Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę ""Edukacja medialna"" wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych
Rok wydania:
2016
Wydawca:
Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym
Rok wydania:
cop. 2003
Wydawca:
Toruń : Adam Marszałek
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Internetowe gatunki dziennikarskie
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja medialna : teksty i preteksty
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Wrocław : Arboretum
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wyzwania pedagogiki medialnej - nowe perspektywy XXI wieku
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Olsztyn : "Kastalia"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Propedeutyka dydaktyki medialnej
Rok wydania:
1990
Wydawca:
Warszawa : IPS. MEN, (Warsz. : KOiW)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kultura, edukacja, technologia kształcenia : konteksty nowomedialne
Rok wydania:
2017
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja medialna : nowa generacja pytań i obszarów badawczych
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Olsztyn : Kastalia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Media w wychowaniu, dydaktyce oraz zarządzaniu informacją edukacyjną szkoły
Autorzy:
Huk, Tomasz
Rok wydania:
2011
Wydawca:
Kraków : "Impuls"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kompetencje czytelnicze uczniów w młodszym wieku szkolnym. T. 2, Szanse, możliwości
Autorzy:
Szefler, Elżbieta
Rok wydania:
2003
Wydawca:
Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pedagogika medialna : podręcznik akademicki. [T.] 1
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pedagogika medialna : podręcznik akademicki. [T.] 2
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Program Partner : media tradycyjne, media elektroniczne : zeszyt ćwiczeń
Autorzy:
Nowel, Ewa
Rok wydania:
cop.2003
Wydawca:
Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Program Partner : procesy komunikacyjne : scenariusze lekcji
Autorzy:
Nowel, Ewa
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Program Partner : media tradycyjne, media elektroniczne : scenariusze zajęć
Autorzy:
Nowel, Ewa
Rok wydania:
cop.2003
Wydawca:
Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja medialna : nadzieje i rozczarowania : praca zbiorowa
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Technologie edukacyjne - tradycja, współczesność, przewidywana przyszłość. T. 1
Rok wydania:
cop.2011
Wydawca:
Toruń : Adam Marszałek
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Program Partner : edukacja czytelnicza i medialna : liceum profilowane
Autorzy:
Nowel, Ewa
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Doskonalenie praktyki dydaktycznej w świetle koncepcji kształcenia multimedialnego : wydanie posesyjne
Rok wydania:
1988
Wydawca:
Koszalin : Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Wł.Spasowskiego w Warszawie. Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Koszalinie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Program Partner : procesy komunikacyjne : zeszyt ćwiczeń
Autorzy:
Nowel, Ewa
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Toruń : Adam Marszałek
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
U progu wielkiej zmiany? : media w kulturze XXI wieku : nurty, kategorie, idee
Rok wydania:
cop.2005
Wydawca:
Olsztyn : "Kastalia"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kim jestem, kim mogę być ? : poradnik wychowawczo-dydaktyczny ścieżek edukacyjnych : dla klasy IV w szkole podstawowej
Autorzy:
Bleja, Barbara
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Toruń : "Bea'Bleja"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja, wychowanie, poradnictwo w mediach
Rok wydania:
cop.2010
Wydawca:
Toruń : Adam Marszałek
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kompetencje czytelnicze uczniów w młodszym wieku szkolnym. T. 1, Stan obecny
Autorzy:
Szefler, Elżbieta
Rok wydania:
2003
Wydawca:
Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Media wobec wielorakich potrzeb dziecka
Rok wydania:
cop. 2005
Wydawca:
Toruń : Adam Marszałek
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Umiejętności psychologiczno-pedagogiczne w pracy nauczyciela
Rok wydania:
2012
Wydawca:
Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Media globalne - media lokalne : zagadnienia z obszaru pedagogiki medialnej i edukacji regionalnej = Global media - local media : issues from the field of media pedagogy and regional education
Autorzy:
Roguska, Agnieszka
Rok wydania:
2012
Wydawca:
Kraków : Impuls
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja czytelnicza i medialna : scenariusze lekcji w szkole podstawowej i gimnazjum
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Kraków : Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Scenariusze zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Poznań : Wydaw. Naukowe UAM
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody? : o tendencjach w krzewieniu kultury czytelniczej młodego pokolenia
Rok wydania:
2017
Wydawca:
Łódź : Uniwersytet Łódzki ; Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Multimedialne kształcenie ustawiczne nauczycieli : teoria, badania, praktyka
Autorzy:
Bednarek, Józef
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Warszawa ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP : Comandor
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja medialna w kształceniu wczesnoszkolnym : praca zbiorowa
Rok wydania:
cop.2008
Wydawca:
Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ścieżki edukacyjne dla klas I-III gimnazjum : poradnik dla nauczycieli pracujących z programami i podręcznikami ARKA. Cz. 1
Autorzy:
Koralewska, Grażyna
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Poznań : ARKA
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Teoria i praktyka edukacji medialnej : modele-konteksty-interpretacje
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Olsztyn : Kastalia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Technologia informacyjna w kształceniu ogólnym : wybrane zagadnienia dla dyrektorów, nauczycieli i bibliotekarzy szkolnych
Autorzy:
Batorowska, Hanna
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Kraków : Zakon Pijarów
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Cyberprzestrzeń i edukacja
Rok wydania:
cop. 2012
Wydawca:
Toruń : Adam Marszałek
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Telewizja w edukacji polonistycznej : obszary integracji, kształtowane kompetencje
Autorzy:
Rajewicz, Danuta
Rok wydania:
2012
Wydawca:
Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wychowanie przy ekranie : jak przygotować dziecko do życia w sieci?
Autorzy:
Bigaj, Magdalena
Rok wydania:
2023
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo WAB
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
iEdukacja : synergia nowych mediów i dydaktyki : ewolucja, antynomie, konteksty
Autorzy:
Potyrała, Katarzyna
Rok wydania:
2017
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Techniki dramy w teorii i praktyce : nie tylko dla nauczycieli bibliotekarzy
Autorzy:
Antczak, Mariola
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Warszawa : "SUKURS"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kognitywistyka i media w edukacji. Nr 1
Rok wydania:
1998
Wydawca:
Toruń : Adam Marszałek
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kultura i język mediów
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Kraków : Impuls ; Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kognitywistyka i media w edukacji
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Toruń : Adam Marszałek
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja polonistyczna wobec trudnej współczesności
Rok wydania:
cop.2010
Wydawca:
Kraków : Universitas
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Proces kształcenia i jego uczestnicy
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Technologie edukacyjne w wymiarze praktycyzmu. T. 2
Rok wydania:
cop.2011
Wydawca:
Toruń : Adam Marszałek
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Facebook w szkolnej ławce : media społecznościowe a edukacja polonistyczna
Autorzy:
Kulig-Kozłowska, Agnieszka
Rok wydania:
cop. 2017
Wydawca:
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Mała szkoła w przestrzeni medialnej
Rok wydania:
2016
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pedagogika @ środki informatyczne i media
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP; Kraków : Impuls
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Toruń : Adam Marszałek
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pedagogika medialna : aspekty społeczne, kulturowe i edukacyjne
Autorzy:
Huk, Tomasz
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Kraków ; Katowice : "Impuls"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Media w wychowaniu chrześcijańskim
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja medialna, informacyjna i cyfrowa (nie tylko) w bibliotece : doświadczenia i wyzwania
Rok wydania:
2023
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ścieżki edukacyjne na lekcjach matematyki : szkoła podstawowa : scenariusze zajęć
Autorzy:
Gałązka, Kinga
Rok wydania:
[2003]
Wydawca:
Łódź : "Res Polona"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Media i edukacja w globalizującym się świecie : teoria, praktyka, oddziaływanie
Rok wydania:
2003
Wydawca:
Olsztyn : "Kastalia"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
"Nauczanie ku przyszłości" w szkolnym centrum informacji : praca zbiorowa
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Kraków : Zakon Pijarów
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Z nosem w smartfonie : co nasze dzieci robią w internecie i czy na pewno trzeba się tym martwić?
Autorzy:
Jachymek, Karol
Rok wydania:
2024
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Agora
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz