Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Studia i Monografie / [Instytut Pracy i Spraw Socjalnych]" wg kryterium: Tytuł


propozycja biblioteki
Tytuł:
Zarządzanie talentami
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zarządzanie zasobami czasu pracy : doświadczenia krajów europejskich
Autorzy:
Strzemińska, Helena
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Efektywność kształcenia zawodowego : kształcenie zawodowe a rynek pracy
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Warszawa : IPiSS
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Utopie inkluzji : sukcesy i porażki programów reintegracji społecznej
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Warszawa : IPiSS
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce : analiza na przykładzie regionów koszalińskiego i opolskiego
Autorzy:
Broda-Wysocki, Piotr
Rok wydania:
2003
Wydawca:
Warszawa : IPiSS
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Z teorii i praktyki kształcenia ustawicznego nauczycieli : praca zbiorowa
Rok wydania:
1976
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja zawodowa a rynek pracy
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Stymulacja ruchliwości pracowniczej : metody i instrumenty
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Stosunki międzyludzkie w wychowaniu : (badania empiryczne) : praca zbiorowa
Rok wydania:
1976
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kierunki przemian organizacyjnych szkoły wyższej
Rok wydania:
1981
Wydawca:
Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Importowany postęp techniczny a rozwój gospodarczy Polski
Autorzy:
Brzost, Wojciech
Rok wydania:
1979
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Administracyjnoprawne instytucje organizowania badań naukowych
Autorzy:
Skoczny, Tadeusz
Rok wydania:
1977
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kształtowanie struktury organizacyjnej szkoły wyższej
Autorzy:
Pastwa, Marta
Rok wydania:
1978
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zmiany struktury ekonomiczno-społecznej ludności Polski a zapotrzebowanie na wyższe wykształcenie
Autorzy:
Szambelańczyk, Jan (1952- )
Rok wydania:
1982
Wydawca:
Warszawa ; Poznań : Państ. Wydaw. Naukowe, (Pozn : UAM)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Programowanie dydaktyczne w szkole wyższej
Rok wydania:
1984
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nauczyciele nauczycieli : z teorii i praktyki kształcenia nauczycieli
Rok wydania:
1992
Wydawca:
Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Efektywność technologii kształcenia : wybrane problemy
Rok wydania:
1983
Wydawca:
Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Integracja szkół wyższych z gospodarką a struktura organizacyjna uczelni
Rok wydania:
1983
Wydawca:
Warszawa ; Poznań : Państ. Wydaw. Naukowe, (Pozn : UAM)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Metody aktywizujące studentów w procesie dydaktycznym szkoły wyższej
Autorzy:
Bogusz, Jan (1928-2009)
Rok wydania:
1978
Wydawca:
Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Tendencje doboru kandydatów do studiów wyższych w Polsce Ludowej : analiza historyczna i próba syntezy
Autorzy:
Zalewski, Józef (pedagogika)
Rok wydania:
1980
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Aspekty dydaktyczne automatyzacji procesu kształcenia : wybrane zagadnienia
Rok wydania:
1984
Wydawca:
Warszawa ; Poznań : Państ. Wydaw. Naukowe, (Pozn : UAM)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kształcenie i zatrudnienie kadr wykwalifikowanych w europejskich krajach RWPG [Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej] w latach 1955-1975 : studium porównawcze
Autorzy:
Butkiewicz, Michał
Rok wydania:
1979
Wydawca:
Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Młodzież i szkoła : czynniki kształtujące aspiracje edukacyjne młodzieży polskiej
Autorzy:
Świecki, Andrzej
Rok wydania:
1974
Wydawca:
Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Druga szansa młodzieży : studium funkcjonowania Ochotniczych Hufców Pracy
Autorzy:
Nycz, Edward
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Opole : Uniwersytet Opolski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Analiza osobowości : (ośmioczynnikowy kwestionariusz osobowościowy)
Autorzy:
Kalina, Witold
Rok wydania:
1977
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Z badań nad zawodem nauczyciela : [materiały z konferencji, 14-16 marca 1977 r.] : praca zbiorowa
Rok wydania:
1979
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kształcenie i sytuacja zawodowa pedagogów : na przykładzie badań absolwentów kierunku pedagogiki WSP w Gdańsku
Autorzy:
Żebrowski, Jan (1935- )
Rok wydania:
1974
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Technologia kształcenia i jej uwarunkowania
Rok wydania:
1976
Wydawca:
Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Sport i kultura : praca zbiorowa
Rok wydania:
1981
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Technologia kształcenia w rozwoju : [materiały IX Międzynarodowego Sympozjum Technologii Kształcenia, 14-18 września 1975 r.]
Rok wydania:
1978
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nauka jako instytucja społeczna : warunki rozwoju kadry naukowej uczelni technicznych w Polsce
Autorzy:
Cichomski, Bogdan (1941-2015)
Rok wydania:
1976
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, (Pozn : UAM)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Proces selekcji studentów trzech pierwszych lat studiów na przykładzie Politechniki Wrocławskiej : praca zbiorowa
Autorzy:
Ciekotowa, Krystyna
Rok wydania:
1975
Wydawca:
Wrocław : Politechnika Wrocławska
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców : studia
Rok wydania:
2009
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Polityka hitlerowska wobec szkolnictwa polskiego na terenie Generalnej Guberni (1939-1945)
Autorzy:
Król, Eugeniusz Cezary
Rok wydania:
1979
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Konsumpcja w gospodarce planowej : praca zbiorowa
Autorzy:
Hodoly, Andrzej
Rok wydania:
1974
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Konsumpcja w gospodarce planowej : praca zbiorowa
Autorzy:
Hodoly, Andrzej
Rok wydania:
1971
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nielegalna migracja cudzoziemców na pograniczu polsko-niemieckim 1996-2000 : (studium socjologiczne)
Autorzy:
Jurczak, Dariusz
Rok wydania:
2009
Wydawca:
Olsztyn : Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Studia z dziejów ochrony przyrody w Polsce : praca zbiorowa
Rok wydania:
1985
Wydawca:
Wrocław ; Gdańsk [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
"Zwyczajny" resort : studia o aparacie bezpieczeństwa 1944-1956
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wpływ adopcji dziecka na jakość związku małżeńskiego
Autorzy:
Skwarek, Beata
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Opole : Uniwersytet Opolski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Syndrom nieprzystosowania społecznego dzieci z rodzin migrujących
Autorzy:
Dubiel, Ewa
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Opole : Uniwersytet Opolski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Sprawa Henryka Hollanda
Autorzy:
Persak, Krzysztof (1968- )
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz