Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Szwinta-Dyrda, Alicja Redaktor" wg kryterium: Autor


propozycja biblioteki
Tytuł:
Pedagogika w działaniu społecznym
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Praca z dzieckiem ryzyka dysleksji i dysgrafii na zajęciach terapeutycznych w przedszkolu
Autorzy:
Klim-Klimaszewska, Anna
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Warszawa : Instytut Wydawniczy ERICA
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Etos nauczyciela w jednoczącej się Europie
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Białystok : "Trans Humana"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pracownik socjalny : wybrane problemy zawodu w okresie transformacji społecznej
Autorzy:
Uniwersytet Opolski
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Opole : Uniwersytet Opolski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Bibliografia filozofii polskiej : 1865-1895
Rok wydania:
1971
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Lekcje poezji w szkole średniej : poezja na maturze. Cz. 3
Rok wydania:
1998
Wydawca:
Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Spółka z o.o
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Problemy edukacji w szkole wyższej
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Bibliografia filozofii polskiej 1831-1864
Rok wydania:
1960
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Fenomen radości
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Człowiek w świecie... : książka zbiorowa
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Poznań : "Poznańskie Studia Polonistyczne"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Podstawy filozofii
Rok wydania:
2003
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Podstawy filozofii
Rok wydania:
2009
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rozum i świat : Herder i filozofia XVIII, XIX i XX wieku
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Warszawa : Genessis
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Filozofia i myśl społeczna XVII wieku. Cz. 1
Rok wydania:
1979
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Filozofia i myśl społeczna XVII wieku. Cz. 2
Rok wydania:
1979
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Sztuka bycia człowiekiem : wychowanie a poszukiwanie wartości i sensów życia : artykuły, eseje, wspomnienia, notatki, szkice
Rok wydania:
2011
Wydawca:
Kraków : Impuls
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka z zaburzeniami mowy : (wybrane zagadnienia)
Rok wydania:
cop.2005
Wydawca:
Olsztyn : Edycja
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Człowiek w relacjach edukacyjnych : praca zbiorowa
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Z myśli hiszpańskiej i iberoamerykańskiej : filozofia-literatura-mistyka
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Psychoterapia, integracja : podręcznik akademicki
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Warszawa : Eneteia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Spory filozoficzne w literaturze radzieckiej lat dwudziestych
Rok wydania:
1972
Wydawca:
Warszawa : "Książka i Wiedza"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zasada korespondencji w fizyce a rozwój nauki
Rok wydania:
1974
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dwieście lat z filozofią Kanta
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Warszawa : Genessis
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zadania i role społeczne okresu dorosłości
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Poznań : Fundacja Humaniora
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Idee i doktryny polityczne XX wieku : wybór
Rok wydania:
2003
Wydawca:
Szczecin : Uniwersytet Szczeciński
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie. T. 2
Rok wydania:
2011
Wydawca:
Radom : Wyższa Szkoła Handlowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Encyklopedia filozofii wychowania
Rok wydania:
2009
Wydawca:
Bydgoszcz : Branta
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Subsumcje edukacji
Rok wydania:
2017
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Sensy i nonsensy w nauce i filozofii
Rok wydania:
cop.1999
Wydawca:
Kraków : Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych ; Tarnów : Biblos
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Polskie badania nad myślą pedagogiczną w latach 1900-1939 : Parerga
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nauczyciele o etyce swojego zawodu
Rok wydania:
1971
Wydawca:
Warszawa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Problemy etyki : wybór tekstów
Rok wydania:
1993
Wydawca:
Bydgoszcz : "Branta"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Tradycja i współczesność filozofii wychowania
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Kraków : "Impuls"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wokół eko-filozofii : księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Henrykowi Skolimowskiemu dla uczczenia siedemdziesięciolecia urodzin : praca zbiorowa
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Bydgoszcz : Akademia Bydgoskia im. Kazimierza Wielkiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Etyka w mediach w dobie globalizacji - wyzwania i zagrożenia : materiały konferencyjne, Bydgoszcz, 7 maja 2008 r.
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Społeczne uczestnictwo młodzieży średniego miasta
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Warszawa : "Żak"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
O literaturze i filozofii : problemy - twórcy - dzieła
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Olsztyn : Akademia Rolniczo-Techniczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 1, Teoretyczne odniesienia, tendencje i problemy
Rok wydania:
2012
Wydawca:
Kraków : Impuls
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kłamstwo w literaturze
Rok wydania:
1996
Wydawca:
Kielce : Wydaw. Szumacher
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przewodnik po programie "Młodzież w działaniu" 2007/2008
Rok wydania:
[2008]
Wydawca:
Warszawa : Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji : Narodowa Agencja Programu "Młodzież w działaniu"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Z dziejów myśli filozoficznej : wybór tekstów z filozofii współczesnej. Cz. 2
Rok wydania:
1998
Wydawca:
Olsztyn : Akademia Rolniczo-Techniczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Z dziejów myśli filozoficznej : wybór tekstów. Cz. 2
Rok wydania:
1992
Wydawca:
Olsztyn : Akademia Rolniczo-Techniczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Z dziejów myśli filozoficznej : wybór tekstów z filozofii starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej. Cz. 1
Rok wydania:
1998
Wydawca:
Olsztyn : Akademia Rolniczo-Techniczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kierunki filozofii współczesnej. Cz. 1
Rok wydania:
1995
Wydawca:
Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, (Inowr. : "Pozkal")
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nowe podejście w diagnozie i terapii logopedycznej - metoda krakowska
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Psychologiczny kontekst problemów społecznych
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Fundacji Humaniora
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja elementarna w zreformowanym systemie szkolnym. T. 2
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Kielce : Akademia Świętokrzyska
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kierunki filozofii współczesnej. Cz. 2
Rok wydania:
1995
Wydawca:
Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, (Inowr. : "Pozkal")
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Z dziejów myśli filozoficznej. Cz. 3
Rok wydania:
1996
Wydawca:
Olsztyn : Akademia Rolniczo-Techniczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przemiany wartości i stylów życia w ponowoczesności
Rok wydania:
cop.2010
Wydawca:
Warszawa : Żak
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Między mitem a logosem : dialektyka greckiego oświecenia jako europejski paradygmat : europejski podręcznik filozofii
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Warszawa : Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nauczyciel, wartości, świat = The teacher, values, the world
Rok wydania:
2011
Wydawca:
Kraków : Impuls
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Współczesne nauki przyrodnicze a światopogląd marksistowski : (materiały konferencji naukowej nt. Rola i funkcja przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w kształtowaniu naukowego światopoglądu, odbytej w Katowicach w grudniu 1976 r.)
Rok wydania:
1978
Wydawca:
Katowice : Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dziennikarski etos : z wybranych zagadnień deontologii dziennikarskiej
Rok wydania:
1996
Wydawca:
Olsztyn : "LUX MUNDI"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Filozofia, etyka, wiedza o demokracji w edukacji współczesnej : teoria, praktyka, prognoza
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Kraków : Akademia Pedagogiczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Człowiek i pustka : problemy wakuumologii : praca zbiorowa
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Olsztyn : OSW - Olsztyńska Szkoła Wyższa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Władysław Biegański : lekarz i filozof 1857-1917
Rok wydania:
1971
Wydawca:
Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Filozofia współczesna : w poszukiwaniu alternatywności
Rok wydania:
2012
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Europejskie źródła myśli estetyczno-literackiej polskiego Oświecenia : antologia wypowiedzi pisarzy francuskich, niemieckojęzycznych i angielskich : 1674-1810
Rok wydania:
cop. 1997
Wydawca:
Warszawa : "Semper"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Psychologia : podręcznik akademicki. T. 1
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 3
Rok wydania:
1995
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 1
Rok wydania:
1994
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 2
Rok wydania:
1994
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Filozofia i myśl społeczna w latach 1865-1895. Cz. 1
Rok wydania:
1980
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Filozofia i myśl społeczna w latach 1865-1895. Cz. 2
Rok wydania:
1980
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Filozoficzne problemy współczesnego chrześcijaństwa
Rok wydania:
1973
Wydawca:
Warszawa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
W rytmie zegara... : wokół zagadnień chronozoficznych
Rok wydania:
cop. 2015
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Biznes i prawa człowieka : Standard Minimum Programu Etycznego : samoregulacja biznesowa w ramach II filaru UN Guiding Principles on Business and Human Rights
Rok wydania:
2016
Wydawca:
Warszawa : Global Compact Poland
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Współczesne problemy pedeutologii i edukacji
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Marksizm i literaturoznawstwo współczesne : antologia
Rok wydania:
1979
Wydawca:
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Die Theorie und die Entwicklung des Bildungswefens
Rok wydania:
1933
Wydawca:
Langensalza : Verlag von Julius Beltz
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Struktura i emergencja
Rok wydania:
cop. 2006
Wydawca:
Kraków : Polska Akademia Umiejętności ; Tarnów : Biblos
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pedagogika wczesnoszkolna : dyskursy, problemy, rozwiązania
Rok wydania:
cop.2009
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja i praca : konteksty, wyzwania, antynomie
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Media w wychowaniu chrześcijańskim
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Jakość kształcenia akademickiego w świecie mobilności i ryzyka
Rok wydania:
2011
Wydawca:
Pułtusk : Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Sposoby istnienia : działanie wobec siebie i innych : praca zbiorowa
Rok wydania:
1988
Wydawca:
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Filozofia niemieckiego Oświecenia
Rok wydania:
1973
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Między irredentą a kolaboracją : postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy : w kręgu nauki i sztuki
Rok wydania:
cop.2009
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
"odpowiednie dać rzeczy słowo" : 68. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców, Jasna Góra, 1-2 lipca 2005
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Zielona Góra : Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Psychologizm antypsychologizm
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Kraków : "Aureus"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nauczyciel człowiekiem dialogu : 69. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców, Jasna Góra, 1-2 lipca 2006
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Zielona Góra : Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Aby Moc rozbijała przemoc : 67. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców Jasna Góra, 1-2 lipca 2004
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Zielona Góra : Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz