Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Polska. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej. Pełnomocnik Ministra ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" wg kryterium: Autor


propozycja biblioteki
Tytuł:
Wieczne dziecko : film o życiu rodzin, w których dorastają dzieci z FAS/FAE
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Parpamedia : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Dokument elektroniczny
propozycja biblioteki
Tytuł:
Medyczne aspekty uzależnienia od alkoholu
Rok wydania:
2017
Wydawca:
Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Comparative monitoring of alcohol epidemiology across the EU : baseline assessment and suggestions for future action. Synthesis report
Rok wydania:
2016
Wydawca:
Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Europejski Plan Działań Dotyczących Alkoholu : Założenia Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Zadania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Rok wydania:
1995
Wydawca:
Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zagrożona młodzież : ujęcie kompleksowe dla pracowników poradni, nauczycieli, psychologów i pracowników socjalnych
Autorzy:
McWhirter, J. Jeffries
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ; Parpa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zaburzenia behawioralne i zaburzenia nawyków
Rok wydania:
2022
Wydawca:
Warszawa : Fundacja ETOH
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Profilaktyka w grupach ryzyka. Cz. 2, Działania
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Warszawa : Parpamedia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Profilaktyka w grupach ryzyka. Cz. 1, Diagnoza
Rok wydania:
2009
Wydawca:
Warszawa : Parpamedia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Problemy integracji i dezintegracji rodziny
Rok wydania:
1986
Wydawca:
Warszawa : Uniwersytet Warszawski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Integracja w świecie powszechnej migracji : otwarte pytania pedagogiki społecznej
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zagrożone dorastanie : wyzwania dla wychowania rodzinnego i profilaktyki społecznej. T. 1
Rok wydania:
2019
Wydawca:
Puławy : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. Wydawnictwo ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA ; Milanówek : Centrum profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Forum Młoda Europa - Kluby Europejskie : [Warszawa 21 kwietnia 1995 r.]
Rok wydania:
1996
Wydawca:
Warszawa : ["Heritage"] : na zlec PR ds.IEPZ, (Warsz. : "Indruk")
Zawiera:
Kluby Europejskie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Git ludzie w szkole
Rok wydania:
1981
Wydawca:
[Warszawa] : Uniwersytet Warszawski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
O etyce służb społecznych : praca zbiorowa
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Warszawa : Uniwersytet Warszawski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pedagogika i profilaktyka społeczna : nowe wyzwania, konteksty, problemy
Rok wydania:
2018
Wydawca:
Milanówek : Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA (ASPRA-JR F.H.U.)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rozpoznawanie zachowań narkotykowych i NSP : techniki i wskazówki metodyczne, jak postępować? jak zapewnić sobie bezpieczeństwo?
Autorzy:
Jędrzejko, Mariusz
Saracen, Agnieszka
Rok wydania:
[2020]
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; Milanówek : Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
System zapobiegania wykolejaniu się społecznemu dzieci i młodzieży w środowisku wielkomiejskim
Autorzy:
Gdowska-Wilińska, Maria
Rok wydania:
1983
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa UW, (Łódź : ZGWN)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przyczyny pracy nierejestrowanej w Polsce : jej skala, charakter i skutki społeczne : wybrane informacje z badań
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Protokół ze Zjazdu uczestników II [drugiego] etapu prac nad zestawem podstaw programowych (minimów programowych) kształcenia ogólnego
Rok wydania:
1993
Wydawca:
Warszawa : "Oświata", (Bydg. : ZGKEN)
Książka
propozycja biblioteki
Wydawnictwo Ciągłe
propozycja biblioteki
Wydawnictwo Ciągłe
propozycja biblioteki
Tytuł:
Diagnoza rodzin zastępczych w obliczu dylematów współczesności
Autorzy:
Ruszkowska, Marzena
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna : miesięcznik dla nauczycieli, wychowawców i lekarzy szkolnych
Autorzy:
Polska. Ministerstwo Oświaty (1950-1966)
Polska. Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Polska. Ministerstwo Oświaty i Wychowania
Polska. Ministerstwo Edukacji Narodowej (1987-2001)
Rok wydania:
1960-1988
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych
Wydawnictwo Ciągłe
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży
Rok wydania:
2011
Wydawca:
Kielce ; Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia
Książka
propozycja biblioteki
Wydawnictwo Ciągłe
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zagrożone dorastanie : od rozwoju zaburzonego do zrównoważonego. T. 2
Autorzy:
Bugajski, Jarosław
Szwedzik, Adam
Grabowska, Małgorzata (pedagogika)
Bębas, Sylwester (1981- )
Adamczyk-Bębas, Wioleta (1981- )
Rok wydania:
2019
Wydawca:
Milanówek : Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA (ASPRA-JR F.H.U.) ; Puławy : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. Wydawnictwo
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rodzina i szkoła wobec przemocy
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Kielce : "Jedność"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Katalog biblioteki ośmioklasowej szkoły podstawowej : (książki dla ucznia)
Rok wydania:
1971
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nowe ujęcia znanych problemów pomocy społecznej
Rok wydania:
[2013]
Wydawca:
Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Języki Obce w Szkole : angielski, francuski, niemiecki, łaciński : czasopismo dla nauczycieli
Autorzy:
Polska. Ministerstwo Oświaty (1950-1966)
Polska. Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Polska. Ministerstwo Oświaty i Wychowania
Polska. Ministerstwo Edukacji Narodowej (1987-2001)
Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Rok wydania:
1957-
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych
Wydawnictwo Ciągłe
propozycja biblioteki
Tytuł:
Matematyka : czasopismo dla nauczycieli Polskiego Towarzystwa Matematycznego wydawane na zlecenie Ministerstwa Oświaty
Autorzy:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Polska. Ministerstwo Oświaty (1950-1966)
Polska. Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Polska. Ministerstwo Oświaty i Wychowania
Polska. Ministerstwo Edukacji Narodowej (1987-2001)
Rok wydania:
1948-
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych
Wydawnictwo Ciągłe
propozycja biblioteki
Tytuł:
Broker ubezpieczeniowy (341203)
Autorzy:
Zawierucha, Piotr
Prymakowski, Michał
Polska. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy
Europejski Fundusz Socjalny
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
Rok wydania:
cop.2007
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Mechanik Urządzeń Klimatyzacyjnych (723309)
Autorzy:
Worek, Kazimierz
Domagała, Andrzej
Polska. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy
Europejski Fundusz Socjalny
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
Rok wydania:
cop.2007
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego (724103)
Autorzy:
Żak, Andrzej (elektronika)
Strojny, Tadeusz
Polska. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy
Europejski Fundusz Socjalny
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
Rok wydania:
cop.2007
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Elektromonter (elektryk) zakładowy (724201)
Autorzy:
Sitek, Eugeniusz
Bieniek, Jerzy (elektryka)
Polska. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy
Europejski Fundusz Socjalny
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
Rok wydania:
cop.2007
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Mechanik silników spalinowych (723307)
Autorzy:
Pawłowski, Bogdan
Kwiatkowski, Artur (mechanika)
Polska. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy
Europejski Fundusz Socjalny
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
Rok wydania:
cop.2007
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Elektromechanik pojazdów samochodowych (724102)
Autorzy:
Górny, Janusz (inżynier)
Ługowski, Tadeusz
Polska. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy
Europejski Fundusz Socjalny
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
Rok wydania:
cop.2007
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Strażnik miejski (gminny) (515908)
Autorzy:
Zajul, Wiesław
Tarnawska, Irmina
Polska. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy
Europejski Fundusz Socjalny
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
Rok wydania:
cop.2007
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz