Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You search for a phrase "Literatura romantyzmu - historia - Francja" according to the criterion: Subject


library suggestion
Title:
Manifesty Romantyzmu 1790-1830 : Anglia, Niemcy, Francja
Publication Year:
1995
Publisher:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Books
library suggestion
Title:
Manifesty romantyzmu : 1790-1830 : Anglia, Niemcy, Francja
Publication Year:
1975
Publisher:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Books
library suggestion
Title:
Racine i Szekspir
Authors:
Stendhal (1783-1842)
Publication Year:
1957
Publisher:
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy
Books
library suggestion
Title:
Co to jest romantyzm?
Authors:
Peyre, Henri (1901-1988)
Publication Year:
1987
Publisher:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Books
library suggestion
Title:
Paralele romantyczne : polsko-rosyjskie powinowactwa literackie
Authors:
Galster, Bohdan (1931-1994)
Publication Year:
1987
Publisher:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Books
library suggestion
Title:
Jak odpowiadać z polskiego ? : pytania i odpowiedzi. Z. 2, Romantyzm, Pozytywizm - materiał klasy 2 szkoły średniej
Authors:
Droga, Katarzyna (1965- )
Publication Year:
1992
Publisher:
Łapy : "Aga-Press", ([Białyst. : BZG])
Books
library suggestion
Title:
Romantyzm
Publication Year:
1991
Publisher:
Warszawa : Punkt
Books
library suggestion
Title:
Ściągi dla licealistów z literatury. Z. 3, Romantyzm
Publication Year:
1992
Publisher:
Warszawa : PUNKT
Books
library suggestion
Title:
Romantyzm, rewolucja, marksizm : colloquia gdańskie
Authors:
Janion, Maria (1926-2020)
Publication Year:
1972
Publisher:
Gdańsk : Wydawnictwo Morskie
Books
library suggestion
Title:
Romantyzm
Authors:
Śleszyńska, Ewa
Publication Year:
1992
Publisher:
Bielsk Podlaski ; Białystok : BESAWA
Books
library suggestion
Title:
Polska literatura romantyczna : romantyzm: Brodziński, Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Malczewski, Zaleski, Goszczyński
Authors:
Michałowski, Zygmunt (1885-1951)
Publication Year:
[1921]
Publisher:
Warszawa : M. Ostaszewska
Books
library suggestion
Title:
Ilustrowane dzieje literatury polskiej. T. 5, Wiek oświecenia i romantyzm
Authors:
Biegeleisen, Henryk (1855-1934)
Publication Year:
[1908]
Publisher:
Wiedeń : F. Bondy, (Kraków : Wł. L. Anczyc)
Books
library suggestion
Title:
Romantik
Publication Year:
1967
Publisher:
Berlin
Books
library suggestion
Title:
Epoki literackie : od antyku do współczesności
Authors:
Hanczakowski, Michał
Publication Year:
cop.2003
Publisher:
Bielsko-Biała : PARK
Books
library suggestion
Title:
Rosyjski poemat romatyczny
Authors:
Zbyrowski, Zygmunt
Publication Year:
1981
Publisher:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, (Wroc : WDNSK)
Books
library suggestion
Title:
Rosyjska ballada romantyczna
Authors:
Suchanek, Lucjan (1937- )
Publication Year:
1974
Publisher:
Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydaw. PAN
Books
library suggestion
Title:
Polska romantyków
Authors:
Kurska, Anna
Publication Year:
1994
Publisher:
Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP
Books
library suggestion
Title:
Literacka baza danych : materiały pomocnicze dla uczniów szkół średnich. Cz. 2, Romantyzm
Authors:
Lisiecka, Zofia
Publication Year:
1997
Publisher:
Białystok : Elan
Books
library suggestion
Title:
Wobec współczesności : tematy poważne i mniej serio
Authors:
Kowalczykowa, Alina (1936-2022)
Publication Year:
2016
Publisher:
Białystok : Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego [etc.]
Books
library suggestion
Title:
Polskie podróżopisarstwo romantyczne
Authors:
Burkot, Stanisław (1932-2019)
Publication Year:
1988
Publisher:
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, (Pozn. : UAM)
Books
library suggestion
Title:
Projekt krytyki fantazmatycznej : szkice o egzystencjach ludzi i duchów
Authors:
Janion, Maria (1926-2020)
Publication Year:
1991
Publisher:
Warszawa : Polska Encyklopedia Niezależna
Books
library suggestion
Title:
Duch romantyzmu. [Pł. 1] [Film]
Publication Year:
[2006?]
(Wielka Brytania ; Francja, 1982)
Publisher:
Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych
Contains:
Wybuch romantyzmu
Muzyka duszy
Bohater romantyczny
09. Filmy
library suggestion
Title:
Zmysły, śmierć i diabeł w literaturze romantycznej
Authors:
Praz, Mario (1896-1982)
Publication Year:
1974
Publisher:
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy
Books
library suggestion
Title:
Geniusz wydziedziczony : studia romantyczne i napoleońskie
Authors:
Treugutt, Stefan (1925-1991)
Publication Year:
1993
Publisher:
Warszawa : Instytut Badań Literackich. PAN, (Warsz. : DN-T)
Books
library suggestion
Title:
Poetyka, gatunek-obraz : w kręgu poezji romantycznej
Authors:
Maciejewski, Marian (1937-2013)
Publication Year:
1977
Publisher:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Books
library suggestion
Title:
Mowa i milczenie : romantyczne antynomie samotności
Authors:
Kalinowska, Maria (1954- )
Publication Year:
1989
Publisher:
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy
Books
library suggestion
Title:
Romantyzm polski wobec Konstytucji 3 Maja : odczyt, wygłoszony we Lwowie dnia 2 maja r. 1922 na uroczystym obchodzie rocznicy Konstytucji urządzonym przez Towarzystwo Szkoły Ludowej
Authors:
Chrzanowski, Ignacy (1866-1940)
Publication Year:
1925
Publisher:
Warszawa : nakł. Gebethnera i Wolffa
Books
library suggestion
Title:
Romantyczny sarmatyzm : tradycja szlachecka w literaturze polskiej lat 1831-1863
Authors:
Waśko, Andrzej (1961- )
Publisher:
Warszawa : "Arcana"
Books
library suggestion
Title:
Obraz Zachodu w twórczości romantyków polskich
Authors:
Krasuski, Jerzy (1930-2009)
Publication Year:
1980
Publisher:
Poznań : Wydawnictwo Poznańskie
Books
library suggestion
Title:
Kuszenie Polaków : diabeł w świecie dramatu romantycznego
Authors:
Roguski, Piotr (1945- )
Publication Year:
1993
Publisher:
Warszawa : "Elipsa", (Warsz. : "Konsultacja")
Books
library suggestion
Title:
Duch romantyzmu. [Pł. 2] [Film]
Publication Year:
[2006?]
(Wielka Brytania ; Francja, 1982)
Publisher:
Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych
Contains:
Wiktor Hugo i epoka romantyczna
Czy tryumf romantyzmu
Romantyczne dziedzictwo
09. Filmy
library suggestion
Title:
Dramat i teatr romantyczny
Publication Year:
1992→
Publisher:
Wrocław : "Wiedza o Kulturze"
Books
library suggestion
Title:
Romantyzm polski : jego fazy, istota i skutki : próba syntezy, uzupełniona rozbiorem literatury krytycznej, poświęconej temu przedmiotowi
Authors:
Sierzputowski, Tadeusz
Publication Year:
1905
Publisher:
Lwów : Księgarnia Narodowa
Books
library suggestion
Title:
Duch romantyzmu. [Pł. 4] [Film]
Publication Year:
sporz. 2010
(Wielka Brytania ; Francja, 1982)
Publisher:
Olsztyn : nagr. własne W-MBP
Contains:
Noc
Tęsknota za Wiekiem Złotym
Krew, morze i piasek
09. Filmy
library suggestion
Title:
Cny język Polaków. Pł. 1 [Film]
Publication Year:
sporz. 2009
(Telewizja Polska, 1999)
Publisher:
Olsztyn : nagr. własne W-MBP
Contains:
Grecko-rzymskie kanony i motywy w polskiej kulturze : obszar trzech tysiącleci
Starożytności literackie XX wieku : od Sienkiewicza do Kubiaka
Polszczyzna i mit śródziemnomorski :zniszczenie i przetrwanie
Europejskie obcowanie...tradycja, wartości i wierność
Jan z Renesansu : spadek po Czarnolesie
09. Filmy
library suggestion
Title:
Czas formy otwartej : tematy i media romantyczne
Authors:
Janion, Maria (1926-2020)
Publication Year:
1984
Publisher:
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy
Books
library suggestion
Title:
Niesamowita Słowiańszczyzna : fantazmaty literatury
Authors:
Janion, Maria (1926-2020)
Publication Year:
2006
Publisher:
Kraków : Wydawnictwo Literackie
Books
library suggestion
Title:
Duch romantyzmu. [Pł. 5] [Film]
Publication Year:
sporz. 2010
(Wielka Brytania ; Francja, 1982)
Publisher:
Olsztyn : nagr. własne W-MBP
Contains:
Tryumf śmierci
Romantyczna kobieta
Czy tryumf romantyzmu?
09. Filmy
library suggestion
Title:
Mickiewicz i naśladowcy : studium o zjawisku epigonizmu w systemie literatury romantycznej
Authors:
Zielińska, Marta
Publication Year:
1984
Publisher:
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy
Books
library suggestion
Title:
Trzy szkice romantyczne : o Dziadach, Balladynie, Epilogu Pana Tadeusza
Authors:
Maciejewski, Jarosław (1924-1987)
Publication Year:
1967
Publisher:
Poznań : Wydawnictwo Poznańskie
Books
library suggestion
Title:
Romantyczna genealogia polskiego modernizmu : rekonesans
Authors:
Weiss, Tomasz (1929-1988)
Publication Year:
1974
Publisher:
(Warszawa) : Państwowy Instytut Wydawniczy
Books
library suggestion
Title:
[Romantyzm i Pozytywizm - literatura] [Film]
Publication Year:
sporz. 2009
(Telewizja Polska [i in.])
Publisher:
Olsztyn : nagr. własne W-MBP
Contains:
Literatura romantyczna w Europie
Romantyczna liryka miłosna
Wątek miłosny w literaturze romantyzmu
Wątek miłosny w literaturze pozytywizmu
Polski dramat romantyczny
Znaczenie Romantyzmu w literaturze i życiu narodu
Romantyzm
09. Filmy
library suggestion
Title:
Walter Scott i Lord Byron w odniesieniu do polskiej poezyi romantycznej
Authors:
Windakiewicz, Stanisław (1863-1943)
Publication Year:
1914
Publisher:
Kraków : Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Józefa Filipowskiego
Books
library suggestion
Title:
Duch romantyzmu. [Pł. 3] [Film]
Publication Year:
sporz. 2010
(Wielka Brytania ; Francja, 1982)
Publisher:
Olsztyn : nagr. własne W-MBP
Contains:
Romantyczna podróż
Walka o teatr
Raj utracony
09. Filmy
library suggestion
Title:
Renesans, oświecenie, romantyzm i inne studia z historii kultury
Authors:
Łempicki, Zygmunt (1886-1943)
Publication Year:
1966
Publisher:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Books
library suggestion
Title:
Problemy polskiego romantyzmu : praca zbiorowa. Seria 1
Publication Year:
1971
Publisher:
Wrocław
Books
library suggestion
Title:
Problemy polskiego romantyzmu : praca zbiorowa. Seria 2
Publication Year:
1974
Publisher:
Wrocław
Books
library suggestion
Title:
Problemy polskiego romantyzmu : praca zbiorowa. Seria 3
Publication Year:
1981
Publisher:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Books
library suggestion
Title:
U źródeł romantyzmu i nowożytnej myśli społecznej na Ukrainie
Authors:
Kozak, Stefan (1937- )
Publication Year:
1978
Publisher:
Wrocław : Zakład Narodowy Im. Ossolińskich
Books
library suggestion
Title:
Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831-1863. T. 2
Publication Year:
1988
Publisher:
Kraków : Wydawnictwo Literackie
Books
library suggestion
Title:
Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831-1863. T. 1
Publication Year:
1975
Publisher:
Kraków : Wydawnictwo Literackie
Books
library suggestion
Title:
Dzieje kultury polskiej. [Pł. 5] [Film]
Publication Year:
sporz. 2009
(Telewizja Polska, 1998)
Publisher:
Olsztyn : nagr. własne W-MBP
Contains:
Dzieje kultury polskiej : Wiek XVIII, Edukacja i upadek
Wiek XVIII, Edukacja i upadek
Dzieje kultury polskiej : Wiek XIX, Blaski i cienie
Wiek XIX, Blaski i cienie
Wiek oświecenia
09. Filmy
library suggestion
Title:
[Cyprian Kamil Norwid - biografia] [Film]
Publication Year:
sporz. 2009
(Telewizja Polska [i in.])
Publisher:
Olsztyn : nagr. własne W-MBP
Contains:
Polskie Montmorency
Norwid : światło i mrok
Z Norwida
09. Filmy
library suggestion
Title:
[Cyprian Kamil Norwid - utwory, biografia] [Film]
Publication Year:
sporz. 2009
(Telewizja Polska [i in.])
Publisher:
Olsztyn : nagr. własne W-MBP
Contains:
Bema pamięci żałobny rapsod
Norwid : światło i mrok
Cyprian Kamil Norwid : Moja piosnka
09. Filmy
library suggestion
Title:
[Adam Mickiewicz - biografia] [Film]
Publication Year:
sporz. 2008
(Telewizja Polska [i in.])
Publisher:
Olsztyn : nagr. własne W-MBP
Contains:
Adam Mickiewicz
Adam Mickiewicz w Paryżu
Adam Mickiewicz - kraje dzieciństwa, lata młodości
09. Filmy
library suggestion
Title:
Idealiści moskiewscy : z dziejów romantycznej myśli i literatury rosyjskiej
Authors:
Bezwiński, Adam (1941- )
Publication Year:
1983
Publisher:
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane WSP
Books
library suggestion
Title:
Style zachowań romantycznych : propozycje i dyskusje sympozjum, Warszawa, 6-7 grudnia 1982 r.
Publication Year:
1986
Publisher:
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy
Books
library suggestion
Title:
[Juliusz Słowacki - utwory] [Film]
Publication Year:
sporz. 2009
(Telewizja Polska)
Publisher:
Olsztyn : nagr. własne W-MBP
Contains:
Żyłem z wami, cierpiałem
Liryka Juliusza Słowackiego
Julisz Słowacki - Kordian
Juliusz Słowacki - Balladyna
Juliusz Słowacki - człowiek i twórca
09. Filmy
library suggestion
Title:
Romantyczne "ja" : studium romantycznego indywidualizmu
Authors:
Bittner, Ireneusz (1928- )
Publication Year:
1984
Publisher:
Warszawa : IKN, (Warsz : ZRiWDB)
Books
library suggestion
Title:
[Adam Mickiewicz - twórczość] [Film]
Publication Year:
sporz. 2008
(Telewizja Polska)
Publisher:
Olsztyn : nagr. własne W-MBP
Contains:
Historyczne tło Pana Tadeusza
Konterfekty z Pana Tadeusza
Bohater w utworach Adam Mickiewicza
Bohater z poetyckim aktem zgonu
09. Filmy
library suggestion
Title:
Złe wychowanie : fragmenty romantycznej biografii
Authors:
Piwińska, Marta (1937- )
Publication Year:
1981
Publisher:
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy
Books
library suggestion
Title:
Romantyka rewolucyjna w sztuce : praca zbiorowa
Publication Year:
1973
Publisher:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Books
library suggestion
Title:
Bretania w poezji i prozie : antologia literacka
Publication Year:
2006
Publisher:
Olsztyn : Centrum Polsko-Francuskie Côtes d'Armor - Warmia i Mazury
Books
library suggestion
Title:
Miłość romantyczna
Publication Year:
1984
Publisher:
Kraków ; Wrocław : Wydaw. Literackie, (Krak : DWWLA)
Books
library suggestion
Title:
Romantyzm polski i amerykański w pespektywie porównawczej
Authors:
Wilczyński, Marek (1959- )
Publication Year:
2022
Publisher:
Białystok : Wydawnictwo Prymat Mariusz Śliwowski : Wydział Filologiczny. Uniwersytet w Białymstoku
Books

We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process

Feedback

Your views are very important to us and can be enormously helpful in showing us where we can make improvements. We'd be very grateful if you would spend a few minutes completing the short form.

Feedback form