Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 " wg kryterium: Tytuł


propozycja biblioteki
Tytuł:
Studia skamandryckie i inne
Rok wydania:
1985
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Metody glottodydaktyki
Rok wydania:
1988
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Problemy awangardy
Rok wydania:
1983
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Studia o Berencie
Rok wydania:
1984
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Studia o Zegadłowiczu
Rok wydania:
1982
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski, (Katow : UŚ)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Problemy wychowania muzycznego
Rok wydania:
1987
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski, (Katow. : UŚ)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Problemy działań dydaktycznych
Rok wydania:
1988
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Problemy lingwistyki tekstu
Rok wydania:
1984
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Oświata na Śląsku
Rok wydania:
1984
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Mikrosystemy społeczno-polityczne
Rok wydania:
1982
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski, (Katow : UŚ)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Metodologiczne problemy socjologii pracy
Rok wydania:
1987
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Socjologiczne mierniki efektywności pracy
Rok wydania:
1985
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
W kręgu dwudziestowiecznego realizmu
Rok wydania:
1983
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski, (Katow : UŚ)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Sprawiedliwość i zaufanie interpersonalne w świetle współczesnych teorii i badań
Rok wydania:
1988
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski, (Katow. : UŚ)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Studia o twórczości Słowackiego
Rok wydania:
1982
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski, (Katow : UŚ)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Teoretyczne aspekty powieści historycznej
Rok wydania:
1986
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Z zagadnień realizmu rosyjskiego
Rok wydania:
1986
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski, (Katow : UŚ)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Metodologiczne podstawy wychowania muzycznego
Rok wydania:
1982
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski, (Katow : UŚ)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wybrane problemy pedagogiki wczesnoszkolnej
Rok wydania:
1987
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Czas i przestrzeń w języku
Rok wydania:
1986
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Analizy i interpretacje : film zagraniczny
Rok wydania:
1986
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Studia o twórczości Józefa Wittlina
Rok wydania:
1990
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski, (Katow. : UŚ)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rozwój i przemiany społeczno-kulturowe
Rok wydania:
1987
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski, (Katow. : UŚ)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Problemy nominacji językowej. T. 1
Rok wydania:
1981
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Etyka prostomyślności a tradycje kultury
Rok wydania:
1986
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski, (Katow : UŚ)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Aspiracje życiowe młodzieży niedostosowanej społecznie
Autorzy:
Syrek, Ewa
Rok wydania:
1986
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski, (Katow. : UŚ)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Studia z dziejów starożytnego Rzymu
Rok wydania:
1988
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
(Przed)szkolne spotkania z lekturą
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Polskie instrumenty ludowe : studia folklorystyczne
Rok wydania:
1981
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Osiągnięcia polskiej psychologii w okresie międzywojennym
Rok wydania:
1981
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski, (Katow : UŚ)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Problemy psychologiczno-psychiatryczne w procesie karnym
Rok wydania:
1985
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Cele kształcenia w dydaktyce Drugiej Rzeczypospolitej
Autorzy:
Rodek, Violetta
Rok wydania:
2003
Wydawca:
Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Studia i szkice o współczesnej polszczyźnie
Rok wydania:
1982
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski, (Katow : UŚ)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rodzina a przystosowanie społeczne : wybrane zagadnienia
Rok wydania:
1987
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski, (Katow. : UŚ)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Powieść rosyjska XIX i XX wieku
Rok wydania:
1984
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Podstawy teoretyczne badań nad odbiorem sztuki
Rok wydania:
1982
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski (Katow : UŚ)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wśród poetów współczesnych : studia i szkice
Rok wydania:
1986
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski, (Katow : UŚ)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Literatura popularna, folklor, język. T. 1
Rok wydania:
1981
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wpływ środowiska rodzinnego na przestępczość nieletnich
Autorzy:
Balińska, Krystyna
Rok wydania:
1986
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski, (Katow : UŚ)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Literatura popularna, folklor, język. T. 2
Rok wydania:
1981
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Procesy komunikacyjne w szkole : wyznaczniki, tendencje, problemy
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wybrane aspekty psychopedagogiczne przemian edukacyjnych w Polsce
Rok wydania:
1996
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
W stulecie narodzin psychologii naukowej 1879-1979 : praca zespołowa
Rok wydania:
1982
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski, (Katow : UŚ)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Polska krytyka teatralna lat 1944-1980 : zbliżenia
Rok wydania:
1986
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Jan Kochanowski, twórczość i recepcja. T. 2
Rok wydania:
1985
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Jan Kochanowski, twórczość i recepcja. T. 1
Rok wydania:
1985
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Spoistość małej grupy społecznej : (próba analizy metodologicznej)
Autorzy:
Olbrycht, Jan (1952- )
Rok wydania:
1987
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski, (Katow. : UŚ)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
O nauczaniu geografii : z zagadnień dydaktyki współczesnej
Rok wydania:
1985
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski, (Katow : UŚ)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Z metodologicznych i empirycznych problemów pedagogiki : praca zbiorowa
Rok wydania:
1990
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski, (Katow. : UŚ)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Powstanie czy rewolucja? : w 150 rocznicę powstania listopadowego
Rok wydania:
1981
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Historyczne źródła wybranych ofert edukacyjnych w Polsce współczesnej
Rok wydania:
1996
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wybrane zagadnienia z działalności naukowej studentów w szkole wyższej
Rok wydania:
1981
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski, (Katow : UŚ)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Problemy pracy i zabezpieczenia społecznego ludzi starszych : praca zbiorowa
Rok wydania:
1982
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski, (Katow : UŚ)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Skamander. T.6, Studia o twórczości Antoniego Słonimskiego
Rok wydania:
1988
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kształcenie i doskonalenie nauczycieli wobec perspektywy edukacji ustawicznej
Autorzy:
Chmielowski, Bogusław
Rok wydania:
1983
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski, (Katow : UŚ)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Psychologiczne uwarunkowania perspektyw zawodowych młodzieży : studium roli rodziny
Autorzy:
Bańka, Daniela
Rok wydania:
1983
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski, (BielBiała : BZG)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Postać w literaturze rosyjskiej XX wieku : analizy i przekroje
Rok wydania:
1983
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski (Katow : UŚ)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zwycięstwo czy klęska? : w 190 rocznicę powstania kościuszkowskiego : praca zbiorowa
Rok wydania:
1984
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Cechy strukturalno-składniowe monologu wypowiedzianego : (na przykładzie literatury polskiej)
Autorzy:
Witosz, Bożena
Rok wydania:
1988
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski, (Katow. : UŚ)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rozwój słownictwa nazywającego cechy osobowości w języku dzieci i młodzieży
Autorzy:
Synowiec, Helena
Rok wydania:
1985
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wzory i modele aktywności kulturalnej w środowiskach robotniczych i inteligenckich
Autorzy:
Kasprów, Ewa
Rok wydania:
1982
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Twórczość poetycka Oskara Daviča : poszerzanie świadomości w awangardowej praktyce poetyckiej
Autorzy:
Czapik, Barbara (1948- )
Rok wydania:
1987
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski, (Katow. : UŚ)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nurt paraboliczny w prozie Ilji Erenburga : między poetyką a interpretacją
Autorzy:
Fast, Piotr (1951- )
Rok wydania:
1987
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski, (Katow. : UŚ)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Słownictwo "Dziadów" Adama Mickiewicza w świetle analizy statystycznej : (wybór problematyki)
Autorzy:
Rudnicka-Fira, Elżbieta
Rok wydania:
1986
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski, (Katow. : UŚ)
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz