnich w II Rzeczypospolitej 1918-1939
Autorzy:
Ausz, Mariusz
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Białystok : "Trans Humana"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja seniorów w aspekcie teorii kompetencyjnej : studium historyczno-porównawcze
Autorzy:
Halicki, Jerzy
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Białystok : "Trans Humana"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wyzwania i zagrożenia człowieka we współczesnym świecie : przegląd prac teoretycznych i badawczych Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Białystok : Trans Humana
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Człowiek to przepaść, której nie można zasypać
Autorzy:
Krukowska, Halina
Rok wydania:
2021
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Prymat Mariusz Śliwowski : Wydział Filologiczny. Uniwersytet w Białymstoku
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Romantyzm polski i amerykański w pespektywie porównawczej
Autorzy:
Wilczyński, Marek (1959- )
Rok wydania:
2022
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Prymat Mariusz Śliwowski : Wydział Filologiczny. Uniwersytet w Białymstoku
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Jawne i tajne szkoły polskie w województwie białostockim w latach II wojny światowej : [rozprawa habilitacyjna]
Autorzy:
Januszek, Franciszek
Rok wydania:
1975
Wydawca:
Białystok : Uniwersytet Warszawski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
50 lat działalności bibliotek pedagogicznych w województwie białostockim
Rok wydania:
1994
Wydawca:
Białystok : Wydaw. ZPDN
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Oświata na Białostocczyźnie w trzydziestoleciu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
Rok wydania:
1975
Wydawca:
Białystok : Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Peryferie jako wartość w najnowszym reportażu i eseistyce polskiej
Autorzy:
Czermińska, Małgorzata (1940- )
Rok wydania:
2021
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Prymat Mariusz Śliwowski : Wydział Filologiczny. Uniwersytet w Białymstoku
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja wobec niepowodzeń i szans ich minimalizacji
Rok wydania:
2016
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Białystok : Fundacja Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji Społeczno-Pedagogicznych przy Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dylematy reformowanej szkoły w XXI wieku
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Białystok : Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kongres Leśników Polskich : 24-26 kwietnia 1997, Białystok [etc.] : materiały i dokumenty. T. 1, Obrady plenarne i sekcje tematyczne
Rok wydania:
1998
Wydawca:
Warszawa : [Instytut Badawczy Leśnictwa]
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kongres Leśników Polskich : 24-26 kwietnia 1997, Białystok [etc.] : materiały i dokumenty. T. 2, Cz. 1, Referaty.Sekcje tematyczne I-III
Rok wydania:
1998
Wydawca:
Warszawa : [Instytut Badawczy Leśnictwa]
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Udział Polskiej Akademii Nauk w rozwoju nauki w północno-wschodniej Polsce
Rok wydania:
2016
Wydawca:
Olsztyn : Polska Akademia Nauk. Oddział w Olsztynie i Białymstoku
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kongres Leśników Polskich : 24-26 kwietnia 1997, Białystok [etc.] : materiały i dokumenty. T. 2, Cz. 2, Referaty.Sekcje tematyczne IV-VI
Rok wydania:
1997
Wydawca:
Warszawa : [Instytut Badawczy Leśnictwa]
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przegląd oświatowo-wychowawczy ODN
Rok wydania:
1988
Wydawca:
Białystok : IKN ODN
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przegląd oświatowo-wychowawczy ODN : nr 1/9
Rok wydania:
1989
Wydawca:
Białystok : IKN ODN
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przegląd oświatowo-wychowawczy ODN : nr 1/7
Rok wydania:
1987
Wydawca:
Białystok : IKN ODN
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przegląd oświatowo-wychowawczy ODN : nr 3
Rok wydania:
1984
Wydawca:
Białystok : IKN ODN
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przegląd oświatowo-wychowawczy ODN : nr 2
Rok wydania:
1983
Wydawca:
Białystok : IKN ODN
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przegląd oświatowo-wychowawczy ODN : nr 1
Rok wydania:
1983
Wydawca:
Białystok : IKN ODN
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przegląd oświatowo-wychowawczy ODN : nr 4
Rok wydania:
1986
Wydawca:
Białystok : IKN ODN
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Motywacja do uczenia się uczniów w młodszym wieku szkolnym
Autorzy:
Głoskowska-Sołdatow, Małgorzata
Rok wydania:
cop. 2016
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak ; Białystok : Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Polscy medaliści olimpijscy
Autorzy:
Lis, Jan
Rok wydania:
1985
Wydawca:
Białystok : Krajowa Agencja Wydawnicza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Uwarunkowania efektywności oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych w internacie : (próba diagnozy)
Autorzy:
Grądzki, Władysław
Rok wydania:
1990
Wydawca:
Białystok : Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego. Oddział
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kształtowanie wizerunku biblioteki : praca zbiorowa
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Odejdźcie od nas wszystkie strachy
Rok wydania:
1978
Wydawca:
Olsztyn ; Białystok : "Pojezierze"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zarządzanie szkolnictwem w Polsce (studium historyczno-porównawcze) : [rozprawa habilitacyjna]
Autorzy:
Balicki, Michał (1939- )
Rok wydania:
1978
Wydawca:
Białystok : Sekcja Wydawnicza Filii UW
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Organizacja kształcenia w zbiorczych szkołach gminnych (na przykładzie nauczania matematyki) : [rozprawa habilitacyjna]
Autorzy:
Zych, Edward (matematyk)
Rok wydania:
1978
Wydawca:
Białystok : Filia Uniwersytetu Warszawskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Z Bajramem! : tatarskie tradycje świąteczne
Rok wydania:
2018
Wydawca:
Białystok : Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej. Najwyższe Kolegium Muzułmańskie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Działalność gospodarcza a ochrona środowiska przyrodniczego : praca zbiorowa
Rok wydania:
1992
Wydawca:
Białystok : Biuro Badań i Wdrożeń Ekologicznych, (Białyst. : PB)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży : materiały z międzynarodowej konferencji Polskiego Związku Wędkarskiego
Rok wydania:
cop. 2008
Wydawca:
Białystok : Ekonomia i Środowisko
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz