Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You search for a phrase "Siuta, Jerzy (1943-2018)" according to the criterion: Author


library suggestion
Title:
Społeczny kontekst badań psychologicznych i pedagogicznych : wybór tekstów
Authors:
Siuta, Jerzy (1943-2018)
Publication Year:
1991
Publisher:
Poznań : Uniwersytet Adama Mickiewicza
Books
library suggestion
Title:
Metodologiczne i statystyczne problemy psychologii
Authors:
Siuta, Jerzy (1943-2018)
Publication Year:
cop. 2006
Publisher:
Poznań : Zysk i S-ka
Books
library suggestion
Title:
Ochrona ziemi
Authors:
Siuta, Jan (1928-2020)
Publication Year:
1982
Publisher:
Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza
Books
library suggestion
Title:
Uniwersytet w systemie szkolnictwa wyższego Niemiec na europejskim tle porównawczym
Authors:
Nowakowska-Siuta, Renata (1970- )
Publication Year:
2005
Publisher:
Warszawa : Uniwersytet Warszawski
Books
library suggestion
Title:
Szkolnictwo wyższe w wybranych krajach Europy Zachodniej po II wojnie światowej
Authors:
Nowakowska-Siuta, Renata (1970- )
Publication Year:
2007
Publisher:
Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych
Books
library suggestion
Title:
Edukacja alternatywna na rzecz demokratyzacji procesu kształcenia
Publication Year:
2014
Publisher:
Kraków : "Impuls"
Books
library suggestion
Title:
Psychologiczne konteksty Internetu
Publication Year:
2009
Publisher:
Kraków : WAM
Books
library suggestion
Title:
Drogi i bezdroża polskiej oświaty w latach 1945-2005 : próba wybiórczo-retrospektywnego spojrzenia
Publication Year:
2005
Publisher:
Warszawa : Elipsa
Books
library suggestion
Title:
Polityka oświatowa w perspektywie porównawczej
Publication Year:
2018
Publisher:
Kraków : "Impuls"
Books
library suggestion
Title:
Plebiscyty na Mazurach, Warmii i Powiślu oraz ich następstwa : bibliografia adnotowana z wybranych czasopism polskich 1920 roku
Authors:
Minakowski, Jerzy (1942-2018)
Publication Year:
1970
Publisher:
Olsztyn
Books
library suggestion
Title:
"Komunikaty Mazursko-Warmińskie" : bibliografia zawartości za lata 1957-1977
Authors:
Minakowski, Jerzy (1942-2018)
Publication Year:
1979
Publisher:
Olsztyn
Books
library suggestion
Title:
Laboratoria językowe : struktura techniczna a funkcja dydaktyczna
Authors:
Kurjaniuk, Jerzy (1931-2018)
Publication Year:
1973
Publisher:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Books
library suggestion
Title:
Studia nad rządem PRL [Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej] w latach 1952-1980
Authors:
Ciemniewski, Jerzy (1939-2018)
Publication Year:
1985
Publisher:
Wrocław ; Warszawa [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Books
library suggestion
Title:
Mitologia bałtyjska
Authors:
Suchocki, Jerzy (1955-2018)
Publication Year:
1991
Publisher:
Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, (Stanisławów k. Nieporętu : "Perl")
Books
library suggestion
Title:
Problemy kształcenia zawodowego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej : analiza teorii kształcenia zawodowego
Authors:
Kurjaniuk, Jerzy (1931-2018)
Publication Year:
1981
Publisher:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Books
library suggestion
Title:
ABC sprawności fizycznej : poradnik dla dziewcząt i chłopców w wieku 10-15 lat
Authors:
Barankiewicz, Jerzy (1943-1995)
Publication Year:
cop. 1995
Publisher:
Warszawa : Stentor
Books
library suggestion
Title:
Sektor państwowy w gospodarce Polski międzywojennej
Authors:
Gołębiowski, Jerzy (1943-2010)
Publication Year:
1985
Publisher:
Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Books
library suggestion
Title:
Choroby, których można uniknąć : o chorobach zakaźnych przewodu pokarmowego
Authors:
Kos, Jerzy Bogdan (1931-2018)
Publication Year:
1972
Publisher:
Warszawa
Books
library suggestion
Title:
Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują : studia z dziejów idei i wyobraźni XIX wieku
Authors:
Jedlicki, Jerzy (1930-2018)
Publication Year:
1988
Publisher:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Books
library suggestion
Title:
Problemy efektywności wyższego wykształcenia
Authors:
Liberska, Barbara (1943- )
Publication Year:
1974
Publisher:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Books
library suggestion
Title:
Czas honoru. Sezon 1 odc. 1-6
Publication Year:
2009
Publisher:
Warszawa : Telewizja Polska
09. Filmy
library suggestion
Title:
Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej : 1947-1952
Authors:
Ciemniewski, Jerzy (1939-2018)
Publication Year:
1977
Publisher:
Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Books
library suggestion
Title:
Królowa Jadwiga między epoką piastowską i jagiellońską
Authors:
Wyrozumski, Jerzy (1930-2018)
Publication Year:
1997
Publisher:
Kraków : "Universitas"
Books
library suggestion
Title:
Jak filozofować ? : studia z metodologii filozofii
Publication Year:
1989
Publisher:
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, (Krak. : UJ)
Books
library suggestion
Title:
Powiat iławski : dzieje miast i wsi Pojezierza Iławskiego : zabytki, pejzaż, społeczeństwo i kultura : szkice historyczne
Authors:
Niesiobędzki, Wiesław (1946-2018)
Publication Year:
2017
Publisher:
Iława : Instytut Pamięci Niesioba
Books
library suggestion
Title:
Wychowanie artystyczne. / Z. 3
Publication Year:
1989
Publisher:
Częstochowa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna
Books
library suggestion
Title:
Wychowanie artystyczne. / Z. 1
Publication Year:
1986
Publisher:
Częstochowa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna
Books
library suggestion
Title:
Pińczów i jego szkoły w dziejach
Publication Year:
1979
Publisher:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Kraków : UJ
Books
library suggestion
Title:
Zabawy i gry z rowerem dla dzieci i młodzieży
Authors:
Barankiewicz, Jerzy (1943-1995)
Publication Year:
1990
Publisher:
Kalisz : Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oddział, (Kalisz : CDN)
Books
library suggestion
Title:
Z powierzchni... : szkice o teatrze
Authors:
Kajzar, Helmut (1941-1982)
Publication Year:
1984
Publisher:
Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury
Books
library suggestion
Title:
Polszczyzna regionalna w okresie renesansu i baroku
Publication Year:
1984
Publisher:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Books
library suggestion
Title:
Dydaktyka literatury. T. 2
Publication Year:
1977
Publisher:
Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe : Wyższa Szkoła Pedagogiczna
Books
library suggestion
Title:
V Pielgrzymka Jana Pawła II Do Ojczyzny
Publication Year:
1997
Publisher:
Olsztyn : Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne
Books
library suggestion
Title:
Wybrane problemy polityki społecznej : praca zbiorowa
Publication Year:
1995
Publisher:
Poznań : Uniwersytet Adama Mickiewicza
Books
library suggestion
Title:
Narodziny inteligencji 1750-1831
Authors:
Janowski, Maciej (1963- )
Publication Year:
2008
Publisher:
Warszawa : Instytut Historii PAN : Neriton
Books
library suggestion
Title:
Świadomość jednostkowa a świadomość społeczna
Authors:
Brzeziński, Jerzy (1947- )
Publication Year:
1984
Publisher:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Books
library suggestion
Title:
Mój program na 24 [dwadzieścia cztery] godziny
Authors:
Paszkiewicz-Jägers, Joanna (1941- )
Publication Year:
1989
Publisher:
Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, (Ciech. : Pras.ZG)
Books
library suggestion
Title:
Spotkanie Jana Pawła II z młodzieżą świata Jasna Góra 14-16 VIII 1991 r.
Publication Year:
1991
Publisher:
Olsztyn : Wydział Duszpasterski Kurii Biskupiej ; Jasna Góra : Wydaw. Zakonu Paulinów
Books
library suggestion
Title:
Monachium 1938 : polskie dokumenty dyplomatyczne
Publication Year:
1985
Publisher:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Books
library suggestion
Title:
Historyczno-literackie znaczenie wojny hiszpańskiej 1936-1939 : materiały z międzynarodowej konferencji (31 I - 1 II 1977)
Publication Year:
1977
Publisher:
Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Zakład Filologii Germańskiej
Books
library suggestion
Title:
Krajobrazy sierpnia : Warmia i Mazury w poezji i malarstwie
Publication Year:
1978
Publisher:
Olsztyn : B.w
Books

We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process

Feedback

Your views are very important to us and can be enormously helpful in showing us where we can make improvements. We'd be very grateful if you would spend a few minutes completing the short form.

Feedback form