Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Reforma Edukacji" wg kryterium: Tytuł


propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja : raport 1997-2001
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Czytam świat : przewodnik metodyczny
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Reforma systemu edukacji : projekt
Rok wydania:
1998
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Uczeń we współczesnej szkole : problemy reformy edukacji wczesnoszkolnej
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Kielce : Akademia Świętokrzyska
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pedagogiczne kształcenie nauczycieli wobec reformy edukacji w Polsce
Autorzy:
Szempruch, Jolanta
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Współpraca rodziców ze szkołą w kontekście reformy edukacji w Polsce
Autorzy:
Banasiak, Małgorzata
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Czytam świat : przewodnik metodyczny klasa 1 - semestr II : praca zbiorowa
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Czytam świat : wypisy z wielkiej księgi kultury : podręcznik do kształcenia literacko-kulturowego dla klasy I gimnazjum
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kształcenie nauczycieli a reforma systemu edukacji w Polsce : praca zbiorowa z cyklu Drogi i bezdroża kształcenia nauczycieli
Autorzy:
Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania (Ryki)
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. Wydział Nauczycielski
Instytut Technologii Eksploatacji (Radom)
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Radom : Instytut Technologii Eksploatacji
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nauczyciel i jego program autorski
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dyrektor i szkoła : wspomaganie rozwoju ucznia
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ministerstwo Edukacji Narodowej o reformie
Rok wydania:
1998
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja w dialogu i reformie
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Białystok : "Trans Humana"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
ABC reformy edukacji. [Pł. 1]. [Film]
Rok wydania:
sporz. 2010
(Telewizja Polska, 2001)
Wydawca:
Olsztyn : nagr. własne W-MBP
Zawiera:
Aktywne metody nauczania
Bloki przedmiotowe
Cele lekcji
Dale'a stożek
Egzaminy
Ewaluacja
Gimnazjum
Hospitacje
Integracja międzyprzedmiotowa
Jakość edukacji
Komunikacja interpersonalna
Liceum profilowane
Mierzenie jakości
Ocenianie
Film
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja szkolna w reformie systemu oświaty : praca zbiorowa
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Olsztyn : "SQL"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ministerstwo Edukacji Narodowej o reformie po dwóch latach
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Mój uczeń przekracza próg szkolny : profilaktyka niepowodzeń szkolnych sześcio-siedmio i dziewięcio-dziesięciolatków
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ministerstwo Edukacji Narodowej o reformie programowej : II etap edukacyjny : kształcenie blokowe
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ministerstwo Edukacji Narodowej o reformie programowej : I etap edukacyjny : kształcenie zintegrowane
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ministerstwo Edukacji Narodowej o reformie programowej : III etap edukacyjny : gimnazjum (klasy I-III)
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Tradycja i mity w edukacji historycznej w dobie reformy
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
[Komunikacja społeczna]. Pł. 2 [Film]
Rok wydania:
sporz. 2008
Wydawca:
Olsztyn : nagr. własne W-MBP
Zawiera:
Autoprezentacja
Jeśli wiesz co chcę powiedzieć
Komunikacja interpersonalna
Mowa ciała
Mowa ciała, czyli komunikacja niewerbalna
Film
propozycja biblioteki
Tytuł:
ABC reformy edukacji. [Pł. 2]. [Film]
Rok wydania:
sporz. 2010
(Telewizja Polska, 2001)
Wydawca:
Olsztyn : nagr. własne W-MBP
Zawiera:
Podstawy programowe a programy nauczania
Potrzeby uczniów - jak je rozpoznać
Rodzice w szkole
Szkolny zestaw programów
Umiejętności kluczowe
Twórcze myślenie
Wywiadówka
Wychowanie w szkole
Zdolni uczniowie
Zawodowe kształcenie
Dzieci uzdolnione
Mam problemy
Przedszkole integracyjne
Nasz wychowawca
Film
propozycja biblioteki
Tytuł:
[Zawód - Praca. Pł. 4] [Film]
Rok wydania:
sporz. 2008
(Telewizja Polska [i in.])
Wydawca:
Olsztyn : nagr. własne W-MBP
Zawiera:
Technikum przemysłu drzewnego, technikum gastronomiczne
Szkoły rolnicze
Mleczna edukacja
Pilot samolotu
Kontroler ruchu lotniczego
Liceum medyczne, sztuk plastycznych i zespół szkół morskich
Zostać rybakiem
Ludzie lasu
Zawodowe kształcenie
Sztuka prezentowania siebie
Jak chwalić siebie nie budząc niechęci
Autoprezentacja
Jak sprzedać siebie pracodawcy?
Film
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ministerstwo Edukacji Narodowej o edukacji informatycznej
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ministerstwo Edukacji Narodowej o edukacji na wsi
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ministerstwo Edukacji Narodowej o ocenianiu
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ministerstwo Edukacji Narodowej o przedszkolach
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ministerstwo Edukacji Narodowej o edukacji dla rynku pracy. Cz. 1
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ministerstwo Edukacji Narodowej do dyrektorów szkół
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ministerstwo Edukacji Narodowej o nauczaniu przyrody
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ministerstwo Edukacji Narodowej o podręcznikach szkolnych
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ministerstwo Edukacji Narodowej o uczniu zdolnym
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ministerstwo Edukacji Narodowej o szkolnictwie zawodowym
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ministerstwo Edukacji Narodowej o sieci szkół
Rok wydania:
1998
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ministerstwo Edukacji Narodowej o egzaminie gimnazjalnym
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ministerstwo Edukacji Narodowej o edukacji regionalnej - dziedzictwie kulturowym w regionie
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ministerstwo Edukacji Narodowej o programie wychowawczym szkoły
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ministerstwo Edukacji Narodowej o zasadach finansowania oświaty
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ministerstwo Edukacji Narodowej o wychowaniu w szkole
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ministerstwo Edukacji Narodowej o programach nauczania : gimnazjum
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ministerstwo Edukacji Narodowej o bibliotekach
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ministerstwo Edukacji Narodowej o pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ministerstwo Edukacji Narodowej o systemie finansowania oświaty
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ministerstwo Edukacji Narodowej o nowelizacji Karty Nauczyciela
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ministerstwo Edukacji Narodowej o kształceniu integracyjnym i specjalnym
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ministerstwo Edukacji Narodowej o doskonaleniu nauczycieli
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ministerstwo Edukacji Narodowej o programach nauczania : szkoła podstawowa
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ministerstwo Edukacji Narodowej o wychowaniu fizycznym
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ministerstwo Edukacji Narodowej o nadzorze pedagogicznym. Cz. 1
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ministerstwo Edukacji Narodowej do samorządu terytorialnego
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ministerstwo Edukacji Narodowej o nauczaniu języków obcych
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ministerstwo Edukacji Narodowej o reorganizacji sieci szkół
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ministerstwo Edukacji Narodowej o egzaminie maturalnym od 2002 roku
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ministerstwo Edukacji Narodowej o edukacji dla rynku pracy. Cz. 2, Przykładowe programy nauczania podstaw przedsiębiorczości
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ministerstwo Edukacji Narodowej o dysleksji czyli specyficznych trudnościach w nauce
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ministerstwo Edukacji Narodowej o sprawdzianie w szóstej klasie szkoły podstawowej
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ministerstwo Edukacji Narodowej o nadzorze pedagogicznym / Cz. 2, organizacja nadzoru pedagogicznego
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz