Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę ""Kraje Unii Europejskiej"" wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł:
Poprawa dostępu do leczenia dla osób z problemami związanymi z alkoholem i narkotykami : projekt IATPAD
Rok wydania:
2009
Wydawca:
Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rady konsultacyjne i inne formy społecznego uczestnictwa w edukacji w Unii Europejskiej
Rok wydania:
1996
Wydawca:
Warszawa : "Eurydice"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kształcenie przedszkolne i podstawowe w krajach Unii Europejskiej : sytuacja w Austrii, Finlandii, Szwecji i w krajach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) (Islandia i Norwegia)*
Rok wydania:
1997 ?
Wydawca:
Warszawa : EURYDICE : Instytut Badań Edukacyjnych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kształcenie przedszkolne i podstawowe w krajach Unii Europejskiej
Rok wydania:
1997 ?
Wydawca:
Warszawa : EURYDICE : Instytut Badań Edukacyjnych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Eurydice Brief : ograniczanie zjawiska wczesnego kończenia nauki w Europie
Autorzy:
Noorani, Sogol
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Rozwoju Edukacji
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zapewnienie jakości w edukacji : ewaluacja szkół w Europie - polityka i stosowane rozwiązania : raport Erudice
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nauczanie i uczenie się : na drodze do uczącego się społeczeństwa
Rok wydania:
1997
Wydawca:
Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dekada reform w kształceniu obowiązkowym w Unii Europejskiej (1984-94)
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Warszawa : "Eurydice"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Struktury systemów kształcenia ogólnego i zawodowego w Unii Europejskiej : Komisja Europejska
Rok wydania:
1998
Wydawca:
Warszawa : "Eurydice"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Evaluation of Schools providing Compulsory Education in Europe
Rok wydania:
2003
Wydawca:
Brussels : Eurydice
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
E-Learning in SMEs - examples from six European countries
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Radom : Publishing and Printing House of the Institute for Sustainable Technologies - NRI
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wielka emigracja zarobkowa młodzieży : wyzwania dla edukacji
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Leksykon demokracji [Film]
Rok wydania:
sporz. 2010
(Telewizja Polska, 1994)
Wydawca:
Olsztyn : nagr.własne W-MBP
Zawiera:
Wolność
Władza
Demokracja
Wybory
Prawo
Państwo
Konstytucja
Partie polityczne
Instytucje demokratyczne w Europie
System prawa w Europie
Film
propozycja biblioteki
Tytuł:
Europejski kodeks walki z rakiem : 2003
Autorzy:
Boyle, Peter
Rok wydania:
cop.2009
Wydawca:
Warszawa : Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
25 hymnów państw Unii Europejskiej [Dokument dźwiękowy]
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Warszawa : De Agostini Atlas
Zawiera:
Niemcy - hymn
Austria - hymn
Belgia - hymn
Cypr - hymn
Dania - hymn
Hiszpania - hymn
Estonia - hymn
Finlandia - hymn
Francja - hymn
Marsylianka
Wielka Brytania - hymn
Grecja - hymn
Węgry - hymn
Irlandia - hymn
Włochy - hymn
Łotwa - hymn
Litwa - hymn
Luksemburg - hymn
Malta - hymn
Holandia - hymn
Portugalia - hymn
Czechy - hymn
Polska - hymn
Portugalia - hymn
Słowacja - hymn
Słowenia - hymn
Szwecja - hymn
Monako - hymn
Oda do radości
Dokumenty Dźwiękowe
propozycja biblioteki
Tytuł:
Hymny krajów Unii Europejskiej [Dokument dźwiękowy]
Rok wydania:
[2004]
Wydawca:
[Warszawa] : Rojax
Zawiera:
Oda do radości
Austria - hymn
Belgia - hymn
Cypr - hymn
Czechy - hymn
Dania - hymn
Estonia - hymn
Finlandia - hymn
Francja - hymn
Grecja - hymn
Hiszpania - hymn
Holandia - hymn
Irlandia - hymn
Litwa - hymn
Luksemburg - hymn
Łotwa - hymn
Malta- hymn
Niemcy - hymn
Polska - hymn
Portugalia - hymn
Słowacja - hymn
Słowenia - hymn
Szwecja - hymn
Węgry - hymn
Wielka Brytania - hymn
Włochy - hymn
Dokumenty Dźwiękowe
propozycja biblioteki
Tytuł:
Szkolnictwo średnie w Unii Europejskiej : struktury, organizacja i administracja
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Warszawa : Eurydice
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Polityka edukacyjna Unii Europejskiej wobec imigrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych
Autorzy:
Rabczuk, Wiktor (1931- )
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja w Europie : różne systemy kształcenia i szkolenia - wspólne cele do roku 2010 : program prac dotyczących realizacji przyszłych celów systemów edukacji
Autorzy:
Komisja Europejska
Rok wydania:
2003
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Focus on the Structure of Higher Education in Europe 2003/04 : National Trends in the Bologna Process
Rok wydania:
2003
Wydawca:
Brussels : Eurydice
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Współczesne wyzwania polityki wobec romskiej mniejszości etnicznej - edukacja, dyskryminacja, wykluczenie społeczne
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Warszawa : Książka i Prasa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Systemy kształcenia integracyjnego w wybranych krajach Unii Europejskiej
Autorzy:
Zamkowska, Anna
Rok wydania:
cop.2005
Wydawca:
Radom : Politechnika Radomska
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Europejski obszar szkolnictwa wyższego : antologia dokumentów i materiałów
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Kielce : Wszechnica Świętokrzyska
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nieprawidłowe wykorzystanie środków unijnych : aspekty prawno-kryminologiczne
Autorzy:
Kisiel, Szymon
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nigdy nie jest za wcześnie - rozwój i edukacja małych dzieci
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
[Unia Europejska - kultura, tradycja] [Film] : Europa da się lubić...
Rok wydania:
sporz. 2009
Wydawca:
Olsztyn : nagr. własne W-MBP
Zawiera:
Europa rozśpiewana
Europa roztańczona
Karnawał
Między nami krajanami
Film
propozycja biblioteki
Tytuł:
Polityka edukacyjna Unii Europejskiej na tle przemian w szkolnictwie krajów członkowskich
Autorzy:
Rabczuk, Wiktor (1931- )
Rok wydania:
1994
Wydawca:
Warszawa : Inst. Badań Edukacyjnych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kompetencje kluczowe : realizacja koncepcji na poziomie szkolnictwa obowiązkowego
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Banki na rynku finansowym - dziś i w przyszłości : uwarunkowania i perspektywy rozwoju banków
Rok wydania:
cop.2010
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dyrektorzy szkół w Unii Europejskiej
Rok wydania:
1996
Wydawca:
Warszawa : Eurydice
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Definiowanie usług socjalnych w kontekście europejskim - od ogółu do szczegółu
Rok wydania:
cop.2010
Wydawca:
Warszawa : Elipsa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Doradztwo zawodowe w systemach szkolnych krajów Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Irlandii i Danii
Autorzy:
Paszkowska-Rogacz, Anna
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej : teoria i praktyka
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Kalisz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Europejska integracja monetarna : od A do Z
Rok wydania:
2009
Wydawca:
Warszawa : Narodowy Bank Polski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Problemy standaryzacji w edukacji : praca zbiorowa
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego w procesie integracji z Unią Europejską
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Toruń : Pracownia Sztuk Plastycznych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
[Unia Europejska] [Film] : [dla gimnazjum i szkoły podstawowej]
Rok wydania:
sporz. 2009
Wydawca:
Olsztyn : nagr. własne W-MBP
Zawiera:
Unia Europejska w "pigułce"
Instytucje Unii
Wspólna waluta
Euro
Europejskie ABC
Europa na co dzień
Dzieje Europy
Przestrzeń Europy
Kultura europejska
System prawa w Europie
Gospodarka rynkowa w Europie
Instytucje demokratyczne w Europie
Organizacje integracji europejskiej
System bezpieczeństwa europejskiego
Człowiek a środowisko naturalne Europy
Europa regionów
Państwa Europy
Europa wobec świata
Film
propozycja biblioteki
Tytuł:
[Zawód - Praca. Pł. 3] [Film]
Rok wydania:
sporz. 2008
(Telewizja Polska [i in.])
Wydawca:
Olsztyn : nagr. własne W-MBP
Zawiera:
Praca, zatrudnienie
System prawa w Europie
Leonardo da Vinci - Międzynarodowe sieci instytucji
Leonardo da Vinci - Projekt pilotażowy : projekt wymiany i staży
Film
propozycja biblioteki
Tytuł:
Konkurencyjność regionów
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zarządzanie zasobami czasu pracy : doświadczenia krajów europejskich
Autorzy:
Strzemińska, Helena
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nauczanie języków obcych : Polska a Europa
Rok wydania:
cop.2007
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Wyższej Psychologii Społecznej "Academica"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej : przegląd problemów : praca zbiorowa
Rok wydania:
2009
Wydawca:
Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kształcenie zawodowe w kontekście Europejskich Ram Kwalifikacji
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Radom : Instytutut Technologii Eksploatacji - PIB
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Transgraniczność
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Olsztyn : Oficyna Wydawnicza Prospekt
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja dorosłych w perspektywie integrowania się Europy
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Zielona Góra : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Poakcesyjne migracje zarobkowe : kontekst teoretyczno-empiryczny : wsparcie społeczne
Autorzy:
Kozielska, Joanna
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wpływ prawa międzynarodowego na ewolucję koncepcji instrumentu finansowego w wybranych państwach Unii Europejskiej
Autorzy:
Mariański, Michał (prawo)
Rok wydania:
cop. 2014
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Polskie mleczarstwo w aspekcie konkurencyjności na jednolitym rynku Unii Europejskiej
Autorzy:
Gornowicz, Mirosław
Rok wydania:
2003
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Poznawanie i rozwiązywanie społecznego problemu bezrobocia : praca zbiorowa
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Rozwoju Polityki Społecznej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Studia w Europie : poradnik 2005/2006
Rok wydania:
cop.2004
Wydawca:
Warszawa : Telbit
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Mechanizmy rynkowe w energetyce i telekomunikacji
Rok wydania:
1996
Wydawca:
Warszawa : "Elipsa"
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz