Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Szwinta-Dyrda, Alicja Redaktor" wg kryterium: Autor


propozycja biblioteki
Tytuł:
Podstawy systemów wyszukiwania informacji : analiza metod
Autorzy:
Wakulicz-Deja, Alicja
Rok wydania:
1990
Wydawca:
Warszawa ; Łódź : Państ. Wydaw. Naukowe, (Łódź : ZGWN)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przyszłość książki
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Warszawa : Biblioteka Analiz
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla artykułu z czasopisma : wersja 2008
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Warszawa : Biblioteka Narodowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Sztuka bycia uczniem i nauczycielem : z zagadnień pedagogiki współbycia : studia, rozprawy i szkice - z okazji jubileuszu dziesięciolecia serii "Nauczyciele - Nauczycielom" : praca zbiorowa
Rok wydania:
2009
Wydawca:
Kraków : Impuls
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rynek książek 1999-2000. Cz. 2, Wydawcy
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Warszawa : Agencja Informacji Wydawniczych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Hasło geograficzne : wybór i zasady tworzenia w bibliografii narodowej i katalogach Biblioteki Narodowej : zasady wypełniania rekordu wzorcowego
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Warszawa : Biblioteka Narodowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zarządzanie strategiczne i marketingowe w bibliotekach
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Olsztynie 1946-1970
Rok wydania:
1971
Wydawca:
Olsztyn : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Książka w życiu żołnierzy ludowego Wojska Polskiego : materiały z konferencji naukowej 23-24 maja 1973 r.
Rok wydania:
1974
Wydawca:
Warszawa : Centralna Biblioteka Wojskowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ignacy Krasicki (1735-1801) : ostatni z wielkich mieszkańców zamku lidzbarskiego : pamiątka wystawy w 200 rocznicę śmierci Księcia Poetów
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Olsztyn : Muzeum Warmii i Mazur
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna : publikacja nr UDC-P058 autoryzowana przez Konsorcjum UKD nr licencji -2005/06
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Warszawa : Biblioteka Narodowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Księgozbiór biblioteczny
Rok wydania:
1958
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Sztuka bycia człowiekiem : wychowanie a poszukiwanie wartości i sensów życia : artykuły, eseje, wspomnienia, notatki, szkice
Rok wydania:
2011
Wydawca:
Kraków : Impuls
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
70 [Siedemdziesiąt] lat Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 1917-1987 : materiały do bibliografii
Rok wydania:
1987
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
60 lat Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie : 1945-2005
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Rzeszów : Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Realizm radykalny. Abstrakcja konkretna : sztuka drugiej połowy lat osiemdziesiątych
Rok wydania:
1990
Wydawca:
Warszawa : Andrzej Bonarski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wydawnictwo WAM 1972-1997 : historia, bibliografia
Rok wydania:
1997
Wydawca:
Kraków : WAM Księża Jezuici
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Katalogowanie książek i wydawnictw ciągłych w formacie USMARC : poradnik
Rok wydania:
1997
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Książka dziecięca 1990-2005 : konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej : praca zbiorowa
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Almanach Biblioteki Narodowej : w pięćdziesięciolecie wydawnictwa : 1919-1969
Rok wydania:
1969
Wydawca:
Wrocław
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Bibliografia bibliografii i nauki o książce 1975. Cz. 1, Bibliografia bibliografii polskich
Rok wydania:
1986
Wydawca:
Warszawa : BN
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna FID 667
Rok wydania:
1988
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Informator o bibliotekach i ośrodkach informacji w Polsce 1996/1997
Rok wydania:
1997
Wydawca:
Warszawa : Biblioteka Narodowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Bibliografia polska 1901-1939 = Polish bibliography 1901-1939 = Bibliographie polonaise 1901-1939 = Polnische Bibliographie 1901-1939 = Pol'skaja bibliografija 1901-1939. T. 1, A-Bars.
Rok wydania:
1986
Wydawca:
Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, (Warsz : DRP
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Książka obrazkowa : wprowadzenie
Rok wydania:
2017
Wydawca:
Poznań : Instytut Kultury Popularnej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Biblioteka naukowa : automatyzacja organizacja zarządzanie : materiały z konferencji naukowej "Organizacja i zarządzanie bibliotekami naukowymiw procesie automatyzacji" Poznań 15-17 listopad 1994 r.
Rok wydania:
1995
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Katalog wystaw
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Bibliografia wydawnictw Związku Nauczycielstwa Polskiego 1983-2005
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Warszawa : ZG ZNP
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Książka i jej funkcja społeczna
Rok wydania:
1958
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
LaTeI : z badań nad wykorzystaniem technologii informacyjnych w bibliologii i informatologii
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce : [przewodnik]
Rok wydania:
1988
Wydawca:
Warszawa : Biblioteka Narodowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zagadnienia bibliografii zalecającej : materiały z seminarium polsko-radzieckiego, Warszawa, 13-15 października 1982
Rok wydania:
1986
Wydawca:
Warszawa : Biblioteka Narodowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Biblioteka otwarta dla czytelników niepełnosprawnych : materiały z konferencji Grudziądz 2001 - Warszawa 2002
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna FID 607 : Tablice pomocnicze. I poddziały wspólne (z wyłączeniem tabl. Ie. Poddziały wspólne miejsca) II. Poddziały specjalne
Rok wydania:
1982
Wydawca:
Warszawa : CINTE. Wydawnictwa Informacyjne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Trzecia Ogólnokrajowa Narada Bibliografów : Warszawa, 5-7 VI 1978 r. : referaty i dyskusja
Rok wydania:
1980
Wydawca:
Warszawa : Biblioteka Narodowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
60 lat Centralnej Biblioteki Wojskowej 1919-1979 : informator
Rok wydania:
1979
Wydawca:
Warszawa : Centralna Biblioteka Wojskowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Straty bibliotek w czasie II [drugiej] wojny światowej w granicach Polski z 1945 roku : wstępny raport o stanie wiedzy. Cz. 3 : Bibliografia / oprac. Urszula Paszkiewicz
Rok wydania:
1994
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Reklama-Wojciech Wójcicki, ([s. l. : s. n.])
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Bibliografia bibliografii i nauki o książce 1964-1965. Bibliografia bibliografii polskich
Rok wydania:
1977
Wydawca:
Warszawa : Biblioteka Narodowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Bibliografia polska 1901-1939 = Polish bibliography 1901-1939 = Bibliographie polonaise 1901-1939 = Polnische Bibliographie 1901-1939 = Pol'skaja bibliografija 1901-1939. T. 1, A-Bars: indeks alfabetyczny
Rok wydania:
1986
Wydawca:
Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Polskie biblioteki wojskowe 1767-1967 : księga pamiątkowa 200-lecia polskich bibliotek wojskowych : materiały sesji naukowej odbytej w dniach 9-11 X 1967 r.
Rok wydania:
1969
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Metodyka bibliograficzna : poradnik dla autorów bibliografii specjalnych : praca zbiorowa
Rok wydania:
1963
Wydawca:
Warszawa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Bibliografia : poradnik metodyki bibliograficznej dla autorów bibliografii specjalnych : praca zbiorowa
Rok wydania:
1960
Wydawca:
Warszawa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Media a czytelnicy : studia o popularyzacji czytelnictwa i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Łódź : Uniwersytet Łódzki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Opracowanie rzeczowe piśmiennictwa : materiały z seminarium, Warszawa, 26 marca 2003 r.
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Warszawa : CEBID
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Biblioteczno-informacyjne kształcenie studentów
Rok wydania:
1982
Wydawca:
Warszawa : Biblioteka Narodowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Sfera publiczna, przestrzeń, muzeum : o zmieniającej się roli instytucji kultury
Rok wydania:
2016
Wydawca:
Opole : Uniwersytet Opolski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Województwo olsztyńskie : katalog dokumentacji i prac konserwatorskich Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków : 1957-1971
Rok wydania:
1972
Wydawca:
Warszawa : Oddział PP PKZ w Gdańsku
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Glosy i drobne teksty polskie do 1550 roku : z inkunabułów Biblioteki Kapitulnej i Seminaryjnej w Gnieźnie
Rok wydania:
1977
Wydawca:
Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Katalog starych druków Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy. Cz. 3, Polonica XVII wieku
Rok wydania:
1976
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Bibliografia publikacji nauczycieli województwa olsztyńskiego za lata 1945-1985
Rok wydania:
1991
Wydawca:
Olsztyn : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Gosudarstvennyj Muzej iskusstv uzbekskoj CCP
Rok wydania:
1968
Wydawca:
Moskva : Sovetskij hudožnik
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Problemy czytelnictwa w wielkich miastach : Krajowa Konferencja Bibliotekarska w Warszawie 2-4 VI 1958 : referaty : przebieg obrad
Rok wydania:
1960
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Inwentarz akt ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie (1916) 1919-1945
Rok wydania:
1974
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Graduał karmelitański z 1644 roku Stanisława ze Stolca
Rok wydania:
1976
Wydawca:
Warszawa : Pax
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Polski słownik archiwalny
Rok wydania:
1974
Wydawca:
Warszawa ; Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Bibliografia bibliografii i nauki o książce 1945-1946. Bibliografia bibliografii polskich
Rok wydania:
1955
Wydawca:
Warszawa : Biblioteka Narodowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Śladami edukacji bibliotekarskiej
Rok wydania:
1995
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Katalog dawnych map Rzeczypospolitej Polskiej w kolekcji Emeryka Hutten Czapskiego i w innych zbiorach. T. 1, Mapy XV-XVI wieku
Rok wydania:
1978
Wydawca:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Biblioteka szkolna : zeszyt metodyczny. Nr 1
Rok wydania:
1992
Wydawca:
Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Bibliografia bibliografii i nauki o książce 1974. Cz. 1, Bibliografia bibliografii polskich
Rok wydania:
1982
Wydawca:
Warszawa : Biblioteka Narodowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Bibliografia bibliografii i nauki o książce 1978. Cz. 1, Bibliografia bibliografii polskich
Rok wydania:
1987
Wydawca:
Warszawa : Biblioteka Narodowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Bibliografia bibliografii i nauki o książce 1979. Cz. 1, Bibliografia bibliografii polskich
Rok wydania:
1987
Wydawca:
Warszawa : BN
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Bibliografia bibliografii i nauki o książce 1980. Cz. 1, Bibliografia bibliografii polskich
Rok wydania:
1988
Wydawca:
Warszawa : BN
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Bibliografia Bibliografii Polskich 1981
Rok wydania:
1988
Wydawca:
Warszawa : Biblioteka Narodowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kuratoryjne biblioteki pedagogiczne na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej : wybór źródeł
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Olsztyn w malarstwie Andrzeja Samulowskiego : wystawa z okazji 650 - lecia Olsztyna
Rok wydania:
2003
Wydawca:
Olsztyn : Muzeum Warmii i Mazur
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Biblioteka i informacja w aktywizacji regionalnej : praca zbiorowa = Library and information in regional activity
Rok wydania:
2012
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Juliusz Słowacki : album
Rok wydania:
1959
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Słownik pracowników książki polskiej
Rok wydania:
1972
Wydawca:
Warszawa ; Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przewodnik po zespołach i zbiorach Archiwum PAN : stan na dzień 1 stycznia 1977 r.
Rok wydania:
1978
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wybrane aspekty prawnego otoczenia współczesnej biblioteki
Autorzy:
Rogucka-Mojsik, Elżbieta
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Warszawa : Centrum Eedukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pamięć Powstania'44 : z przewodnikiem po Muzeum Powstania Warszawskiego
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Warszawa : "Rzeczpospolita"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ziemie Zachodnie i Północne w latach 1945-1949 : informator o materiałach archiwalnych. T. 1, Archiwa centralne
Rok wydania:
1977
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Słownik pracowników książki polskiej : suplement
Rok wydania:
1986
Wydawca:
Warszawa ; Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Opracowanie przedmiotowe w bibliotekach publicznych : materiały z ogólnopolskich warsztatów, Warszawa, 18-20 października 2000 r.
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Izby tradycji i perspektyw : praca zbiorowa
Rok wydania:
1979
Wydawca:
Warszawa : "Książka i Wiedza", (Łódź : PrasZG)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kształtowanie wizerunku biblioteki : praca zbiorowa
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wojna i konspiracja : wspomnienia dziennikarzy polskich
Rok wydania:
1987
1986)
Wydawca:
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, (Częst. : CZG
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Bibliografia bibliografii i nauki o książce 1976. Cz.1, Bibliografia bibliografii polskich
Rok wydania:
1986
Wydawca:
Warszawa : BN
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Reprografia w bibliotekach
Rok wydania:
1975
Wydawca:
Warszawa : Biblioteka Narodowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Biblioteki pedagogiczne warsztatem pracy nauczyciela : materiały z sympozjum 1-2.X.1976 r. : praca zbiorowa
Rok wydania:
1978
Wydawca:
Zielona Góra
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu [Dokument elektroniczny] : jubileusz 50 - lecia
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Elbląg : Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna
Dokument elektroniczny
propozycja biblioteki
Tytuł:
Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu 1921-2001 [Dokument elektroniczny] : krótka historia multimedialna
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Toruń : Biblioteka Pedagogiczna
Dokument elektroniczny

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz