Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Helman, Alicja (1935-2021). Redaktor" wg kryterium: Autor


propozycja biblioteki
Tytuł:
Autor, film, odbiorca
Rok wydania:
1991
Wydawca:
Wrocław : Wiedza o Kulturze
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Słownik pojęć filmowych. T. 6, Przedstawianie, obraz, pismo, znaczenie
Rok wydania:
1994
Wydawca:
Wrocław : Wiedza o Kulturze
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Słownik pojęć filmowych. T. 7, Aparat, wrażenie, sen, fabuła
Rok wydania:
1994
Wydawca:
Wrocław : Wiedza o Kulturze
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Współczesne problemy metodologii filmu : materiały Ogólnopolskiej Sesji Filmoznawczej, Sosnowiec 21-23 kwietnia 1975 ; [ed. nauk. Alicja Helman ; przy współpr. Anny Malczewskiej]
Rok wydania:
1977
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Szkice o sztukach masowych w Polsce
Rok wydania:
1974
Wydawca:
Wrocław
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Współczesne problemy krytyki artystycznej : materiały sesji : Współczesne problemy krytyki artystycznej, Warszawa 9 i 10 marca 1972 r.
Rok wydania:
1973
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydaw. PAN
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Próby nowej interpretacji historii myśli filmowej
Rok wydania:
1978
Wydawca:
Katowice : Uniersytet Ślaskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Analizy i interpretacje : film zagraniczny
Rok wydania:
1986
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Z badań porównawczych nad filmem : [praca zbiorowa]
Rok wydania:
1980
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Szkice z teorii filmu
Rok wydania:
1978
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Estetyka i film
Rok wydania:
1972
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Z zagadnień semiotyki sztuk masowych
Rok wydania:
1977
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
20 lat filmu polskiego : film fabularny 1947-1967
Rok wydania:
1969
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Sztuka, technika, film
Rok wydania:
1970
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ćwiczenia z analizy żywności
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zdjęcie geologiczne : praca zbiorowa. T. 1
Rok wydania:
1977
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zdjęcie geologiczne : praca zbiorowa. T. 2, Kartowanie geologiczne
Rok wydania:
1977
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Studium z dziejów nauczania historii : rozwój dydaktyki przedmiotu w Gdańskim Gimnazjum Akademickim do schyłku XVII w.
Autorzy:
Mokrzecki, Lech (1935-2021)
Rok wydania:
1973
Wydawca:
Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Śpiewnik dla gimnazjum : klasy 1-3
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Warszawa : "Juka"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Głoska a litera : kształtowanie świadomości fonologicznej u dzieci przedszkolnych : ćwiczenia ułatwiające opanowanie sztuki czytania i pisania : praca zbiorowa
Rok wydania:
1997
Wydawca:
Kraków : "Impuls"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zabawy z rymami : kształtowanie świadomości fonologicznej u dzieci przedszkolnych : ćwiczenia ułatwiające opanowanie sztuki czytania i pisania : praca zbiorowa
Rok wydania:
1997
Wydawca:
Kraków : "Impuls"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Głoski zaczynające i kończące słowa : kształtowanie świadomości fonologicznej u dzieci przedszkolnych : ćwiczenia ułatwiające opanowanie sztuki czytania i pisania : praca zbiorowa
Rok wydania:
1997
Wydawca:
Kraków : "Impuls"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Poradoznawstwo - kontynuacja dyskursu : podręcznik akademicki
Rok wydania:
2009
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w regionie Warmii i Mazur : raport z działań ekologicznych 2007
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Olsztyn : ElSet
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Szkolny doradca zawodowy
Rok wydania:
2003
Wydawca:
Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przemoc wobec dzieci : zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół posdtawowych
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rola poradnictwa i doradztwa w optymalizowaniu rozwoju osobowości i podnoszeniu kultury pedagogicznej społeczeństwa : Materiały Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego we Wrocławiu 26-28 listopada 1979 r
Rok wydania:
1980
Wydawca:
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Testy i zadania egzaminacyjne z języka francuskiego z lat 1994-1995
Rok wydania:
1996
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Bierność społeczna : studia interdyscyplinarne
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Panorama wierszy podejmujących tematykę postaw i losu człowieka
Rok wydania:
1998
Wydawca:
Wrocław : Siedmioróg
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Etos nauczyciela w jednoczącej się Europie
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Białystok : "Trans Humana"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Myśl pedeutologiczna i działanie nauczyciela. T. 2
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Białystok : "Trans Humana"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju w regionie Warmii i Mazur
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Olsztyn : Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dwudziestolecie międzywojenne
Rok wydania:
1993
Wydawca:
Warszawa ; Wrocław : Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
A to historia ! : scenariusze lekcji historii i społeczeństwa - wskazówki dla nauczycieli : klasa 4. Część I / Cz. 1
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Warszawa : "Nowa Era"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Czytam świat : przewodnik metodyczny
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Czytam świat : przewodnik metodyczny klasa 1 - semestr II : praca zbiorowa
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
A to historia ! : scenariusze lekcji historii i społeczeństwa - wskazówki dla nauczycieli : klasa 4. Semestr I
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Warszawa : "Nowa Era"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Eureka : pomysły, poszukiwania, rozwiązania
Rok wydania:
1975
Wydawca:
Warszawa : Iskry
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Antologia radzieckiego eseju literackiego : w poszukiwaniu syntezy
Rok wydania:
1979
Wydawca:
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Program KOSS : program nauczania wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum : kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
W drodze do przywództwa edukacyjnego : wybór materiałów z projektu "Przywództwo i zarządzanie w oświacie - system kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Myśl pedeutologiczna i działanie nauczyciela
Rok wydania:
1997
Wydawca:
Warszawa : "Żak" ; Białystok : Wydział Pedagogiki i Psychologii UW [Uniwersytetu Warszawskiego]. Filia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nauczyciel akademicki w refleksji nad własną praktyką edukacyjną
Rok wydania:
cop. 2008
Wydawca:
Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego : Żak
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Oświecenie
Rok wydania:
1993
Wydawca:
Warszawa ; Wrocław : Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Innowacje i zmiany w nauczaniu początkowym
Rok wydania:
1985
Wydawca:
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kongresy i zjazdy pedagogiczne w Polsce w XX wieku
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Łódzka Wiosna Poetów 1978
Rok wydania:
1978
Wydawca:
Warszawa : "Pax"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nauczyciele nauczycieli : z teorii i praktyki kształcenia nauczycieli
Rok wydania:
1992
Wydawca:
Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Matematyka 3 : ćwiczenia. Z. 2
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Łódź : "Res Polona"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Matematyka 3 : ćwiczenia. Z. 1
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Łódź : "Res Polona"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zeszyt do ćwiczeń z taksonomii ryb
Rok wydania:
1996
Wydawca:
Olsztyn : Akademia Rolniczo-Techniczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Początki wiedzy o morzu w dawnej Rzeczypospolitej : problematyka morska w nauce gdańskiej doby Baroku i Oświecenia
Autorzy:
Mokrzecki, Lech (1935-2021)
Rok wydania:
1983
Wydawca:
Wrocław ; Gdańsk [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz