Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Szwinta-Dyrda, Alicja Redaktor" wg kryterium: Autor


propozycja biblioteki
Tytuł:
Instytut Muzyki UWM w Olsztynie w perspektywie czterdziestolecia
Rok wydania:
2011
Wydawca:
Olsztyn : Centrum Badań Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Problematyka kształcenia muzycznego na poziomie studiów wyższych w zmieniającym się obrazie zjawisk kulturowych
Rok wydania:
[2017]
Wydawca:
Olsztyn : Wydział Sztuki UWM
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / pod red. Urszuli Bartnikowskiej, Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Krause
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Prawo wewnętrzne Kościoła katolickiego a polski porządek prawny / pod redakcją Jana Cymbały, Justyny Krzywkowskiej i Marka Paszkowskiego
Rok wydania:
cop. 2015
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Oświata na Warmii i Mazurach : konteksty historyczne i współczesne
Rok wydania:
cop. 2015
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Polski rocznik praw człowieka i prawa humanitarnego. R. 4, 2013
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rodzina wobec problemów i wyzwań współczesności : w poszukiwaniu rozwiązań. T. 2
Rok wydania:
cop. 2015
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Etyka o współczesności, współczesność w etyce
Rok wydania:
cop. 2016
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
W rytmie zegara... : wokół zagadnień chronozoficznych
Rok wydania:
cop. 2015
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Inkluzja, marginalizacja, wykluczenie a jakość życia osób z niepełnosprawnością : wyzwania współczesności
Rok wydania:
cop. 2016
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pedagogika specjalna : przeszłość, teraźniejszość, wyzwania przyszłości : wybrane aspekty
Rok wydania:
copyright 2021
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zwierzęta laboratoryjne : patologia i użytkowanie
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pomiędzy teorią a praktyką
Rok wydania:
cop.2006
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dialog kultur czy zarzewie konfliktów? : problematyka mniejszości narodowych i etnicznych w Europie
Rok wydania:
cop. 2017
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Eksplikatywne ujęcie procesu resocjalizacji
Rok wydania:
cop. 2014
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pedagogika społeczna w perspektywie europejskiej : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość : praca zbiorowa
Rok wydania:
2003
Wydawca:
Olsztyn : Kastalia : Katedra Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Codzienność edukacyjna : retrospektywa i nowe wyzwania
Rok wydania:
cop. 2016
Wydawca:
Olsztyn : Centrum Badań Społecznych UWM [etc.]
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne wobec potrzeb inwestycyjnych i bezpieczeństwa państwa
Rok wydania:
cop. 2015
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Profesor Teofil Mazur : doktor honoris causa multi
Rok wydania:
© copyright 2017
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Karnoprawne aspekty ochrony środowiska : wyzwania dla teorii i praktyki
Rok wydania:
© 2017
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Effectiveness of extradition and the European arrest warrant
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Skuteczność ekstradycji i europejskiego nakazu aresztowania
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Oświadczenie pacjenta pro futuro jako problem medyczny, etyczny, teologiczny i prawny
Rok wydania:
2020
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Obszary pedagogicznych szans i zagrożeń : praca zbiorowa
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wielowymiarowość wsparcia współczesnej rodziny polskiej. T. 1
Rok wydania:
cop. 2015
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Psychopedagogiczne konteksty przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Rok wydania:
cop 2017
Wydawca:
Olsztyn : Centrum Badań Społecznych UWM
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zagrożenia w rozwoju dzieci i młodzieży. T. 2, Edukacja jako życiowa szansa czy źródło szans utraconych?
Rok wydania:
© copyright 2018
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pedagogika akademicka w procesie zmian : troski, nadzieje, perspektywy
Rok wydania:
copyright 2020
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Problemy turystyki i rekreacji wodnej
Rok wydania:
cop. 2014
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Porozmawiajmy o starości ...
Rok wydania:
cop. 2015
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wydział Nauk Technicznych 1999-2014 : piętnaście lat
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pulmonologia : od statystyki do opisu przypadku
Rok wydania:
cop. 2017
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Problemy edukacji szkolnej i pozaszkolnej w regionie : na przykładzie Warmii i Mazur
Rok wydania:
2017
Wydawca:
Olsztyn : Centrum Badań Społecznych UWM
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Sytuacje i przestrzenie edukacyjne : nowe propozycje odczytania : monografia wieloautorska
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Olsztyn : Centrum Badań Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Polski rocznik praw człowieka i prawa humanitarnego. R. 1, 2010
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Prasa w dobie nowych mediów
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Tendencje w zarządzaniu organizacją publiczną
Rok wydania:
cop. 2014
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zarządzanie publiczne : teoria i praktyka w polskich organizacjach
Rok wydania:
cop. 2015
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Efektywność pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
Rok wydania:
2012
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zjawiska magiczno-demoniczne na terenie dawnych ziem pruskich na tle porównawczym
Rok wydania:
cop. 2014
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Polski rocznik praw człowieka i prawa humanitarnego. R. 2, 2011
Rok wydania:
2011
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Polski rocznik praw człowieka i prawa humanitarnego. R. 5, 2014
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pedagog specjalny : dylematy roli
Rok wydania:
cop. 2016
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Polski rocznik praw człowieka i prawa humanitarnego. R. 7, 2016
Rok wydania:
2016
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Aplauz najzacniejszej damie : studia i szkice z kręgu literatury i kultury dawnej
Rok wydania:
copyright 2017
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Radio w cyfrowym świecie : regionalne rozgłośnie radiowe
Rok wydania:
cop. 2016
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Polski rocznik praw człowieka i prawa humanitarnego. R. 8, 2017
Rok wydania:
2017
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Regionalizm w edukacji : od dziecka do nauczyciela
Rok wydania:
copyright 2017
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja i rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością
Rok wydania:
cop. 2015
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Analizy nowych mediów w perspektywie metodologicznej : konteksty, teoria, praktyka
Rok wydania:
cop. 2014
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Księga jubileuszowa : 20-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1995-2015)
Rok wydania:
cop. 2015
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Między stadionem a brzegiem jeziora : 65 lat akademickiego sportu i wychowania fizycznego w Kortowie
Rok wydania:
cop. 2016
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Regionalizm w kulturze - między słowem, muzyką i architekturą
Rok wydania:
© copyright 2017
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Media w mediach : uwarunkowania, praktyki i ograniczenia informacyjnej instrumentalizacji mikromediów społecznościowych
Rok wydania:
cop. 2016
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Profesor Tadeusz Rawa : naukowiec, dydaktyk, organizator
Rok wydania:
cop. 2016
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Olsztyn akademicki : 1945 - 1950 - 2010 : praca zbiorowa
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo EDYCJA : Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Konteksty teoretyczne
Rok wydania:
2003
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dowód z opinii biegłego w polskim systemie prawnym
Rok wydania:
copyright 2021
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Projektowanie w pracy socjalnej : badanie, kształcenie, działanie
Rok wydania:
© 2021
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ewolucja nowych przestrzeni bibliotecznych : od założeń do praktyki
Rok wydania:
2018
Wydawca:
Olsztyn : Biblioteka Uniwersytecka UWM
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Porozmawiajmy o śmierci ...
Rok wydania:
cop. 2014
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Starość i starzenie się w ujęciu interdyscyplinarnym
Rok wydania:
© copyright 2018
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Problemy i obszary badań pedagogicznych : inspiracje, poszukiwania, odczytania : praca zbiorowa
Rok wydania:
2016
Wydawca:
Olsztyn : Katedra UNESCO UWM : Centrum Badań Społecznych UWM
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przerodzić żal w nadzieję : medyczne, prawne i etyczne aspekty leczniczego wykorzystania komórek macierzystych pochodzenia płodowego
Rok wydania:
cop. 2017
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nauki ekonomiczne na Warmii i Mazurach : 20-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1995-2015)
Rok wydania:
cop. 2015
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zagrożenia w rozwoju dzieci i młodzieży. T. 1, Wyzwania i szanse edukacyjne
Rok wydania:
cop. 2017
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wyzwania rynku pracy, ubezpieczeń i polityki senioralnej
Rok wydania:
copyright 2020
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Prawno-instytucjonalne konteksty przeciwdziałania przemocy w rodzinie : wybrane zagadnienia
Rok wydania:
copyright 2017
Wydawca:
Olsztyn : Centrum Badań Społecznych UWM : Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych : Katedra UNESCO UWM
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Tworzenie zdolności obronnych na przykładzie wybranych obszarów pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa : uwarunkowania prawne, rekomendacje dla systemu
Autorzy:
Masiowski, Tadeusz
Sochala, Cezary
Wojciszko, Mariusz
Rycerski, Włodzimierz
Zakrzewski, Krzysztof Marcin
Rok wydania:
copyright 2022
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Sześćdziesięciolecie nauki i kształcenia akademickiego w Olsztynie
Rok wydania:
cop. 2010
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przemiany w rolnictwie i na obszarach wiejskich z udziałem Agencji Nieruchomości Rolnych na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego / pod red. Romana Kisiela i Renaty Marks-Bielskiej
Rok wydania:
cop. 2012
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Charles Dickens : refleksje, inspiracje, (re)interpretacje
Rok wydania:
cop. 2014
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Literatura na progu XXI wieku
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Postęp w inżynierii bezpieczeństwa
Rok wydania:
cop. 2015
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dzieci i młodzież w społeczeństwie ryzyka : od wyzwań edukacyjnych do działań społecznych
Rok wydania:
© copyright 2019
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Diagnoza i metody wspomagania rozwoju
Rok wydania:
cop. 2015
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Jakościowe inspiracje w badaniach edukacyjnych : refleksje na marginesie projektów badawczych
Rok wydania:
cop. 2013
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Warmia i Mazury w okresie przemian ustrojowych w Polsce (1989-1991) : wybrane zagadnienia
Rok wydania:
copyright 2022
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Podmioty w systemie szkolnictwa wyższego : przyczynki do pedagogiki szkoły wyższej
Rok wydania:
2016
Wydawca:
Olsztyn : Katedra UNESCO UWM : Centrum Badań Społecznych UWM
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Gdybym Cię, moje Serce, za męża nie miała, żyć bym nie mogła : listy Magdaleny z Czapskich do Hieronima Floriana Radziwiłła z lat 1744-1759
Autorzy:
Radziwiłł, Magdalena (1724?-1763)
Rok wydania:
cop. 2016
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Katedra UNESCO UWM w Olsztynie : w dwudziestolecie funkcjonowania : zbiór tekstów
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Olsztyn : Katedra UNESCO UWM. Centrum Badań Społecznych UWM
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przez region do Europy : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Staniszewskiemu w 70. rocznicę urodzin
Rok wydania:
copyright 2019
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Etykieta czy drogowskaz? : rola stereotypów w przestrzeniach edukacyjnej różnorodności
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Współczesne problemy rynku ubezpieczeniowego
Rok wydania:
cop. 2014
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Polska-Europa Wschodnia : wzajemne wpływy i relacje historyczno-kulturowe, literackie i językowe
Rok wydania:
2017
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Język polski - nie taki obcy : publikacja jubileuszowa z okazji dziesięciolecia działalności Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Rok wydania:
cop. 2015
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Feliks Nowowiejski i jemu współcześni wobec idei muzycznych przełomu XIX i XX wieku
Rok wydania:
2019
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ekonomika zasobów publicznych : kompendium wiedzy i studium przypadku
Rok wydania:
cop. 2013
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Człowiek, żywność, środowisko - problemy współczesnej toksykologii : konferencja szkoleniowo-naukowa Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Olsztyn, 16-19 września 2014 : materiały konferencyjne
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rola Agencji Nieruchomości Rolnych w unowocześnianiu rolnictwa i obszarów wiejskich
Rok wydania:
cop. 2013
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Sieć: komunikacja, obecność, konsumpcja : od teorii do pragmatyki użytkowania
Rok wydania:
cop. 2016
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Biorafineryjne wytwarzanie paliw alternatywnych : uwarunkowania procesowe
Rok wydania:
cop. 2015
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Libris serviens : studia ofiarowane Profesor Zoi Jaroszewicz-Pieresławcew w czterdziestolecie pracy zawodowej
Rok wydania:
2020
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Religia i edukacja w styczności z różnorodnością kulturową
Rok wydania:
2017
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ziemie pruskie w podręcznikach Polski, Niemiec, Litwy i Rosji : porównawcza analiza regionalnych konstrukcji tożsamości w XX-XXI wieku
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz