Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Nedo, Pawoł (1908-1984). Redaktor" wg kryterium: Autor


propozycja biblioteki
Tytuł:
Śpiewająca lipka : bajki Słowian Zachodnich
Rok wydania:
1973
Wydawca:
Katowice : Śląsk ; Budyšin : Domowina
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kraje i morza pozaeuropejskie : geografia fizyczna
Rok wydania:
1959
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Filologia polska : prace historycznoliterackie
Rok wydania:
1963
Wydawca:
Kraków : Wyższa Szkoła Pedagogiczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rocznik Komisji Historycznoliterackiej. T. 16
Rok wydania:
1979
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rocznik Komisji Historycznoliterackiej. T. 15
Rok wydania:
1978
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Geometria wykreślna IV
Rok wydania:
1966
Wydawca:
Warszawa : Poznań
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Geometria wykreślna V
Rok wydania:
1967
Wydawca:
Warszawa : Poznań
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Geometria wykreślna VI
Rok wydania:
1969
Wydawca:
Warszawa : Poznań
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Warszawa w karykaturze
Rok wydania:
1983
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Satyra czasu wojny i okupacji
Rok wydania:
1984
Wydawca:
Białystok : Krajowa Agencja Wydawnicza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Matematyka : podręcznik dla inżynierskich studiów zawodowych. T. 3
Rok wydania:
1971
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Matematyka : podręcznik dla inżynierskich studiów zawodowych. T. 2
Rok wydania:
1972
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Matematyka : podręcznik dla inżynierskich studiów zawodowych. T. 1
Rok wydania:
1971
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Matematyka : podręcznik dla inżynierskich studiów zawodowych. T. 1
Rok wydania:
1970
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Matematyka dla wydziałów budowlanych i mechanicznych. T. 2
Rok wydania:
1974
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Matematyka dla wydziałów budowlanych i mechanicznych. T. 1
Rok wydania:
1973
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Z. 37
Rok wydania:
1980
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Z. 38
Rok wydania:
1981
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Z. 39
Rok wydania:
1981
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Z. 40
Rok wydania:
1986
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Z. 41
Rok wydania:
1988
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Z. 42
Rok wydania:
1989
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Z. 43-44
Rok wydania:
1991
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Z. 36
Rok wydania:
1978
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Prace pedagogiczne. 11
Rok wydania:
1978
Wydawca:
Warszawa ; Wrocław : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rocznik Komisji Historycznoliterackiej. T. 17
Rok wydania:
1980
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rocznik Komisji Historycznoliterackiej. T. 18
Rok wydania:
1981
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rocznik Komisji Historycznoliterackiej. T. 19
Rok wydania:
1982
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rocznik Komisji Historycznoliterackiej. T. 20
Rok wydania:
1983
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rocznik Komisji Historycznoliterackiej. T. 21
Rok wydania:
1984
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego = Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique
Rok wydania:
1976
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zagadnienia historiozoficzne : praca zbiorowa
Rok wydania:
1977
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Statystyczny opis warunków rozwoju kultury w PRL w latach 1946-1970
Rok wydania:
1974
Wydawca:
Warszawa : Centralny Ośrodek Metod Upowszechniania Kultury
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Obrachunki boyowskie : satyry, fraszki, pastisze oraz karykatury
Rok wydania:
1975
Wydawca:
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Studia i materiały z historii kultury materialnej. T. 52
Rok wydania:
1979
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kalendarz "Szpilek" na rok satyryczny 1974-75
Rok wydania:
1974
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Chopin a muzyka europejska = Chopin and the European music. 1
Rok wydania:
1977
Wydawca:
Katowice : PWSM
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Szpilki 1935-1985 : z dziejów cnoty
Rok wydania:
1985
Wydawca:
Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Za to groziła śmierć : Polacy z pomocą Żydom w czasie okupacji
Rok wydania:
1981
Wydawca:
Warszawa : Pax
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Geomorfologia Polski : praca zbiorowa. T. 1, Polska Południowa - góry i wyżyny
Rok wydania:
1972
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dzieci i młodzież w latach drugiej wojny światowej
Rok wydania:
1982
Wydawca:
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, (Wroc : WZGZG)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przestrzeń i społeczeństwo : z badań ekologii społecznej
Rok wydania:
1982
Wydawca:
Warszawa : "Książka i Wiedza", (Warsz : DRP)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Z historycznych i metodologicznych problemów badań księgoznawczych i bibliotekoznawczych : praca zbiorowa
Rok wydania:
1985
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Na wyzwania - rozwiązania : dobre praktyki samorządowe w zakresie zarządzania oświarą
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wychowanie fizyczne w szkole podstawowej : vademecum studenta na praktykach
Rok wydania:
1975
Wydawca:
Poznań
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Księga sportu polskiego : 1944-1974
Rok wydania:
1975
Wydawca:
Warszawa : Sport i Turystyka
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rewolucja naukowo-humanistyczna : praca zbiorowa
Rok wydania:
1974
Wydawca:
Warszawa : Wiedza Powszechna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ballada polska
Rok wydania:
1962
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja dla rozwoju
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Warmio moja miła
Autorzy:
Zientara-Malewska, Maria (1894-1984)
Rok wydania:
1959
Wydawca:
Warszawa
Zawiera:
Krajobraz warmiński
Warmia w dniach klęsk i wojen
Walka o polskość Warmii
Prasa polska
Kultura i sztuka ludowa na Warmii
Strój warmiński
Co ludzie dawniej na Warmii jedli i pili
Tkactwo
Żniwa
Zwyczaje i obyczaje
Łosiery (pielgrzymki)
Łosierki
Kiermas
Zwyczaje bożonarodzeniowe
Stare zwyczaje noworoczne
Już po brei
Zapusty
Wieki post
Zwyczaje wielkanocne
Zwyczaje świętomarcińskie
Ględy (swaty)
Wesele
Chrzciny
Pogrzeb
Opowiadanie o kobukach, strachach, czarach i marach
O bogatym gburze i bogatym synie
Jak diabeł wystraszył pijaka
O mądrym parobku
Przysłowia i powiedzonka warmińskie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kultura organizacyjna w oświacie : praca zbiorowa
Rok wydania:
1985
Wydawca:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Miscellanea z lat 1800-1850. 2
Rok wydania:
1967
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narod. im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Szczutek ; Cyrulik Warszawski ; Szpilki : 1919-1939
Rok wydania:
1975
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
Zawiera:
Szpilki
Cyrulik Warszawski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem
Rok wydania:
cop.2009
Wydawca:
Warszawa : Uniwersytet Warszawski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Problemy filozofii historii : praca zbiorowa
Rok wydania:
1974
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Podstawy psychiatrii : podręcznik dla studentów
Rok wydania:
1976
Wydawca:
Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dzieła wybrane
Autorzy:
Zientara-Malewska, Maria (1894-1984)
Rok wydania:
1997
Wydawca:
Olsztyn : Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne
Zawiera:
Legenda o św. Jakubie patronie Olsztyna
Zwyczaje bożonarodzeniowe
Stare zwyczaje noworoczne
Zapusty
Wielki Post
Chrzciny
Wesele nowokramskie
Królowa Gietrzwadu
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. T. 12
Rok wydania:
1971
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. T. 10
Rok wydania:
1970
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kaźń profesorów lwowskich - lipiec 1941
Rok wydania:
[1989]
Wydawca:
[Wrocław] : Uniwersytet Wrocławski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zabawy gimnastyka : osnowy lekcyjne i materiały do wychowania fizycznego
Rok wydania:
1947
Wydawca:
Poznań
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wybrane zagadnienia organizacji i zarządzania oświatą
Rok wydania:
1981
Wydawca:
Warszawa : IKN
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Antologia satyry polskiej : 1944-1955
Rok wydania:
1955
Wydawca:
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
20 lat działalności Ligi Ochony Przyrody w województwie szczecińskim : 1954-1974
Rok wydania:
[1974]
Wydawca:
[Szczecin] : Prasa, Książka, Ruch
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. T. 14
Rok wydania:
1972
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. T. 7
Rok wydania:
1967
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz