Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Katowice : Uniwersytet Śląski" wg kryterium: Wszystkie pola


propozycja biblioteki
Tytuł:
Metody statystyczne dla psychologów i pedagogów. T. 1, Metody statystyczne a metody badań empirycznych
Autorzy:
Zimny, Zygmunt (1923-2012)
Rok wydania:
1970
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wybrane zagadnienia z działalności naukowej studentów w szkole wyższej
Rok wydania:
1981
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski, (Katow : UŚ)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Cechy indywidualne i czynniki środowiskowe a autonomia uczenia się
Autorzy:
Studenska, Anna
Rok wydania:
2016
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Instrumentarium szkolne : materiały pomocnicze do przedmiotu instrumenty szkolne
Autorzy:
Hanslik, Joachim
Rok wydania:
1977
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
"Nie mam recepty na zbawienie świata..." : wokół "Kronik tygodniowych" Antoniego Słonimskiego
Autorzy:
Pytasz, Marek (1953- )
Rok wydania:
1987
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wokół teorii i historii krytyki teatralnej
Rok wydania:
1979
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Racjonalność oraz uwarunkowania procesów terapeutycznych osób niepełnosprawnych
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Kraków : Impuls ; Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wybrane zagadnienia z metodyki wychowania resocjalizacyjnego : materiały do ćwiczeń dla studentów 3 i 4 roku pedagogiki resocjalizacyjnej studiów dziennych i zaocznych
Autorzy:
Uniwersytet Śląski (Katowice)
Rok wydania:
1980
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Teoretyczne zagadnienia bibliologii i informatologii : studia i szkice
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Teoria kultury : folklor a kultura : (dla studentów I i II roku kulturoznawstwa, I roku filologii polskiej studiów dziennych oraz IV roku filolofii polskiej studiów zaocznych)
Rok wydania:
1978
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Podmiotowość ucznia w edukacji wczesnoszkolnej
Rok wydania:
1995
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja dla rozwoju
Rok wydania:
1996
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Materiały pomocnicze do ćwiczeń z dydaktyki biologii : (III i IV rok studiów zaocznych)
Autorzy:
Tabacki, Antoni Paweł
Rok wydania:
1977
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zastosowanie metod opisu statystycznego do konstrukcji i standaryzacji testu R - rozumienia i rozumowania. Temat 4
Autorzy:
Zimny, Zygmunt (1923-2012)
Rok wydania:
1970
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pomoc dzieciom zagrożonym patologią środowiska rodzinnego i lokalnego
Rok wydania:
1997
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Aspiracje życiowe młodzieży w środowisku kulturowo zróżnicowanym
Autorzy:
Zawada, Anna
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Kraków : Impuls ; Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Materiały pomocnicze do historii psychologii : psychologia rozwojowa i wychowawcza w latach 1870-1930
Rok wydania:
1977
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Projektowanie systemów informacji naukowo-technicznej : skrypt przeznaczony dla studentów IV i V roku kierunku informacji naukowo-technicznej
Autorzy:
Bargielski, Maciej J
Rok wydania:
1988
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wybrane metody diagnostyki i interwencji psychologicznej w sądowych sprawach rodzinnych
Rok wydania:
1994
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Współcześni socjologowie o wychowaniu : (zarys wybranych koncepcji)
Rok wydania:
1993
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski, (Ciesz. : CDW)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Między psychologią, psychoterapią i filozofią praktyczną : poszukiwanie autentycznego życia w nurcie gestalt
Autorzy:
Paruzel-Czachura, Mariola
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Procesy komunikacyjne w szkole : wyznaczniki, tendencje, problemy
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Style życia w perspektywie zrównoważonego rozwoju
Rok wydania:
2016
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Szkice z teorii filmu
Rok wydania:
1978
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Resocjalizacja, diagnoza, wychowanie
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wybór współczesnych tekstów polskich
Rok wydania:
1978
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Materiały pomocnicze do historii psychologii : psychologia rozwojowa i wychowawcza w latach 1870-1930
Rok wydania:
1979
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rozwój dziecka i jego stymulacja w instytucjach wychowania przedszkolnego : wybrane zagadnienia z teorii i metodyki wychowania przedszkolnego
Rok wydania:
1995
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wychowanie i nauczanie zintegrowane w klasach początkowych
Rok wydania:
1997
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rozwój usług asystenta osoby niepełnosprawnej w Polsce
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Kraków : Impuls ; Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pedagogika społeczna w Polsce - między stagnacją a zaangażowaniem. T. 1
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pedagogika społeczna w Polsce - między stagnacją a zaangażowaniem. T. 2
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
(Przed)szkolne spotkania z lekturą
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kultura książki i informacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Gondek
Rok wydania:
2017
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Równania funkcyjne w teorii procesów stochastycznych : praca zbiorowa
Rok wydania:
1972
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Konstrukcje bezmianownikowe we współczesnej polszczyźnie
Autorzy:
Wolińska, Olga
Rok wydania:
1978
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wartość pracy zawodowej
Rok wydania:
1978
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Współdziałanie nauczyciela z uczniami : kształtowanie się struktury interakcji między nauczycielem a uczniami
Autorzy:
Wosiński, Marek
Rok wydania:
1978
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Z problematyki prawa pracy i polityki socjalnej. T. 2
Rok wydania:
1979
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Prace z nauk politycznych. Z. 1
Rok wydania:
1974
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wychowanie i praca młodzieży w województwie śląskim i Zagłębiu Dąbrowskim w warunkach gospodarki kapitalistycznej
Rok wydania:
1978
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wśród zagadnień psychologii twórczości literackiej : z badań nad czynnikami warunkującymi literackie wypowiadanie się
Autorzy:
Jaślarowa, Bibiana
Rok wydania:
1972
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Prace z Nauk Społecznych. 1
Rok wydania:
1975
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Teksty źródłowe z historii państwa i prawa Polski (1864-1945)
Rok wydania:
1974
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Z teorii i praktyki wychowania
Rok wydania:
1972
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Prace pedagogiczne. 5
Rok wydania:
1976
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Problemy działań dydaktycznych
Rok wydania:
1988
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pedagogika pracy kulturalno-oświatowej. 3
Rok wydania:
1978
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pedagogika pracy kulturalno-oświatowej. Cz. 4
Rok wydania:
1979
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Metody glottodydaktyki
Rok wydania:
1988
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pedagogika pracy kulturalno-oświatowej. Cz. 5
Rok wydania:
1981
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wzory i modele aktywności kulturalnej w środowiskach robotniczych i inteligenckich
Autorzy:
Kasprów, Ewa
Rok wydania:
1982
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz