Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Liberska, Hanna. Redaktor" wg kryterium: Autor


propozycja biblioteki
Tytuł:
Małżeństwo : męskość, kobiecość, miłość, konflikt
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Poznań : Fundacja Humaniora
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin
Rok wydania:
2011
Wydawca:
Warszawa : Difin
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Psychologia rodziny
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Psychologia rodziny
Rok wydania:
2021
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Psychologia wychowania : wybrane problemy
Rok wydania:
2020
Wydawca:
Warszawa : PWN
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zmiany w życiu współczesnych ludzi i ich konteksty
Rok wydania:
2016
Wydawca:
Warszawa : Difin
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dylematy współczesnych ludzi : radzenie sobie z wielością ról i zadań
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Warszawa : Difin
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Warszawa : Difin
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie
Rok wydania:
2012
Wydawca:
Warszawa : Difin
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Działalność Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego : 1998-2008
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Olsztyn : ElSet
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wybór tekstów z historii filozofii. Cz. 1
Rok wydania:
1983
Wydawca:
Siedlce : Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Śladami edukacji bibliotekarskiej
Rok wydania:
1995
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Konstytucja USA 1787-1987 : historia i współczesność
Rok wydania:
1987
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku. T. 2
Rok wydania:
2012
Wydawca:
Kraków : Universitas
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Organizacje międzynarodowe a Afryka
Rok wydania:
1975
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Gry i zabawy afrykańskie [Dokument elektroniczny]
Rok wydania:
2011
Wydawca:
Warszawa : Elipsa
Dokument elektroniczny
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przestrzeń
Rok wydania:
1988
Wydawca:
Wrocław ; Kraków [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Miron : wspomnienia o poecie
Rok wydania:
1996
Wydawca:
Warszawa : TENTEN
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Beniaminek czy podrzutek : głosy o literaturze dla dzieci i młodzieży
Rok wydania:
1982
Wydawca:
Warszawa : "Nasza Księgarnia", (Częst : CZG)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nauczanie języków obcych : Polska a Europa
Rok wydania:
cop.2007
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Wyższej Psychologii Społecznej "Academica"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Studia w Europie : poradnik 2005/2006
Rok wydania:
cop.2004
Wydawca:
Warszawa : Telbit
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nowe inspiracje socjologii wsi
Rok wydania:
2011
Wydawca:
Warszawa : Scholar
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Twórczość Słowackiego - oryginalność, uniwersalność, recepcja : materiały z konferencji w 180-lecie urodzin poety, Olszytn, 21-23 listopada 1989
Rok wydania:
1992
Wydawca:
Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dwa nurty literatury mieszczańskiej XVII w. w Polsce
Rok wydania:
1951
Wydawca:
Warszawa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Demografia a literatura i język : filologia polska
Rok wydania:
1988
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwa WSP, (Olszt. : WSP)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Formy przemocy w kulturze współczesnej
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
50-lecie [Pięćdziesięciolecie liceum ogólnokształcącego im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie
Rok wydania:
1996
Wydawca:
Mrągowo : Liceum Ogólnokształcące
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wiedza o społeczeństwie : program nauczania : III etap edukacyjny : gimnazjum klasy I-III
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Warszawa : "Graf-Punkt"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dziecko : poradnik dla rodziców i wychowawców
Rok wydania:
1986
Wydawca:
Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, (Warsz : IWZZ)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nasze wiersze i nie tylko... : antologia Klubu Literackiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynie. 3
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Olsztyn : [s.n.], (Olsztyn : Zakład Poligraficzny UWM)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kultura przyjemności : rozważania kulturoznawcze
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Studies in the socialization of the severely and profoundly retarded
Rok wydania:
1973
Wydawca:
Warszawa : Nasza Księgarnia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Klękam w prochu przed Tobą, Warszawo
Rok wydania:
1986
Wydawca:
Warszawa : "Sport i Turystyka", (Ciech : RSW"PKR")
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ochrona przyrody w pracy nauczyciela
Rok wydania:
1937
Wydawca:
Wilno : Dziennik Urzędowy Kuratorium Okr. Szk. Wileńskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nauczanie języków obcych w zreformowanej szkole : praca zbiorowa
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Polska Ludowa 1944-1950 : przemiany społeczne
Rok wydania:
1974
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Germanische philologie
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Umiejętności komunikacyjne w nauczaniu : na podstawie podręcznika R.Slegers-Heylen "Communication skills"
Rok wydania:
[1996]
Wydawca:
[B. m.] : [b. w.]
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wskazówki metodyczne dotyczące tworzenia regionalnych i lokalnych monitoringów wód podziemnych
Rok wydania:
1995
Wydawca:
Warszawa : PIOŚ, (Warsz. : "Oikos")
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Polskie kolędy patriotyczne : 1830 - do dzisiaj
Rok wydania:
[1989]
Wydawca:
Warszawa : "Epoka", (Wroc. : WDNSK)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
O przemocy domowej : poradnik dla lekarza pediatry
Rok wydania:
1998
Wydawca:
Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nasi w Sejmie i w Senacie : posłowie i senatorowie wybrani z listy "Solidarności"
Rok wydania:
1990
Wydawca:
Warszawa : "Volumen"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Czytane na nowo : polska proza XX wieku a współczesne orientacje w badaniach literackich
Rok wydania:
cop.2004
Wydawca:
Izabelin : "Świat Literacki"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja : raport 1997-2001
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zaopatrzenie bibliotek szkół podstawowych w lektury do języka polskiego : (raport z badań)
Autorzy:
Błońska, Lucja
Rok wydania:
1986
Wydawca:
Warszawa : IPS. MOiW, (Warsz : PSSiJO)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Francuscy pisarze i krytycy o malarstwie 1820-1876. T. 1, W poszukiwaniu nowoczesności
Rok wydania:
1977
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Francuscy pisarze i krytycy o malarstwie 1820-1876. T. 2, Romantyzm : antologia
Rok wydania:
1977
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Francuscy pisarze i krytycy o malarstwie 1820-1876. T. 3, Realizm : antologia
Rok wydania:
1977
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Słownik informatyki polsko-angielsko-rosyjski / pod red. Hanny Jezierskiej ; [materiał uzupełniający oprac. Janusz Zalewski et al.]
Rok wydania:
1989
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Indeks UV a człowiek : przewodnik przeznaczony do praktycznego stosowania i interpretacji słonecznego indeksu UV opracowany przez czwartą Grupę Roboczą Akcji COST-713 "Prognoza UV-B"
Autorzy:
Vanicek, Karel
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Warszawa : Inspekcja Ochrony Środowiska
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Powiat sokołowski
Rok wydania:
1965
Wydawca:
Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Opinia nauczycieli o zmodernizowanych programach kształcenia i wychowania szkoły podstawowej. 4, Nauczanie systematyczne : matematyka, fizyka, chemia, biologia z higieną, geografia, praca-technika, kultura fizyczna, przysposobienie obronne
Rok wydania:
1988
Wydawca:
Warszawa : IPS
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Opinia nauczycieli o zmodernizowanych programach przedmiotów ogólnokształcących zasadniczych szkół zawodowych : praca zbiorowa. Cz.1
Rok wydania:
1990
Wydawca:
Warszawa : IPS. MEN
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Bartłomiej z Bydgoszczy i jego dzieło
Rok wydania:
1979
Wydawca:
Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Współczesna polska sztuka książki = Polish contemporary book art : książka artystyczna = artist's book
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Warszawa : Związek Polskich Artystów Plastyków
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Jakościowe inspiracje w badaniach edukacyjnych
Rok wydania:
cop.2010
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Programy wychowania przedszkolnego w krajach socjalistycznych
Rok wydania:
1979
Wydawca:
Warszawa : Instytut Programów Szkolnych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością?
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Warszawa : Difin
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Maków Mazowiecki i okolice
Rok wydania:
1982
Wydawca:
Warszawa : Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dysleksja : teoria i praktyka
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Powiat łosicki
Rok wydania:
1965
Wydawca:
Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Zespół Inwentaryzacji Zabytków
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Powiat garwoliński
Rok wydania:
1967
Wydawca:
Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Pracownia Inwentaryzacji Zabytków
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Książka obrazkowa : wprowadzenie
Rok wydania:
2017
Wydawca:
Poznań : Instytut Kultury Popularnej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Aktywna edukacja w przedszkolu i szkole : teoria i praktyka
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kształcenie nauczycieli języków obcych w Polsce : narodziny systemu, przykłady funkcjonowania, potrzeby : praca zbiorowa
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Białystok : Uniwersytet w Białymstoku
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
W cieniu i w słońcu : wybór opowiadań
Rok wydania:
1974
Wydawca:
Warszawa : "Horyzonty"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
"Edukacja dla rynku pracy" : Ogólnopolskie Forum Szkolnictwa Zawodowego : materiały konferencyjne : Szczecin 22-24 wrzesnia 1999
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Szczecin : Oficyna Wydawnicza ZCE
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Problemy literatury polskiej lat 1890-1939. Seria 1
Rok wydania:
1972
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nauka języka obcego w perspektywie ucznia
Rok wydania:
2011
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Akademickie Oficyna Wydawnicza Łośgraf - Wiesław Łoś
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dawny powiat gostyniński
Rok wydania:
1975
Wydawca:
Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Powiat wołomiński
Rok wydania:
1969
Wydawca:
Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Powiat ostrowsko-mazowiecki
Rok wydania:
1974
Wydawca:
Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Powiat sierpecki
Rok wydania:
1971
Wydawca:
Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Powiat grójecki
Rok wydania:
1971
Wydawca:
Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Pracownia Inwentaryzacji Zabytków
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Powiat żuromiński
Rok wydania:
1975
Wydawca:
Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Powiat grodzisko-mazowiecki
Rok wydania:
1967
Wydawca:
Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Pracownia Inwentaryzacji Zabytków
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Powiat sochaczewski
Rok wydania:
1973
Wydawca:
Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Język polski : informator dla nauczycieli
Rok wydania:
cop.2002
Wydawca:
Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Zawiera:
Między tekstami : program nauczania języka polskiego dla liceum i technikum
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
U źródeł rozwoju dziecka : o wspomaganiu rozwoju prawidłowego i zakłóconego : praca zbiorowa
Rok wydania:
1988
Wydawca:
Warszawa : "Nasza Księgarnia"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Biblioteczno-informacyjne kształcenie studentów
Rok wydania:
1982
Wydawca:
Warszawa : Biblioteka Narodowa
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz