Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski" wg kryterium: Wszystkie pola


propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości : strategie rozwoju
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Tożsamości wirtualne i komunikacja w przestrzeni społecznej Internetu
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rodzina - centrum świata
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wsparcie wczesnorozwojowe dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Czy stracone pokolenie? : młodzież i jej dylematy na początku XXI wieku
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Mała szkoła w przestrzeni edukacyjnej
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Język żyje : rzecz o współczesnej polszczyźnie
Rok wydania:
2009
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Mała szkoła w przestrzeni medialnej
Rok wydania:
2016
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wychowawcze funkcjonowanie rodziny a zachowanie uczniów w środowisku szkolnym
Autorzy:
Frączek, Zofia
Rok wydania:
2017
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Z dziejów kultury fizycznej w Polsce
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Plotka : w świetle teorii aktów mowy i zasad etyki komunikacji międzyludzkiej
Autorzy:
Błachowicz, Ewa
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja i animacja społeczno-kulturalna dorosłych : (diagnoza, potrzeby, prognozy)
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
W kręgu twórczości pisarzy emigracyjnych : kontynuacje : studia i szkice
Rok wydania:
2011
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Składnia, stylistyka, struktura tekstu : księga jubileuszowa dedykowana profesor Teresie Ampel
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wzorce ruchowe utworów dla dzieci : o literaturze dziecięcej jako wędrówce, walce, tajemnicy, bezpiecznym miejscu i zabawie
Autorzy:
Ungeheuer-Gołąb, Alicja
Rok wydania:
2009
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dziecko i rodzina : społeczne powinności opieki i wychowania
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji
Rok wydania:
2009
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Resocjalizacja instytucjonalna : perspektywy i zagrożenia
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja nauczycieli wobec przemian szkoły
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pomoc, opieka, wsparcie dziecka i rodziny
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dziecko niepełnosprawne w programach oddziaływań wyrównawczych : charisteria dla profesora Janusza Homplewicza
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przemoc : konteksty społeczno-kulturowe. T. 2, Kulturowe i edukacyjne aspekty zjawiska
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zagadnienia marginalizacji i patologizacji życia społecznego
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przemoc : konteksty społeczno-kulturowe. T. 1, Społeczne i psychologiczne aspekty zjawiska
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Miejsce i rola historii w edukacji polonistycznej : badania i refleksje nad świadomością historyczną uczniów
Autorzy:
Karkut, Dorota
Rok wydania:
2017
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Literatura i inne sztuki w przestrzeni edukacyjnej dziecka
Rok wydania:
2016
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
"Naczelnym u nas jest artystą" : o legendzie Fryderyka Chopina w literaturze polskiej
Autorzy:
Maciąg, Kazimierz
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Opieka i pomoc społeczna wobec wyzwań współczesności
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Młodzież wobec współczesnych zagrożeń
Rok wydania:
2003
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wybrane zagadnienia edukacji polonistycznej
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego : seria filologiczna. Historia Literatury 1. Z. 4 [og. zb. 44]
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Humanistyczna pedagogika pracy : praca człowieka w cywilizacji informacyjnej
Autorzy:
Furmanek, Waldemar
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Między odpowiedzialnością a sensacją : dziennikarstwo i edukacja na przełomie wieków
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zagrożenia dla rodziny : Europa i Polska
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nauczyciel między tradycją a współczesnością : teoria i praktyka
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Inna literatura? : dwudziestolecie 1989-2009. T. 2
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nowe - bliższe zdrowiu wychowanie fizyczne : (poszukiwania)
Rok wydania:
2011
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Z historii szkolnictwa pedagogicznego w Polsce : kształcenie nauczycieli rysunku, wychowania plastycznego, plastyki na potrzeby szkolnictwa podstawowego w latach 1944-1989
Autorzy:
Uberman, Marta
Rok wydania:
2009
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Inna literatura? : dwudziestolecie 1989-2009. T. 1
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Polscy robotnicy przymusowi w Trzeciej Rzeszy
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rodzina : diagnoza, profilaktyka i wsparcie
Rok wydania:
2009
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pielęgniarstwo a edukacja zdrowotna. T. 1
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pielęgniarstwo a edukacja zdrowotna. T. 2
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wyzwania i szanse pedagogiki społeczno-opiekuńczej
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zachowania przestępcze : przyczyny i zapobieganie
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wspieranie rozwoju ucznia nieprzeciętnego w szkole ogólnodostępnej
Rok wydania:
2011
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Między biografią, literaturą i legendą
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Współczesna rodzina : aspekty społeczno-prawne
Rok wydania:
2017
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Problemy i zagrożenia współczesnej rodziny : teoria i badania
Rok wydania:
2017
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zachowania trudne małych dzieci z zaburzeniami rozwoju : uwarunkowania, profilaktyka i terapia
Autorzy:
Lew-Koralewicz, Aneta
Rok wydania:
2017
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Współczesna rodzina w ujęciu interdyscyplinarnym : przemiany, wsparcie, rozwój
Rok wydania:
2017
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Podręcznik multimedialny : Teoria-Metodologia-Przykłady
Autorzy:
Walat, Wojciech
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Szkolnictwo polskie w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1984-2003 : analiza funkcjonalno-instytucjonalna
Autorzy:
Bonusiak, Andrzej (1968- )
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Szkice z metodologii jakościowych badań edukacyjnych
Autorzy:
Kawecki, Ireneusz
Rok wydania:
2018
Wydawca:
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rola osób znaczących w wychowaniu dzieci i młodzieży
Rok wydania:
2019
Wydawca:
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kultura mówienia dawniej i dziś : propozycje, scenariusze, ćwiczenia
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Rzeszów : Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli : Uniwersytet Rzeszowski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Jan Wiktor, pisarz i społecznik : zbiór szkiców i artykułów
Rok wydania:
1971
Wydawca:
Rzeszów : Rzeszowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk : Wyższa Szkoła Pedagogiczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Prace niesyzyfowe : wybór pamiętników nauczycieli szkół wiejskich Rzeszowszczyzny
Rok wydania:
1974
Wydawca:
Rzeszów : Rzeszowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Serce w herbie : rzecz o Marii z Sienkiewiczów Siedmiograjowej
Autorzy:
Czartoryski, Michał
Rok wydania:
1984
Wydawca:
Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, (Rzesz : RZG)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
60 lat Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie : 1945-2005
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Rzeszów : Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Znak tożsamości : almanach poezji i prozy rzeszowskiego środowiska młodoliterackiego
Rok wydania:
1976
Wydawca:
Rzeszów : Towarzystwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Stanisław Piętak, poeta i prozaik : zbiór artykułów i rozpraw
Rok wydania:
1969
Wydawca:
Rzeszów : Rzeszowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wyrównywanie zaburzeń rozwojowych u dzieci : praca zbiorowa
Rok wydania:
1982
Wydawca:
Rzeszów : ODN
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz