Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Wydawnictwo Czarne" wg kryterium: Autor


propozycja biblioteki
Tytuł:
Nowe technologie w edukacji : praktyczna pomoc w przygotowaniu lekcji, przewodnik po e-nauczaniu, opis najpopularniejszych darmowych aplikacji, metodyka zdalnego nauczania, prawo autorskie e-learningu, gotowe materiały do wykorzystania
Autorzy:
Lorens, Roman
Rok wydania:
cop. 2011
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN ; Bielsko-Biała : ParkEdukacja
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zobowiązania pozytywne państwa w sferze praw człowieka pierwszej generacji na tle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
Autorzy:
Czepek, Jakub
Rok wydania:
cop. 2014
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Biotechnologie i biobezpieczeństwo w prawie międzynarodowym
Autorzy:
Krajewski, Piotr
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Piractwo morskie : studium prawnokarne i kryminologiczne
Autorzy:
Frąckowiak, Kamil
Rok wydania:
cop. 2015
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nieprawidłowe wykorzystanie środków unijnych : aspekty prawno-kryminologiczne
Autorzy:
Kisiel, Szymon
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Administracyjnoprawne stosunki łączące Policję z samorządem terytorialnym
Autorzy:
Dobkowski, Jarosław
Rok wydania:
cop. 2013
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zaginięcia osób : studium prawne, kryminalistyczne i kryminologiczne
Autorzy:
Wojnicz, Piotr
Rok wydania:
copyright 2021
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wpływ prawa międzynarodowego na ewolucję koncepcji instrumentu finansowego w wybranych państwach Unii Europejskiej
Autorzy:
Mariański, Michał (prawo)
Rok wydania:
cop. 2014
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dostęp do zasobów genetycznych w prawie międzynarodowym
Autorzy:
Krajewski, Piotr
Rok wydania:
© copyright 2018
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wpływ zaufania do marki na zachowania konsumentów
Autorzy:
Rudzewicz, Adam
Rok wydania:
© copyright 2018
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Prawne i finansowe aspekty wykonywania przez samorząd terytorialny zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
Autorzy:
Stupienko, Elwira
Rok wydania:
copyright 2021
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Prawa dziecka w prawie międzynarodowym
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wsparcie młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu : teoria i praktyka
Rok wydania:
2023
Wydawca:
Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zachowania ryzykowne współczesnej młodzieży szkolnej u progu adolescencji
Autorzy:
Pawełek, Katarzyna
Rok wydania:
2016
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Johna F. Kennedy'ego idealizm bez złudzeń : myśl polityczno-prawna 35. prezydenta USA
Autorzy:
Wojciechowski, Karol
Rok wydania:
2017
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dekodyfikacja postępowania administracyjnego a ochrona praw jednostki
Rok wydania:
cop. 2013
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Administracyjnoprawne standardy jakości administracji publicznej
Autorzy:
Bentkowski, Sebastian
Rok wydania:
copyright 2021
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Koncepcje i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej
Rok wydania:
cop.2011
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Praca socjalna, pomoc społeczna
Rok wydania:
1995
Wydawca:
Warszawa : Interart
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Miejsce pracowniczego obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy wśród podstawowych obowiązków pracowniczych
Autorzy:
Ziółkowska, Krystyna (nauki prawne)
Rok wydania:
copyright 2021
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Podstawowe zagadnienia prawa handlowego = Fundamental issues of Polish commercial law
Rok wydania:
copyright 2022
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Anatomia kryminalistyczna : wybrane zagadnienia morfologii, patomorfologii, fizjologii, tanatologii i toksykologii
Autorzy:
Żywucka-Kozłowska, Elżbieta
Rok wydania:
2021
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Determinanty zachowań rynkowych mieszkańców regionów przygranicznych (na przykładzie Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej)
Autorzy:
Batyk, Iwona M
Rok wydania:
© copyright 2019
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Polski rocznik praw człowieka i prawa humanitarnego. R. 7, 2016
Rok wydania:
2016
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Polski rocznik praw człowieka i prawa humanitarnego. R. 2, 2011
Rok wydania:
2011
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Polski rocznik praw człowieka i prawa humanitarnego. R. 5, 2014
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Polski rocznik praw człowieka i prawa humanitarnego. R. 1, 2010
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Polski rocznik praw człowieka i prawa humanitarnego. R. 8, 2017
Rok wydania:
2017
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Terapia schematów dzieci i młodzieży
Rok wydania:
2022
Wydawca:
Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Z teorii i praktyki funkcjonowania administracji publicznej w III RP : (wybór z publikacji i artykułów)
Autorzy:
Jastrzębski, Bronisław (1927- )
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Płock : Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica : Wydawnictwo Naukowe "Novum"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dowód z opinii biegłego w polskim systemie prawnym
Rok wydania:
copyright 2021
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Prawo wewnętrzne Kościoła katolickiego a polski porządek prawny / pod redakcją Jana Cymbały, Justyny Krzywkowskiej i Marka Paszkowskiego
Rok wydania:
cop. 2015
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ochrona danych osobowych w małej i średniej firmie : kontrola poprawności wdrożenia RODO : metodyka, procedury, wzory
Autorzy:
Sagan-Jeżowska, Agnieszka
Rok wydania:
2018
Wydawca:
Warszawa : C. H. Beck
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Psychologia penitencjarna
Rok wydania:
2016
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Człowiek a środowisko
Rok wydania:
copyright 2020
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zawieranie małżeństwa w różnych systemach prawnych, religiach i kulturach
Rok wydania:
cop.2009
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ogólne rozprządzenie o ochronie danych : podręczny zbiór przepisów o ochronnie danych osobowych, zestawień, schematów oraz wzorów rejestru czynności przetwarzania
Rok wydania:
2017
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Młodzi w społeczeństwie konsumpcyjnym : wiedza, opinie i oczekiwania młodego pokolenia wobec konsumpcji i jego zachowania konsumenckie
Autorzy:
Wardzała, Joanna
Rok wydania:
2019
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Polski rocznik praw człowieka i prawa humanitarnego. R. 4, 2013
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wyzwania rynku pracy, ubezpieczeń i polityki senioralnej
Rok wydania:
copyright 2020
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zagrożenia w rozwoju dzieci i młodzieży. T. 1, Wyzwania i szanse edukacyjne
Rok wydania:
cop. 2017
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przerodzić żal w nadzieję : medyczne, prawne i etyczne aspekty leczniczego wykorzystania komórek macierzystych pochodzenia płodowego
Rok wydania:
cop. 2017
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rodzina wobec problemów i wyzwań współczesności : w poszukiwaniu rozwiązań. T. 2
Rok wydania:
cop. 2015
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim
Rok wydania:
1996
Wydawca:
Warszawa : Interart
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży : teoria, diagnoza, profilaktyka, terapia
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 4, Doczesne dobra Kościoła. Sankcje w Kościele. Procesy
Autorzy:
Pawluk, Tadeusz (1928-1996)
Rok wydania:
1990
Wydawca:
Olsztyn : Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Luksus versus niedostatek : społeczno-ekonomiczne tło konsumpcji : praca zbiorowa
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Warszawa : Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pomoc dzieciom zagrożonym patologią środowiska rodzinnego i lokalnego
Rok wydania:
1997
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz