Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Materiały konferencyjne" wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł:
Problemy organizacji i ekonomiki kultury. 3, Finansowanie działalności kulturalnej
Rok wydania:
1974
Wydawca:
Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Podręcznik akademicki : metodologia, funkcje dydaktyczne, edytorstwo, polityka wydawnicza : materiały sympozjum [w Jadwisinie] we wrześniu 1972 r
Rok wydania:
1973
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rola kultury w integracji Ziem Odzyskanych : [materiały z sesji naukowej, Olsztyn 26-27 września 1985 r.]
Rok wydania:
1987
Wydawca:
Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, (Biskupiec : ZG)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Narodziny i rozwój nowoczesnej kultury polskiej
Rok wydania:
1976
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Europa - szansa dla kultury : polskie doświadczenia w korzystaniu ze środków Unii Europejskiej dla kultury
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Warszawa : Punkt Kontaktowy ds. Kultury. Ministerstwo Kultury
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Trzynaście wieków Bułgarii = Trinadeset veka B"lgarija : materiali ot polsko-b"lgarskata naučna sesija Varšava 28-30.X.1981 : materiały polsko-bułgarskiej sesji naukowej, Warszawa 28-30.X.1981
Rok wydania:
1983
Wydawca:
Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dylematy współczesnego liberalizmu : zbiór studiów
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Gospodarki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Człowiek, żywność, środowisko - problemy współczesnej toksykologii : konferencja szkoleniowo-naukowa Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Olsztyn, 16-19 września 2014 : materiały konferencyjne
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Problemy współczesnej psychologii. T. 2
Rok wydania:
1992
Wydawca:
Lublin : Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Oddział
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Problemy współczesnej psychologii. T. 1
Rok wydania:
1992
Wydawca:
Lublin : Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Oddział
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Konserwatyzm : historia i współczesność
Rok wydania:
2003
Wydawca:
Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Sztuka perswazji : socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Kraków : "Nomos"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wiersz i poezja : konferencja teoretycznoliteracka w Pcimiu
Rok wydania:
1966
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pedagogika społeczna i jej współczesne konteksty
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Toruń : Akapit
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Charyzma - jej funkcja w życiu religijnym, politycznym i społecznym : teksty
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Białystok : Uniwersytet w Białymstoku
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie : IV Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny, Olsztyn, 20-22 września 2001. Sekcja 6 : pedagogika społeczna: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość w perspektywie europejskiej : (streszczenia wystąpień i porządek obrad)
Rok wydania:
cop. 2001
Wydawca:
Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Poetyka i historia : 6 Konferencja teoretycznoliteracka w Połczynie
Rok wydania:
1968
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Muzyka w kontekście kultury : Spotkania Muzyczne w Baranowie, wrzesień 1976
Rok wydania:
1978
Wydawca:
Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja w świecie współczesnym : z problematyki XXXV Sesji Międzynarodowej Konferencji Oświatowej UNESCO-BIE : praca zbiorowa
Rok wydania:
1975
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Współczesne trendy w ekonometrii
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Olsztyn : Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Sympozjum Pedeutologiczne : Puławy, 22-24 marca 1975 : suplement
Rok wydania:
1976
Wydawca:
Warszawa : Instytut Kształcenia Nauczycieli
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Różnica, tożsamość, edukacja : szkice z pogranicza... : praca zbiorowa
Rok wydania:
1995
Wydawca:
Kraków : "Impuls"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wychowanie fizyczne w środowisku pozaszkolnym : materiały z konferencji naukowej na temat : "O unowocześnienie pozaszkolnych form wychowania fizycznego, Kraków 7-8.XII.1973 r.
Rok wydania:
1976
Wydawca:
Warszawa : "Sport i Turystyka", (Łódź : ŁZG)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pedagogika biblioteczna w społeczeństwie informacyjnym
Autorzy:
Banacka, Marianna
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Współczesne problemy metodologii filmu : materiały Ogólnopolskiej Sesji Filmoznawczej, Sosnowiec 21-23 kwietnia 1975 ; [ed. nauk. Alicja Helman ; przy współpr. Anny Malczewskiej]
Rok wydania:
1977
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rybactwo jeziorowe : IV Krajowa Konferencja Rybackich Użytkowników Jezior Dadaj 9.06-11.06 1999
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Olsztyn : Instytut Rybactwa Śródlądowego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rybactwo jeziorowe : rozwój zmiany trudności : III Krajowa Konferencja Rybackich Użytkowników Jezior Pasym 8.06-10.06.1998
Rok wydania:
1998
Wydawca:
Olsztyn : Instytut Rybactwa Śródlądowego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Polityka i wychowanie : [materiały z sympozjum, Warszawa, kwiecień 1985 r.]
Rok wydania:
1986
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Niepłodność : zagadnienia interdyscyplinarne
Rok wydania:
2009
Wydawca:
Kraków : Impuls
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pedagogika kultury : historyczne osiągnięcia : współczesne kontrowersje : wokół edukacji kulturalnej : perspektywy rozwoju
Rok wydania:
1998
Wydawca:
Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rybactwo jeziorowe : stan, uwarunkowania, perspektywy : I Krajowa Konferencja Rybackich Użytkowników Jezior. Uroczysko Waszeta 1996
Rok wydania:
1996
Wydawca:
Olsztyn : Akademia Rolniczo-Techniczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zrozumieć samotność : studium interdyscyplinarne
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wandalizm
Rok wydania:
1984
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Arteterapia w medycynie i edukacji
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
O poezji rosyjskiej : od pieśni ludowej i poezji staroruskiej do liryki nowożytnej i współczesnej : Księga pamiątkowa sesji naukowej "Dziesięć wieków rozwoju form wypowiedzi poetyckiej w literaturze rosyjskiej" : Kraków,dnia 12-14 stycznia 1979 r.
Rok wydania:
1984
Wydawca:
Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zagadnienia optymalizacji nauczania języków obcych
Rok wydania:
1977
Wydawca:
Wrocław : Politechnika Wrocławska
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Badania z zakresu organizacji zarządzania szkolnictwem : materiały z sympozjum naukowego zorganizowanego w dniach 10-11 II 1974 r. w Cieszynie
Rok wydania:
1975
Wydawca:
Katowice : Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych : Uniwersytet Śląski. Instytut Pedagogiki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Utopia - wczoraj i dziś
Rok wydania:
cop.2010
Wydawca:
Toruń : Adam Marszałek
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dyskursy krytyczne u progu XXI wieku : między rynkiem a uniwersytetem
Rok wydania:
cop.2007
Wydawca:
Kraków : Universitas
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Współczesne problemy zarządzania
Rok wydania:
1974
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Powaga ironii
Rok wydania:
cop.2004
Wydawca:
Toruń : Adam Marszałek
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Teoria komunikacji językowej i glottodydaktyka : materiały z III Sympozjum Instytutu Lingwistyki Stosowanej (Białowieża 17-19 listopada 1975 r.)
Rok wydania:
1978
Wydawca:
Warszawa : Uniwersytet Warszawski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Integracja w nauczaniu języków obcych
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Animacja kulturalna jako problem pedagogiczny : materiały z konferencji naukowej
Rok wydania:
1994
Wydawca:
Lublin : "VIPress"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Polityczne i ideologiczne problemy współczesnej chrześcijańskiej demokracji
Rok wydania:
1974
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Materializm historyczny : praca zbiorowa
Rok wydania:
1979
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Człowiek w zmieniającej się perspektywie
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Współczesne problemy krytyki artystycznej : materiały sesji : Współczesne problemy krytyki artystycznej, Warszawa 9 i 10 marca 1972 r.
Rok wydania:
1973
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydaw. PAN
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Współczesne kierunki modernizacji dydaktyki : materiały z ogólnopolskiej konferencji: Tradycje i współczesne kierunki modernizacji dydaktyki w dniach 20-21 stycznia 1992
Rok wydania:
1993
Wydawca:
Toruń : UMK
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Z badań nad zawodem nauczyciela : [materiały z konferencji, 14-16 marca 1977 r.] : praca zbiorowa
Rok wydania:
1979
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Język, teoria - dydaktyka : materiały VI Konferencji Młodych Językoznawców Dydaktyków, Katowice, 12-14 listopada 1981 r.
Rok wydania:
1984
Wydawca:
Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, (Kiel. : WSP)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Język, teoria - dydaktyka : materiały VII Konferencji Młodych Językoznawców - Dydaktyków, Trzemeśnia, 2 - 4 VI 1982 r.
Rok wydania:
1986
Wydawca:
Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, (Kiel. : WSP)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
W poszukiwaniu systemów wychowawczych placówek resocjalizacyjnych dla młodzieży : [materiały z konferencji Departamentu Kształcenia Specjalnego i Profilaktyki Ministerstwa Oświaty i Wychowania, Kalisz 2-6 maja 1983 r.
Rok wydania:
1985
Wydawca:
Warszawa : IKN
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Analizy i interpretacje : film zagraniczny
Rok wydania:
1986
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Promocja zdrowia : psychologiczne podstawy wdrożeń
Rok wydania:
1997
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pamiętnik XII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich : [Katowice], 17-20 września 1979 roku. Cz. 2, Sympozja I-VIII
Rok wydania:
1979
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Unowocześnienie procesu kształcenia : operacjonalizacja celów lekcji
Rok wydania:
1990
Wydawca:
Kalisz : Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego. Oddział
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
VIII Narada Centralnych Ośrodków Bibliotekoznawczych i Naukowo-Metodycznych Krajów Socjalistycznych = VIII Soveščanie Centrov Bibliotekovedenija Metodičeskoj Raboty Bibliotek Socialističeskich Stran = VIII Tagung der Zentren für Bibliothekswissenschaft und Methodische Arbeit der Bibliotheken Sozialistischer Länder : Warszawa, 4-9.X.1976 r.
Rok wydania:
1978
Wydawca:
Warszawa : Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja obronna w systemie bezpieczeństwa Polski : materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej przez Katedrę Edukacji Obronnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy Rudno k/Wolsztyna 1996
Rok wydania:
1997
Wydawca:
Bydgoszcz : "Arcanus"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pamiętnik XIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich : Poznań, 6-9 września 1984 roku:sprawozdania z sympozjów. Cz.2
Rok wydania:
1988
Wydawca:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Planowanie społecznego rozwoju miast i społeczności terytorialnych a badania socjologiczne : [materiały międzynarodowego sympozjum, Jabłonna, styczeń 1978 r.]
Rok wydania:
1980
Wydawca:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Portret : funkcja - forma - symbol : materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki Toruń, grudzień 1986
Rok wydania:
1990
Wydawca:
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, (Krak. : DNar.)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zjawiska patologii społecznej : uwarunkowania, rozmiary profilaktyka prognozy : materiały Ogólnopolskiej Konferencji zorganizowanej przez Katedrę Pedagogiki Specjalnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy w dniach 8-9 maja 1995 r.
Autorzy:
Wyższa Szkoła Pedagogiczna (Bydgoszcz)
Rok wydania:
1995
Wydawca:
Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Jaka przyszłość polskiej edukacji?
Rok wydania:
2012
Wydawca:
Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Tradycja i współczesne konteksty
Rok wydania:
[ca 2006]
Wydawca:
Warszawa : Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Z zagadnień pedagogiki specjalnej : praca zbiorowa
Rok wydania:
1989
Wydawca:
Warszawa : Centrum Doskonalenia Nauczycieli, (Warsz. : ZRiWDB)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ewolucja tożsamości pedagogiki
Rok wydania:
1994
1993)
Wydawca:
Warszawa : IHNOiT [Instytut Historii, Nauki, Oświaty i Techniki], (Warsz. : Paper & Tinta
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Metodologiczne i utylitarne aspekty badań pedagogicznych : materiały z międzynarodowego sympozjum Metodologiczne problemy podwyższania efektywności nauk pedagogicznych oraz wpływu na praktykę oświatową, Sulejówek k/Warszawy 17-19.X.1988
Rok wydania:
1990
Wydawca:
Warszawa : IBP
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Prawa człowieka w XXI wieku : wyzwania dla ochrony prawnej : Ogólnopolska Konferencja Prawnicza, Radziejowice, 21-22 czerwca 2004 r. : praca zbiorowa
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Informacja a rozumienie
Rok wydania:
cop.2005
Wydawca:
Tarnów : Biblos ; Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Literatura radziecka wobec idei rewolucyjnych : [materiały z konferencji naukowej, Sosnowiec, 22-23 kwietnia 1977 r.]
Rok wydania:
1979
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
O predykacji : materiały konferencji Pracowni Budowy Gramatycznej Współczesnego Kęzyka Polskiego IBL PAN, Zawoja 14-16 XII 1972
Rok wydania:
1974
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Studia i szkice o literaturze współczesnej
Rok wydania:
1992
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwa WSP, (Olszt. : WSP)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Współczesna rodzina a wychowanie : materiały z sesji naukowej : praca zbiorowa
Rok wydania:
1988
Wydawca:
Toruń : IKN. ODN
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Współczesne tendencje i innowacyjne rozwiązania w pedagogice specjalnej : międzynarodowa konferencja w Gdańsku 10-13 czerwiec 1988
Rok wydania:
1988
Wydawca:
Warszawa : IKN, (Warsz. : ZRiWDB)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Architektura i dobra kultury : tożsamość i kontynuacja tradycji : wiedza o kulturze polskiej u progu XXI wieku : materiały z Konferencji Naukowej poprzedzającej Kongres Kultury Polskiej 2000 ...
Autorzy:
Polska Akademia Nauk Kraków
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Kraków : Strzecha
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Letnia Szkoła Matematyczna : teoria punktów stałych
Rok wydania:
1985
Wydawca:
Olsztyn : Wyższa szkoła Pedagogiczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Biblioteka w społeczeństwie informacyjnym : edukacja, informacja, media
Autorzy:
Banacka, Marianna
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Powstawanie - przepływ - gromadzenie informacji : materiały I sympozjum nauk dających poznawać źródła historyczne - problemy warsztatu historyka, Kazimierz Dolny - Lublin, 23-25 IX 1976
Rok wydania:
1978
Wydawca:
Toruń : UMK
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wyzwania pedagogiki medialnej - nowe perspektywy XXI wieku
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Olsztyn : "Kastalia"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Sacrum i sztuka
Rok wydania:
1989
Wydawca:
Kraków : "Znak"
Zawiera:
Rogóźno
Kościół a sztuka współczesna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Praca z uczniem uzdolnionym : materiały z XI Sesji postępu pedagogicznego, [Szczecin], 9-11 czerwca 1989 r. T. 1
Rok wydania:
1989
Wydawca:
Szczecin : Oddział Doskonalenia Nauczycieli
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz