Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Materiały konferencyjne" wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł:
Problemy dziejów Polonii
Rok wydania:
1979
Wydawca:
Warszawa ; Łódź : Państ. Wydaw. Naukowe, (Łódź : ZGWN)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
O postawach badawczych wobec sztuki współczesnej : materiały sesji : spór o metodę w badaniach nad sztuką, Warszawa 13 i 14 listopada 1973 r.
Rok wydania:
1975
Wydawca:
Wrocław : Polska Akademia Nauk
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie
Rok wydania:
1997
Wydawca:
Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Intermedialność w kulturze końca XX wieku
Rok wydania:
1998
Wydawca:
Białystok : "Trans Humana"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Sztuka XX wieku : materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Słupsk październik 1969
Rok wydania:
1971
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Spotkanie dwóch cesarzy w Aleksandrowie : z dziejów miasta i regionu w okresie zaborów : materiały pokonferencyjne
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Aleksandrów Kujawski : Miejska Biblioteka Publiczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Bibliotekarstwo wiejskie za granicą : materiały z międzynarodowego sympozjum w Tatrzańskiej Łomnicy 28-31 V 1969
Rok wydania:
1970
Wydawca:
Warszawa : Biblioteka Narodowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nie wykorzystane szanse II Rzeczypospolitej : materiały ze spotkania naukowców i publicystów w Zaborowie 20-21 lutego 1978
Rok wydania:
1978
Wydawca:
Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przełomy w historii : XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Wrocław 15-18 września 1999 roku : pamiętnik. T. 2, cz. 2
Autorzy:
Polskie Towarzystwo Historyczne
Rok wydania:
cop.2002
Wydawca:
Toruń : Adam Marszałek
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Racjonalność pedagogiki : materiały z konferencji naukowej
Rok wydania:
1995
Wydawca:
Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
I Ogólnopolski Sejmik Polonistyczny w sprawie szkolnej edukacji w zakresie języka ojczystego i kształcenia nauczycieli polonistów : referaty i materiały. Z. 3, Edukacja polonistyczna w szkolnictwie polskim ostatniego półwiecza
Rok wydania:
1975
Wydawca:
Warszawa : [IKN]
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Grafika wczoraj i dziś : materiały sesji : Rola i miejsce grafiki współczesnej, zorganizowanej w dniach 17 i 18 maja 1972 r. przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego przy współudziale Komitetu IV Międzynarodowego Biennale Grafiki w Krakowie
Rok wydania:
1974
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kultura skupisk polonijnych : materiały z sympozjum zorganizowanego przez Bibliotekę Narodową oraz Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Radziejowice, 22 i 23 IV 1980
Rok wydania:
1981
Wydawca:
Warszawa : BN
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dzieje Śląska w XX w. w świetle badań młodych historyków z Polski, Czech i Niemiec
Rok wydania:
1998
Wydawca:
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pedagogika u progu trzeciego tysiąclecia : materiały pokonferencyjne
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Teoria i empiria w Polskiej Szkole Antropologicznej : w 100-lecie urodzin Jana Czekanowskiego : praca zbiorowa
Rok wydania:
1985
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Aktualne problemy demograficzne kraju : konferencja naukowa, Warszawa 17-18 IV 1974 r.
Rok wydania:
1974
Wydawca:
Warszawa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Sieroctwo społeczne : przyczyny, objawy, skutki i sposoby jego zapobiegania w aktualnej rzeczywistości kraju : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Pedagogiki i Pracy Socjalnej WSHE we Włocławku, 6 kwietnia 1998 roku
Rok wydania:
1998
Wydawca:
Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pedagogika społeczna w Polsce - między stagnacją a zaangażowaniem. T. 1
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pedagogika społeczna w Polsce - między stagnacją a zaangażowaniem. T. 2
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nauka w środowisku krakowskim w latach 1945-1974 : materiały z środowiskowej sesji naukowej 2 Krakowie 4-5 czerwca 1974
Rok wydania:
1975
Wydawca:
Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Polskie powojenne czasopiśmiennictwo artystyczne : materiały sesji..., Warszawa 20-21 stycznia 1977 r.
Rok wydania:
1979
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Integracja ekonomiczna Europy Zachodniej i jej aspekty polityczno-militarne
Rok wydania:
1969
Wydawca:
Poznań : Instytut Zachodni
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. T. 4, Zjawiska i struktury społeczne w okresie zmian społecznych
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dyskurs o tradycji : z zagadnień współczesnej kultury artystycznej w Polsce i ZSRR
Rok wydania:
1974
Wydawca:
Wrocław
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Seks i wychowanie : materiały z seminarium w Jabłonnie 19-20 listopada 1973 r.
Rok wydania:
1974
Wydawca:
Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Narodziny i rozwój nowoczesnej kultury polskiej
Rok wydania:
1976
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Udział nauczycieli warszawskich w dyskusji nad Raportem o stanie oświaty
Rok wydania:
1974
Wydawca:
Warszawa : Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Osiągnięcia i problemy rozwojowe polskiego rolnictwa : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji trzydziestolecia PRL dnia 27 czerwca 1974 r. w Warszawie przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Instytut Ekonomiki Rolnej i Komitet Ekonomiki Rolnictwa PAN
Rok wydania:
1975
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Czynniki miastotwórcze w okresach wielkich zmian społecznych
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Tożsamość polskiej pedagogiki specjalnej u progu XXI wieku : materiały z konferencji zorganizowanej z okazji jubileuszu 75-lecia Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w dniach 7-8 maja 1997 roku
Rok wydania:
1998
Wydawca:
Warszawa : WSPS
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Z kart historii tajnego nauczania : materiały z sesji popularno-naukowej
Rok wydania:
1980
Wydawca:
Koszalin : KTSK
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Jak wychowywać? : w poszukiwaniu dróg wychowania : systemy wychowawcze : materiały z konferencji
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Lublin : Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Działalność naukowa archiwów polskich : I konferencja krajowa pracowników naukowo-badawczych archiwów państwowych, Poznań, 28 IV 1977 r.
Rok wydania:
1978
Wydawca:
Warszawa ; Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacyjne tendencje XXI wieku w dialogu i perspektywie
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Białystok : Trans Humana
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ogólnokrajowa Narada Bibliografów : Warszawa, 19 lutego 1956 : materiały
Rok wydania:
1956
Wydawca:
Warszawa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
O dalszy postęp pedagogiczny w szkołach Wielkopolski
Rok wydania:
1972
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Poznańskie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Biblioteki pedagogiczne wobec wyzwań współczesnej oświaty : materiały konferencji naukowej, Kalisz 11-12 maja 2006
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Materiały z konferencji
Rok wydania:
1980
Wydawca:
Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Socjologia a przemiany współczesnego świata
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Warszawa : "Scholar"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja dorosłych : teoria i praktyka w okresie przemian
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kształcenie dla przyszłości. Cz. 2, Struktura i treści systemu szkolnego
Rok wydania:
1972
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nauczyciel szkoły wiejskiej : (materiały z seminarium pedeutologicznego - Nisko 1977 r.)
Rok wydania:
1978
Wydawca:
Rzeszów
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Problemy organizacji i ekonomiki kultury. 3, Finansowanie działalności kulturalnej
Rok wydania:
1974
Wydawca:
Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Podróżujący Polacy w XIX i XX wieku
Rok wydania:
1996
Wydawca:
Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Materiały z II plenarnego posiedzenia Rady do Spraw Wychowania 30 VI 1974
Rok wydania:
1974
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Oświaty i Wychowania
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dorosły w procesie kształcenia : an adult in the process of education ; erwachsene im bildungsprozess
Autorzy:
Fabiś, Artur
Cyboran, Beata
Rok wydania:
2009
Wydawca:
Bielsko-Biała, Wyższa Szkoła Administracji
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
System dydaktyczny : materiały z konferencji naukowej na temat systemu dydaktycznego w Polsce Ludowej, która odbyła się w dniach 18-19 grudnia 1970 roku : praca zbiorowa
Rok wydania:
1971
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Prasa regionalna w 40[czterdziesto]-leciu Polski Ludowej : materiały z Ogólnopolskiego Sympozjum Historyków Prasy, Kielce-Cedzyna, 9-11 listopada 1984 r.
Rok wydania:
1987
Wydawca:
Kielce : Instytut Kształcenia Nauczycieli. Oddział Doskonalenia Nauczycieli
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
System dydaktyczny : materiały z konferencji naukowej na temat systemu dydaktycznego w Polsce Ludowej, w dn. 18-19 grudnia 1970 roku
Autorzy:
Instytut Pedagogiki
Rok wydania:
1972
Wydawca:
Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kobieta i kultura czasu wolnego : zbiór studiów.T. 7
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Warszawa : "DiG"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
By nie odeszły w mrok zapomnienia : udział kobiet polskich w II wojnie światowej
Rok wydania:
1976
Wydawca:
Warszawa : Książka i Wiedza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Moda na obciach : materiały z ogólnopolskiej konferencji kulturoznawczej "Moda na obciach, co Polacy robią z kulturą popularną?"
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Elbląg : Wilk Stepowy
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Obrazy PRL : o konceptualizacji realnego socjalizmu w Polsce
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Poznań : Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Poznaniu
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zjawiska patologii społecznej i zachowań dewiacyjnych młodzieży : współczesne uwarunkowania i interpretacje zagrożeń
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zjazd Oświatowy : 2-5 maja 1957 r. - Warszawa
Rok wydania:
1958
Wydawca:
Warszawa : Związek Nauczycielstwa Polskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
"Edukacja dla rynku pracy" : Ogólnopolskie Forum Szkolnictwa Zawodowego : materiały konferencyjne : Szczecin 22-24 wrzesnia 1999
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Szczecin : Oficyna Wydawnicza ZCE
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Sześćdziesięciolecie nauki i kształcenia akademickiego w Olsztynie
Rok wydania:
cop. 2010
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Literatura gdańska i Ziemi Gdańskiej w latach 1945-1975 : praca zbiorowa
Rok wydania:
1979
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Morskie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ludowe Wojsko Polskie 1943-1973 : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej z okazji 30-lecia ludowego Wojska Polskiego 5-6 września 1973 r.
Rok wydania:
1974
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Opracowanie rzeczowe piśmiennictwa : materiały z seminarium, Warszawa, 26 marca 2003 r.
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Warszawa : CEBID
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wybrane problemy pedagogiki polskiej po roku 1989
Rok wydania:
1997
Wydawca:
Toruń : "Edytor"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja międzykulturowa w Polsce na przełomie XX i XXI wieku : praca zbiorowa
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Kraków : Wojewódzka Biblioteka Publiczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Witold Lutosławski : sesja naukowa poświęcona twórczości kompozytora, Krakow, 24-25 kwietnia 1980 : wybór materiałów
Rok wydania:
[1985]
Wydawca:
Kraków : Akademia Muzyczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Problemy turystyki zagranicznej : materiały z Sympozjum Naukowego w Stulecie Zorganizowanej Turystyki Polskiej, Zakopane 19-21 października 1973 r.
Rok wydania:
1974
Wydawca:
Kraków : Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności : materiały z III Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Warszawa ; Poznań : Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Praca środowiskowa szkół w województwie szczecińskim : materiały z IX Sesji Postępu Pedagogicznego, 9-11 listopada 1979
Rok wydania:
1980
Wydawca:
Szczecin : Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Między Polską a światem : kultura emigracyjna po 1939 roku
Rok wydania:
1992
Wydawca:
Warszawa : "Krąg"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Młodzież jako przedmiot badań naukowych : konteksty teoretyczne i metodologiczne : materiały z XII Ogólnopolskiej Letniej Szkoły Młodych Pedagogów : Waplewo 7-12 września 1998
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Filozofia a religia w dziejach filozofii polskiej : inspiracje - krytyka
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Poznańska szkoła badań nad rodziną : (metodologia i jej zastosowania) : praca zbiorowa
Rok wydania:
1990
Wydawca:
Poznań : Centralny Program Badań Podstawowych CPBP. 09. 02
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Niebezpieczne związki : macierzyństwo, ojcostwo i polityka
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Warszawa : Uniwersytet Warszawski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja dla rozwoju
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie : materiały z IV Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Kraków : Impuls
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Muzyka polska a modernizm : referaty i komunikaty wygłoszone na XII Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej zorganizowanej przez Sekcję Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, 11-12 grudnia 1978 w Krakowie przy udziale zaproszonych gości z innych dyscyplin
Rok wydania:
1981
Wydawca:
Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, (Krak : DNar 1)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Naśladować Chrystusa : praca zbiorowa
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Olsztyn : Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Sieć bibliotek publicznych wobec potrzeb społeczeństwa informacyjnego : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Lublin, 27-29 września 2005 r.
Autorzy:
Bednarska, Helena (bibliotekarstwo)
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Resocjalizacja : ciągłość i zmiana
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Warszawa : Pedagogium
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dawne i nowe formy egzaminowania
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Narodowe i regionalne serwisy bibliograficzne : materiały z ogólnopolskiej konferencji nt. "Automatyzacja serwisów bibliograficznych. Bibliografie regionalne, bibliografia narodowa. Stan prac i zamierzenia" Warszawa, 2-4 grudnia 1998 r.
Autorzy:
Biblioteka Narodowa (Warszawa)
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Teatr Polski, Litwy i Rosji XX wieku : w poszukiwaniu własnego oblicza : w kręgu idei Stanisława Wyspiańskiego
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Tczew : Stowarzyszenie Integracji Humanistycznej Po-Most Acrobat
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Tradycja badań dialektologicznych w Polsce : księga referatów z sesji językoznawczej w Olsztynie
Rok wydania:
1997
Wydawca:
Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nowe inspiracje socjologii wsi
Rok wydania:
2011
Wydawca:
Warszawa : Scholar
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pytając o człowieka : myśl filozoficzna Józefa Tischnera
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Kraków : Znak : Wydział Filozoficzny Papieskiej Akademii Teologicznej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Oświata i wychowanie w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej : dorobek 30-lecia i perspektywy rozwoju : referaty z ogólnopolskiej sesji naukowej, Lublin w dn. 16-17 września 1974
Rok wydania:
1975
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Unowocześnienie kierowania i zarządzania oświatą w systemie edukacji narodowej : materiały z seminarium naukowego zorganizowanego w dniach 21-22 III 1975 r. w Katowicach
Rok wydania:
1975
Wydawca:
Katowice : Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych : Uniwersytet Śląski
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz