Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Szwinta-Dyrda, Alicja Redaktor" wg kryterium: Autor


propozycja biblioteki
Tytuł:
Praca z dzieckiem ryzyka dysleksji i dysgrafii na zajęciach terapeutycznych w przedszkolu
Autorzy:
Klim-Klimaszewska, Anna
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Warszawa : Instytut Wydawniczy ERICA
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Terapia w służbie sztuki, sztuka w służbie terapii
Rok wydania:
2011
Wydawca:
Wrocław : "ATUT"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dylematy pedagogiki specjalnej
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Encyklopedia wychowania seksualnego dla nastolatków
Rok wydania:
1991
Wydawca:
Warszawa : BGW
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni informacyjnej
Rok wydania:
2016
Wydawca:
Kraków : Impuls
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Warszawa : Difin
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie
Rok wydania:
2012
Wydawca:
Warszawa : Difin
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Oswojenie traumy : przegląd zagadnień
Rok wydania:
2020
Wydawca:
Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls : Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Monitorowanie narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Warszawa : Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością
Rok wydania:
2011
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rzecznictwo : jak skutecznie zabiegać o realizację praw osób z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Warszawa : "Synapsis"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych : poradnik dla nauczycieli i wychowawców : praca zbiorowa
Rok wydania:
[ca 2012]
Wydawca:
Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Atlas uzdrowisk polskich = Atlas of Poland health resorts = Atlas der polnischen Kurorte = Atlas des stations thermales et climatiques polonaises
Rok wydania:
1990
Wydawca:
Warszawa ; Wrocław : Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Życie z zacięciem : integralny przewodnik po jąkaniu
Rok wydania:
2017
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem
Rok wydania:
cop.2009
Wydawca:
Warszawa : Uniwersytet Warszawski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Kraków : Impuls
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wybrane uwarunkowania rehabilitacji osób niepełnosprawnych
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Kraków : "Impuls"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Problemy edukacji dziecka wiejskiego : (IV Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju i Wychowania Dziecka Wiejskiego, Rzeszów 23-24 kwietnia 1996 r.)
Rok wydania:
1996
Wydawca:
Rzeszów : [WSP]
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Animowana Debata [Dokument elektroniczny] : [warsztaty animacji komputerowej dla grup dysfunkcyjnych : przewodnik dla nauczycieli]
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Bielsko-Biała : Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki
Dokument elektroniczny
propozycja biblioteki
Tytuł:
Szkoła Promująca Zdrowie - doświadczenia dziesięciu lat : poradnik dla koordynatorów i zespołów promocji zdrowia szkolnych, lokalnych i wojewódzkich
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Lubię pomagać! : program rozwoju wolontariatu hospicyjnego 2007-2010
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Gdańsk : Fundacja Hospicyjna Hospicjum to też Życie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Student niepełnosprawny : wybrane konteksty
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nauczyciele wobec wyzwań współczesności : doświadczenia, badania, koncepcje
Rok wydania:
2009
Wydawca:
Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pielęgniarstwo a edukacja zdrowotna. T. 2
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wykorzystywanie seksualne wychowanków domów dziecka : diagnoza problemu
Rok wydania:
cop.2010
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Dzieci Niczyje
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Współczesne wyzwania polityki wobec romskiej mniejszości etnicznej - edukacja, dyskryminacja, wykluczenie społeczne
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Warszawa : Książka i Prasa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Seksualność człowieka : wybrane zagadnienia
Rok wydania:
cop.2011
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Urkunden und Akten zur Geschichte der katholischen Kirchen und Hospitäler in Allenstein
Rok wydania:
1927
Wydawca:
Allenstein : Karl Danehl
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka : wybrane aspekty
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Warszawa : Difin
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Psychomotoryka : ruch pełen znaczeń
Rok wydania:
cop. 2008
Wydawca:
Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Integracja społeczna jako wyzwanie dla polityki społecznej i pracy socjalnej = Soziale Integration als Herausforderung für die Sozialpolitik und Sozialarbeit
Rok wydania:
2012
Wydawca:
Warszawa : Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka z zaburzeniami mowy : (wybrane zagadnienia)
Rok wydania:
cop.2005
Wydawca:
Olsztyn : Edycja
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Metody aktywizujące : praca zbiorowa. Cz. 1, Poradnik metodyczny dla nauczycieli przyrody, biologii i geografii
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Elbląg : Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wątki zaniedbane, zaniechane, nieobecne w procesie edukacji i wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Psychopatologia okresu dorastania : wybrane zagadnienia
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Kraków : Impuls
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Horyzonty dziecięcych znaczeń : granice - rozpoznania - perspektywy
Rok wydania:
2019
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Narkomania : HIV/AIDS : zagrożenia społeczne : profilaktyka : terapia i resocjalizacja
Rok wydania:
1993
Wydawca:
Gdańsk : Polski Czerwony Krzyż
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Opresja i pomoc
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Warszawa : Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Andragogika w ujęciu interdyscyplinarnym
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi
Rok wydania:
2012
Wydawca:
Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Płodność człowieka [Dokument elektroniczny] : podstawy biomedyczne; [prezentacja multimedialna dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych]
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Rubikon
Dokument elektroniczny
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Gdańsk : Harmonia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rozwojowe zaburzenia koordynacji ruchowej
Rok wydania:
2020
Wydawca:
Warszawa : Difin
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Kraków : "Impuls"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Szkoła na miarę możliwości dziecka
Rok wydania:
2009
Wydawca:
Sosnowiec : Humanitas
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja i rehabilitacja osób głuchoniewidomych : (modelowe rozwiązania)
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wczesna interwencja : miejsce psychologa w opiece nad małym dzieckiem i jego rodziną
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Warszawa : Emu : Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nowe - bliższe zdrowiu wychowanie fizyczne : (poszukiwania)
Rok wydania:
2011
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Logopedia. 49-2
Rok wydania:
2020
Wydawca:
Lublin : Polskie Towarzystwo Logopedyczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Scenariusze zajęć ekologicznych : opracowane przez uczestników warsztatów "EkoLogik"
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Łódź : "Zielona Szkoła"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie polskim okresu transformacji
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 2, Wychowanie i kształcenie w praktyce
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Cieszyn : Uniwersytet Śląski ; Kraków : Impuls
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Kielce : Akademia Świętokrzyska
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Modele zachowań oraz współpraca z dziećmi autystycznymi : poradnik dla rodziców i osób profesjonalnie zajmujących się problemem
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Warszawa : "Twigger"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dziecko chore : zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Kraków : "Impuls"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Samobójstwa nieletnich i młodocianych : rozmiary, uwarunkowania, profilaktyka
Rok wydania:
1989
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pedagogika społeczna : przestrzenie życia i edukacji : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Pilchowi
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Warszawa : PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Francusko-polski słownik kliniczny ortopedii, traumatologii i rehabililtacji
Rok wydania:
1972
Wydawca:
Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Leki hamujące aktywność układu renina-angiotensyna-aldosteron w chorobach serca, naczyń i nerek
Autorzy:
Adamczak, Marcin (1970- )
Rok wydania:
cop.2010
Wydawca:
Kraków : Medycyna Praktyczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kliniczne wytyczne rozpoznawania i krótkiej interwencji
Rok wydania:
cop.2007
Wydawca:
Warszawa : Parpamedia : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Sensoryka i motoryka w rozwoju dziecka i uczeniu się w aspekcie terapii integracji sensorycznej
Rok wydania:
2019
Wydawca:
Warszawa : Difin
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wizerunek kobiety na przestrzeni wieków
Rok wydania:
2009
Wydawca:
Ostrowiec Świętokrzyski : Nauka, Edukacja, Rozwój
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Gerontologia
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Teoretyczne i praktyczne aspekty terapii pedagogicznej osób z niepełnosprawnością
Rok wydania:
2009
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz