Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Nowak, Aleksandra (bibliografia). Redaktor" wg kryterium: Autor


propozycja biblioteki
Tytuł:
Typologia dokumentów : referaty z II Międzynarodowego Spotkania Ekspertów Krajów Socjalistyczny [!] d/s Bieżącej Bibliografii Narodowej, Warszawa 21-26 kwiecień 1975
Rok wydania:
1976
Wydawca:
Warszawa : Bibloteka Narodowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zagadnienia bibliografii zalecającej : materiały z seminarium polsko-radzieckiego, Warszawa, 13-15 października 1982
Rok wydania:
1986
Wydawca:
Warszawa : Biblioteka Narodowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Patologiczny hazard : poradnik dla osób grających niebezpiecznie, zagrożonych schorzeniem, ich rodzin oraz terapeutów
Autorzy:
Derwich-Nowak, Aleksandra
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Warszawa : Difin
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja regionalna
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zbiór przepisów prawnych dla bibliotek wojskowych : (według stanu na dzień 1 VI 1977 r.)
Rok wydania:
1978
Wydawca:
Warszawa : Centralna Biblioteka Wojskowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Polskie biblioteki wojskowe : 1767-1967 : bibliografia
Rok wydania:
1967
Wydawca:
Warszawa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
70 [Siedemdziesiąt] lat Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 1917-1987 : materiały do bibliografii
Rok wydania:
1987
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wojewódzka biblioteka publiczna jako centrum informacyjne regionu : materiały z seminarium polsko-radzieckiego, Łódź 28-29.X.1987
Rok wydania:
1990
Wydawca:
Warszawa : BN, (Warsz. : BN)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kociołek opowieści
Rok wydania:
2020
Wydawca:
Warszawa : Harperkids
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
60 lat Centralnej Biblioteki Wojskowej 1919-1979 : informator
Rok wydania:
1979
Wydawca:
Warszawa : Centralna Biblioteka Wojskowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kapelusz opowieści
Rok wydania:
© 2021
Wydawca:
Warszawa : Harperkids
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Mszalik niedzielny : Liturgia Sakramentów : Modlitwa Kościoła
Rok wydania:
1993
Wydawca:
Olsztyn : Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Misterium paschalne celebrowane w liturgii sakramentów : wprowadzenie teologiczno-pastoralne
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Mszalik dziecka
Rok wydania:
1995
Wydawca:
Olsztyn : Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne : (rozpoznawanie i przeciwdziałanie) : praca zbiorowa
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Kraków : "Impuls"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Sny przepowiadające przyszłość
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Warszawa : Nowy Świat
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Węgierskie wyznania : eseje i rozważania o kulturze
Rok wydania:
1979
Wydawca:
Warszwa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pamiętniki wynalazców i racjonalizatorów : wybór i oprac. Jadwiga Nowak
Rok wydania:
1973
Wydawca:
Warszwa : Centralna Rada Związków Zawodowych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Z perspektywy sześćdziesięciu lat : referaty sesji naukowej Polskiej Akademii Nauk "Niepodległość - jej znaczenie dla rozwoju społeczeństwa polskiego", 8-9 XI 1978
Rok wydania:
1982
Wydawca:
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Słownik pedagogów polskich
Rok wydania:
1998
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Myśli o Polsce i Polakach
Rok wydania:
[1994]
Wydawca:
Katowice : "Unia"
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Filmografia dla lektorów TKKŚ
Rok wydania:
1975
Wydawca:
Warszawa : Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Resocjalizacja : ciągłość i zmiana
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Warszawa : Pedagogium
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. T. 4, Zjawiska i struktury społeczne w okresie zmian społecznych
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Oświata na Śląsku
Rok wydania:
1984
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kształtowanie kompetencji metodycznych nauczyciela geografii : scenariusze ćwiczeń z dydaktyki geografii
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja regionalna w gimnazjum : Lubelszczyzna
Rok wydania:
2003
Wydawca:
Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pedagogika : zakorzenienie i transgresja
Rok wydania:
cop. 2011
Wydawca:
Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Problemy edukacji dorosłych
Rok wydania:
1988
Wydawca:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wizje człowieka i społeczeństwa w teoriach i badaniach naukowych : tom studiów
Rok wydania:
1984
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Organizacje w stosunkach międzynarodowych : istota, mechanizmy działania, zasięg
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Organizacje w stosunkach międzynarodowych : istota, mechanizmy działania, zasięg
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ciągłość i zmiana tradycji kulturowej : praca zbiorowa
Rok wydania:
1989
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Metodologiczne problemy teorii socjologicznych : praca zbiorowa
Rok wydania:
1971
Wydawca:
Warszawa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Forum teologiczne II
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Forum Teologiczne I / 1
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Polskie pieśni pasyjne : średniowiecze i wiek XVI. T. 1, Teksty i komentarze
Rok wydania:
1977
Wydawca:
Warszawa : "Pax"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Polskie pieśni pasyjne : średniowiecze i wiek XVI. T. 2, Opracowanie muzyczne ; podobizny fototypiczne tekstów średniowiecznych i warianty językowe
Rok wydania:
1977
Wydawca:
Warszawa : "Pax"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wychowanie i praca młodzieży w województwie śląskim i Zagłębiu Dąbrowskim w warunkach gospodarki kapitalistycznej
Rok wydania:
1978
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wśród zagadnień polskiej literatury barokowej. Cz. 2 ; Motywy, inspiracje, recepcja
Rok wydania:
1980
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski, (Katow. : UŚ)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wśród zagadnień polskiej literatury barokowej. Cz. 1, Światopogląd, genealogia, topika
Rok wydania:
1980
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski, (Katow. : UŚ)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Jan Kochanowski, twórczość i recepcja. T. 2
Rok wydania:
1985
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Jan Kochanowski, twórczość i recepcja. T. 1
Rok wydania:
1985
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Materiały pomocnicze do pedagogiki resocjalizacyjnej i opiekuńczej : skrypt dla studentów I,II i IV roku studiów dziennych oraz I, II i III roku studiów zaocznych
Rok wydania:
1979
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja małego dziecka : refleksje, problemy, doświadczenia
Rok wydania:
2009
Wydawca:
Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Historia sztuki świata. T. 5, Barok
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Warszawa : "Muza SA" : "Świat Książki"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Historia sztuki świata. T. 8, Wiek XX
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Warszawa : "Muza SA" : "Świat Książki"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ogniska "Dziadka" Lisieckiego
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Warszawa : Digipol
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Integracja ekonomiczna Europy Zachodniej i jej aspekty polityczno-militarne
Rok wydania:
1969
Wydawca:
Poznań : Instytut Zachodni
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Poezja powstania kościuszkowskiego
Rok wydania:
1946
Wydawca:
Kielce : [b. w.]
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Interdyscyplinarne studia nad płcią : od polaryzacji płciowej ku depolaryzacji rodzajowej
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Poznań : Fundacja Humaniora
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Źródła do pedagogiki opiekuńczej. T.1 cz. 1 i 2
Rok wydania:
1988
Wydawca:
Warszawa ; Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Meandry wykluczenia społecznego
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zarządzanie strategiczne i marketingowe w bibliotekach
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wojna pokoleń
Rok wydania:
[2006]
Wydawca:
Warszawa : Prószyński i S-ka
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nie wszystko umiera : szkice biograficzne żołnierzy BCh
Rok wydania:
1976
Wydawca:
Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
W trosce o integralne wychowanie
Rok wydania:
2003
Wydawca:
Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Encyklopedia oświaty i kultury dorosłych
Rok wydania:
1986
Wydawca:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Starość - obawy, nadzieje, oczekiwania : wybrane zagadnienia z gerontologii
Autorzy:
Akimjak, Amantius (1961- )
Rok wydania:
2009
Wydawca:
Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie "Nauka Edukacja Rozwój"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Liturgia i pobożność ludowa
Rok wydania:
2003
Wydawca:
Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Misterium Eucharystii : teologia, liturgia, ekumenizm : encyklika Jana Pawła II "Ecclesia de Eucharistia"
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Życie liturgiczne ewangelików Prus Wschodnich w świetle ustaw i agend kościelnych (1525-1945)
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Olsztyn : "Hosianum"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Agendy i rytuały diecezji warmińskiej : (1574-1939)
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Sekty a młodzież w okresie przemian ustrojowych w Polsce
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Olsztyn : "Hosianum"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Umysł społeczny
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Młode pokolenie : ofiary czy sprawcy przemocy?
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Odkrycie, abstrakcja, prawda, empiria, historia a idealizacja
Rok wydania:
1979
Wydawca:
Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Mistrz Krabat - dobry łużycki czarodziej
Rok wydania:
1988
Wydawca:
Katowice : "Śląsk" : przy współpr. "Domowina" w Budziszynie
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz