Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Materiały konferencyjne" wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł:
IV Ogólnopolskie Seminarium Dydaktyki Biologii 18-21 czerwiec 1979 w Przemyślu : praca zbiorowa
Rok wydania:
1985
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Oświaty i Wychowania Instytut Programów Szkolnych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Problemy nauczania - uczenia się biologii we współczesnej szkole : materiały z III Ogólnopolskiego Seminarium Dydaktyki Biologii zorganizowanego przez Instytut Programów Szkolnych MOiW i Polskie Towarzystwo Przyrodników im. M. Kopernika
Rok wydania:
1979
Wydawca:
Warszawa : Instytut Programów Szkolnych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kształcenie i doskonalenie umiejętności biologicznych nauczyciela i ucznia : (materiały z VI Ogólnopolskiego Seminarium Dydaktyki Biologii, 16-19 IX 1985 rok)
Rok wydania:
1987
Wydawca:
Kraków : IKN. ODN, (Krak. : UJ)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przyczyny i źródła zachwaszczenia pól uprawnych : XVII krajowa konferencja, Olsztyn-Bęsia 28-29.06.1995 r.
Rok wydania:
1994
Wydawca:
Olsztyn : Wydaw. Akademii Rolniczo-Technicznej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Teoria i empiria w Polskiej Szkole Antropologicznej : w 100-lecie urodzin Jana Czekanowskiego : praca zbiorowa
Rok wydania:
1985
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Mikologia laboratoryjna : przygotowanie materiału badawczego i diagnostyka
Rok wydania:
cop.2011
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Twórczy rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i zaspokajanie jego potrzeb w procesie oddziaływania wychowawczego : materiały z konferencji dla nauczycieli metodyków i specjalistów wychowania przedszkolnego zatrudnionych w ODN regionu północno-zachodniego zorganizowanej w dniach 3 i 4 maja 1983
Rok wydania:
1983
Wydawca:
Szczecin : Oddział Doskonalenia Nuczycieli
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Reakcje biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe : materiały II Krajowego Sympozjum : praca zbiorowa
Rok wydania:
1987
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet Adama Mickiewicza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Charakterystyka wybranych cech rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży Pomorza Środkowego : materiały z Sesji Naukowej, Koszalin, 18-19.12.1976 r
Rok wydania:
1977
Wydawca:
Koszalin : Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
1 Ogólnopolskie Sympozjum Dydaktyki Biologii : problemy taksonomii biologicznej w praktyce szkolnej
Rok wydania:
1987
Wydawca:
Wrocław : [s.n.]
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Choroby ryb hodowlanych : materiały szkoleniowe
Rok wydania:
1994
Wydawca:
Olsztyn : Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Entomologia a ochrona środowiska : [materiały z sesji naukowej, Wisła-Uzdrowisko 10-12 X 1974]
Rok wydania:
1976
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Łubin we współczesnym rolnictwie : "Łubin - Białko - Ekologia" : materiały konferencyjne, Olsztyn - Kortowo - Poland, 25-27.06.1997. T. 2
Rok wydania:
1997
Wydawca:
Olsztyn : Akademia Rolniczo-Techniczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Korektywa i kompensacja w rozwoju młodzieży szkolnej : materiały z konferencji naukowej, Kraków 13-14.XII.1974 r.
Rok wydania:
1977
Wydawca:
Warszawa : "Sport i Turystyka"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nowatorskie rozwiązania w zakresie programów nauczania biologii i ich dydaktycznej obudowy
Rok wydania:
1996
Wydawca:
Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Teoria ewolucji a wiara chrześcijan
Rok wydania:
cop.2010
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Źródła Polski : stan badań, monitoring i ochrona
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Problemy ochrony środowiska geograficznego w nauczaniu geografii : ogólnopolska konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Chorzów 28-30 X 1972 : praca zbiorowa
Rok wydania:
1975
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Biologiczne monitorowanie skażenia środowiska
Rok wydania:
1996
Wydawca:
Olsztyn : Akademia Rolniczo-Techniczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Problemy edukacji dziecka wiejskiego : (IV Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju i Wychowania Dziecka Wiejskiego, Rzeszów 23-24 kwietnia 1996 r.)
Rok wydania:
1996
Wydawca:
Rzeszów : [WSP]
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Człowiek i środowisko - humanistyka i ekologia : prace I Olsztyńskiego Sympozjum Ekologicznego, Olsztyn 5-6 maja 1994 roku
Rok wydania:
1995
Wydawca:
Olsztyn : WSP
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dziecko niepełnosprawne : rozwój i wychowanie
Rok wydania:
2003
Wydawca:
Kraków : "Impuls"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wychowanie dla środowiska = Umwelterziehung : przykłady lekcji przeprowadzonych w szkołach Hamburga i Warszawy = Beispiele aus dem Unterricht an Hamburger und Warschauer Schulen
Rok wydania:
1992
Wydawca:
Warszawa : Kuratorium Oświaty ; Hamburg : FH
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Biochemia w ochronie środowiska naturalnego : materiały sesji naukowej, zorganizowanej w Szczecinie w dniach 15 i 16 XII
Rok wydania:
1978
Wydawca:
Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży : materiały z międzynarodowej konferencji Polskiego Związku Wędkarskiego
Rok wydania:
cop. 2008
Wydawca:
Białystok : Ekonomia i Środowisko
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Z pomocą człowiekowi : wsparcie i opieka w sytuacji nieuleczalnej choroby
Rok wydania:
2012
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ochrona środowiska naturalnego : I polsko-NRD-owska konferencja, Szklarska Poręba 18-20 października 1974
Rok wydania:
1977
Wydawca:
Wrocław : Politechnika Wrocławska
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nauczyciel 2000 - plus : modernizacja kształcenia nauczycieli przyrody, biologii i ochrony środowiska : materiały z konferencji naukowej w Wólce Milanowskiej 18-20 września 2000 r.
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Olsztyn : Instytut Rybactwa Śródlądowego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
(Nie)obecność kobiet w przestrzeni publicznej
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Toruń : Adam Marszałek
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Szkoła a zdrowie dziecka : materiały 1 ogólnopolskiego sympozjum higieny szkolnej w Studium Nauczycielskim w Legnicy 13-14 maja 1967 r. Cz. 2
Rok wydania:
1967
Wydawca:
Legnica : Studium Nauczycielskie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rozwój i edukacja dziecka : szanse i zagrożenia
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wychowanie estetyczne w przedszkolu : materiały z V międzynarodowego seminarium wychowania przedszkolnego, Warszawa 26 maja - 2 czerwca 1969
Rok wydania:
1971
Wydawca:
Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Problemy i wyzwania w edukacji chemicznej : [materiały konferencyjne, Gdańsk, 06.06.2005 r.]
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Gdańsk : Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiska. Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja ekologiczno-środowiskowa w przedszkolach : materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli
Rok wydania:
1994
Wydawca:
Szczecin : Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja środowiskowa : "Agenda 21" : realizacja zadań edukacyjnych : materiały z konferencji 5-7 maja 1997 Jedlina-Letnisko
Rok wydania:
1997
Wydawca:
Warszawa : "IBE"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wokół edukacji małego dziecka
Rok wydania:
2003
Wydawca:
Wrocław : MarMar : Uniwersytet Wrocławski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Człowiek a środowisko
Rok wydania:
copyright 2020
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Uwarunkowania i kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej
Rok wydania:
cop. 2011
Wydawca:
Toruń : Adam Marszałek
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Na ścieżkach życia. Pł. 5 [Film] : biologia zachowania się zwierząt według Davida Attenborough'a
Rok wydania:
sporz. 2011
(BBC, 1990)
Wydawca:
Olsztyn : nagr. własne W-MBP
Zawiera:
Przyjaciele i rywale
Rozmowa z obcym
Film
propozycja biblioteki
Tytuł:
Na ścieżkach życia. Pł. 6 [Film] : biologia zachowania się zwierząt według Davida Attenborough'a
Rok wydania:
sporz. 2011
(BBC, 1990)
Wydawca:
Olsztyn : nagr. własne W-MBP
Zawiera:
Zaloty
Ciągłość życia
Film
propozycja biblioteki
Tytuł:
Na ścieżkach życia. Pł. 2 [Film] : biologia zachowania się zwierząt według Davida Attenborough'a
Rok wydania:
sporz. 2011
(BBC, 1990)
Wydawca:
Olsztyn : nagr. własne W-MBP
Zawiera:
Poszukiwanie pokarmu
Polowanie i ucieczka
Film
propozycja biblioteki
Tytuł:
Na ścieżkach życia. Pł. 3 [Film] : biologia zachowania się zwierząt według Davida Attenborough'a
Rok wydania:
sporz. 2011
(BBC, 1990)
Wydawca:
Olsztyn : nagr. własne W-MBP
Zawiera:
Znajdowanie drogi
Sztuka budowania
Film
propozycja biblioteki
Tytuł:
Na ścieżkach życia. Pł. 4 [Film] : biologia zachowania się zwierząt według Davida Attenborough'a
Rok wydania:
sporz. 2011
(BBC, 1990)
Wydawca:
Olsztyn : nagr. własne W-MBP
Zawiera:
Formy współżycia
Walka
Film
propozycja biblioteki
Tytuł:
Na ścieżkach życia. Pł. 1 [Film] : biologia zachowania się zwierząt według Davida Attenborough'a
Rok wydania:
sporz. 2011
(BBC, 1990)
Wydawca:
Olsztyn : nagr. własne W-MBP
Zawiera:
Narodziny
Młodość
Film
propozycja biblioteki
Tytuł:
Olimpiady biologiczne : praca zbiorowa
Rok wydania:
1975
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Oksfordzka Encyklopedia Nauki dla Dzieci. [Pł. 1, Chemia, Przyroda] [Film]
Rok wydania:
sporz. 2011
(prod. ang., 1992)
Wydawca:
Olsztyn : nagr. własne W-MBP
Zawiera:
Pierwiastki
Związki chemiczne
Kryształy
Kwasy
Powietrze
Atmosfera
Atomy
Węgiel
Metale
Ciecze
Gazy
Efekt cieplarniany
Paliwo
Ogień
Sól
Woda
Tworzywa sztuczne
Zanieczyszczenia
Tlen
Ozon
Ropa naftowa
Energia jądrowa
Istoty żywe
Bakterie i wirusy
Antybiotyki
Rośliny
Zwierzęta
Komórki
Wzrost organizmów
Oddychanie
Zmysły
Ewolucja
Ekologia
Łańcuch pokarmowy
Film
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ochrona warstwy ozonowej : 12 pytań i odpowiedzi : informator dla szkół średnich
Rok wydania:
1996
Wydawca:
Warszawa : "Ekonomia i Środowisko"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Bezpieczna miłość [Film]
Rok wydania:
2011
Wydawca:
Sosnowiec : Projekt-Kom
Film
propozycja biblioteki
Tytuł:
Biologia dla licealistów : systematyka organizmów, królestwo bezjądrowców (monera), królestwo pierwotniaków (protista), królestwo grzybów (fungi), królestwo roślin (plantae), fizjologia roślin. Cz. 2
Autorzy:
Jastrzębska, Ewa
Rok wydania:
1996
Wydawca:
Warszawa : "Comes"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Australia: ziemia, której nie tknął czas / [Film]
Rok wydania:
2010?
Stany Zjednoczone?, 2004?]
Wydawca:
[Polska : Polska The Times
Film
propozycja biblioteki
Tytuł:
Chemia C [Film] : doświadczenia chemiczne
Rok wydania:
sporz. 2011
[2006?]
Wydawca:
Olsztyn : nagr. własne W-MBP
Zawiera:
Wpływ środowiska na przebieg reakcji redoks
Właściwości benzenu
Właściwości chemiczne fluorowcopochodnych alkilowych i arylowych
Reakcje charakterystyczne fenoli
Otrzymywanie i właściwości aldehydów
Otrzymywanie i właściwości ketonów
Aminy
Odróżnianie glukozy od fruktozy
Depolimeryzacja polimetakrylanu metylu i polimeryzacja monomeru
Otrzymywanie żywic w reakcji polikondensacji
Film
propozycja biblioteki
Tytuł:
[Ekologia. Energia - alternatywne źródła, oszczędzanie. Pł. 2] [Film] : [dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych]
Rok wydania:
sporz. 2009
(Telewizja Polska [i in.])
Wydawca:
Olsztyn : nagr. własne W-MBP
Zawiera:
Alternatywne źródła energii
Wszystko o wykorzystaniu energii
Wszystko o oszczędzaniu energii
Czysta energia
Energetyczny głód
Nowe źródła energii
Film
propozycja biblioteki
Tytuł:
[Australia. Pł. 2] [Film]
Rok wydania:
sporz. 2010
(Telewizja Polska [i in.])
Wydawca:
Olsztyn : nagr. własne W-MBP
Zawiera:
A -jak antypody
Zdumiewająca Australia
Cuda na dalekim południu
Torbacze
Park Narodowy im. Kościuszki
Park Narodowy Kakadu
Film
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wynalazki natury. Odc. 16-20. [Pł. 4] [Film]
Rok wydania:
sporz. 2011
(Francja, 1994)
Wydawca:
Olsztyn : nagr. własne W-MBP
Zawiera:
Zanim pojawił się motyl
Skrzydlata przyroda
Szkoła drapieżników
Drapieżnik nad drapieżnikami
Życie w strefie przypływów
Film
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wynalazki natury. Odc. 6-10. [Pł. 2] [Film]
Rok wydania:
sporz. 2011
(Francja, 1994)
Wydawca:
Olsztyn : nagr. własne W-MBP
Zawiera:
Mój drogi wspólnik
Superdrapieżnik
Niegodziwcy w przyrodzie
Życie i miłość
Szkoła oszustwa
Film
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rodzinne przeboje [Film] : wychowanie do życia w rodzinie. Szkoła podstawowa, klasa 7
Rok wydania:
cop.2018
Wydawca:
Kraków : Katarzyna Król Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon
Zawiera:
Okres dojrzewania-trudny ale fascynujący
Zakochane nastolatki
Uczucia i konflikty
W dobrym tonie się nie tonie!
Idole pod kontrolą
Film
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wynalazki natury. Odc. 1-5. [Pł. 1] [Film]
Rok wydania:
sporz. 2011
(Francja, 1994)
Wydawca:
Olsztyn : nagr. własne W-MBP
Zawiera:
Gdy woda jest prawie wszystkim
Wojna z muchą
Sąd nad ropuchą
Dzieci pasożyta
Zawsze będą placki, bobki i odchody
Film
propozycja biblioteki
Tytuł:
Atlas : przyroda : szkoła podstawowa
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Wrocław : Wiking
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Atlas do przyrody : klasy 4-6 szkoła podstawowa
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Wrocław : Wiking II
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Świat w porach roku : atlas do przyrody
Rok wydania:
2003
Wydawca:
Warszawa : "Demart"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wszystko o oszczędzaniu energii [Film]
Rok wydania:
[2006?]
(cop. 2000)
Wydawca:
Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka"
Film
propozycja biblioteki
Tytuł:
Propozycje unowocześnienia nauczania : materiały z pracy szkół wdrażających koncepcję współczesnego systemu dydaktyczno-wychowawczego
Rok wydania:
1974
Wydawca:
Kraków : Instyt Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wynalazki natury. Odc. 11-15. [Pł. 3] [Film]
Rok wydania:
sporz. 2011
(Francja, 1994)
Wydawca:
Olsztyn : nagr. własne W-MBP
Zawiera:
Genialne mięczaki
Życiodajny piasek
Bez rodziny i bez strachu
Panowie do dzieła
Meduza przybrzeżnych wód
Film
propozycja biblioteki
Tytuł:
Woda w twojej rzece
Rok wydania:
1995
Wydawca:
[S. l. ] : Ojcowski Park Narodowy
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
[Ekologia. Energia - alternatywne źródła, oszczędzanie. Pł. 1] [Film] : [dla szkoły podstawowej i przedszkola]
Rok wydania:
sporz. 2009
(Telewizja Polska [i in.])
Wydawca:
Olsztyn : nagr. własne W-MBP
Zawiera:
Dlaczego cały świat oszczędza każdy wat?
Paliwo
Moc
Ropa naftowa, energia wody, wiatru i słońca
Elektryczność wokół ciebie
W twoim domu
Energia słoneczna, wiatru, jądrowa
Energia jądrowa
I światło wróciło
Energia słoneczna
Ordy. Energia słoneczna
Energia wiatru i wody
Ordy. Energia wiatru i wody
Ropa naftowa
Ordy. Ropa naftowa
Z czego żyjemy cz.4 : energia natury
Energia natury
Film
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wysłannicy Gai. Pł. 2 [Film]
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Łódź : WFOiPE
Zawiera:
Węzeł
Wchodzi kominiarz
Hipertrans
Obrazy z natury
Film
propozycja biblioteki
Tytuł:
[Górnictwo węgla - 7 filmów] [Film]
Rok wydania:
sporz. 2008
(Telewizja Polska [i in.])
Wydawca:
Olsztyn : nagr. własne W-MBP
Zawiera:
Praca górnika
Górnicy (z cyklu Domowe przedszkole)
Domowe przedszkole. Górnicy
Legenda o Skarbniku
Na Śląsku
Węgiel
Droga do podziemnych skarbów cz. 1-2
Jak powstaje kopalnia węgla brunatnego
Skąd się wzięły węgiel i ropa
Film
propozycja biblioteki
Tytuł:
[Górnictwo węgla - 5 filmów] [Film]
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Olsztyn : nagr. własne W-MBP
Zawiera:
Praca górnika
Górnicy
Na Śląsku
Węgiel
Droga do podziemnych skarbów Cz. 1, Cz. 2
Film

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz