Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę ""Edukacja medialna"" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-86 z 86
Tytuł:
Problem uprzedmiotowienia w mediach a wybrane aspekty psychospołecznego funkcjonowania młodych kobiet
The problem of self-objectification in media coverage in the context of selected aspects of psychosocial functioning of young women
Autorzy:
Skibińska, Małgorzata
Wiśniewska-Nogaj, Lidia
Data publikacji:
2022-06-30
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Tematy:
samouprzedmiotowienie
edukacja medialna
mass media
self-objecctication
media education
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Przykazania właściwego stosunku do mediów ojca profesora Leona Dyczewskiego a komunikacja marketingowa
The Media Commandments of Father Professor Leon Dyczewski and Marketing Communication
Autorzy:
Duda, Aneta
Data publikacji:
2021-06-30
Wydawca:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Towarzystwo Naukowe KUL
Tematy:
Leon Dyczewski
edukacja medialna
reklama
public relations
media literacy
advertising
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Edukacja medialna w świetle debaty nad tożsamością nauki o mediach Dotychczasowe paradygmaty a neuropoznawcza ścieżka metodologiczna
Media education in the debate on identity of media studies Existing paradigms vs. methodology of neurostudies
Autorzy:
Waszkiewicz-Raviv, Alicja
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Tematy:
edukacja medialna
medioznawstwo
neuronauka
kognitywistyka
media education
media studies
neurostudies
cognitive studies
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wprowadzanie dziecka w świat współczesnych mediów jako element socjalizacji
The Introduction of the Child to the World of Modern Media as an Element of Socialization
Autorzy:
Pulak, Irena
Wieczorek-Tomaszewska, Małgorzata
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Akademia Ignatianum w Krakowie
Tematy:
socjalizacja
inkulturacja
media
edukacja medialna
kompetencje medialne
socialization
enculturation
media education
media literacy
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Starcie paradygmatów technologii informacyjnych i komunikacji interpersonalnej bezpośredniej wyzwaniem dla człowieczeństwa, społeczeństwa i edukacji
The Clash of Paradigms of Information Technology and Direct Interpersonal Communication as a Challenge for Humanity, Society and Education
Autorzy:
MIĄSO, Janusz
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Rzeszowski
Tematy:
technologie informacyjne
komunikacja interpersonalna bezpośrednia
edukacja medialna
information technology
direct interpersonal communication
media education
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Młodzież a nowe technologie. Profil korzystania z komputera przez studentów oraz uczniów szkół średnich – studium badawcze
Youth and New Technologies. A Profile of Computer Use by University and High School Students – Research Study
Autorzy:
ŁĘSKI, ZBIGNIEW
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Rzeszowski
Tematy:
młodzież
edukacja medialna
profil korzystania z komputera
youth
media education
profile of computer use
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza rzetelności artykułów śledczych jako forma edukacji medialnej
Analysis of the Fairness of Investigative Articles as a Form of Media Education
Autorzy:
Zaremba, Michał
Data publikacji:
2022-12-28
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Tematy:
analiza rzetelności
edukacja medialna
ewaluacja
myślenie krytyczne
fairness analysis
media education
evaluation
critical thinking
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Fotografia: inspirować i edukować. Wybrane działania Fundacji dla Filmu i Fotografii
Photography: to inspire and educate. Selected activities of the Foundation for Film and Photography
Autorzy:
Budzik, Justyna Hanna
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Narodowe Centrum Kultury
Tematy:
fotografia
nowa humanistyka
edukacja medialna
animacja kultury
photography
new humanities
media education
animation of culture
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza indywidualnej podatności użytkowników mediów społecznościowych na fake newsy – perspektywa polska
Analysis of Individual Susceptibility of Social Media Users to Fake News: Polish Perspective
Autorzy:
Rosińska, Klaudia
Brzóska, Paweł
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Tematy:
edukacja medialna
fake news
medioznawstwo
myślenie analityczne
psychologia
analytical thinking
media education
media studies
psychology
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Rodzinna edukacja medialna przygotowaniem do funkcjonowania dziecka w świecie mediów
Family media education as a preparation for the functioning of a child in the world of media
Autorzy:
Nowicka, Ewa
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Instytut Pedagogiki. Zakład Historii Edukacji
Tematy:
edukacja medialna
dziecko
wychowanie
rodzina
media
technologie informacyjne
media education
kid
education
family
information technology
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
„Fani głodówek (głodówka lecznicza)”, czyli o amatorskich poglądach na terapię
“Fans of Starvation (Therapeutic Starvation)” – Amateur Views on Therapy
Autorzy:
Łeńska-Bąk, Katarzyna
Data publikacji:
2022-12-21
Wydawca:
Uniwersytet Bielsko-Bialski
Tematy:
alternative medicine
hunger strike
Facebook
media communication
media education
medycyna alternatywna
głodówka
komunikacja medialna
edukacja medialna
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Kształcenie kompetencji medialnych u dzieci w wieku przedszkolnym. Edukacja medialna w Niepublicznym Naukowym Przedszkolu Integracyjnym Mini College w Kielcach
Education of media competence in children of preschool age: media education in Non-Public Scientific Integration Nursery “Mini College” in Kielce
Autorzy:
Brzyszcz, Ewelina
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Tematy:
edukacja medialna
wiek przedszkolny
kompetencje medialne
program edukacyjny
media education
preschool age
media literacy
educational program
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Kompetencje medialne, informacyjne i cyfrowe a kształcenie w społeczeństwie informacyjnym
Media, information and digital competences and education in the information society
Autorzy:
Matusiak, Renata
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Tematy:
edukacja medialna
kompetencje medialne
kompetencje cyfrowe
społeczeństwo medialne
media education
media competence
digital competence
public media
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analysis of Potential Educational Areas of Pokémon Go! Game Use Based on Mini FGI Method
Analiza obszarów potencjalnego wykorzystania edukacyjnego „Pokemon Go!” Na podstawie mini FGI
Autorzy:
Butkiewicz, Magdalena
Kot, Mateusz
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Towarzystwo Naukowe KUL
Tematy:
education
mobile games
mini FGI
media education
Pokémon Go
edukacja
gry mobilne
edukacja medialna
Pokemon Go
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Media w nauczaniu języków obcych. Koncepcje teoretyczne i wybrane rozwiązania metodyczne
Media in foreign language teaching. Theories and selected methodical propositions
Autorzy:
Zarzycka, Grażyna
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
media edukacyjne
językowa edukacja medialna
pedagogika mediów
educational media
media in foreign language education
pedagogy of media
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Edukacja medialna w szkole podstawowej pomiędzy teorią a koniecznością edukacyjną
Media education in primary school between theory and the educational necessity
Autorzy:
Łuc, Izabela
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
Tematy:
edukacja medialna w szkole podstawowej
przykładowe działania nauczyciela
media education in Polish school
exemplary teacher’s action
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Liquid Identity or Multiple Identities of Young People?
Płynna tożsamość czy tożsamości wielorakie młodzieży?
Autorzy:
Juszczyk-Rygałło, Joanna
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Akademia Ignatianum w Krakowie
Tematy:
identity
personality
adolescence
society
development of identity
media education
tożsamość
osobowość
adolescent
społeczeństwo
kształtowanie tożsamości
edukacja medialna
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRYWATNOŚCI MŁODZIEŻY W INTERNECIE W KONTEKŚCIE EDUKACJI MEDIALNEJ
THE SAFETY AND PROTECTION OF PRIVACY OF YOUNG PEOPLE ON THE INTERNET IN THE CONTEXT OF MEDIA EDUCATION
Autorzy:
Czopek, Jakub
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Wyższa Szkoła Humanitas
Tematy:
internet,
media społecznościowe,
edukacja medialna,
prywatność w sieci,
bezpieczeństwo danych
social media,
media education,
online privacy,
data safety
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Prírodoveda v logických oporách a appletoch pre žiakov primárnej školy
Uczenie się przyrody przez logiczne łamigłówki i aplikacje komputerowe jako wsparcie uczniów szkoły podstawowej
Autorzy:
BERNÁTOVÁ, Renáta
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Uniwersytet Rzeszowski
Tematy:
mediálna výchova
základné vzdelanie
technológie informácie
edukacja medialna
edukacja wczesnoszkolna
technologie informacyjne
media education
primary school education
IT
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Geneza i rozwój wykorzystania komputerów i internetu przez dzieci i młodzież w stanach zjednoczonych i niektórych krajach unii europejskiej. Aspekty porównawcze
The origin and development of using computers and the internet by children and young people in the USA an the some EUROPEAN UNION COUNTRIES. Comparative aspects
Autorzy:
Łuszczek, Krzysztof
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Rzeszowski
Tematy:
Internet
społeczeństwo informacyjne
edukacja medialna
Stany Zjednoczone
Unia Europejska
information society
media education
United States of America
European Union
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Obecność tematyki zaburzeń psychicznych w polskich mediach
Presence of the subject of mental disorders in the Polish media
Autorzy:
Dyrcz, Urszula
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Tematy:
depresja
zaburzenia lękowe
media społecznościowe
programy śniadaniowe
edukacja medialna
depression
anxiety disorders
social media
breakfast programs
media education
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Inspiracja biblijna Dyrektorium o katechizacji
Biblical Inspiration of the Directory for Catechesis
Autorzy:
Kiciński, Andrzej
Data publikacji:
2021-12-03
Wydawca:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Towarzystwo Naukowe KUL
Tematy:
katecheza
Biblia
formacja katechetów
edukacja medialna
nowe Dyrektorium o katechizacji
Catechesis
Bible
Formation of catechists
Media education
new Directory for Catechesis
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ewolucja książki szkolnej (podręcznika) – od wersji drukowanej do elektronicznej
Evolution of school books – from the printed to the electronic version
Autorzy:
WALAT, Wojciech
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Rzeszowski
Tematy:
teoria książki szkolnej
teoria podręcznika
środki dydaktyczne
edukacja medialna
theory of school books
textbook theory and aids in education
media
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ochrona małoletnich internautów jako zadanie i wyzwanie dla rodziny w państwach Unii Europejskiej
The protection of minors in the Internet as a task and challenge for families in the countries of the European Union
Autorzy:
Gruchoła, Małgorzata
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Gdańskie Seminarium Duchowne
Tematy:
dzieci
edukacja medialna
inicjatywy
internet
ochrona
prawo
Unia Europejska
aid programs
children
education
the European Union
initiatives
law
media protection
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Gry wideo w perspektywie edukacji pozaformalnej i formalnej
Video games in the perspective of non-formal and formal learning
Autorzy:
Gałuszka, Damian
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Tematy:
gry wideo
edukacja pozaformalna
edukacja formalna
szkoła
media cyfrowe
edukacja medialna
video games
non-formal education
formal education
school
digital media
media education
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Kurs e-learningowy formą doskonalenia kompetencji nauczycieli z zakresu edukacji medialnej
Improving Teachers Media Competences by e-Learning Form Courses
Autorzy:
BALCEROWICZ, BEATA
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Uniwersytet Rzeszowski
Tematy:
edukacja zdalna
edukacja medialna
e-learning
scenariusz kursu
kompetencje nauczycieli
distance education
media education
scenario of e-learning course teacher’s competences
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Global and local media in school education and in regional culture reinforcement
Media globalne i lokalne w edukacji szkolnej oraz wspieraniu kultury regionalnej
Autorzy:
Roguska, Agnieszka
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Tematy:
global media
local media
media education
school education
regional culture
regional identity
media globalne
media lokalne
edukacja medialna
edukacja szkolna
kultura regionalna
tożsamość regionalna
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Edukacja medialna w realiach konkurencyjnej demokracji
Media education in the reality of the competitive democracy
Autorzy:
Ślósarz, Anna
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Tematy:
edukacja medialna
demokracja konkurencyjna
szkolna edukacja
instytucje, samorządy
organizacje pozarządowe
podstawa programowa
media education
competitive democracy
school education
institutions, local
authorities
NGO
curriculum
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Przekaz podprogowy w reklamie jako manipulacja i zagrożenie dla poczucia bezpieczeństwa konsumenta
Subliminal message in advertising as manipulation and threat to consumer’s sense of security
Autorzy:
Olszewska, E.
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Tematy:
przekaz podprogowy
manipulacja
reklama
środki masowego przekazu
poczucie bezpieczeństwa
edukacja medialna
konsumenci
subliminal message
manipulation
advertising
mass media
sense of security
media education
consumers
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Komunikacyjne aspekty „medialnego stylu życia” dzieci w wieku szkolnym
Communication Aspects of the “Media Lifestyle” of Kindergarten Children
Autorzy:
Bis, Dorota
Data publikacji:
2020-05-12
Wydawca:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Towarzystwo Naukowe KUL
Tematy:
styl życia
dziecko w wieku szkolnym
wychowanie
edukacja medialna
mass media
kultura masowa
globalizacja
lifestyle
schoolchild
upbringing
media education
media communication
mass culture
globalization
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Telefon komórkowy – towarzysz życia dzieci i młodzieży
Mobile phone – life partner to children and youth
Autorzy:
Ewa, Dziubak
Data publikacji:
2019-07-10
Wydawca:
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Wydawnictwo APS
Tematy:
mobile telephony
addiction to a mobile phone
information addiction disorder
media education
safety education
telefonia komórkowa
uzależnienie od telefonu komórkowego
infoholizm
edukacja medialna
edukacja dla bezpieczeństwa
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Troska Kościoła w Polsce o edukację medialną
The concern of the Church in Poland about media education
Autorzy:
Drzewiecki, Piotr
Kot, Mateusz
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi
Tematy:
edukacja medialna
nauczanie Kościoła o środkach społecznego przekazu
Konferencja Episkopatu Polski
media education
teaching of the Church on the mass media
the Conference of the Polish Episcopate
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w edukacji, diagnozie i terapii pedagogicznej
The use of modern information technologies in education, diagnosis and pedagogical therapy
Autorzy:
Cęcelek, Grażyna
Data publikacji:
2022-04-25
Wydawca:
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Tematy:
nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne
edukacja
diagnoza
terapia pedagogiczna
wyrównywanie szans edukacyjnych
edukacja medialna
modern information and communication technologies
education
diagnosis
pedagogical therapy
equal educational opportunities
media education
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Medialaby, fablaby i banki wiedzy jako nowe modele instytucji edukacyjnych i animacyjnych. Problemy i wyzwania
Medialabs, fablabs and banks of knowledge as new models of educational and cultural institutions: problems and challenges
Autorzy:
Maj, Anna
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Tematy:
medialab
fablab
bank wiedzy
cyberbricoleurzy
pokolenie Sieci
kompetencje nowomedialne
edukacja medialna
festiwale cybersztuki i nowych technologii
knowledge bank
cyberbricoleurs
Net Generation
new media competences
media education
festivals of cyberart & new technologies
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Rola edukacji medialnej w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do racjonalnego korzystania z przestrzeni wirtualnej
The role of media education in the process of preparing children and adolescents for the rational use of virtual space
Autorzy:
Cęcelek, Grażyna
Gogolewska-Tośka, Małgorzata
Data publikacji:
2022-09-20
Wydawca:
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Tematy:
media
mass media
multimedia
media elektroniczne
technologie informacyjno-komunikacyjne
przestrzeń wirtualna
nauczyciel
edukacja medialna
kompetencje medialne
cyberprzestrzeń
electronic media
information and communication technologies
virtual space
cyber space
teacher
media education
media competences
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Obecność edukacji medialnej i mediów w funkcjonujących gimnazjalnych podręcznikach katechetycznych
Presence of media education and media in functioning middle school catechetical textbooks
Autorzy:
Małek, Michał Konrad
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Tematy:
youth catechesis
media education
religious correlation
media in catechesis
religious education at middle school religious education textbook
katecheza młodzieży
edukacja medialna
korelacja religii
media w katechezie
nauczanie religii w gimnazjum podręczniki do religii
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A communication reflection from Evangelii Gaudium: Teachings for Church Institutional Communications
Refleksja dotycząca komunikacji na podstawie Evangelii Gaudium: nauczanie dla kościelnych instytucji zajmujących się środkami komunikacji
Autorzy:
Arasa, Daniel
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi
Tematy:
Evangelii gaudium
papież Franciszek
osoby zajmujące się komunikacją w Kościele
ewangelizacja
komunikacja dla wiary
kultura cyfrowa
edukacja medialna
pokój i dialog
Pope Francis
Church communication
evangelization
communication of the faith
digital culture
media education
peace and dialogue
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-86 z 86

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz