Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Szwinta-Dyrda, Alicja Redaktor" wg kryterium: Autor


Wyświetlanie 1-61 z 61
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja i animacja społeczno-kulturalna dorosłych : (diagnoza, potrzeby, prognozy)
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Historia wychowania w kształceniu nauczycieli : tradycja i współczesność, teoria i praktyka
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Kielce : Akademia Świętokrzyska
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny : praca zbiorowa
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Kraków : Ignatianum : WAM
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Współczesne trendy edukacji
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Opole : Uniwersytet Opolski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Problemy teoretyczno-metodologiczne pedagogiki społecznej i pracy socjalnej : z warsztatów badawczych polsko-słowackich
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Łódź : Uniwersytet Łódzki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wychowanie fizyczne : sport dzieci i młodzieży
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Bydgoszcz : Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Diagnozowanie i terapia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Opole : Uniwersytet Opolski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nierówność szans edukacyjnych - przyczyny, skutki, koncepcje zmian
Rok wydania:
2012
Wydawca:
Kraków : Impuls
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kreowanie tożsamości szkoły. T. 2, Konteksty historyczne, społeczno-kulturowe, edukacyjne
Rok wydania:
2009
Wydawca:
Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Współczesne problemy pedeutologii i edukacji
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Słowiańska metryka porównawcza
Rok wydania:
1984
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja i/a mózg mózg a/i edukacja
Rok wydania:
2016
Wydawca:
Kraków : Impuls
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Słowiańska metryka porównawcza. 1, Słownik rytmiczny i sposoby jego wykorzystania : praca zbiorowa
Rok wydania:
1978
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zachowania przestępcze : przyczyny i zapobieganie
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Onomastyka literacka
Rok wydania:
1993
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwa WSP, (Olszt. : WSP)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 6, Wybrane obszary aktywności
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Kraków : Impuls
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przyszłość w jedności : ku chrześcijańskiej Europie jutra
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Tarnów : Biblos
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wsparcie rodziny dysfukcjonalnej
Rok wydania:
2010]
Wydawca:
[S.l. : s.n
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Krasnystaw : [s.n.]
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nauki społeczne wobec kryzysu i nowych wyzwań : teoria i praktyka
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Toruń : "Akapit"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nauczyciel w edukacji przedszkolnej
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Opole : Uniwersytet Opolski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 12, Kierunki zmian w edukacji i stymulacji aktywności twórczej
Rok wydania:
2018
Wydawca:
Kraków : Impuls
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 14, Konteksty społeczne i międzykulturowe
Rok wydania:
2019
Wydawca:
Kraków : Impuls
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 17, Sytuacja społeczna dzieci w rodzinie, przedszkolu i szkole
Rok wydania:
2022
Wydawca:
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nauczyciel w świecie współczesnym
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Kraków : "Impuls"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pedagogika społeczna w Polsce po 1989 roku : przemiany w nauce, obecność międzynarodowa, kręgi tematyczne prac badawczych
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rekrutacja do grup dyspozycyjnych : socjologiczna analiza problemu
Rok wydania:
2011
Wydawca:
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
(Przed)szkolne spotkania z lekturą
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kultura w edukacji międzykulturowej : konteksty teoretyczne i społeczno-polityczne
Rok wydania:
cop. 2013
Wydawca:
Toruń : Adam Marszałek
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dziecko i rodzina : społeczne powinności opieki i wychowania
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Literatury słowiańskie o drugiej wojnie światowej . T. 2
Rok wydania:
1973
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 3, Nowe konteksty, poglądy i doświadczenia
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Bielsko Biała : Wyższa Szkoła Administracji ; Kraków : Impuls
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Młode pokolenie w zderzeniu cywilizacyjnym : studia, badania, praktyka
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Toruń : Akapit
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Polska, czeska i słowacka świadomość historyczna XIX wieku : materiały sympozjum Polsko-Czechosłowackiej Komisji Historycznej, 15-16 XI 1977
Rok wydania:
1979
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dawna świadomość historyczna w Polsce, Czechach i Słowacji : prace Polsko-Czechosłowackiej Komisji Historycznej : [materiały sesji naukowej, Wrocław, 8-10 listopada 1976 r.]
Rok wydania:
1978
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wczesna edukacja dziecka - perspektywy i zagrożenia
Rok wydania:
2009
Wydawca:
Opole : Uniwersytet Opolski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Mała szkoła w przestrzeni edukacyjnej
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 18, Wsparcie pedagogiczne w trudnych sytuacjach społecznych i edukacyjnych
Rok wydania:
2023
Wydawca:
Cieszyn : Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków : Impuls
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości : strategie rozwoju
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Homo irretitus : w sieci serwisów społecznościowych, reklamy i marketingu społecznego
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Sosnowiec : Wyższa Szkoła Humanitas
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
(Prze)moc w rodzinie : instytucjonalne formy (po)mocy
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Toruń : Akapit
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Media wobec wielorakich potrzeb dziecka
Rok wydania:
cop. 2005
Wydawca:
Toruń : Adam Marszałek
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w nauczaniu uczniów najmłodszych
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Opuscula Polono-Slavica
Rok wydania:
1979
Wydawca:
Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 7, Przemiany rodziny i jej funkcji
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków : "Impuls"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 8, Przedszkole - przemiany instytucji i jej funkcji
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Cieszyn : Uniwersytet Śląski ; Kraków : "Impuls"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 13, Konteksty oświatowe
Rok wydania:
2019
Wydawca:
Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków : Impuls
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 4, Konteksty rozwojowe i wychowawcze
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Cieszyn : Uniwersytet Śląski ; Kraków : "Impuls"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Człowiek wykluczony i człowiek w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym, edukacyjnym, kulturowym : wyzwania, powinności pedagogiki, zadania
Rok wydania:
2017
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 11, Nauczyciel i dziecko w dobie kryzysu edukacyjnego
Rok wydania:
2017
Wydawca:
Cieszyn : Uniwersytet Śląski ; Kraków : "Impuls"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 9, Szkoła - przemiany instytucji i jej funkcji
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Cieszyn : Uniwersytet Śląski ; Kraków : "Impuls"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Człowiek w przestrzeni lokalnej - dobre praktyki wspierania rozwoju, aktywizacji i integracji społecznej osób starszych
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Toruń : Adam Marszałek
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Komunikowanie się w środowisku szkolnym i pozaszkolnym : nowe trendy i obszary
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Toruń : Adam Marszałek
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Cyberprzestrzeń i edukacja
Rok wydania:
cop. 2012
Wydawca:
Toruń : Adam Marszałek
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 5, Nauczyciel-wychowawca w przedszkolu i szkole
Autorzy:
Zalewska-Bujak, Małgorzata
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Cieszyn : Uniwersytet Śląski ; Kraków : "Impuls"
Książka
    Wyświetlanie 1-61 z 61

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz