Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Materiały konferencyjne" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-77 z 77
propozycja biblioteki
Tytuł:
Integracja w nauczaniu języków obcych
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Człowiek w zmieniającej się perspektywie
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pogranicza - literatura, teatr i psychiatria : polsko-niemiecki bilans badań naukowych i doświadczenia praktycznego
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Kraków : Akademia Pedagogiczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Posłannictwo biskupa Rzymu : praca zbiorowa
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Olsztyn : "Hosianum"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie
Rok wydania:
1997
Wydawca:
Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Krajobraz ekologiczny : materiały z II konferencji zorganizowanejprzez Katedrę Ochrony Środowiska WSP w Bydgoszczy, Sucha koło Klonowa, 28-30 listopada 1991 r.
Rok wydania:
1993
Wydawca:
Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wybrane problemy dydaktyki fizyki : praca zbiorowa : [konferencja], Biecz 14-19 września 1987 rok
Rok wydania:
1989
Wydawca:
Warszawa : Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja alternatywna : dylematy teorii i praktyki : [materiały Międzynarodowej Konferencji w Dobieszkowie k/Łodzi, w dniach 15-17 października 1992 r.]
Rok wydania:
1992
Wydawca:
Kraków : "Impuls"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Jakość życia : od wykluczonych do elity
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dwudziestowieczność
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Warszawa : Uniwersytet Warszawski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Badania lingwistyczne nad afazją : księga referatów wygłoszonych na międzynarodowej konferencji naukowej, (Warszawa, 10-12 XII 1975)
Rok wydania:
1978
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Metodologia bibliotekoznawstwa i nauki o informacji naukowej : materiały z sesii naukowej zorganizowanej przez Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej oraz Bibliotekę Główną UAM 17-18 XII 1974 r.
Rok wydania:
1976
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet Adama Mickiewicza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Sekty jako wyzwanie społeczne i religijne
Rok wydania:
cop.2005
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Problemy badań nad osadnictwem pradziejowym
Rok wydania:
1992
Wydawca:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Powstanie i rozwój NRD w pierwszym ćwierćwieczu jej istnienia : [1949-1974] : materiały z Sesji Naukowej UAM, zorganizowanej w Poznaniu w dniach 17-18 X 1974 r. z okazji 25 rocznicy proklamowania NRD : praca zbiorowa
Rok wydania:
1976
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet Adama Mickiewicza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Barok w polskiej kulturze, literaturze i języku : materiały z konferencji naukowej 25-29 sierpnia 1987 r. w Krakowie : praca zbiorowa
Rok wydania:
1992
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Sacrum w literaturze : [sympozjum, Lublin, 16-18.V.1979]
Rok wydania:
1983
Wydawca:
Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Bogactwo kultur i cywilizacji europejskiej na lektoracie języka obcego : XII Międzynarodowa konferencja naukowo-dydaktyczna, Szklarska Poręba, 24-26 września 2004
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Wrocław : Politechnika Wrocławska
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Problemy kultury ludowej i narodowej : materiały z II Międzynarodowej Konferencji Etnografów Słowiańskich Poznań-Błażejewko 11/12 X 1974
Rok wydania:
1976
Wydawca:
Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
1500-lecie upadku cesarstwa zachodniorzymskiego : materiały Ogólnopolskiego Sympozjum naukowego w Karpaczu, 8-9 grudnia 1976 r.
Rok wydania:
1979
Wydawca:
Wrocław : Uniwersytetu Wrocławskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Narodowy i ponadnarodowy charakter literatury : studia i rozprawy
Rok wydania:
1996?
Wydawca:
Kraków : "Universitas"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Postawy oraz wzajemne stosunki grup etnicznych i narodowościowych na Mazurach (XIV - XX w.) : materiały z sesji naukowej, (Giżycko, 11-12 czerwca 1999 r.) : praca zbiorowa
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Giżycko : Stowarzyszenie Wspólnota Mazurska
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Filozofia, etyka, wiedza o demokracji w edukacji współczesnej : teoria, praktyka, prognoza
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Kraków : Akademia Pedagogiczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Media - komunikacja : zdrowie i psychologia
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Toruń : Adam Marszałek
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Mój warsztat metodyczny na początku XXI wieku : materiały XI miedzynarodowej konferencji naukowo-dydaktycznej, 19-21 września 2002.
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Wrocław : Politechnika Wrocławska
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wielowymiarowość edukacji osób z niepełnosprawnością
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nauczanie języków obcych na lektoratach w dobie reformy szkolnictwa i integracji ze Wspólnotą Europejską : materiały X międzynarodowej konferencji naukowo-dydaktycznej, 21-23 września 2000 r.
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Wrocław : Politechnika Wrocławska
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Materiały XXXI zjazdu naukowego psychiatrów polskich : Poznań 3-5 maja 1973
Rok wydania:
1975
Wydawca:
Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce i ich europejskie związki : [materiały z konferencji naukowej Instytutu Historii UAM w Błażejewku koło Poznania w dniach 22-24 maja 1985 roku]
Rok wydania:
1987
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Problemy etyczno-deontologiczne zawodu nauczycielskiego w okresie przemian ustrojowych w Polsce : materiały z konferencji naukowej w Zaciszu k. Tucholi w dniach 3-4 grudnia 1992 roku
Rok wydania:
1993
Wydawca:
Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Hegel a współczesność : materiały X Międzynarodowego Kongresu Heglowskiego, Moskwa 25 VIII - 2 IX 1974
Rok wydania:
1975
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przyszłość w jedności : ku chrześcijańskiej Europie jutra
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Tarnów : Biblos
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Socjolingwistyczne i kulturoznawcze elementy w nauczaniu języków obcych w aspekcie jednoczącej się Europy : materiały IX międzynarodowej konferencji naukowo-dydaktycznej, 8-11 października 1998 r.
Rok wydania:
1998
Wydawca:
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wychowanie dla środowiska = Umwelterziehung : przykłady lekcji przeprowadzonych w szkołach Hamburga i Warszawy = Beispiele aus dem Unterricht an Hamburger und Warschauer Schulen
Rok wydania:
1992
Wydawca:
Warszawa : Kuratorium Oświaty ; Hamburg : FH
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nauczyciel epoki przemian
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Opole : Uniwersytet Opolski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zwycięstwo nad faszyzmem i jego skutki
Rok wydania:
1988
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kształcenie nauczycieli w wybranych krajach świata
Rok wydania:
1998
Wydawca:
Gdańsk : "Okrętownictwo i Żegluga" ; Linköping : LU. Faculty of Health Sciences
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Stufen international 1 : słowniczek niemiecko-polski
Rok wydania:
1999?
Wydawca:
Wydawnictwo LektorKlett : Poznań
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Große Leute in kleinen Anekdoten
Rok wydania:
1974
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Lachen macht gesund
Rok wydania:
1984
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, (Bydg : WSiP)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Es war einmal...
Rok wydania:
1973
Wydawca:
Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Uwolnić orkę [Film]
Rok wydania:
[2011?]
Wydawca:
Warszawa : Galapagos Films
Film
propozycja biblioteki
Tytuł:
So - ist es nicht schwer : zbiór dialogów dla-roku nauczania
Autorzy:
Hewryk-Krycz, Lidia
Rok wydania:
1984
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Das Traumhaus von Kängoo : Wörterbuch
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Warszawa : "Rea"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Problemy konserwacji i renowacji zbiorów bibliotecznych
Rok wydania:
1979
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet Adama Mickiewicza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Prawa człowieka a handel kobietami i młodymi ludźmi w Europie : przybornik edukacyjny : informacje dodatkowe = Der Handel mit Frauen und Jungen Menschen Europäische Dimensionen einer Menschenrechtsverletzung : Broschüre mit Informationen = Diritti Umani e Tratta di Donne Giovani in Europa
Autorzy:
Nachbaur, Dina
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Warszawa [et al.]: La Strada
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Libris serviens : studia ofiarowane Profesor Zoi Jaroszewicz-Pieresławcew w czterdziestolecie pracy zawodowej
Rok wydania:
2020
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Archiwum Ringelbluma - getto warszawskie. Lipiec 1942 - styczeń 1943
Rok wydania:
1980
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
    Wyświetlanie 1-77 z 77

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz