Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Kraków : Oficyna Literacka, (Krak. : UJ)" wg kryterium: Wszystkie pola


propozycja biblioteki
Tytuł:
Ne cedat Academia : kartki z dziejów tajnego nauczania w Uniwersytecie Jagiellońskim 1939-1945
Rok wydania:
1975
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Literackie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Burydanizm w Polsce w okresie przedkopernikańskim : studium z historii filozofii i nauk ścisłych na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku
Autorzy:
Markowski, Mieczysław (1929-2011)
Rok wydania:
1971
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ruch Literacki : [Wydawnictwo Komisji Historyczno-Literackiej Polskiej Akademii Nauk przy współudziale Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza]
Autorzy:
Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
Polska Akademia Nauk. Oddział (Kraków). Komisja Historycznoliteracka
Uniwersytet Jagielloński
Rok wydania:
1960-
Wydawca:
Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo Ciągłe
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zagadnienia teorii literatury w procesie szkolnego kształcenia literackiego i kulturalnego
Rok wydania:
1987
Wydawca:
Kraków : IKN. ODN, (Krak. : UJ)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Uniwersytet Jagielloński 1364-1964
Rok wydania:
1965
Wydawca:
Kraków : Komitet Jubileuszowy 600-lecia UJ
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Stanisław Przybyszewski : [materiały konferencji naukowej; Warszawa, 25-26 listopad 1977 r.] w 50-lecie zgonu pisarza : studia
Rok wydania:
1982
Wydawca:
Wrocław ; Kraków [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, (Krak : UJ)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kronika Uniwersytetu Jagiellońskiego 1902/1903 : za rektoratu X. prof. dra Tadeusza Prawdzic Gromnickiego i otwarcie roku szkolnego w d. 14 października 1903 przez nowego rektora prof dra Edmunda Radwan Krzymuskiego
Rok wydania:
1904
Wydawca:
Kraków : [b.w.]
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Myśl pedagogiczna przełomu wieków : (materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 26-27 września 2000 r. z okazji Jubileuszu 600-lecia odnowienia Akademii Krakowskiej i Rocznicy 75-lecia utworzenia Katedry Pedagogiki w Uniwersytecie Jagiellońskim)
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kronika Uniwersytetu Jagiellońskiego za lata akademickie 1970/1971-1971/1972
Rok wydania:
1977
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Gospodarka i budynki Uniwersytetu Jagiellońskiego od XV do XVIII wieku
Rok wydania:
1973
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Uczony w świadomości polskiego środowiska naukowego pierwszej połowy XV wieku
Autorzy:
Drewnowski, Jerzy
Rok wydania:
1987
Wydawca:
Wrocław i in. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, (Warsz. : WZGAZ)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Proste myśli, trudne słowa : z perspektywy socjopedagogicznej o wizerunku osób z niepełnosprawnością intelektualną w literaturze pięknej
Autorzy:
Wlazło, Marcin
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Kraków : Impuls
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Z dziejów filozofii na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku : praca zbiorowa
Rok wydania:
1965
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zakłady uniwersyteckie w Krakowie : przyczynek do dziejów oświaty krajowej podany i pamięci pięciuset-letniego istnienia Uniwersytetu Krakowskiego poświęcony
Autorzy:
Mecherzyński, Karol (1800-1881)
Rok wydania:
1864
Wydawca:
Kraków : [Towarzystwo Naukowe]
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Szkoły-kolonie Uniwersytetu Krakowskiego : 1588-1773 : problematyka kształcenia i wychowania
Autorzy:
Grzelecki, Wojciech
Rok wydania:
1986
Wydawca:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Twarde dno snów : tradycja romantyczna w poezji języka angielskiego : Blake, Wordsworth, Coleridge, Shelley, Keats, Longfellow, Tennyson, Fitzgerald, Hardy
Rok wydania:
1993
Wydawca:
Kraków : Oficyna Literacka
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Z Przędzela po rektorskie berło : sesja naukowa poświęcona pamięci prof. Mieczysława Karasia : Rudnik nad Sanem, 20 listopada 2009 r. : (uczestnicy, wystąpienia, materiały)
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Rudnik nad Sanem : Miejski Ośrodek Kultury
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dziedzictwo pedagogiczne dla przyszłości : debata wokół "Oddechu myśli" Bogdana Nawroczyńskiego
Rok wydania:
2021
Wydawca:
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja alternatywna na rzecz demokratyzacji procesu kształcenia
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Kraków : "Impuls"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Spotkanie z Innym jako wyzwanie XXI wieku : wykład wygłoszony 1 października 2004 z okazji przyznania tytułu doktora honoris causa Uniwesytetu Jagiellońskiego
Autorzy:
Kapuściński, Ryszard (1932-2007)
Rok wydania:
cop.2004
Wydawca:
Kraków : "Universitas"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Oswajanie ze sztuką słowa : początki edukacji literackiej
Autorzy:
Żuchowska, Wiesława
Rok wydania:
1992
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, (Krak. : UJ)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Z zagadnień języka artystycznego : Materiały I Konferencji Naukowej poświęconej problematyce języka literatury zorganizowanej przez Instytut Filologii Polskiej UJ Kraków 17-19 luty 1975
Rok wydania:
1977
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
O języku i stylu "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza : studia nad tekstem = De sermone et elocutione in opere Q. I. "Ferro ignique" ab Henrico Sienkiewicz : studia ad textum pertinentia
Autorzy:
Wilkoń, Aleksander (1935-2022)
Rok wydania:
1976
Wydawca:
Kraków : UJ : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, (Krak : UJ)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wiersze o Szymanowskim : antologia
Rok wydania:
1982
Wydawca:
Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, (Krak : UJ)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Jak używać przedimków a/an, the : szczegółowe objaśnienia wraz z ćwiczeniami utrwalającymi
Autorzy:
Zabrzeski, Ryszard
Rok wydania:
1991
Wydawca:
Kraków : "R-A-Z", (Krak. : UJ)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Twarze, emocje, charaktery : literacka przygoda z wiedzą o wyglądzie człowieka
Autorzy:
Skorupa, Ewa (1956- )
Rok wydania:
cop. 2013
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja narodowym priorytetem : raport o stanie i kierunkach rozwoju edukacji narodowej w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
Rok wydania:
1989
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Państ. Wydaw. Naukowe, (Krak. : UJ)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ojczyzna dzieła sztuki : międzynarodowa ochrona integralności narodowej spuścizny kulturalnej
Autorzy:
Nieć, Halina (1940-2002)
Rok wydania:
1980
Wydawca:
Kraków : Państ. Wydaw. Naukowe, (Krak : UJ)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Orient i orientalizm w sztuce : materiały [XXXII] Sesji [Naukowej] Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków, grudzień 1983
Rok wydania:
1986
Wydawca:
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, (Krak : UJ)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zabezpieczenia wierzytelności na zbiorze rzeczy lub praw o zmiennym składzie : zagadnienia konstrukcyjne
Autorzy:
Karasek-Wojciechowicz, Iwona
Rok wydania:
cop.2004
Wydawca:
Kraków : P-NCPB UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego] : "Zakamycze"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Reemigracja ze Stanów Zjednoczonych do Polski po I wojnie światowej (1919-1924)
Autorzy:
Walaszek, Adam (1951- )
Rok wydania:
cop. 1983
Wydawca:
Kraków : Państ. Wydaw. Naukowe : nakł. UJ, (Krak : UJ)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 6, Wybrane obszary aktywności
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Kraków : Impuls
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja w warunkach zagrożenia : podstawowe tezy raportu Komitetu Ekspertów do spraw Edukacji Narodowej
Rok wydania:
1990
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Państ. Wydaw. Naukowe, (Krak. : UJ)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Państwa członkowskie a wspólnota w prawie i praktyce EWG [Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej]
Autorzy:
Sadurska, Romana
Rok wydania:
1981
Wydawca:
Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, (Krak : UJ)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kształcenie i doskonalenie umiejętności biologicznych nauczyciela i ucznia : (materiały z VI Ogólnopolskiego Seminarium Dydaktyki Biologii, 16-19 IX 1985 rok)
Rok wydania:
1987
Wydawca:
Kraków : IKN. ODN, (Krak. : UJ)
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz