Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych" wg kryterium: Wszystkie pola


propozycja biblioteki
Tytuł:
Zarządzanie talentami
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zarządzanie zasobami czasu pracy : doświadczenia krajów europejskich
Autorzy:
Strzemińska, Helena
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja zawodowa a rynek pracy
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Stymulacja ruchliwości pracowniczej : metody i instrumenty
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Z komputerem za pan brat [Dokument elektroniczny]
Autorzy:
Gurdała, Sławomir
Rok wydania:
2011
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Dokument elektroniczny
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rynek pracy w Polsce na progu XXI wieku : aspekty makroekonomiczne i regionalne
Rok wydania:
2003
Wydawca:
Białystok ; Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Efektywność kształcenia zawodowego : kształcenie zawodowe a rynek pracy
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Warszawa : IPiSS
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce : analiza na przykładzie regionów koszalińskiego i opolskiego
Autorzy:
Broda-Wysocki, Piotr
Rok wydania:
2003
Wydawca:
Warszawa : IPiSS
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Z opieki zastępczej w dorosłe życie : założenia a rzeczywistość
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Warszawa : Instytut Spraw Publicznych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Spedytor (342204)
Autorzy:
Stokłosa, Józef (maszyny drogowe)
Sikora, Marcin
Polska. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy
Europejski Fundusz Socjalny
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
Rok wydania:
cop.2006
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kapitał społeczny, ekonomia społeczna
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Warszawa : Instytut Spraw Publicznych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Utopie inkluzji : sukcesy i porażki programów reintegracji społecznej
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Warszawa : IPiSS
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pracownik do spraw ewidencji ludności (419102)
Autorzy:
Figurska, Katarzyna
Kacperska, Renata
Kacperski, Tomasz
Polska. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy
Europejski Fundusz Socjalny
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
Rok wydania:
cop.2007
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Współczesne problemy rynku ubezpieczeniowego
Rok wydania:
cop. 2014
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych (241206)
Autorzy:
Zawierucha, Piotr
Prymakowski, Michał
Polska. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy
Europejski Fundusz Socjalny
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
Rok wydania:
cop.2007
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Specjalista do spraw finansów (analityk finansowy) (241204)
Autorzy:
Pomykalski, Przemysław
Mazurek, Bogdan
Polska. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy
Europejski Fundusz Socjalny
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
Rok wydania:
cop.2007
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Specjalista do spraw reklamy (241917)
Autorzy:
Kosicka, Agnieszka
Wizimirski, Paweł
Klochowicz, Sebastian
Polska. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy
Europejski Fundusz Socjalny
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
Rok wydania:
cop.2007
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Małe dziecko w systemie opieki społecznej i edukacji
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Warszawa : Instytut Spraw Publicznych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Specjalista do spraw rachunkowości (241205)
Autorzy:
Biernacik-Bartkiewicz, Marianna
Michalak, Maria M
Polska. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy
Europejski Fundusz Socjalny
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
Rok wydania:
cop.2007
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych (241915)
Autorzy:
Wajgner, Maria
Tylińska, Renata
Polska. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy
Europejski Fundusz Socjalny
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
Rok wydania:
cop.2007
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Specjalista do spraw rekrutacji pracowników (241304)
Autorzy:
Nestorowicz, Bartosz
Nowakowska, Agnieszka
Polska. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy
Europejski Fundusz Socjalny
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
Rok wydania:
cop.2007
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Reformy społeczne : bilans dekady
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Warszawa : Instytut Spraw Publicznych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Współczesna Kanada : praca zbiorowa
Rok wydania:
1978
Wydawca:
Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Polubowne rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej : komunikacja, psychologia konfliktów, negocjacje i mediacje socjalne
Autorzy:
Kalisz, Anna
Zienkiewicz, Adam
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Sosnowiec : "Humanitas"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Statystyka w pracy socjalnej
Autorzy:
Zrałek, Maria
Rok wydania:
1982
Wydawca:
Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, (Warsz : IWZZ)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Absencja chorobowa w Polsce
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Warszawa : Instytut Spraw Publicznych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Specjalista pracy socjalnej (244502)
Autorzy:
Kowalik, Beata (praca socjalna)
Stefańska, Aneta
Polska. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy
Europejski Fundusz Socjalny
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
Rok wydania:
cop.2007
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przygotowanie do starości : Polacy wobec starzenia się
Rok wydania:
2009
Wydawca:
Warszawa : Instytut Spraw Publicznych : Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ćwiczenia z polityki społecznej
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Opieka zastępcza nad dzieckiem i młodzieżą - od form instytucjonalnych do rodzinnych
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Warszawa : Instytut Spraw Publicznych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
O etyce służb społecznych : praca zbiorowa
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Warszawa : Uniwersytet Warszawski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Prace leksykograficzne w Instytucie Kształcenia Zawodowego : sprawozdanie z II Narady Roboczej w sprawie materiałów terminologicznych z zakresu pedagogiki pracy
Rok wydania:
1975
Wydawca:
Warszawa : Instytut Kształcenia Zawodowego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Podręcznik teorii dla nauczycieli praktyki w pracy socjalnej
Rok wydania:
1996
Wydawca:
Warszawa : "Interart"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Obciążenie nauką uczniów, ich czas wolny i rekreacja ruchowa
Autorzy:
Terejko, Tadeusz
Rok wydania:
1976
Wydawca:
Katowice : Związek Nauczycielstwa Polskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Perspektywy Europy : bezpieczeństwo i współpraca w latach siedemdziesiątych
Autorzy:
Busch, Hermann
Rok wydania:
1975
Wydawca:
Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Lobbing w samorządzie województwa : raport z badań i monitoringu
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Warszawa : Instytut Spraw Publicznych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Socjologia pracy socjalnej
Rok wydania:
1996
Wydawca:
Warszawa : Interart
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Praktyczny przewodnik po lobbingu w samorządzie województwa
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Warszawa : Instytut Spraw Publicznych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Polityka społeczna w pracy socjalnej
Autorzy:
Rosner, Jan
Rok wydania:
1979
Wydawca:
Warszawa : Centralna Rada Związków Zawodowych
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz