Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Uniwersytet Jagielloński. Towarzystwo Doktorantów." wg kryterium: Autor


propozycja biblioteki
Tytuł:
Kazimierz Wierzyński czytany na nowo
Rok wydania:
2016
Wydawca:
Kraków : Towarzystwo Doktorantów UJ ; [Bielsko-Biała] : Wydawnictwo Nowa Strona
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ruch Literacki : [Wydawnictwo Komisji Historyczno-Literackiej Polskiej Akademii Nauk przy współudziale Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza]
Autorzy:
Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
Polska Akademia Nauk. Oddział (Kraków). Komisja Historycznoliteracka
Uniwersytet Jagielloński
Rok wydania:
1960-
Wydawca:
Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo Ciągłe
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z. 33, Prace Historycznoliterackie
Autorzy:
Uniwersytet Jagielloński
Rok wydania:
1975
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dlugossiana : studia historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza. Cz. 2, Referaty i komunikaty wygłoszone na Międzynarodowej Sesji w Krakowie w dniach 23 i 24 października 1980 roku
Rok wydania:
1985
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński : Państ. Wydaw. Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Prace psychologiczne = Schedae psychologicae. Z. 1
Rok wydania:
1984
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Międzynarodowa bibliografia religioznawstwa porównawczego w układzie działowym = International bibliography of comparative religion in dictionary order
Autorzy:
Margul, Tadeusz (1923-2009)
Rok wydania:
1984
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Prace historyczne. Z. 50
Rok wydania:
1974
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Prace historyczne. Z. 49
Rok wydania:
1973
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Z historycznych i metodologicznych problemów badań księgoznawczych i bibliotekoznawczych : praca zbiorowa
Rok wydania:
1985
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Meritum. T. VIII
Rok wydania:
2016
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Meritum. T. IX
Rok wydania:
2017
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Energetyka reakcji chemicznych
Rok wydania:
1983
Wydawca:
Wrocław : IKN ODN
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nauka i biznes : innowacyjne projekty doktorantów UJ : nauka dla rozwoju Małopolski
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Bibliografia dialektologii polskiej : (od 1976 do roku 1980 włącznie wraz z uzupełnieniami za lata poprzednie)
Rok wydania:
1986
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nieporozumienia z dorastającymi dziećmi w rodzinie : uwarunkowania i wspomaganie
Autorzy:
Gurba, Ewa
Rok wydania:
cop. 2013
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Praca socjalna z osobami chorującymi psychicznie : studium socjologiczne
Autorzy:
Kaszyński, Hubert
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Mniejszości polskie i Polonia w ZSRR [Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich]
Rok wydania:
1992
Wydawca:
Wrocław ; Kraków [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Twórcze działanie dziecka w sytuacji zabawowo-zadaniowej
Autorzy:
Kubicka, Dorota
Rok wydania:
2003
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Relacje rodzinne w anoreksji i bulimii psychicznej
Autorzy:
Józefik, Barbara
Rok wydania:
copyright 2006
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Twarze, emocje, charaktery : literacka przygoda z wiedzą o wyglądzie człowieka
Autorzy:
Skorupa, Ewa (1956- )
Rok wydania:
cop. 2013
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Model oceniania wspierającego uczenie się i rozwój : konteksty praktyczne i teoretyczne
Autorzy:
Pauluk, Dorota
Rok wydania:
2022
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja medialna 3.0 : krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie Big Data i algorytmizacji
Autorzy:
Ptaszek, Grzegorz
Rok wydania:
2019
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Uczące się społeczeństwo : o aktywności edukacyjnej dorosłych Polaków
Autorzy:
Worek, Barbara
Rok wydania:
© copyright 2019
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zasoby osobiste i społeczne a dobrostan psychiczny wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych
Autorzy:
Dąbrowska, Anna (1965- )
Rok wydania:
2023
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rozwój i tożsamość w cyklu życia : studium koncepcji Erika H. Eriksona
Autorzy:
Witkowski, Lech (1951- )
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński ; Toruń : Warex
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Homoseksualizm : perspektywa interdyscyplinarna
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Kraków : Nomos
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja jako odpowiedź : odpowiedzialni nauczyciele w zmieniającym się świecie
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Uniwersytet Jagielloński
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przywództwo i zmiana w edukacji : ewaluacja jako mechanizm doskonalenia
Rok wydania:
cop. 2013
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
W kręgu wielkiej reformy : sesja naukowa w Uniwersytecie Jagiellońskim w dwusetną rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej 24-26 października 1973 = De educatione in Polonia emendanda : acta sessionis in Universitate Jagellonica diebus 24-26 octobris A. MCMLXXIII habitae ad Commissioni Educationis Nationalis post dycentos annos memoriam celebrandam
Rok wydania:
1977
Wydawca:
Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pedagogika, niepełnosprawność, edukacja : ku szerokim przestrzeniom rozwoju pedagogiki specjalnej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Franciszkowi Wojciechowskiemu z okazji siedemdziesiątych urodzin
Rok wydania:
2019
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dobra edukacji i ich pedagogiczna eksploracja
Rok wydania:
copyright 2019
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zagajewski : poezja rozmawia z filozofią
Rok wydania:
© copyright 2023
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Asymetria i integracja półkulowa a mowa i niektóre jej zaburzenia : problemy diagnozy psychologicznej dzieci z dysleksją
Autorzy:
Knobloch-Gala, Anna
Rok wydania:
1995
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ciało pamięta. [T. 1], Psychofizjologia traumy i terapia osób po urazie psychicznym
Autorzy:
Rothschild, Babette
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ucząca się szkoła : od rozwoju jednostek do rozwoju wspólnoty
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński ; Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Jak budować dobrą szkołę? : potencjał i bariery ewaluacji w oświacie
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Integracja sensoryczna : skuteczne strategie w terapii dzieci i nastolatków
Autorzy:
Biel, Lindsey
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Porozmawiajmy o autyzmie : przewodnik dla rodziców i specjalistów
Autorzy:
Nason, Bill
Rok wydania:
copyright 2017
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Biblioteka w oblężonym mieście : o wojnie w Syrii i odzyskanej nadziei
Autorzy:
Thomson, Mike
Rok wydania:
2020
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Samotni razem : dlaczego oczekujemy więcej od zdobyczy techniki a mniej od siebie nawzajem
Autorzy:
Turkle, Sherry (1948- )
Rok wydania:
cop. 2013
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nieśmiali, skryci i społecznie niedopasowani : przewodnik po życiu z zespołem Aspergera
Autorzy:
Kim, Cynthia
Rok wydania:
2018
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Współczesny świat dziecka : media i konsumpcja
Rok wydania:
© copyright 2019
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku : materiały naukowe
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Promocyjne "Albatros"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pedagogika alternatywna : dylematy teorii. [T. 1]
Rok wydania:
1995
Wydawca:
Łódź ; Kraków : Impuls
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nowoczesność w polonistycznej eduka@cji : pytania, problemy, perspektywy
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Starość jak ją widzi psychologia : zagrożenia, możliwości, wspomaganie
Rok wydania:
2024
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Lęk i zamartwianie się u nastolatków : poradnik z ćwiczeniami
Autorzy:
Schab, Lisa M
Rok wydania:
cop. 2017
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Psychologia odżywiania się : od zdrowych do zaburzonych zachowań żywieniowych
Autorzy:
Ogden, Jane (1966- )
Rok wydania:
2011
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Historia literatury polskiej w zarysie. T. 1
Rok wydania:
1988
Wydawca:
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, (Łódź : ŁDD)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Historia literatury polskiej w zarysie. T. 2
Rok wydania:
1983
Wydawca:
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, (Łódź : ŁDD1)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Historia literatury polskiej w zarysie. T. 1
Rok wydania:
1989
Wydawca:
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, (Łódź : ŁDD)
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz