Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Polska. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1984-1987)" wg kryterium: Autor


propozycja biblioteki
Wydawnictwo Ciągłe
propozycja biblioteki
Tytuł:
Katalog biblioteki ośmioklasowej szkoły podstawowej : (książki dla ucznia)
Rok wydania:
1971
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Bibliografia organizacji i ekonomiki szkolnictwa wyższego w Polsce za lata 1961-1975
Autorzy:
Niemyski, Marek
Rok wydania:
1982
Wydawca:
Warszawa ; Łódź : Państ. Wydaw. Naukowe, (Łódź : ZGWN)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przeszkody i niepowodzenia w studiach nauczycieli pracujących
Rok wydania:
1974
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Integracja szkół wyższych z gospodarką a struktura organizacyjna uczelni
Rok wydania:
1983
Wydawca:
Warszawa ; Poznań : Państ. Wydaw. Naukowe, (Pozn : UAM)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kariery studenckie najlepszych absolwentów szkół średnich
Autorzy:
Tomaszewska, Zofia
Rok wydania:
1980
Wydawca:
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, (Pozn : UAM)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Tendencje doboru kandydatów do studiów wyższych w Polsce Ludowej : analiza historyczna i próba syntezy
Autorzy:
Zalewski, Józef (pedagogika)
Rok wydania:
1980
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zmiany struktury ekonomiczno-społecznej ludności Polski a zapotrzebowanie na wyższe wykształcenie
Autorzy:
Szambelańczyk, Jan (1952- )
Rok wydania:
1982
Wydawca:
Warszawa ; Poznań : Państ. Wydaw. Naukowe, (Pozn : UAM)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kształcenie i zatrudnienie kadr wykwalifikowanych w europejskich krajach RWPG [Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej] w latach 1955-1975 : studium porównawcze
Autorzy:
Butkiewicz, Michał
Rok wydania:
1979
Wydawca:
Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Studia indywidualne : problemy, rozwiązania, propozycje
Autorzy:
Woźnicka, Aleksandra
Rok wydania:
1981
Wydawca:
Warszawa ; [Poznań] : Państ. Wydaw. Naukowe, (Pozn : UAM)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Społeczno-wychowawcze funkcje studiów dla pracujących w PRL [Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej]
Autorzy:
Roguski, Mirosław
Rok wydania:
1980
Wydawca:
Warszawa ; Poznań : Państ. Wydaw. Naukowe, (Pozn : UAM)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Koncepcje kształcenia pedagogów : funkcje zawodowe a przygotowanie absolwentów uniwersyteckich studiów pedagogicznych
Autorzy:
Kożuchowski, Leszek (1941- )
Rok wydania:
1980
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kierunki przemian organizacyjnych szkoły wyższej
Rok wydania:
1981
Wydawca:
Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wybrane problemy szkolenia obronnego : podręcznik dla studentów szkół wyższych. Cz. 1, Cz. 2, Problemy wychowania polityczno-obronnego. Niektóre problemy doktryny, nauki i sztuki wojennej
Autorzy:
Auerbach, Włodzimierz
Rok wydania:
1976
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wybrane problemy szkolenia obronnego : podręcznik dla studentów szkół wyższych. Cz. 3, Niektóre problemy obrony cywilnej
Autorzy:
Kubajewski, Daniel
Rok wydania:
1976
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Problemy metodologii i zakresu badań ekonomiki kształcenia
Autorzy:
Klimczak, Marian
Rok wydania:
1972
Wydawca:
Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna : miesięcznik dla nauczycieli, wychowawców i lekarzy szkolnych
Autorzy:
Polska. Ministerstwo Oświaty (1950-1966)
Polska. Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Polska. Ministerstwo Oświaty i Wychowania
Polska. Ministerstwo Edukacji Narodowej (1987-2001)
Rok wydania:
1960-1988
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych
Wydawnictwo Ciągłe
propozycja biblioteki
Tytuł:
Efektywność technologii kształcenia : wybrane problemy
Rok wydania:
1983
Wydawca:
Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Wydawnictwo Ciągłe
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dwudziesta druga olimpiada matematyczna (1970-1971) : sprawozdanie Komitetu Głównego
Rok wydania:
1972
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Języki Obce w Szkole : angielski, francuski, niemiecki, łaciński : czasopismo dla nauczycieli
Autorzy:
Polska. Ministerstwo Oświaty (1950-1966)
Polska. Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Polska. Ministerstwo Oświaty i Wychowania
Polska. Ministerstwo Edukacji Narodowej (1987-2001)
Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Rok wydania:
1957-
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych
Wydawnictwo Ciągłe
propozycja biblioteki
Tytuł:
Matematyka : czasopismo dla nauczycieli Polskiego Towarzystwa Matematycznego wydawane na zlecenie Ministerstwa Oświaty
Autorzy:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Polska. Ministerstwo Oświaty (1950-1966)
Polska. Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Polska. Ministerstwo Oświaty i Wychowania
Polska. Ministerstwo Edukacji Narodowej (1987-2001)
Rok wydania:
1948-
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych
Wydawnictwo Ciągłe
propozycja biblioteki
Tytuł:
Demograficzno-zatrudnieniowe wyznaczniki rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2000
Autorzy:
Padowicz, Wojciech
Rok wydania:
1981
Wydawca:
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Losy absolwentów szkół wyższych w PRL [Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej], NRD [Niemieckiej Republiki Demokratycznej], CSRS [Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej] i WRL [Węgierskiej Republice Ludowej] : informacja o badaniach naukowych za lata 1960-1976
Rok wydania:
1980
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wiadomości Historyczne : organ Ministerstwa Oświaty poświęcony nauczaniu historii redagowany przy współudziale Polskiego Towarzystwa Historycznego
Autorzy:
Polska. Ministerstwo Oświaty (1950-1966)
Polska. Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Polska. Ministerstwo Oświaty i Wychowania
Polska. Ministerstwo Edukacji Narodowej (1987-2001)
Polskie Towarzystwo Historyczne
Rok wydania:
1958-
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych
Zawiera:
Muzeum Szkolne. 1991-
Wychowanie Obywatelskie
Wydawnictwo Ciągłe
propozycja biblioteki
Tytuł:
Szkoła Specjalna : kwartalnik poświęcony sprawom wychowania i nauczania anormalnych, organ Sekcji Szkolnictwa Specjalnego przy Związku Nauczycielstwa Polskiego
Autorzy:
Związek Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Szkolnictwa Specjalnego
Polska. Ministerstwo Oświaty (1950-1966)
Polska. Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Polska. Ministerstwo Oświaty i Wychowania
Polska. Ministerstwo Edukacji Narodowej (1987-2001)
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Warszawa)
Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej (Warszawa)
Rok wydania:
1924-1939
1946-1948
1957-
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. w imieniu ZNP: Stanisław Kwiatkowski
Wydawnictwo Ciągłe
propozycja biblioteki
Wydawnictwo Ciągłe
propozycja biblioteki
Wydawnictwo Ciągłe
propozycja biblioteki
Tytuł:
Organizacja pracy szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych
Rok wydania:
1971
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Plany nauczania zasadniczych szkół zawodowych
Rok wydania:
1968
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnicta Szkolnictwa Zawodowego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Poetyka i historia : 6 Konferencja teoretycznoliteracka w Połczynie
Rok wydania:
1968
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wiersz i poezja : konferencja teoretycznoliteracka w Pcimiu
Rok wydania:
1966
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Doskonalenie systemu rekrutacji na studia wyższe
Rok wydania:
1988
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nauczyciele nauczycieli : z teorii i praktyki kształcenia nauczycieli
Rok wydania:
1992
Wydawca:
Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rozwój i rozmieszczenie DS na tle zadań szkolnictwa wyższego do 1990 roku : komunikat z badań
Autorzy:
Borzymowski, Jan
Rok wydania:
1977
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rodzice, nauczyciele, uczniowie [Dokument elektroniczny] : partnerzy w procesie wychowania : partnerzy w tworzeniu bezpiecznej szkoły
Rok wydania:
2006
Wydawca:
[Warszawa] : Edytor
Dokument elektroniczny

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz