Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Kraków : Towarzystwo Doktorantów UJ ; [Bielsko-Biała] : Wydawnictwo Nowa Strona" wg kryterium: Wszystkie pola


propozycja biblioteki
Tytuł:
Kazimierz Wierzyński czytany na nowo
Rok wydania:
2016
Wydawca:
Kraków : Towarzystwo Doktorantów UJ ; [Bielsko-Biała] : Wydawnictwo Nowa Strona
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Topika, tren i tło : o poezji Wojciecha Wencla
Autorzy:
Heck, Dorota (1962- )
Rok wydania:
2019
Wydawca:
Kraków : Instytut Literatury ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe ATH
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nauka i biznes : innowacyjne projekty doktorantów UJ : nauka dla rozwoju Małopolski
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
"Zagubiony wpośród obcych" : Zygmunt Haupt - pisarz, wygnaniec, outsider
Autorzy:
Panas, Paweł
Rok wydania:
2019
Wydawca:
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe ATH ; Kraków : Instytut Literatury
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dydaktyka akademicka - nowe konteksty, nowe doświadczenia
Rok wydania:
© 2022
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Matematyka : zbiór zadań dla klasy trzeciej gimnazjum
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Bielsko-Biała : "Kleks"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku : od pokolenia wojennego do Nowej Fali
Rok wydania:
2019
Wydawca:
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe ATH ; Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku : przełom XX i XXI wieku
Rok wydania:
2019
Wydawca:
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej ; Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 3, Nowe konteksty, poglądy i doświadczenia
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Bielsko Biała : Wyższa Szkoła Administracji ; Kraków : Impuls
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nowa matura - język polski : czytanie ze zrozumieniem : 25 testów czytania ze zrozumieniem, informacje o technikach rozwiązywania testów, modele odpowiedzi, punktacja
Autorzy:
Juranek, Aleksandra
Rok wydania:
cop. 2006
Wydawca:
Bielsko-Biała : ParkEdukacja
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Mane, tekel, fares : obrazy Boga w twórczości Tadeusza Różewicza
Autorzy:
Ruszar, Józef Maria (1951- )
Rok wydania:
2019
Wydawca:
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej ; Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Polskie wiersze
Rok wydania:
copyright 2019
Wydawca:
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Dragon
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Projektowanie badań naukowych : metody jakościowe, ilościowe i mieszane
Autorzy:
Creswell, John W
Rok wydania:
copyright 2013
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
XX Ogólnopolski i XXXIV Wojewódzki Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej Lipa 2016 pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej
Rok wydania:
2016
Wydawca:
Bielsko-Biała : Spółdzielnia Mieszkaniowa "Złote Łany" : Urząd Miejski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dziesięciolecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bielsku-Białej
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Bielsko-Biała : Akademia Techniczno-Humanistyczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kształtowanie obywatelskich postaw dzieci i młodzieży : materiały dla nauczycieli związane z 40-leciem PRL : poradnik dydaktyczno-wychowawczy Wojewódzkiej Rady Postepu Pedagogicznego w Bielsku-Białej
Autorzy:
Szemberg, Renata
Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego (Warszawa). Oddział Doskonalenia Nauczycieli (Bielsko-Biała)
Rok wydania:
1984
Wydawca:
Bielsko-Biała : ODN
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Podaj rąkę przyjacielu : śpiewnik autorski dla szkolnych zespołów młodzieżowych : [melodie i teksty]
Autorzy:
Binek-Pytlowany, Eryka
Rok wydania:
1989)
Wydawca:
Bielsko-Biała : IKN. ODN (Biel.Biała : ODN
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wybrane problemy z historii najnowszej : materiały dla nauczycieli. / Z. 2
Rok wydania:
1987)
Wydawca:
Bielsko-Biała : IKN. ODN (Biel.Biała : IKN. ODN
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wybrane problemy z historii najnowszej : materiały dla nauczycieli.Z. / 1
Rok wydania:
1987)
Wydawca:
Bielsko-Biała : IKN. ODN (Biel.Biała : IKN. ODN
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wybrane problemy z historii najnowszej : materiały dla nauczycieli.Z. / 5
Rok wydania:
1987~
Wydawca:
Bielsko-Biała : IKN. ODN, (Biel.Biała : ODN)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Podaj rąkę przyjacielu : śpiewnik autorski dla szkolnych zespołów młodzieżowych : [melodie i teksty]
Autorzy:
Binek-Pytlowany, Eryka
Rok wydania:
1989)
Wydawca:
Bielsko-Biała : IKN. ODN (Biel.Biała : ODN
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Śpiewnik regionalny : pieśni i melodie ludowe cieszyńsko-beskidzkie : materiały repertuarowe do wykorzystania w zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolych i na lekcjach muzyki
Autorzy:
Chmiel, Karol (1923- )
Rok wydania:
1986
Wydawca:
Bielsko-Biała : IKN ODN
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wybrane problemy z historii najnowszej : materiały dla nauczycieli. Z. / 3
Rok wydania:
1987~
Wydawca:
Bielsko-Biała : IKN. ODN, (Biel.Biała : ODN)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wybrane problemy z historii najnowszej : materiały dla nauczycieli. Z. 4, Cz. 1
Rok wydania:
1987~
Wydawca:
Bielsko-Biała : IKN. ODN, (Biel.Biała : ODN)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wybrane problemy z historii najnowszej : materiały dla nauczycieli. Z. 4, Cz. 2
Rok wydania:
1987~
Wydawca:
Bielsko-Biała : IKN. ODN, (Biel.Biała : ODN)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Materiały pomocnicze : do zajęć stymulacyjno-korekcyjnych z dziećmi 6-letnimi
Rok wydania:
1984
Wydawca:
Bielsko-Biała : IKN
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wiedza o społeczeństwie w klasie VII : materiały pomocnicze dla nauczycieli. Cz. 2
Rok wydania:
1988
Wydawca:
Bielsko-Biała : IKN. ODN, (Biel.Biała : ODN)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Z doświadczeń polonistów szkół średnich : materiały metodyczne
Rok wydania:
1990
Wydawca:
Bielsko-Biała : Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oddział, (Biel.Biała : CDN. O)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Cuda kultury UNESCO
Rok wydania:
cop. 2012
Wydawca:
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Dragon
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Język właściwie użyty : szkice o poezji polskiej drugiej połowy XX wieku
Autorzy:
Błoński, Jan (1931-2009)
Rok wydania:
2019
Wydawca:
Kraków : Instytut Literatury ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe ATH
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Z doświadczeń polonistów szkół podstawowych : materiały metodyczne
Rok wydania:
1990
Wydawca:
Bielsko Biała : CDN. O, (Biel.Biała : CDN. O)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Propozycje wielostronnego nauczania początkowego : poradnik dydaktyczno-wychowawczy Wojewódzkiej Rady Postępu Pedagogicznego w Bielsku Białej. Cz. 5, Nowoczesne nauczanie-uczenie się
Rok wydania:
1989
Wydawca:
Bielsko-Biała : IKN ODN
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rola zabawy w procesie psychofizycznego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym : poradnik dydaktyczno-wychowawczy Wojewódzkiej Rady Postępu Pedagogicznego w Bielsku-Białej
Rok wydania:
1984
Wydawca:
Bielsko-Biała : IKN ODN
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Propozycje wielostronnego nauczania początkowego : poradnik dydaktyczno-wychowawczy Wojewódzkiej Rady Postępu Pedagogicznego w Bielsku Białej. Cz. 3, Wybrane zagadnienia z różnych przedmiotów. Z. 1
Rok wydania:
1986
Wydawca:
Bielsko-Biała : IKN ODN
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Propozycje wielostronnego nauczania początkowego : poradnik dydaktyczno-wychowawczy Wojewódzkiej Rady Postępu Pedagogicznego w Bielsku Białej. Cz. 3, Wybrane zagadnienia z różnych przedmiotów. Z. 2
Rok wydania:
1986
Wydawca:
Bielsko-Biała : IKN ODN
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Podręcznik wdrażania modelu współpracy instytucji z obszaru pomocy i integracji społecznej oraz rynku pracy : problemy i zasoby społeczne, diagnoza, mapa interaktywna, strategie działania
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku : od pierwszej do drugiej wojny światowej
Rok wydania:
2019
Wydawca:
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej ; Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Podziemie niepodległościowe na Podbeskidziu w latach 1939-1947
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Bielsko-Biała : Urząd Miejski ; Katowice : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz