Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Monografia" wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł:
Wielowyrazowe jednostki leksykalne w polszczyźnie : studium leksykograficzne
Autorzy:
Czerepowicka, Monika Teresa
Rok wydania:
copyright 2023
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
"Zagubiony wpośród obcych" : Zygmunt Haupt - pisarz, wygnaniec, outsider
Autorzy:
Panas, Paweł
Rok wydania:
2019
Wydawca:
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe ATH ; Kraków : Instytut Literatury
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Współczesne problemy resocjalizacji : w stronę integracji teorii z praktyką
Rok wydania:
2022
Wydawca:
Kraków : Impuls
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Księga Elbląska : praca zbiorowa. Część III, przewodnik historyczno-krajoznawczy
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Elbląg : Elbląska Fundacja Akademicka
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Obraz miłości w "Songs and sonnets" Johna Donne'a : docere et delectare
Autorzy:
Gładkowska, Dorota
Rok wydania:
copyright 2022
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja jako rzecz publiczna : raport z próby budowania sfery publicznej wokół edukacji w Polsce
Autorzy:
Zamojski, Piotr
Rok wydania:
2022
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Naukowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacyjne konteksty psychologii pozytywnej : studium teoretyczno-empiryczne
Autorzy:
Juńczyk, Tomasz
Rok wydania:
2019
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ojcowie z niepełnosprawnością intelektualną
Autorzy:
Ćwirynkało, Katarzyna
Rok wydania:
copyright 2021
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Anatomia kryminalistyczna : wybrane zagadnienia morfologii, patomorfologii, fizjologii, tanatologii i toksykologii
Autorzy:
Żywucka-Kozłowska, Elżbieta
Rok wydania:
2021
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pismo Braille'a : z tradycją w nowoczesność
Rok wydania:
2016
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących "Trakt"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Miejsce pracowniczego obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy wśród podstawowych obowiązków pracowniczych
Autorzy:
Ziółkowska, Krystyna (nauki prawne)
Rok wydania:
copyright 2021
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dostęp do zasobów genetycznych w prawie międzynarodowym
Autorzy:
Krajewski, Piotr
Rok wydania:
© copyright 2018
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Determinanty budżetów gmin na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego
Autorzy:
Wichowska, Anna
Rok wydania:
copyright 2020
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
"Bibliograficznych ksiąg dwoje" Joachima Lelewela : studium historyczno-bibliograficzne na tle epoki
Autorzy:
Nowodworski, Witold (1907-1978)
Rok wydania:
1959
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ([Wrocław] : Wrocławska Druk. Naukowa)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Sam jeden : Józef Mackiewicz : pisarz i publicysta
Autorzy:
Maciąg, Kazimierz
Rok wydania:
2021
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Konteksty poznawczej gotowości szkolnej dzieci : pół wieku
Autorzy:
Kopik, Aldona
Rok wydania:
2019
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Społeczno-edukacyjna działalność szkół polskich na Warmii w latach 1918-1939
Autorzy:
Kantowicz, Ewa
Rok wydania:
copyright 2020
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
W stronę egzystencjalnego oblicza filozofii : spór Józefa Tischnera z tomizmem
Autorzy:
Jawor, Marek
Rok wydania:
copyright 2019
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Konstrukcja normatywna "dobro dziecka" i jej sądowe stosowanie
Autorzy:
Hanas, Katarzyna
Rok wydania:
2021
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zarys ogólnej dydaktyki nauki : podstawy i orientacje dla kształcenia nauczycieli, nauczania i badań naukowych
Autorzy:
Benner, Dietrich (1941- )
Rok wydania:
2021
Wydawca:
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Między zaangażowaniem, przystosowaniem i sprzeciwem : postawy mieszkańców województwa białostockiego wobec wyborów powszechnych w latach 1957-1969
Autorzy:
Danilecki, Tomasz (1969- )
Rok wydania:
2019
Wydawca:
Białystok ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Białymstoku
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Sprawa Henryka Hollanda
Autorzy:
Persak, Krzysztof (1968- )
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Życie - twórczość - konteksty : eseje o Stanisławie Moniuszce
Rok wydania:
2019
Wydawca:
Warszawa : Narodowe Centrum Kultury
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Tworzenie zdolności obronnych na przykładzie wybranych obszarów pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa : uwarunkowania prawne, rekomendacje dla systemu
Autorzy:
Masiowski, Tadeusz
Sochala, Cezary
Wojciszko, Mariusz
Rycerski, Włodzimierz
Zakrzewski, Krzysztof Marcin
Rok wydania:
copyright 2022
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Sen o potędze : plany i działalność polityczna Edwarda Śmigłego-Rydza w latach 1935-1939
Autorzy:
Kała, Grzegorz
Rok wydania:
2021
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rozwój szkolnictwa specjalnego w Polsce w latach 1918-1939 : realia i oczekiwania
Autorzy:
Czarnecka, Iwona
Rok wydania:
2021
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Sto lat na Wiejskiej : Biblioteka Sejmowa 1919-2019
Rok wydania:
2019
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja i rehabilitacja osób z równoczesną słuchowo-wzrokową niepełnosprawnością (surdotyflopedagogika) : wybrane aspekty i obszary
Autorzy:
Zaorska, Marzenna
Rok wydania:
2021
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Olsztyn : współpraca wydawnicza Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Samobójstwo w kulturze dzisiejszej : listy samobójców jako gatunek wypowiedzi i fakt kulturowy
Autorzy:
Witkowska, Halszka (1989- )
Rok wydania:
2021
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Mane, tekel, fares : obrazy Boga w twórczości Tadeusza Różewicza
Autorzy:
Ruszar, Józef Maria (1951- )
Rok wydania:
2019
Wydawca:
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej ; Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Prawne i finansowe aspekty wykonywania przez samorząd terytorialny zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
Autorzy:
Stupienko, Elwira
Rok wydania:
copyright 2021
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nauczyciele wobec reformy systemu oświaty : spostrzeganie, dylematy i pokłosie "wielkiej zmiany" : (studium przypadku)
Autorzy:
Szafrańska, Anna
Rok wydania:
2022
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Szkoły waldorfskie w Polsce : konteksty, źródła, współczesność
Autorzy:
Ostolska, Magdalena (1972- )
Rok wydania:
2020
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Starość jak ją widzi psychologia : zagrożenia, możliwości, wspomaganie
Rok wydania:
2024
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przypadek czy fenomen miejsca? : publiczne szkoły średnie w Krzemieńcu w latach 1773-1939
Autorzy:
Szmyt, Andrzej (1953- )
Rok wydania:
copyright 2018
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nauczycielski obraz ucznia u progu edukacji przedmiotowej
Autorzy:
Kupiec, Monika
Rok wydania:
copyright 2021
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nauczyciel-wychowawca (nie)wspierający ucznia : o znaczeniu nauczycielskich kompetencji społecznych
Autorzy:
Piorunek, Magdalena
Rok wydania:
2020
Wydawca:
Poznań : UAM Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zdolności a porażka szkolna : jaką rolę odgrywa osobowość?
Autorzy:
Referda, Mateusz
Rok wydania:
2019
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz