Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You search for a phrase "Publikacje naukowe" according to the criterion: Subject


library suggestion
Title:
Ponowoczesne modele pomagania : przykłady koncepcji i zastosowania
Publication Year:
2020
Publisher:
Warszawa : Difin
Books
library suggestion
Title:
Historia literatury polskiej
Authors:
Nasiłowska, Anna (1958- )
Publication Year:
[copyright 2019]
Publisher:
[Warszawa] : Instytut Badań Literackich
Books
library suggestion
Title:
Czy są jakieś pytania? : szkice o najnowszej literaturze polskiej
Publication Year:
2019
Publisher:
Kraków : Instytut Literatury ; Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW
Books
library suggestion
Title:
Historia Belgii
Authors:
Łaptos, Józef (1944- )
Publication Year:
1995
Publisher:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich ; [Warszawa] : "Bellona", (Wroc. : Pras.ZG)
Books
library suggestion
Title:
Pedagogika w świecie niepewności : aspekty = Pedagogics in the world of uncertainty : an aspects
Publication Year:
copyright 2022
Publisher:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Books
library suggestion
Title:
Adventures in American literature
Publication Year:
copyright 1968
Publisher:
New York [etc.] : Harcourt, Brace & World, Inc
Books
library suggestion
Title:
Wersologia : studium wiersza, metru i kompozycji wersyfikacyjnej
Authors:
Kulawik, Adam (1938- )
Publication Year:
1999
Publisher:
Kraków : Wydawnictwo "Antykwa"
Books
library suggestion
Title:
Funkcje składniowe polskich zaimków odmiennych
Authors:
Pisarkowa, Krystyna (1932-2010)
Publication Year:
1969
Publisher:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN
Books
library suggestion
Title:
Niedyrektywne wspieranie podopiecznego w samorozwoju : zastosowanie tutoringu szkolnego w pracy dydaktyczno-wychowawczej
Authors:
Kolasa, Dagmara
Publication Year:
2022
Search in:
Nauczyciel, s. 215-226
13. Praca. Artykuł
library suggestion
Title:
Ocenianie w szkole na cenzurowanym : badania - dylematy - inspiracje
Publication Year:
2020
Publisher:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Books
library suggestion
Title:
Index lexicorum Poloniae
Authors:
Grzegorczyk, Piotr (1894-1968)
Publication Year:
1967
Publisher:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, (Kraków : Druk. Uniw. Jagiellońskiego)
Books
library suggestion
Title:
Badania statystyczne nad słownictwem : na materiale "Pana Tadeusza"
Authors:
Sambor, Jadwiga (1930-2014)
Publication Year:
1969
Publisher:
Wrocław : Zakład Narodowy im.Ossolińskich
Books
library suggestion
Title:
Zwycięstwo chrześcijaństwa w świecie starożytnym : zarys
Authors:
Dziewulski, Władysław (1904-1981)
Publication Year:
1969
Publisher:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Books
library suggestion
Title:
"Jadąc do ciebie" : szkice o poezji Jacka Podsiadły
Authors:
Dalasiński, Tomasz (1986- )
Publication Year:
2019
Publisher:
Kraków : Instytut Literatury ; Warszawa : Wydawnictwo UKSW
Books
library suggestion
Title:
Refleksja krytyczna w edukacji i pedagogice : misja (nie)wykonalna?
Authors:
Mizerek, Henryk Kazimierz (1953- )
Publication Year:
2021
Publisher:
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls"
Books
library suggestion
Title:
Zagrożone człowieczeństwo. T. 6, Nurty aksjologiczno-epistemologiczne i inspiracje badawcze w pedagogice Stanisława Kawuli
Publication Year:
2022
Publisher:
Kraków : Impuls
Books
library suggestion
Title:
Jaka antropologia literatury jest dzisiaj możliwa?
Publication Year:
2010
Publisher:
Poznań : Wydawnictwo "Poznańskie Studia Polonistyczne"
Books
library suggestion
Title:
Kraków i Małopolska przez dzieje : studia i szkice profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego
Authors:
Barycz, Henryk (1901-1994)
Publication Year:
1970
Publisher:
Kraków : Wydawnictwo Literackie
Books
library suggestion
Title:
Przestrzenie akustyki = Professional acoustics
Publication Year:
2021
Publisher:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Books
library suggestion
Title:
Początki syntezy historycznoliterackiej w Polsce : o sposobach syntetycznego ujmowania literatury w 1 połowie w. XIX
Authors:
Sawicki, Stefan (1927- )
Publication Year:
1969
Publisher:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Books
library suggestion
Title:
Ku etyce uniwersalistycznej
Authors:
Ostasz, Lech (1958- )
Publication Year:
1999
Publisher:
Olsztyn : Wydawnictwo OSW - [Olsztyńskiej Szkoły Wyższej]
Books
library suggestion
Title:
Czynniki leczące w psychoterapii
Authors:
Czabała, Jan Czesław
Publication Year:
2000
Publisher:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Books
library suggestion
Title:
Studia nad polskimi przysłówkami : gwarowe kiedy, wtedy, nigdy, zawsze, teraz, na tle historycznym
Authors:
Stamirowska, Zofia (1910-2003)
Publication Year:
1969
Publisher:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo PAN
Books
library suggestion
Title:
Poznawczy aspekt procesu kształcenia ukierunkowany na zrównoważony rozwój
Authors:
Borowiec, Ewa
Publication Year:
2021
Publisher:
Toruń : Akapit Wydawnictwo Edukacyjne
Books
library suggestion
Title:
Kazimierz Wierzyński czytany na nowo
Publication Year:
2016
Publisher:
Kraków : Towarzystwo Doktorantów UJ ; [Bielsko-Biała] : Wydawnictwo Nowa Strona
Books

We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process

Feedback

Your views are very important to us and can be enormously helpful in showing us where we can make improvements. We'd be very grateful if you would spend a few minutes completing the short form.

Feedback form