Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę ""Historia"" wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł:
Historia wychowania w kształceniu nauczycieli : tradycja i współczesność, teoria i praktyka
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Kielce : Akademia Świętokrzyska
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Między Wschodem a Zachodem : Rzeczpospolita XVI-XVIII w. : studia ofiarowane Zbigniewowi Wójcikowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
Rok wydania:
1993
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Fundacji "Historia pro Futuro"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Podług nieba i zwyczaju polskiego : studia z historii architektury, sztuki i kultury ofiarowane Adamowi Miłobędzkiemu
Rok wydania:
1988
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Historia ludzi : historia dla ludzi : krytyczny wymiar edukacji historycznej
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Kraków : Impuls
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
The Borzoi college reader
Rok wydania:
1968
Wydawca:
New York, Alfred A. Knopf
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Prace historyczne. Z. 50
Rok wydania:
1974
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Muzeum i twórca : studia z historii sztuki i kultury ku czci prof. dr Stanisława Lorentza
Rok wydania:
1969
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
An Outline history of Polish culture
Rok wydania:
1984
Wydawca:
Warszawa : "Interpress"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Problemy literatur orientalnych : materiały 2 międzynarodowego sympozjum, Warszawa - Kraków 22-26 maja 1972
Rok wydania:
1974
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Orientalistycznych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Litterae et lingua : in honorem Premislavi Mroczkowski
Rok wydania:
1984
Wydawca:
Wrocław ; Kraków [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Chronological tables of English literature = Historia literatury angielskiej : tablice chronologiczne : [skrypt dla studentów filologii angielskiej i polskiej]
Autorzy:
Strzetelski, Jerzy (1924-1994)
Rok wydania:
1984
1983)
Wydawca:
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, (Wroc : WDNSK
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
1989 : a small book about a curtain, about chocolate, and about freedom
Autorzy:
Rusinek, Michał (1972- )
Rok wydania:
[2015]
Wydawca:
Warszawa : Chancellery of the President of the Republic of Poland
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rola Wielkopolski w dziejach narodu polskiego : praca zbiorowa
Rok wydania:
1979
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Izydor Borys. Rzeźba. Poszukiwanie formy
Rok wydania:
2017
Wydawca:
Olsztyn : Wydział Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Świat średniowiecza : studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi
Rok wydania:
cop.2010
Wydawca:
Warszawa : Uniwersytet Warszawski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Książka dziecięca 1990-2005 : konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej : praca zbiorowa
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pikasso : mastera mirovoj živopisi
Rok wydania:
1974
Wydawca:
Leningrad : Avrora
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ełk : stolica Mazur = Ełk : die Hauptstadt von Masure = Ełk : the capital of Masuria
Autorzy:
Supeł, Adam
Jasiński, Mariusz
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Warszawa : Rajgród : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Jędruś, Andrzej Mikulski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Cultus et cognitio : studia z dziejów średniowiecznej kultury
Rok wydania:
1976
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Bretania w poezji i prozie : antologia literacka
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Olsztyn : Centrum Polsko-Francuskie Côtes d'Armor - Warmia i Mazury
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Książki w życiu najmłodszych
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Łódź : Uniwersytet Łódzki ; Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zbiór testów dla kandydatów na studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego : jedyne wydanie autoryzowane przez Wydział Zarządzania UW
Autorzy:
Uniwersytet Warszawski. Wydział Zarządzania
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Polska w krajobrazach
Rok wydania:
1961
Wydawca:
Warszawa : Sport i Turystyka
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kazimierz : praca zbiorowa
Rok wydania:
1987
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Książka popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży w polskiej szkole w latach 1945-1989 : zalecenia i rzeczywistość : (studia i szkice)
Autorzy:
Staniów, Bogumiła (1962- )
Rok wydania:
2018
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Making High School Work : Lessons from the Open School
Autorzy:
Gregory, Tom
Rok wydania:
1993
Wydawca:
Nowy Jork ; Londyn : Teachers College Press
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956 = the Atlas of the Indenpendence underground in Poland 1944-1956
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Warszawa ; Lublin : Instytut Pamięci Narodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Polska plastyka telewizyjna = Polish television design
Rok wydania:
1969
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Radia i Telewizji
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
The medievalism of G. K. Chesterton = De Gilberto K. Chesterton mediae aetatis scriptorum imitatore et cultore : a critical enquiry. Vol. 2
Autorzy:
Mroczkowski, Przemysław (1915-2002)
Rok wydania:
1976
Wydawca:
Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Teoria i empiria w Polskiej Szkole Antropologicznej : w 100-lecie urodzin Jana Czekanowskiego : praca zbiorowa
Rok wydania:
1985
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
PRL [Polska Rzeczpospolita Ludowa] z pamięci
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
This rough magic : studies in popular literature = Ta przyziemna magia : studia o prozie popularnej
Autorzy:
Kokot, Joanna (1956- )
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Angielsko-polski glosariusz terminów dotyczących rynku wewnętrznego : pochodzących z Białej Księgi "Przygotowanie krajów stowarzyszonych Europy Środkowej i Wschodniej do integracji z rynkiem wewnętrznym Unii Europejskiej"
Autorzy:
Polska. Komitet Integracji Europejskiej
Rok wydania:
cop. 1998
Wydawca:
Warszawa : KIE
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Late glacial in Central Europe : culture and environment
Rok wydania:
1987
Wydawca:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Tradycja i współczesność filozofii wychowania
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Kraków : "Impuls"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rozmieszczenie i migracje ludności a system osadniczy Polski Ludowej = Razmeŝenie, migraciâ naseleniâ i sistema rasseleniâ v Pol'še
Autorzy:
Dziewoński, Kazimierz (1910-1994)
Rok wydania:
1977
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Regionalizm w kulturze - między słowem, muzyką i architekturą
Rok wydania:
© copyright 2017
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Teatr Polski, Litwy i Rosji XX wieku : w poszukiwaniu własnego oblicza : w kręgu idei Stanisława Wyspiańskiego
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Tczew : Stowarzyszenie Integracji Humanistycznej Po-Most Acrobat
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Sesja Kopernikowska 15-16 IX 1953
Rok wydania:
1955
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Hegel a współczesność : materiały X Międzynarodowego Kongresu Heglowskiego, Moskwa 25 VIII - 2 IX 1974
Rok wydania:
1975
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Światowy model informacji bibliograficznej : programy i projekty (1950-2010)
Autorzy:
Siwecka, Dorota
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Wrocław ; Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przeszłość przyszłości : księga ofiarowana Bogdanowi Suchodolskiemu
Rok wydania:
1975
Wydawca:
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Stanisław Oszczak : 40 lat pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej
Rok wydania:
2003
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wokół historii i polityki : studia z dziejów XIX i XX wieku dedykowane profesorowi Wojciechowi Wrzesińskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
Rok wydania:
cop. 2004
Wydawca:
Toruń : Adam Marszałek, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Stare Miasto i Zamek Królewski w Warszawie
Rok wydania:
1971
Wydawca:
Warszawa : "Arkady"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wokół eko-filozofii : księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Henrykowi Skolimowskiemu dla uczczenia siedemdziesięciolecia urodzin : praca zbiorowa
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Bydgoszcz : Akademia Bydgoskia im. Kazimierza Wielkiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
"Chcę wrócić, jak emigrant, z podróży dalekiej, Z papieru, z martwych liter, żywy, do twych rąk..." : życie i twórczość Kazimierza Wierzyńskiego (1894-1969) : materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej w 50. rocznicę śmierci poety : Londyn, 16 lutego 2019
Autorzy:
Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich
Polish University Abroad (Londyn)
Rok wydania:
2019
Wydawca:
Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Studia conradowskie
Rok wydania:
1976
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz