Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn). Wydawnictwo." wg kryterium: Autor


propozycja biblioteki
Tytuł:
Slavica, onomastica, regionalia : prace dedykowane Panu Profesorowi Jerzemu Dumie
Rok wydania:
cop. 2016
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna prof. zw. dr. hab. Jerzego Strzeżka doktora honoris causa : księga jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin i 56-lecia pracy
Rok wydania:
2019
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pomiar i prognozowanie koniunktury gospodarczej w ujęciu regionalnym na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego / Rafał Warżała
Autorzy:
Warżała, Rafał
Rok wydania:
cop. 2012
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Niepełnosprawność sprzężona - wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogicznej
Autorzy:
Zaorska, Marzenna
Rok wydania:
cop. 2015
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nonsens i zjawiska pokrewne : studium semantyczne
Autorzy:
Wołk, Mariola
Rok wydania:
cop. 2014
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Modelowanie przestrzenne w procesie opracowywania map wartości gruntów
Autorzy:
Cellmer, Radosław
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warminsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nieprawidłowe wykorzystanie środków unijnych : aspekty prawno-kryminologiczne
Autorzy:
Kisiel, Szymon
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Klimat inwestycyjny jako czynnik bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce : (studium na poziomie układów terytorialnych)
Autorzy:
Lizińska, Wiesława
Rok wydania:
cop. 2012
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazursk
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Administracyjnoprawne stosunki łączące Policję z samorządem terytorialnym
Autorzy:
Dobkowski, Jarosław
Rok wydania:
cop. 2013
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Magazyn ilustrowany "Panorama Północy" (1957-1981) : analiza treści i formy
Autorzy:
Żmijkowska, Magdalena
Rok wydania:
cop. 2013
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Piractwo morskie : studium prawnokarne i kryminologiczne
Autorzy:
Frąckowiak, Kamil
Rok wydania:
cop. 2015
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Duszpasterstwo prawosławne w Marynarce Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1995-2012
Autorzy:
Szełomow, Aleksander
Rok wydania:
cop. 2013
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersyte Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Między tekstem a sceną : staropolskie inscenizacje Kazimierza Dejmka
Autorzy:
Bialik, Kamila
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Bioasekuracja w hodowli zwierząt w przemyśle paszowym i spożywczym
Autorzy:
Bakuła, Tadeusz
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dzielenie się wiedzą i informacją : specyfika nieformalnej komunikacji w polskim środowisku akademickim
Autorzy:
Świgoń, Marzena
Rok wydania:
cop. 2015
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Cykle koniunkturalne w polskich regionach : studium teoretyczno-empiryczne
Autorzy:
Warżała, Rafał
Rok wydania:
cop. 2016
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zaufanie w przedsiębiorstwie : uwarunkowania, relacje, pomiar
Autorzy:
Rudzewicz, Adam
Rok wydania:
cop. 2016
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Relacja między religią i sferą publiczną w filozofii społecznej i politycznej Charlesa Taylora
Autorzy:
Jasiński, Karol
Rok wydania:
cop. 2017
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Polski rynek usług pocztowych z wykorzystaniem outsourcingu
Autorzy:
Breński, Wiesław
Rok wydania:
cop. 2013
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kariera szkolna dzieci w rodzinach o zróżnicowanym statusie społeczno-ekonomicznym
Autorzy:
Subocz, Elżbieta
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rola elastycznych form zatrudnienia w kształtowaniu regionalnego rynku pracy
Autorzy:
Wysocka, Magdalena
Rok wydania:
cop. 2016
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Słowotwórstwo antroponimów nieoficjalnych
Autorzy:
Biolik, Maria
Rok wydania:
cop. 2016
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dziecko w teatrze życia społecznego : role społeczne dziecka wiejskiego na tle polskiej kultury ludowej
Autorzy:
Ciukszo, Danuta
Rok wydania:
cop.2008
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zobowiązania pozytywne państwa w sferze praw człowieka pierwszej generacji na tle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
Autorzy:
Czepek, Jakub
Rok wydania:
cop. 2014
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Biotechnologie i biobezpieczeństwo w prawie międzynarodowym
Autorzy:
Krajewski, Piotr
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rozmowa w przestrzeni szkoły : systemowo-funkcjonalna analiza poszerzonego dyskursu szkolnego
Autorzy:
Makarewicz, Renata
Rok wydania:
op. 2017
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Praca socjalna w Europie : inspiracje teoretyczne i standardy kształcenia
Autorzy:
Kantowicz, Ewa
Rok wydania:
cop.2005
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Sprawność komunikacyjna dzieci w interakcjach szkolnych
Autorzy:
Nowicka, Marzenna
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Skazani z zaburzeniami preferencji seksualnych : studium karnoprawne i kryminologiczne
Autorzy:
Szwejkowska, Małgorzata
Rok wydania:
cop. 2013
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nazwiska niemieckie na Warmii u schyłku XVIII wieku
Autorzy:
Guz, Marzena
Rok wydania:
copyright 2018
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Czym jest sprawiedliwość? : punkty widzenia, interpretacje, kryteria, definicja
Autorzy:
Ostasz, Lech (1958- )
Rok wydania:
cop. 2015
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Jekyll i Hyde metapolityki : rozważania o przemianach w rozumieniu tolerancji, wolności i sprawiedliwości
Autorzy:
Stoiński, Andrzej (filozofia)
Rok wydania:
cop. 2016
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wpływ prawa międzynarodowego na ewolucję koncepcji instrumentu finansowego w wybranych państwach Unii Europejskiej
Autorzy:
Mariański, Michał (prawo)
Rok wydania:
cop. 2014
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Integracja informacji finansowych i klinicznych na potrzeby zarządzania operacyjnego szpitalem
Autorzy:
Cygańska, Małgorzata
Rok wydania:
copyright 2018
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kulturowe uwarunkowania powstawania i funkcjonowania szarej strefy
Autorzy:
Buszko, Andrzej
Rok wydania:
© copyright 2019
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Znaczenie mediów społecznościowych w budowaniu relacji organizacji pożytku publicznego z interesariuszami na przykładzie serwisu Facebooka
Autorzy:
Szamrowski, Piotr
Rok wydania:
copyright 2021
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Bezpieczeństwo transgraniczne Rzeczypospolitej Polskiej
Autorzy:
Wawrzusiszyn, Andrzej
Rok wydania:
© 2020
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Sen o potędze : plany i działalność polityczna Edwarda Śmigłego-Rydza w latach 1935-1939
Autorzy:
Kała, Grzegorz
Rok wydania:
2021
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Aksjologiczne szkice na temat szarej strefy
Autorzy:
Buszko, Andrzej
Rok wydania:
copyright 2021
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ojcowie z niepełnosprawnością intelektualną
Autorzy:
Ćwirynkało, Katarzyna
Rok wydania:
copyright 2021
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zaginięcia osób : studium prawne, kryminalistyczne i kryminologiczne
Autorzy:
Wojnicz, Piotr
Rok wydania:
copyright 2021
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kultura dziecięca w internecie : studium netnograficzne
Autorzy:
Dziekońska, Joanna
Rok wydania:
copyright 2020
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Prawne i finansowe aspekty wykonywania przez samorząd terytorialny zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
Autorzy:
Stupienko, Elwira
Rok wydania:
copyright 2021
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wpływ zaufania do marki na zachowania konsumentów
Autorzy:
Rudzewicz, Adam
Rok wydania:
© copyright 2018
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Sytuacja mieszkaniowa w Polsce jako wyznacznik dysproporcji poziomu życia
Autorzy:
Janusz, Marcin
Rok wydania:
© copyright 2018
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ludzie "starych" mediów vs. ludzie "nowych" mediów : spory między dziennikarzami i blogerami na polskim rynku medialnym
Autorzy:
Więckiewicz, Marta
Rok wydania:
cop. 2016
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
"Na których opiera się Rzeczpospolita" : senatorowie koronni za Władysława IV Wazy
Autorzy:
Korytko, Andrzej (1970- )
Rok wydania:
cop. 2015
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Uchodźcy środowiskowi : otwarty problem niewydolności środowiska, polityki i prawa
Autorzy:
Krajewski, Piotr
Rok wydania:
copyright 2023
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Bułgaria na przełomie XIX i XX wieku : bułgarskie metamorfozy w publikacjach "Świata Słowiańskiego" (1905-1914)
Autorzy:
Rubacha, Jarosław (1970- )
Rok wydania:
cop. 2012
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wykonawstwo polskich songów musicalowych z towarzyszeniem fortepianu i zespołu kameralnego jako forma popularyzacji gatunku
Autorzy:
Lewandowski, Grzegorz (muzyka)
Rok wydania:
cop. 2013
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Głębia i integralność : inspiracje pedagogiczne Anselma Grüna
Autorzy:
Kulesz, Zbigniew
Rok wydania:
copyright 2018
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wybory prezydenckie w województwie warmińsko-mazurskim w latach 1990-2015 : specyfika i terytorialny kontekst zachowań wyborczych
Autorzy:
Butrym, Marek
Rok wydania:
© copyright 2019
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Młodzi wyborcy : wybory parlamentarne 2011 i 2015 : badania studentów z Lublina i Olsztyna
Autorzy:
Butrym, Marek
Rok wydania:
© copyright 2018
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych w województwie warmińsko-mazurskim
Autorzy:
Chmieliński, Bogdan
Rok wydania:
2020
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przemiany gospodarcze wsi na Warmii i Mazurach w latach 1945-1956
Autorzy:
Gross, Radosław
Rok wydania:
© copyright 2019
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dostęp do zasobów genetycznych w prawie międzynarodowym
Autorzy:
Krajewski, Piotr
Rok wydania:
© copyright 2018
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Phraseologismen und Kollokationen im Sprachgebrauch : didaktisch aufbereitete Materialien für den textgebundenen Konversationsunterricht
Autorzy:
Rozłucki, Janusz
Rok wydania:
cop. 2016
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Phraseologismen und Kollokationen im Sprachgebrauch : didaktisch aufbereitete Materialien für den textgebundenen Konversationsunterricht
Autorzy:
Rozłucki, Janusz
Rok wydania:
cop. 2015
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Polskie Italie : prasowy obraz Włoch początku XXI wieku
Autorzy:
Rółkowska, Maria
Rok wydania:
copyright 2018
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Informacyjny i operacyjny potencjał poważnych gier internetowych w systemie komunikowania społecznego : analiza efektywności, struktury, tematyzacji, funkcji
Autorzy:
Babecki, Miłosz
Rok wydania:
cop. 2016
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Społeczno-edukacyjna działalność szkół polskich na Warmii w latach 1918-1939
Autorzy:
Kantowicz, Ewa
Rok wydania:
copyright 2020
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Determinanty budżetów gmin na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego
Autorzy:
Wichowska, Anna
Rok wydania:
copyright 2020
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kreatywność w późnej dorosłości : narracje seniorów
Autorzy:
Małyska, Aldona
Rok wydania:
2019
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Potencjał ludzki a wychowanie : z antropologicznych podstaw pedagogiki
Autorzy:
Ostasz, Lech (1958- )
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
O sztuce posługiwania się słowem, myślą, obrazem i skojarzeniem
Autorzy:
Ostasz, Lech (1958- )
Rok wydania:
2018
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Odcienie kultury literackiej na Warmii i Mazurach : północne miniatury krytyczne
Autorzy:
Chojnowski, Zbigniew (1962- )
Rok wydania:
© copyright 2018
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Od zniewolenia do chaosu : akcenty filozofii społecznej i filozofii polityki w polskiej prozie fantastycznonaukowej (lata 1946-2016)
Autorzy:
Sobota, Jacek (1969- )
Rok wydania:
copyright 2019
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz