Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne. Numer Specjalny, 2082-419X " wg kryterium: Tytuł


propozycja biblioteki
Tytuł:
Kazimierz Wierzyński czytany na nowo
Rok wydania:
2016
Wydawca:
Kraków : Towarzystwo Doktorantów UJ ; [Bielsko-Biała] : Wydawnictwo Nowa Strona
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Prace Psychologiczne. 3
Rok wydania:
1987
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Państ. Wydaw. Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dydaktyka literatury polskiej i języka polskiego
Rok wydania:
1982
Wydawca:
Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zagadnienia teorii pedagogicznej
Rok wydania:
1986
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Środowisko naturalne a rekreacja
Rok wydania:
1980
Wydawca:
Warszawa ; Poznań : Państ. Wydaw. Naukowe, (Pozn : UAM)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Prace psychologiczne = Schedae psychologicae. Z. 1
Rok wydania:
1984
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Studia z dziejów Uniwersytetu Wileńskiego 1579-1979
Rok wydania:
1979
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Tradycyjne a współczesne instytucje prawa szkolnego : (studium z zakresu nauki prawa administracyjnego)
Autorzy:
Homplewicz, Janusz (1931-2006)
Rok wydania:
1985
Wydawca:
Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe : nakł. UJ
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dlugossiana : studia historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza
Rok wydania:
1980
Wydawca:
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
PRL [Polska Rzeczpospolita Ludowa] z pamięci
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wychowanie : interpretacja jego wartości i granic
Rok wydania:
1998
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Maria Krysińska, poetka francuskiego symbolizmu
Autorzy:
Szarama, Maria
Rok wydania:
1972
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Prace historycznoliterackie. Z. 36
Rok wydania:
1977
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe : Uniwersytet Jagielloński
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Psychopedagogiczne problemy edukacji dzieci i młodzieży : zagadnienia wybrane
Rok wydania:
1996
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Źródła drukowane do dziejów wsi w dawnej Polsce : studium bibliograficzno-źródłoznawcze
Autorzy:
Płaza, Stanisław (1927-2006)
Rok wydania:
1974
Wydawca:
Kraków : nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego : Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Oddział w Krakowie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z. 33, Prace Historycznoliterackie
Autorzy:
Uniwersytet Jagielloński
Rok wydania:
1975
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Prace historyczne. Z. 49
Rok wydania:
1973
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
W setną rocznicę mickiewiczowską
Rok wydania:
1956
Wydawca:
Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pińczów i jego szkoły w dziejach
Rok wydania:
1979
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Kraków : UJ
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Z dziejów współpracy Polaków, Ukraińców i Rosjan
Rok wydania:
1975
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Uniwersytet Jagielloński
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Możliwości rozwijania i wykorzystywania teoretycznej wiedzy pedagogicznej : mater. z międzynarodowej konf. nauk. zorg. w Uniw. Jagiellońskim w dn. 8i9. 011. 1994
Rok wydania:
1995
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Czesław Miłosz : [materiały z sesji naukowej, Kraków, 9-12 czerwca 1981 r.]
Rok wydania:
1987
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wokół zagadnień publicystyki literackiej
Rok wydania:
1974
Wydawca:
Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Konwencje międzynarodowe w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych
Rok wydania:
1977
Wydawca:
Kraków
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Bartłomiej z Bydgoszczy i jego dzieło
Rok wydania:
1979
Wydawca:
Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Młodzież i procesy laicyzacji świadomości społecznej = Iuventus Polona quatenus atheisme succumbat
Autorzy:
Jerschina, Jan (1939- )
Rok wydania:
1978
Wydawca:
Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Innowacyjna i eksperymentalna działalność szkół : materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 7 - 8 czerwca 1990 r.
Rok wydania:
1991
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Twórczość krytycznoliteracka Adama Grzymały-Siedleckiego : rozprawa materiałowo-bibliograficzna
Autorzy:
Konieczny, Jerzy (1931- )
Rok wydania:
1976
Wydawca:
Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
W kręgu Adama Grzymały-Siedleckiego i dramaturgii polskiej
Rok wydania:
1970
Wydawca:
Bydgoszcz : Bydgoskie Towarzystwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Polacy w Austrii = De Polonis Austriae incolis : materiały międzynarodowego sympozjum naukowego, które odbyło się w Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach 20-22 maja 1975 r.
Rok wydania:
1976
Wydawca:
Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Z badań nad twórczością literacką na Pomorzu w XX wieku
Rok wydania:
1973
Wydawca:
Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Działalność hitlerowskiego sądu specjalnego w Bydgoszczy w sprawach o wypadki z września 1939 roku
Autorzy:
Zarzycki, Edmund
Rok wydania:
1976
Wydawca:
Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Między renesansem a kontrreformacją : poglądy filozoficzne Szymona Starowolskiego 1588-1656 = Iner renascentiam et contrreformationem : Simon Starovolscius (1588-1656) de societate et monumentis
Autorzy:
Szydłowski, Piotr
Rok wydania:
1978
Wydawca:
Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe nakł. UJ
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dydaktyka literatury polskiej i języka polskiego
Rok wydania:
1985
Wydawca:
Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Współczesne problemy rekreacji
Rok wydania:
1978
Wydawca:
Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Z problemów metodologii i dydaktyki bibliotekoznawstwa i informacji naukowej : praca zbiorowa
Rok wydania:
1990
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wczesna diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami psychomotorycznymi : mater. z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Uniwersytet Jagielloński 11-13 maja 1995
Rok wydania:
1998
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
O artyzmie polskich średniowiecznych zabytków językowych : Bogurodzica, Kazania Świętokrzyskie, Posłuchajcie, bracia miła
Autorzy:
Ostrowska, Ewa (1907-1977)
Rok wydania:
1967
Wydawca:
Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie = Universitas Iagellonica Acta Scientiarum Litterarumque. Schedae Litterariae. Z. 37
Rok wydania:
1979
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rytuały w wybranych religiach i wyznaniach od starożytności do współczesności
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Karol Marks a współczesność : sesja naukowa z okazji setnej rocznicy śmierci Karola Marksa, maj 1983
Rok wydania:
1985
Wydawca:
Gdańsk : Uniwersytet Gdański, (Sopot : UG)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Z zagadnień techniki tłumaczenia poezji : studia nad polskimi przekładami liryki francuskiej w antologiach z lat 1899-1911
Autorzy:
Drzewicka, Anna (1932-2018)
Rok wydania:
1971
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Hitlerowska polityka podatkowa w Generalnym Gubernatorstwie = De politica tributoria dominationis Hitleris in his terris Poloniae quae "Generalgouvernement" vocabuntur
Autorzy:
Ostrowski, Karol
Rok wydania:
1977
Wydawca:
Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe : Uniwersytet JagielloĚski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Problemy turystyki i kultury fizycznej w regionie bydgoskim
Rok wydania:
1975
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Język polski najstarszej doby piśmiennej = De monumentorum vetustissimorum (saeculis XII et XIII conscriptorum) sermone Polono : (XII-XIII w.)
Autorzy:
Dunaj, Bogusław (1940- )
Rok wydania:
1975
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Reemigracja ze Stanów Zjednoczonych do Polski po I wojnie światowej (1919-1924)
Autorzy:
Walaszek, Adam (1951- )
Rok wydania:
cop. 1983
Wydawca:
Kraków : Państ. Wydaw. Naukowe : nakł. UJ, (Krak : UJ)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Języki mniejszości narodowych w tekstach literackich i folklorystycznych. [Cz.] 1, Południowokresowa polszczyzna Żydów
Autorzy:
Strycharska-Brzezina, Maria (1940- )
Rok wydania:
1979
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Molekularne aspekty ewolucji organizmów. Cz. 1
Rok wydania:
1986
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Państ. Wydaw. Naukowe. Oddział
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Prasa polska w Wolnym Mieście Gdańsku (1920-1939
Autorzy:
Romanow, Andrzej (1943-2023)
Rok wydania:
1979
Wydawca:
Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Naukowe ; Wrocław ; Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
W trzydziestolecie śmierci Aleksandra Brücknera : (sesja rocznicowa w Auli Collegium Novum UJ w Krakowie, dnia 31 maja 1969 r.)
Rok wydania:
1971
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Szesnastowieczne edycje "Dictionarii Ioannis Murmellii variarum rerum..." = "De Dictionarii Ioannis Murmellii variarum rerum..." editionibus saec. XVI confectis. Cz. 1, Uwagi ogólne, ortografia, fonetyka, cechy dialektyczne
Autorzy:
Cygal-Krupowa, Zofia (1937- )
Rok wydania:
1979
Wydawca:
Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Recepcja informacji polityczno-społecznych przez modzież szkolną
Autorzy:
Rulka, Janusz (1936-2016)
Rok wydania:
1974
Wydawca:
Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, (Druk. Uniw. im. A. Mickiewicza)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Diagnostyczne i terapeutyczne postępowanie psychologa wobec pacjenta chorego somatycznie : (materiały z sympozjum naukowego
Rok wydania:
1976
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dlugossiana : studia historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza. Cz. 2, Referaty i komunikaty wygłoszone na Międzynarodowej Sesji w Krakowie w dniach 23 i 24 października 1980 roku
Rok wydania:
1985
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński : Państ. Wydaw. Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
O lepszą pracę szkoły
Rok wydania:
1977
Wydawca:
Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Niektóre problemy pracy pedagogicznej nauczyciela
Rok wydania:
1971
Wydawca:
Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wykorzystanie niektórych doświadczeń Elkonina dotyczących uczenia się czytania w klasie pierwszej
Autorzy:
Jakubowicz, Halina
Rok wydania:
1973
Wydawca:
Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
O języku i stylu "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza : studia nad tekstem = De sermone et elocutione in opere Q. I. "Ferro ignique" ab Henrico Sienkiewicz : studia ad textum pertinentia
Autorzy:
Wilkoń, Aleksander (1935-2022)
Rok wydania:
1976
Wydawca:
Kraków : UJ : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, (Krak : UJ)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Szkoła i jej środowisko
Rok wydania:
1973
Wydawca:
Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz