Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Loose, Christof. Redaktor" wg kryterium: Autor


propozycja biblioteki
Tytuł:
Terapia schematów dzieci i młodzieży
Rok wydania:
2022
Wydawca:
Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Szansa małych miast - Łańcut
Rok wydania:
1980
Wydawca:
Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, (Krak : DNar)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Świat Żagli : Rocznik Polskiego Związku Żeglarskiego. R. 1972
Rok wydania:
1972
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Morskie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przestrzenie akustyki = Professional acoustics
Rok wydania:
2021
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pakiet klimatyczno-energetyczny : analityczna ocena propozycji Komisji Europejskiej
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Warszawa Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Encyklopedia powszechna PWN. T. 5, Suplemet
Rok wydania:
1988
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Polityka rolna Unii Europejskiej po 2013 roku
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Polityki Integracyjnej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Reforma Wspólnej Polityki Rolnej z 2008 r. (health check) z punktu widzenia interesów wybranych państw członkowskich
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Polityki Integracyjnej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Reforma Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście potrzeb i interesów polskiego rolnictwa
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Warszawa Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Związki zawodowe w zakładzie pracy
Rok wydania:
1984
Wydawca:
Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla artykułu z czasopisma : wersja 2008
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Warszawa : Biblioteka Narodowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Bibliografia zawartości "Przeglądu Bibliotecznego": 1927-1976 (R.1-44)
Rok wydania:
1978
Wydawca:
Wrocław
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Podręcznik do monitorowania problemu narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym [Dokument elektroniczny]
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Warszawa : Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii
Dokument elektroniczny
propozycja biblioteki
Tytuł:
Atlas geograficzny : gimnazjum
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Wrocław : Wiking
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Atlas : przyroda : szkoła podstawowa
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Wrocław : Wiking
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Atlas do przyrody : klasy 4-6 szkoła podstawowa
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Wrocław : Wiking II
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Podręcznik upowszechniający dualny model szkolenia DMS
Rok wydania:
2009
Wydawca:
Katowice : Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Monitorowanie narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Warszawa : Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Podręcznik do monitorowania problemu narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Warszawa : Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ministerstwo Edukacji Narodowej o programach nauczania : szkoła podstawowa
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Programy rynku pracy : poradnik
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Rozwoju Polityki Społecznej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ministerstwo Edukacji Narodowej o edukacji na wsi
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Fizyka w klasach łączonych : materiały metodyczne
Rok wydania:
1996
Wydawca:
Olsztyn : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Program edukacji język polski w gimnazjum : (autorski)
Rok wydania:
1999?
Wydawca:
Bielsko-Biała : "Kleks"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ministerstwo Edukacji Narodowej o programach nauczania : gimnazjum
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Podróże nie tylko w czasie i przestrzeni : szkice kulturoznawcze
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Metody komputerowe w badaniach i nauczaniu historii / pod red. Krzysztofa Narojczyka i Bohdana Ryszewskiego
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Słownik języka polskiego. T. 3, R-Z
Rok wydania:
1993
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Słownik języka polskiego. T. 2, L-P
Rok wydania:
1993
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Słownik języka polskiego. T. 1, A-K
Rok wydania:
1993
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Encyklopedia powszechna PWN. T. 4, R-Z
Rok wydania:
1987
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Encyklopedia powszechna PWN. T. 3, M-R
Rok wydania:
1985
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Słownik języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej. T. 2, K-Q
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Warszawa : Biblioteka Narodowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Słownik języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej. T. 3, R-Ż
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Warszawa : Biblioteka Narodowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Słownik języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej. T. 1, A-J
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Warszawa : Biblioteka Narodowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kultura Mazur, Warmii, Powiśla : kongres kultury Mazur, Warmii, Powiśla : po kongresie..., europejskie perspektywy, instytucje, stowarzyszenia, kalendarz imprez '2002, adresy
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Olsztyn : Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Fenomen radości
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Opieka i pomoc społeczna wobec wyzwań współczesności
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Tolerancja.pl : materiały dla nauczycieli
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Kraków : "Znak
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Spółdzielczość pracy na Ziemiach Zachodnich i Północnych 1945-1985 : materiały z konferencji, Olsztyn, 5-6 września 1985 r.
Rok wydania:
1988
Wydawca:
Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, (Krak. : DZ)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Policja a przemoc, przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Szczytno : Wyższa Szkoła Policji
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Gender w społeczeństwie polskim
Rok wydania:
2011
Wydawca:
Kraków : Nomos
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kancelaria szkoły : prawo wewnątrzszkolne
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Jelenia Góra : Wydawnictwo Nauczycielskie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Bezpieczna szkoła : profilaktyka agresji i przemocy : program dla uczniów szkół podstawowych : podręcznik dla prowadzących
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Łódź : Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci PROM
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zeszyt do ćwiczeń z taksonomii ryb
Rok wydania:
1996
Wydawca:
Olsztyn : Akademia Rolniczo-Techniczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością
Rok wydania:
2011
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Deutsche Geschichte
Rok wydania:
[ca1936]
Wydawca:
Leipzig : Dürr~'che Buchhandlung
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rzecznictwo : jak skutecznie zabiegać o realizację praw osób z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Warszawa : "Synapsis"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Miasto jako fenomen społeczny i kulturowy : zbiór studiów
Rok wydania:
2012
Wydawca:
Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Słownik poezji : podmiot liryczny, temat i treść wiersza, budowa i środki stylistyczne : gimnazjum
Rok wydania:
cop.2004
Wydawca:
Kraków : GREG
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Bibliografia polskich bibliografii wojskowych. Cz. 2, Działy II-VIII
Rok wydania:
1969
Wydawca:
Warszawa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Bibliografia polskich bibliografii wojskowych. Cz. 1, Dział I-bibliografie ogólnowojskowe
Rok wydania:
1967
Wydawca:
Warszawa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Słownik poezji : podmiot liryczny, temat i treść wiersza, budowa i środki stylistyczne
Rok wydania:
cop.2007
Wydawca:
Kraków : Greg
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Retoryka i polityka : dwudziestolecie polskiej transformacji
Rok wydania:
cop.2010
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Olsztyn : Instytut Rybactwa Śródlądowego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Skorowidz obowiązujących przepisów prawnych Unii Europejskiej 2008
Rok wydania:
cop.2008
Wydawca:
Sopot : Wolters Kluwer Polska
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
"Staroobrzędowcy w Polsce" : materiały z sesji zorganizowanej przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, w dniach 24-25 kwietnia 1997 roku
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Osztyn : Muzeum Warmii i Mazur
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Historia : informator dla nauczycieli
Rok wydania:
cop. 2002
Wydawca:
Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych : poradnik dla nauczycieli i wychowawców : praca zbiorowa
Rok wydania:
[ca 2012]
Wydawca:
Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Współczesne problemy metodologii filmu : materiały Ogólnopolskiej Sesji Filmoznawczej, Sosnowiec 21-23 kwietnia 1975 ; [ed. nauk. Alicja Helman ; przy współpr. Anny Malczewskiej]
Rok wydania:
1977
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nowe wyzwania dla polonisty : metodyka, pomiar, ewaluacja
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wychowanie, profilaktyka, terapia : szanse i zagrożenia
Rok wydania:
2012
Wydawca:
Kraków : "Impuls"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Człowiek w świecie... : książka zbiorowa
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Poznań : "Poznańskie Studia Polonistyczne"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego. T. 2
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przekonania w życiu jednostek, grup, społeczności
Rok wydania:
2009
Wydawca:
Warszawa : Academica
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Święte miejsca w literaturze
Rok wydania:
cop.2009
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Excel czyli komputerowe liczenie : [praca zbiorowa
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Michałowice : Komputerowa Oficyna Wydawnicza "HELP"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Polscy nauczyciele na Wschodzie : 1989-2000
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Der neue Unterricht in Einzelbildern : Eine Sammlung aus der Schulpraxis heraus gewonnener und erlebter Unterrichtsstunden
Rok wydania:
1928
Wydawca:
Braunschweig ; Berlin ; Hamburg
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ministerstwo Edukacji Narodowej o doskonaleniu nauczycieli
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wychowanie patriotyczne i internacjonalistyczne w przedmiotach humanistycznych : materiały z sesji 23-24 stycznia 1978
Rok wydania:
1978
Wydawca:
Poznań
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rytualny chaos : studium dyskursu publicznego
Rok wydania:
cop.2010
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przestrzeń edukacyjna - dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne : obszary pracy współczesnej szkoły
Rok wydania:
2011
Wydawca:
Kraków : Impuls
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Podstawy filozofii
Rok wydania:
2003
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Podstawy filozofii
Rok wydania:
2009
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zdolności, talent, twórczość. T. 2
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939-1947 : materiały dla nauczyciela
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939-1947 : materiały dla ucznia
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939-1947 : karty : dokumenty, zdjęcia, mapy, diagramy
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Słownik informatyki polsko-angielsko-rosyjski / pod red. Hanny Jezierskiej ; [materiał uzupełniający oprac. Janusz Zalewski et al.]
Rok wydania:
1989
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja informatyczna w aktywizacji dorosłych na wsi / red. nauk. : Henryk Bednarczyk, Tomasz Kupidura
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Radom : Instytut Technologii Eksploatacji
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Literatura polska w okresie międzywojennym. T. 4
Rok wydania:
1993
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Literackie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Literatura polska w okresie międzywojennym. T. 3
Rok wydania:
1993
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Literackie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Narracje, (auto)biografia, etyka
Rok wydania:
cop.2005
Wydawca:
Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Organizacja i funkcjonowanie współczesnych systemów edukacyjnych : antologia dokumentów i materiałów. Cz. 1, Współpraca międzynarodowa w dziedzinie oświaty
Rok wydania:
[1994]
Wydawca:
Kielce : "Strzelec"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nadzieje i rzeczywistość kultury : antologia publicystyki czterdziestolecia Polski Ludowej
Rok wydania:
1986
Wydawca:
Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Współczesne wyzwania wobec edukacji elementarnej
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Częstochowa : Wydaw. Akademii im. Jana Długosza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Organizacja i funkcjonowanie współczesnych systemów edukacyjnych : antologia dokumentów i materiałów. Cz. 3, Wybrane problemy organizacji systemów edukacyjnych na świecie
Rok wydania:
[1994]
Wydawca:
Kielce : "Strzelec"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pedagogika pracy : doradztwo zawodowe
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Warszawa : Wyższa Szkoła Pegagogiczna ZNP ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz