Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie" wg kryterium: Wszystkie pola


propozycja biblioteki
Tytuł:
Filozofia Diogenesa i innych kyników a postawa cyniczna
Autorzy:
Ostasz, Lech (1958- )
Rok wydania:
2020
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Anatomia kryminalistyczna : wybrane zagadnienia morfologii, patomorfologii, fizjologii, tanatologii i toksykologii
Autorzy:
Żywucka-Kozłowska, Elżbieta
Rok wydania:
2021
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Patrząc na Tokio : kreatywne obrazowanie metodą strumieni rysunkowych : dokumentacja projektu naukowo-artystycznego = Looking at Tokyo : creative imaging using drawing streams : art-based research project documentation
Autorzy:
Woźniak, Aleksander (1978- )
Rok wydania:
2021
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Feliks Nowowiejski i jemu współcześni wobec idei muzycznych przełomu XIX i XX wieku
Rok wydania:
2019
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Umysł miał jasny i serce miłujące : Edward Woyniłłowicz w dokumentach i materiałach
Rok wydania:
2021
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Sen o potędze : plany i działalność polityczna Edwarda Śmigłego-Rydza w latach 1935-1939
Autorzy:
Kała, Grzegorz
Rok wydania:
2021
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Będziemy wzorem innym, sobie samym chlubą - w 200. rocznicę powstania Towarzystwa Filomatów
Autorzy:
Szmyt, Andrzej (1953- )
Rok wydania:
2020
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przestrzenie akustyki = Professional acoustics
Rok wydania:
2021
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Determinanty budżetów gmin na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego
Autorzy:
Wichowska, Anna
Rok wydania:
copyright 2020
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pedagogika akademicka w procesie zmian : troski, nadzieje, perspektywy
Rok wydania:
copyright 2020
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Problemy w inżynierii mechanicznej
Rok wydania:
copyright 2021
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wielowyrazowe jednostki leksykalne w polszczyźnie : studium leksykograficzne
Autorzy:
Czerepowicka, Monika Teresa
Rok wydania:
copyright 2023
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Inspiracje kompozytorów islandzkich w twórczości kameralnej z fortepianem
Autorzy:
Panasiuk, Agnieszka (pianistka)
Rok wydania:
copyright 2022
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ojcowie z niepełnosprawnością intelektualną
Autorzy:
Ćwirynkało, Katarzyna
Rok wydania:
copyright 2021
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Media w glottodydaktyce : obcokrajowcy w mediach : publikacja jubileuszowa z okazji piętnastolecia działalności Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Autorzy:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn). Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców
Rok wydania:
copyright 2020
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Aksjologiczne szkice na temat szarej strefy
Autorzy:
Buszko, Andrzej
Rok wydania:
copyright 2021
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Finanse gospodarstw domowych w świetle subiektywnych ocen sytuacji materialnej
Autorzy:
Grzywińska-Rąpca, Małgorzata
Rok wydania:
copyright 2021
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pedagogika szkoły wyższej w drugiej dekadzie XXI wieku : drogi od klasycznej ortodoksji do postkultury
Rok wydania:
copyright 2020
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Podstawy praktyki pielęgniarskiej : oparte na dowodach naukowych i klasyfikacji diagnoz pielęgniarskich Nanda-International (Nanda-I)
Rok wydania:
copyright 2022
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Tranzycja : od pedagogiki społecznej i opiekuńczej do pedagogiki humanistycznej
Rok wydania:
copyright 2023
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pedagogika w świecie niepewności : aspekty = Pedagogics in the world of uncertainty : an aspects
Rok wydania:
copyright 2022
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Terapeutyczny wymiar gatunków autobiograficznych w wypowiedziach autorek XX i XXI wieku
Autorzy:
Chłosta, Joanna
Rok wydania:
copyright 2021
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
John Donne - poeta : oblicza konceptu metafizycznego w układach tekstowych wiersza The flea
Autorzy:
Gładkowska, Dorota
Rok wydania:
copyright 2020
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pomiędzy dysonansem a konsonansem społecznym : studia i szkice pedagogiczne
Rok wydania:
copyright 2021
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Prawo pracy
Rok wydania:
copyright 2023
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Obraz miłości w "Songs and sonnets" Johna Donne'a : docere et delectare
Autorzy:
Gładkowska, Dorota
Rok wydania:
copyright 2022
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zarządzanie potencjałem sportowca czyli Jak dojść do mistrzostwa szachowego
Autorzy:
Kozłowski, Waldemar (1948- )
Rok wydania:
copyright 2020
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Małżeństwo i rodzina w świadomości policjantów na przykładzie studentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie : studium teologicznopastoralne
Autorzy:
Czupryński, Wojsław (1975- )
Rok wydania:
copyright 2021
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Polska tradycja literacka w piśmiennictwie mazurskim : recepcja i wypisy
Autorzy:
Chojnowski, Zbigniew (1962- )
Rok wydania:
copyright 2021
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rozwój kompetencji informatycznych nauczycieli religii w archidiecezji warmińskiej
Autorzy:
Bielinowicz, Adam (1972- )
Rok wydania:
copyright 2020
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Warmia i Mazury w okresie przemian ustrojowych w Polsce (1989-1991) : wybrane zagadnienia
Rok wydania:
copyright 2022
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Podstawowe zagadnienia prawa handlowego = Fundamental issues of Polish commercial law
Rok wydania:
copyright 2022
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Uchodźcy środowiskowi : otwarty problem niewydolności środowiska, polityki i prawa
Autorzy:
Krajewski, Piotr
Rok wydania:
copyright 2023
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dowód z opinii biegłego w polskim systemie prawnym
Rok wydania:
copyright 2021
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Historia zapisana w książkach : znaki własnościowe najwcześniejszych zbiorów (cieszyńskich i łódzkich) Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie
Autorzy:
Bujko, Anna
Obrębska, Agnieszka
Rok wydania:
copyright 2019
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pedagogika wobec wyzwań współczesnego świata : studia dedykowane profesorowi Henrykowi Mizerkowi
Rok wydania:
copyright 2023
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
W stronę egzystencjalnego oblicza filozofii : spór Józefa Tischnera z tomizmem
Autorzy:
Jawor, Marek
Rok wydania:
copyright 2019
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nie byłam Jonaszem? : chrześcijaństwo i społeczeństwo w światopoglądzie św. Matki Marii (Skobcowej)
Autorzy:
Ojcewicz, Grzegorz (1959- )
Rok wydania:
copyright 2020
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Romantyczne cykle liryczne : (Sonety krymskie, Vade-mecum, Les Fleurs du mal)
Autorzy:
Igliński, Grzegorz (1965- )
Rok wydania:
© copyright 2019
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Znaczenie mediów społecznościowych w budowaniu relacji organizacji pożytku publicznego z interesariuszami na przykładzie serwisu Facebooka
Autorzy:
Szamrowski, Piotr
Rok wydania:
copyright 2021
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Książka - gazeta - kancjonał - kalendarz : studia i szkice z zakresu historii i teorii literatury, kultury ludowej i prasoznawstwa
Autorzy:
Staniszewski, Andrzej (1948- )
Rok wydania:
copyright 2023
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Tworzenie zdolności obronnych na przykładzie wybranych obszarów pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa : uwarunkowania prawne, rekomendacje dla systemu
Autorzy:
Masiowski, Tadeusz
Sochala, Cezary
Wojciszko, Mariusz
Rycerski, Włodzimierz
Zakrzewski, Krzysztof Marcin
Rok wydania:
copyright 2022
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Warmia i Mazury w okresie przemian ustrojowych w Polsce (1989-1991) : wybrane zagadnienia. 2
Rok wydania:
copyright 2024
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Piraci w eterze : proces powstawania prywatnej radiofonii lokalnej w latach 1989-1995
Autorzy:
Doliwa, Urszula (1978- )
Rok wydania:
copyright 2023
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Społeczno-edukacyjna działalność szkół polskich na Warmii w latach 1918-1939
Autorzy:
Kantowicz, Ewa
Rok wydania:
copyright 2020
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
"Kobieta demoniczna" w Polsce : o prozie humorystycznej Nadieżdy Teffi w przekładzie Juliana Tuwima
Autorzy:
Ndiaye, Iwona Anna (1966- )
Rok wydania:
copyright 2021
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przez region do Europy : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Staniszewskiemu w 70. rocznicę urodzin
Rok wydania:
copyright 2019
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pedagogika specjalna : przeszłość, teraźniejszość, wyzwania przyszłości : wybrane aspekty
Rok wydania:
copyright 2021
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Od zniewolenia do chaosu : akcenty filozofii społecznej i filozofii polityki w polskiej prozie fantastycznonaukowej (lata 1946-2016)
Autorzy:
Sobota, Jacek (1969- )
Rok wydania:
copyright 2019
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Poezja o młodopolskim rodowodzie (Kasprowicz, Miciński, Staff, Leśmian)
Autorzy:
Igliński, Grzegorz (1965- )
Rok wydania:
copyright 2020
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Niesławne, pospolite, znikome : robaki i owady w twórczości polskich wieszczów na tle tradycji literackiej
Autorzy:
Igliński, Grzegorz (1965- )
Rok wydania:
copyright 2022
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przypadek czy fenomen miejsca? : publiczne szkoły średnie w Krzemieńcu w latach 1773-1939
Autorzy:
Szmyt, Andrzej (1953- )
Rok wydania:
copyright 2018
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Człowiek a środowisko
Rok wydania:
copyright 2020
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Studium uwarunkowań nauczania matematyki osób Głuchych
Rok wydania:
copyright 2021
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Prawne i finansowe aspekty wykonywania przez samorząd terytorialny zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
Autorzy:
Stupienko, Elwira
Rok wydania:
copyright 2021
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Miejsce pracowniczego obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy wśród podstawowych obowiązków pracowniczych
Autorzy:
Ziółkowska, Krystyna (nauki prawne)
Rok wydania:
copyright 2021
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Administracyjnoprawne standardy jakości administracji publicznej
Autorzy:
Bentkowski, Sebastian
Rok wydania:
copyright 2021
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nauki ekonomiczne na Warmii i Mazurach : 20-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1995-2015)
Rok wydania:
cop. 2015
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wydział Nauk Technicznych 1999-2014 : piętnaście lat
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Księga jubileuszowa : 20-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1995-2015)
Rok wydania:
cop. 2015
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 1999-2008
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Instytut Muzyki UWM w Olsztynie w perspektywie czterdziestolecia
Rok wydania:
2011
Wydawca:
Olsztyn : Centrum Badań Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Konstruowanie systemu zapewnienia jakości kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Meritum. T. VIII
Rok wydania:
2016
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Meritum. T. IX
Rok wydania:
2017
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Między stadionem a brzegiem jeziora : 65 lat akademickiego sportu i wychowania fizycznego w Kortowie
Rok wydania:
cop. 2016
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja matematyczna na tle innych dziedzin i form działalności dziecięcych uniwersytetów na przykładzie Uniwersytetu Dzieci w Olsztynie
Autorzy:
Bojarska-Sokołowska, Agnieszka
Rok wydania:
cop. 2015
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Gesty, znaki, symbole
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Olsztyn: Instytut Sztuk Pięknych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Olsztyn uniwersytecki : z Kortowa rodem
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Olsztyn : Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego : Fundacja im. M. Oczapowskiego
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz