Інформація

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Ви шукаєте "Materiały konferencyjne" за критеріями: Тема


пропозиція бібліотеки
Назва:
Podręcznik akademicki : metodologia, funkcje dydaktyczne, edytorstwo, polityka wydawnicza : materiały sympozjum [w Jadwisinie] we wrześniu 1972 r
Дата публікації:
1973
Видавець:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Dylematy współczesnego liberalizmu : zbiór studiów
Дата публікації:
2008
Видавець:
Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Gospodarki
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Teorie postaw : praca zbiorowa
Дата публікації:
1973
Видавець:
Warszawa
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Człowiek, żywność, środowisko - problemy współczesnej toksykologii : konferencja szkoleniowo-naukowa Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Olsztyn, 16-19 września 2014 : materiały konferencyjne
Дата публікації:
2014
Видавець:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Problemy współczesnej psychologii. T. 2
Дата публікації:
1992
Видавець:
Lublin : Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Oddział
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Problemy współczesnej psychologii. T. 1
Дата публікації:
1992
Видавець:
Lublin : Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Oddział
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Konserwatyzm : historia i współczesność
Дата публікації:
2003
Видавець:
Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Sztuka perswazji : socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego
Дата публікації:
2004
Видавець:
Kraków : "Nomos"
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Diagnoza i terapia osób jąkających się : Warsztaty Logopedyczne, Augustów, czerwiec 1997
Автори:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (Białystok)
Polskie Towarzystwo Logopedyczne. Koło Terenowe (Białystok)
Дата публікації:
1997
Видавець:
Białystok : Wydawnictwo Logopedyczne Antoni Balejko
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Wiersz i poezja : konferencja teoretycznoliteracka w Pcimiu
Дата публікації:
1966
Видавець:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Pedagogika społeczna i jej współczesne konteksty
Дата публікації:
2008
Видавець:
Toruń : Akapit
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Charyzma - jej funkcja w życiu religijnym, politycznym i społecznym : teksty
Дата публікації:
2008
Видавець:
Białystok : Uniwersytet w Białymstoku
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie : IV Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny, Olsztyn, 20-22 września 2001. Sekcja 6 : pedagogika społeczna: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość w perspektywie europejskiej : (streszczenia wystąpień i porządek obrad)
Дата публікації:
cop. 2001
Видавець:
Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Poetyka i historia : 6 Konferencja teoretycznoliteracka w Połczynie
Дата публікації:
1968
Видавець:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Muzyka w kontekście kultury : Spotkania Muzyczne w Baranowie, wrzesień 1976
Дата публікації:
1978
Видавець:
Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Edukacja w świecie współczesnym : z problematyki XXXV Sesji Międzynarodowej Konferencji Oświatowej UNESCO-BIE : praca zbiorowa
Дата публікації:
1975
Видавець:
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Współczesne trendy w ekonometrii
Дата публікації:
2008
Видавець:
Olsztyn : Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Sympozjum Pedeutologiczne : Puławy, 22-24 marca 1975 : suplement
Дата публікації:
1976
Видавець:
Warszawa : Instytut Kształcenia Nauczycieli
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Różnica, tożsamość, edukacja : szkice z pogranicza... : praca zbiorowa
Дата публікації:
1995
Видавець:
Kraków : "Impuls"
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Wychowanie fizyczne w środowisku pozaszkolnym : materiały z konferencji naukowej na temat : "O unowocześnienie pozaszkolnych form wychowania fizycznego, Kraków 7-8.XII.1973 r.
Дата публікації:
1976
Видавець:
Warszawa : "Sport i Turystyka", (Łódź : ŁZG)
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Pedagogika biblioteczna w społeczeństwie informacyjnym
Автори:
Banacka, Marianna
Дата публікації:
2006
Видавець:
Warszawa : Wydawnictwo Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Współczesne problemy metodologii filmu : materiały Ogólnopolskiej Sesji Filmoznawczej, Sosnowiec 21-23 kwietnia 1975 ; [ed. nauk. Alicja Helman ; przy współpr. Anny Malczewskiej]
Дата публікації:
1977
Видавець:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Rybactwo jeziorowe : IV Krajowa Konferencja Rybackich Użytkowników Jezior Dadaj 9.06-11.06 1999
Дата публікації:
1999
Видавець:
Olsztyn : Instytut Rybactwa Śródlądowego
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Rybactwo jeziorowe : rozwój zmiany trudności : III Krajowa Konferencja Rybackich Użytkowników Jezior Pasym 8.06-10.06.1998
Дата публікації:
1998
Видавець:
Olsztyn : Instytut Rybactwa Śródlądowego
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Polityka i wychowanie : [materiały z sympozjum, Warszawa, kwiecień 1985 r.]
Дата публікації:
1986
Видавець:
Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Niepłodność : zagadnienia interdyscyplinarne
Дата публікації:
2009
Видавець:
Kraków : Impuls
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Pedagogika kultury : historyczne osiągnięcia : współczesne kontrowersje : wokół edukacji kulturalnej : perspektywy rozwoju
Дата публікації:
1998
Видавець:
Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Rybactwo jeziorowe : stan, uwarunkowania, perspektywy : I Krajowa Konferencja Rybackich Użytkowników Jezior. Uroczysko Waszeta 1996
Дата публікації:
1996
Видавець:
Olsztyn : Akademia Rolniczo-Techniczna
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Zrozumieć samotność : studium interdyscyplinarne
Дата публікації:
2006
Видавець:
Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Wandalizm
Дата публікації:
1984
Видавець:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Arteterapia w medycynie i edukacji
Дата публікації:
2008
Видавець:
Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
O poezji rosyjskiej : od pieśni ludowej i poezji staroruskiej do liryki nowożytnej i współczesnej : Księga pamiątkowa sesji naukowej "Dziesięć wieków rozwoju form wypowiedzi poetyckiej w literaturze rosyjskiej" : Kraków,dnia 12-14 stycznia 1979 r.
Дата публікації:
1984
Видавець:
Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Zagadnienia optymalizacji nauczania języków obcych
Дата публікації:
1977
Видавець:
Wrocław : Politechnika Wrocławska
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Badania z zakresu organizacji zarządzania szkolnictwem : materiały z sympozjum naukowego zorganizowanego w dniach 10-11 II 1974 r. w Cieszynie
Дата публікації:
1975
Видавець:
Katowice : Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych : Uniwersytet Śląski. Instytut Pedagogiki
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Utopia - wczoraj i dziś
Дата публікації:
cop.2010
Видавець:
Toruń : Adam Marszałek
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Dyskursy krytyczne u progu XXI wieku : między rynkiem a uniwersytetem
Дата публікації:
cop.2007
Видавець:
Kraków : Universitas
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Współczesne problemy zarządzania
Дата публікації:
1974
Видавець:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Powaga ironii
Дата публікації:
cop.2004
Видавець:
Toruń : Adam Marszałek
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Teoria komunikacji językowej i glottodydaktyka : materiały z III Sympozjum Instytutu Lingwistyki Stosowanej (Białowieża 17-19 listopada 1975 r.)
Дата публікації:
1978
Видавець:
Warszawa : Uniwersytet Warszawski
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Integracja w nauczaniu języków obcych
Дата публікації:
2005
Видавець:
Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Animacja kulturalna jako problem pedagogiczny : materiały z konferencji naukowej
Дата публікації:
1994
Видавець:
Lublin : "VIPress"
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Polityczne i ideologiczne problemy współczesnej chrześcijańskiej demokracji
Дата публікації:
1974
Видавець:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Materializm historyczny : praca zbiorowa
Дата публікації:
1979
Видавець:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Człowiek w zmieniającej się perspektywie
Дата публікації:
2015
Видавець:
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Współczesne problemy krytyki artystycznej : materiały sesji : Współczesne problemy krytyki artystycznej, Warszawa 9 i 10 marca 1972 r.
Дата публікації:
1973
Видавець:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydaw. PAN
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Współczesne kierunki modernizacji dydaktyki : materiały z ogólnopolskiej konferencji: Tradycje i współczesne kierunki modernizacji dydaktyki w dniach 20-21 stycznia 1992
Дата публікації:
1993
Видавець:
Toruń : UMK
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Z badań nad zawodem nauczyciela : [materiały z konferencji, 14-16 marca 1977 r.] : praca zbiorowa
Дата публікації:
1979
Видавець:
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Język, teoria - dydaktyka : materiały VI Konferencji Młodych Językoznawców Dydaktyków, Katowice, 12-14 listopada 1981 r.
Дата публікації:
1984
Видавець:
Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, (Kiel. : WSP)
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Język, teoria - dydaktyka : materiały VII Konferencji Młodych Językoznawców - Dydaktyków, Trzemeśnia, 2 - 4 VI 1982 r.
Дата публікації:
1986
Видавець:
Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, (Kiel. : WSP)
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
W poszukiwaniu systemów wychowawczych placówek resocjalizacyjnych dla młodzieży : [materiały z konferencji Departamentu Kształcenia Specjalnego i Profilaktyki Ministerstwa Oświaty i Wychowania, Kalisz 2-6 maja 1983 r.
Дата публікації:
1985
Видавець:
Warszawa : IKN
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Analizy i interpretacje : film zagraniczny
Дата публікації:
1986
Видавець:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Promocja zdrowia : psychologiczne podstawy wdrożeń
Дата публікації:
1997
Видавець:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Pamiętnik XII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich : [Katowice], 17-20 września 1979 roku. Cz. 2, Sympozja I-VIII
Дата публікації:
1979
Видавець:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Wybrane zagadnienia z geografii społeczno-gospodarczej w świetle konferencji w Kaliszu 6-7 maja 1986
Автори:
Rościszewski, Marcin (1929-2002)
Jakubowski, Maciej (1975- ; geograf)
Дата публікації:
1986
Видавець:
Warszawa : Instytut Kształcenia Nauczycieli : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. PAN
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Unowocześnienie procesu kształcenia : operacjonalizacja celów lekcji
Дата публікації:
1990
Видавець:
Kalisz : Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego. Oddział
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
VIII Narada Centralnych Ośrodków Bibliotekoznawczych i Naukowo-Metodycznych Krajów Socjalistycznych = VIII Soveščanie Centrov Bibliotekovedenija Metodičeskoj Raboty Bibliotek Socialističeskich Stran = VIII Tagung der Zentren für Bibliothekswissenschaft und Methodische Arbeit der Bibliotheken Sozialistischer Länder : Warszawa, 4-9.X.1976 r.
Дата публікації:
1978
Видавець:
Warszawa : Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Edukacja obronna w systemie bezpieczeństwa Polski : materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej przez Katedrę Edukacji Obronnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy Rudno k/Wolsztyna 1996
Дата публікації:
1997
Видавець:
Bydgoszcz : "Arcanus"
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Pamiętnik XIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich : Poznań, 6-9 września 1984 roku:sprawozdania z sympozjów. Cz.2
Дата публікації:
1988
Видавець:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Planowanie społecznego rozwoju miast i społeczności terytorialnych a badania socjologiczne : [materiały międzynarodowego sympozjum, Jabłonna, styczeń 1978 r.]
Дата публікації:
1980
Видавець:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Portret : funkcja - forma - symbol : materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki Toruń, grudzień 1986
Дата публікації:
1990
Видавець:
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, (Krak. : DNar.)
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Zjawiska patologii społecznej : uwarunkowania, rozmiary profilaktyka prognozy : materiały Ogólnopolskiej Konferencji zorganizowanej przez Katedrę Pedagogiki Specjalnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy w dniach 8-9 maja 1995 r.
Автори:
Wyższa Szkoła Pedagogiczna (Bydgoszcz)
Дата публікації:
1995
Видавець:
Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Jaka przyszłość polskiej edukacji?
Дата публікації:
2012
Видавець:
Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Tradycja i współczesne konteksty
Дата публікації:
[ca 2006]
Видавець:
Warszawa : Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Z zagadnień pedagogiki specjalnej : praca zbiorowa
Дата публікації:
1989
Видавець:
Warszawa : Centrum Doskonalenia Nauczycieli, (Warsz. : ZRiWDB)
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Ewolucja tożsamości pedagogiki
Дата публікації:
1994
1993)
Видавець:
Warszawa : IHNOiT [Instytut Historii, Nauki, Oświaty i Techniki], (Warsz. : Paper & Tinta
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Metodologiczne i utylitarne aspekty badań pedagogicznych : materiały z międzynarodowego sympozjum Metodologiczne problemy podwyższania efektywności nauk pedagogicznych oraz wpływu na praktykę oświatową, Sulejówek k/Warszawy 17-19.X.1988
Дата публікації:
1990
Видавець:
Warszawa : IBP
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Prawa człowieka w XXI wieku : wyzwania dla ochrony prawnej : Ogólnopolska Konferencja Prawnicza, Radziejowice, 21-22 czerwca 2004 r. : praca zbiorowa
Дата публікації:
2005
Видавець:
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Informacja a rozumienie
Дата публікації:
cop.2005
Видавець:
Tarnów : Biblos ; Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Literatura radziecka wobec idei rewolucyjnych : [materiały z konferencji naukowej, Sosnowiec, 22-23 kwietnia 1977 r.]
Дата публікації:
1979
Видавець:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
O predykacji : materiały konferencji Pracowni Budowy Gramatycznej Współczesnego Kęzyka Polskiego IBL PAN, Zawoja 14-16 XII 1972
Дата публікації:
1974
Видавець:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Studia i szkice o literaturze współczesnej
Дата публікації:
1992
Видавець:
Olsztyn : Wydawnictwa WSP, (Olszt. : WSP)
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Współczesna rodzina a wychowanie : materiały z sesji naukowej : praca zbiorowa
Дата публікації:
1988
Видавець:
Toruń : IKN. ODN
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Współczesne tendencje i innowacyjne rozwiązania w pedagogice specjalnej : międzynarodowa konferencja w Gdańsku 10-13 czerwiec 1988
Дата публікації:
1988
Видавець:
Warszawa : IKN, (Warsz. : ZRiWDB)
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Architektura i dobra kultury : tożsamość i kontynuacja tradycji : wiedza o kulturze polskiej u progu XXI wieku : materiały z Konferencji Naukowej poprzedzającej Kongres Kultury Polskiej 2000 ...
Автори:
Polska Akademia Nauk Kraków
Дата публікації:
2000
Видавець:
Kraków : Strzecha
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Letnia Szkoła Matematyczna : teoria punktów stałych
Дата публікації:
1985
Видавець:
Olsztyn : Wyższa szkoła Pedagogiczna
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Materiały z konferencji nt. Język haseł przedmiotowych KABA : stan obecny i perspektywy rozwoju, Sopot 9-11.09.1997
Автори:
Centrum Formatów i Kartotek Haseł Wzorcowych
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Дата публікації:
1998
Видавець:
Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Biblioteka w społeczeństwie informacyjnym : edukacja, informacja, media
Автори:
Banacka, Marianna
Дата публікації:
2005
Видавець:
Warszawa : Wydawnictwo Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Powstawanie - przepływ - gromadzenie informacji : materiały I sympozjum nauk dających poznawać źródła historyczne - problemy warsztatu historyka, Kazimierz Dolny - Lublin, 23-25 IX 1976
Дата публікації:
1978
Видавець:
Toruń : UMK
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Wyzwania pedagogiki medialnej - nowe perspektywy XXI wieku
Дата публікації:
2001
Видавець:
Olsztyn : "Kastalia"
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Neofilologia : historia - językoznawstwo - dydaktyka - literatura : wybrane materiały z programu naukowego I Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego
Автори:
Polskie Towarzystwo Neofilologiczne. Walny Zjazd (1 ; 1973 ; Poznań)
Дата публікації:
1976
Видавець:
Poznań : Pospress
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Sacrum i sztuka
Дата публікації:
1989
Видавець:
Kraków : "Znak"
Містити:
Rogóźno
Kościół a sztuka współczesna
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Praca z uczniem uzdolnionym : materiały z XI Sesji postępu pedagogicznego, [Szczecin], 9-11 czerwca 1989 r. T. 1
Дата публікації:
1989
Видавець:
Szczecin : Oddział Doskonalenia Nauczycieli
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Procesy socjalizacji i wychowania w rodzinie : [materiały z konferencji naukowej. Cz. 2, Koszalin
Дата публікації:
1990
Видавець:
Koszalin i in. : nakładem Centralnego Programu Badań Podstawowych
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Bataliony Chłopskie w walce o narodowe i społeczne wyzwolenie : sesja popularno-naukowa w 30 rocznicę bitew pod Wojdą, Zaborecznem i Różą, Lublin 3-4 II 1973 r.
Дата публікації:
1975
Видавець:
Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Procesy socjalizacji i wychowania w rodzinie : [materiały z konferencji naukowej. Cz. 1, Słupsk 5 i 6 listopada 1984 r.]
Дата публікації:
1986
Видавець:
Słupsk : WSP, (Szczec. : SZG)
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Homoseksualizm : perspektywa interdyscyplinarna
Дата публікації:
2005
Видавець:
Kraków : Nomos
Книга
пропозиція бібліотеки
Назва:
Prace Filologiczne : poświęcone 6 Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Pradze 1968. T. 19
Дата публікації:
1969
Видавець:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Книга

Надіслати думку

Ваш відгук дуже важливий для нас і може бути надзвичайно корисним, щоб показати нам, де ми можемо покращити. Ми були б дуже вдячні, якби ви витратили кілька хвилин, щоб заповнити цю коротку форму.

Формуляр