Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Versini, Anny" wg kryterium: Autor


propozycja biblioteki
Tytuł:
Z doświadczeń nauczycieli geografii : zbiór konspektów dla klas IV, V i VI : praca zbiorowa
Rok wydania:
1989
Wydawca:
Zielona Góra : IKN. ODN, ([Ziel.Góra : ODN])
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Region w którym żyję : (materiały metodyczne do nauczania geografii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej) : praca zbiorowa
Rok wydania:
1988
Wydawca:
Zielona Góra : IKN. ODN, (Ziel.Góra : ODN)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rodzina w terapii
Rok wydania:
1992
Wydawca:
Warszawa : Instytut Psychiatrii i Naurologii
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Praca wychowawcza w świetlicy szkolnej : praca zbiorowa
Rok wydania:
1978
Wydawca:
Warszawa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pogranicza - literatura, teatr i psychiatria : polsko-niemiecki bilans badań naukowych i doświadczenia praktycznego
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Kraków : Akademia Pedagogiczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
W stronę podmiotowości osób niepełnosprawnych
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Kraków : "Impuls"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja międzykulturowa : poradnik dla nauczyciela : praca zbiorowa
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Warszawa : CODN
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne : (rozpoznawanie i przeciwdziałanie) : praca zbiorowa
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Kraków : "Impuls"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Mała encyklopedia polimerów : praca zbiorowa
Rok wydania:
1976
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wybrane zagadnienia pomocy społecznej i opieki w Polsce w okresie ponowoczesności
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Kraków : Impuls ; Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Osobliwości zabiegów terapeutycznych w otwartym środowisku społecznym
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Kraków : Impuls
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja w dialogu i reformie
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Białystok : "Trans Humana"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kreatorzy edukacyjnego dialogu
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Białystok : "Trans Humana"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Muzułmanie w Europie
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Warszawa : "Dialog"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wspieranie dziecka z nadwagą i otyłością w społeczności szkolnej : praca zbiorowa
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Diagnostyka resocjalizacyjna : wybrane zagadnienia
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Lublin : Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wokół tradycji kultury robotniczej w Polsce
Rok wydania:
1986
Wydawca:
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Psychologia : podręcznik dla studentów kierunków medycznych
Rok wydania:
cop.2006
Wydawca:
Kraków : Universitas
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
I [Pierwsza] Pracownia Fizyczna : zbiór instrukcji
Rok wydania:
1986
Wydawca:
Częstochowa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny
Rok wydania:
1993
Wydawca:
Warszawa : Interpress
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Anioły i diabły wobec dzieci
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Kraków : Impuls
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ekologia na każdym przedmiocie [Dokument elektroniczny] : scenariusze zajęć dla szkoły podstawowej i gimnazjum
Rok wydania:
2009
Wydawca:
Kraków : Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
Dokument elektroniczny
propozycja biblioteki
Tytuł:
Co młody nauczyciel historii wiedzieć powinien : materiały metodyczne. Cz. 1
Rok wydania:
1987
Wydawca:
Warszawa : Instytut Kształcenia Nauczycieli
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wątki zaniedbane, zaniechane, nieobecne w procesie edukacji i wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ekologia na każdym przedmiocie : scenariusze zajęć dla szkoły podstawowej i gimnazjum
Rok wydania:
2009
Wydawca:
Kraków : Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja małych dzieci : standardy, bariery, szanse : raport
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa KomeĚskiego : Rzecznik Praw Dziecka
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Z badań nad czytelnictwem i literaturą dla młodzieży : praca zbiorowa
Rok wydania:
1970
Wydawca:
Warszawa : Nasza Księgarnia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kategorie pojęciowe edukacji w przestrzeni interdyscyplinarnych interpretacji
Rok wydania:
cop.2011
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Plastyka i teatr na lekcjach języka polskiego : (konspekty lekcji studenckich) : skrypt do ćwiczeń z metodyki nauczania literatury w szkole średniej dla trzeciego i czwartego roku studiów dziennych
Autorzy:
Opacka, Anna (1934-2017)
Rok wydania:
1978
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pedagogika społeczna : kręgi poszukiwań
Rok wydania:
1996
Wydawca:
Warszawa : "Żak"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
W kręgu religii krajów pozaeuropejskich : praca zbiorowa
Rok wydania:
1985
Wydawca:
Warszawa : "Książka i Wiedza"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Rok wydania:
1983
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dziecko wśród rówieśników i dorosłych
Rok wydania:
1995
Wydawca:
Poznań : Zysk i S-ka
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dziecko w zabawie i świecie języka
Rok wydania:
1995
Wydawca:
Poznań : Zysk i S-ka
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Filologia polska : językoznawstwo
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Między dzieciństwem a dorosłością : młodzież w bibliotece
Rok wydania:
2012
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny : praca zbiorowa
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Kraków : Ignatianum : WAM
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wspólna Europa : mit czy rzeczywistość ? : praca zbiorowa
Rok wydania:
1990
Wydawca:
Poznań : Instytut Zachodni, (Pozn. : UAM)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie : praca zbiorowa
Autorzy:
Czownicka, Ewa
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Warszawa : Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ustrój prawny przedsiębiorców
Rok wydania:
cop.2006
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Świat w zabawie - "zabawa światem" : ludyczne koneksje literatury : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 10-11 grudnia 1997 r. przez Zakład Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Życzliwość i agresja w języku i kulturze
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Między nieuchronnością a możliwością : wychowanie w warunkach zmiany
Rok wydania:
cop.2010
Wydawca:
Warszawa : Uniwersytet Warszawski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Semantyka i słownik : praca zbiorowa
Rok wydania:
1972
Wydawca:
Wrocław
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Relacje między ludźmi jako przedmiot badań pedagogicznych : studia z pedagogiki społecznej : praca zbiorowa
Rok wydania:
1993
Wydawca:
Warszawa : Uniwersytet Warszawski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przedszkole przyjazne dzieciom : (scenariusze zajęć przedszkolnych)
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Toruń : "Akapit"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Myśl pedeutologiczna i działanie nauczyciela. T. 2
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Białystok : "Trans Humana"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Jeziora Mazurskiego Parku Krajobrazowego - stan eutrofizacji, kierunki ochrony : oprac. zbiorowe
Rok wydania:
1989
Wydawca:
Wrocław ; Kraków [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Bibliotekarstwo
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Z historii filozofii pozytywistycznej w Polsce : ciągłość i przemiany : praca zbiorowa
Autorzy:
Hochfeld, Anna
Rok wydania:
1972
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kobieta i praca : wiek XIX i XX : zbiór studiów.T. 6
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Warszawa : "DiG"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kobieta i kultura czasu wolnego : zbiór studiów.T. 7
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Warszawa : "DiG"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Tożsamość grupowa dewiantów a ich reintegracja społeczna. Cz. 2
Rok wydania:
2012
Wydawca:
Kraków : Impuls
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dzisiejsza młodzież : stereotypy i rzeczywistość po 1989 roku
Rok wydania:
1997
Wydawca:
Radom : Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Ekspolatacji ; Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości
Rok wydania:
cop. 1999
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Klasyczne i współczesne koncepcje osobowości
Rok wydania:
cop. 1999
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Adaptacja do studiów i przystosowanie studentów lat pierwszych : praca zbiorowa
Rok wydania:
1979
Wydawca:
Rzeszów : Wydawnictwa Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Skamander. T.6, Studia o twórczości Antoniego Słonimskiego
Rok wydania:
1988
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dziecko w świecie ludzi i przedmiotów
Rok wydania:
1994
Wydawca:
Poznań : Zysk i S-ka
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Praca socjalna : kształcenie - działanie - konteksty
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Kraków : Impuls
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Filozofia współczesna : w poszukiwaniu alternatywności
Rok wydania:
2012
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wymiary aktywizacji zawodowej dorosłych : w poszukiwaniu metody
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Wrocław ; Poznań : Fundacja Familijny Poznań
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nastolatki i kultura w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Warszawa : "Żak"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Odmiany i oblicza komunizmu : Węgrzy, Polacy i inni
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Warszawa : "Trio"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Święte miejsca w literaturze
Rok wydania:
cop.2009
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Praca z uczniem zdolnym : formy i efekty : praca zbiorowa
Rok wydania:
1985
Wydawca:
Kraków : ODN
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja ustawiczna dorosłych w europejskiej przestrzeni kształcenia z perspektywy polskich doświadczeń : studia i szkice socjopedagogiczne dedykowane profesorowi Janowi Saranowi
Autorzy:
Adamowska, Lucyna
Rok wydania:
2009
Wydawca:
Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kurpie, Puszcza Zielona. 2
Rok wydania:
1964
Wydawca:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Szkice z prawa Unii Europejskiej. T. 1, Prawo instytucjonalne
Rok wydania:
2003
Wydawca:
Kraków : "Zakamycze"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kurpie, Puszcza Zielona. 1
Rok wydania:
1962
Wydawca:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kurpie, Puszcza Zielona. 3
Rok wydania:
1965
Wydawca:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Współczesne wyzwania wobec edukacji elementarnej
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Częstochowa : Wydaw. Akademii im. Jana Długosza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Diagnoza neuropsychologiczna : przegląd zagadnień
Rok wydania:
1987
Wydawca:
Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. T. 1
Rok wydania:
1987
Wydawca:
Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. T. 2
Rok wydania:
1988
Wydawca:
Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. T. 3
Rok wydania:
1990
Wydawca:
Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rozwijanie twórczej aktywności dziecka w przedszkolu : praca zbiorowa
Rok wydania:
1986
Wydawca:
Poznań : Instytut Kształcenia Nauczycieli
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wybrane uwarunkowania rehabilitacji osób niepełnosprawnych
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Kraków : "Impuls"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Religie w procesie przemian w Afryce : praca zbiorowa
Rok wydania:
1977
Wydawca:
Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja dorosłych w wybranych krajach pozaeuropejskich. T. 2
Rok wydania:
cop. 2011
Wydawca:
Warszawa : Żak
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Raport z badań nad nowymi programami klasy VI. Cz.2
Rok wydania:
1982
Wydawca:
Warszawa : Instytut Programów Szkolnych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Raport z badań nad nowymi programami klasy V. Cz.2
Rok wydania:
1982
Wydawca:
Warszawa : Instytut Programów Szkolnych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Raport z badań nad nowymi programami klasy V. Cz.3
Rok wydania:
1982
Wydawca:
Warszawa : Instytut Programów Szkolnych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Raport z badań nad nowymi programami klasy V. Cz.4
Rok wydania:
1982
Wydawca:
Warszawa : Instytut Programów Szkolnych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy. T. 1
Rok wydania:
cop.2010
Wydawca:
Warszawa : Żak
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny [Dokument elektroniczny] : na pograniczach pedagogiki specjalnej : praca zbiorowa
Rok wydania:
2003
Wydawca:
Kraków : "Impuls"
Dokument elektroniczny
propozycja biblioteki
Tytuł:
Materiały pomocnicze dla nauczycieli szkół podstawowych : praca zbiorowa
Rok wydania:
1987
Wydawca:
Zielona Góra : IKN. ODN, (Ziel.Góra : ODN)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Z dydaktyki języka polskiego w szkole średniej
Rok wydania:
1986
Wydawca:
Kalisz : Oddział Doskonalenia Nauczycieli
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wybrane zagadnienia patologii społecznej i resocjalizacji : praca zbiorowa
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Katowice : Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Literatura i język w szkole średniej : wybór prac słuchaczy Studium Podyplomowego Filologiii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rok wydania:
1973
Wydawca:
Kraków : Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz