Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna (Łódź). Wydawnictwo." wg kryterium: Autor


propozycja biblioteki
Tytuł:
Arteterapia w medycynie i edukacji
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
O dziennikarstwie śledczym : normy, zagrożenia, perspektywy
Rok wydania:
2009
Wydawca:
Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Małżeństwa młodocianych : przyczyny i konsekwencje
Autorzy:
Kempińska, Urszula
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna : Lega Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Sieroctwo społeczne : przyczyny, objawy, skutki i sposoby jego zapobiegania w aktualnej rzeczywistości kraju : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Pedagogiki i Pracy Socjalnej WSHE we Włocławku, 6 kwietnia 1998 roku
Rok wydania:
1998
Wydawca:
Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zobaczyć świat : projekt pracy z uczniem niewidomym na lekcjach języka polskiego
Autorzy:
Fojkis, Aldona
Rok wydania:
2009
Wydawca:
Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Uwarunkowania społeczne i ekonomiczne w zdrowiu i chorobie : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Społecznej na Wydziale Pedagogiki i Pracy Socjalnej WSHE Włocławek, 21 kwietnia 1999 r.
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przemoc psychiczna w relacjach pomiędzy uczniami szkoły podstawowej : badania nad bullyingiem w codziennym życiu szkoły
Autorzy:
Modrzejewska, Daria
Rok wydania:
2021
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Bezpieczeństwo, wirtualność, profilaktyka w pedagogice początku XXI wieku
Autorzy:
Skubisz, Jolanta
Rok wydania:
2022
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zagrożenia i zaburzenia funkcjonowania polskich rodzin
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Młode pokolenie polskich emigrantów - jego losy i problemy w XX wieku : zbiór studiów
Rok wydania:
2005
Wydawca:
Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja niesłyszących : wczoraj, dziś i jutro
Rok wydania:
2017
Wydawca:
Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wychowanie patriotyczne : pedagogika, polityka bezpieczeństwa, polityka historyczna
Rok wydania:
cop. 2017
Wydawca:
Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia w praktyce życia szkolnego
Rok wydania:
2018
Wydawca:
Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
News i dziennikarstwo śledcze wobec wyzwań XXI wieku
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Jedzenie jako sytuacja edukacyjna i społeczna
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja - wychowanie - oświata w perspektywie temporalnej (między przeszłością a współczesnością) : monografia naukowa
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Internet w psychologii : psychologia w Internecie
Rok wydania:
cop. 2014
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Gniezno : Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Oświata dorosłych : inspiracje i wyzwania
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Warszawa ; Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna : Akademickie Towarzystwo Andragogiczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja w procesie zmiany społecznej : o praktycznym zaangażowaniu dyscyplin społecznych
Rok wydania:
2022
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pedagogika alternatywna : dylematy teorii i praktyki. [T. 3]
Rok wydania:
1998
Wydawca:
Kraków : Impuls
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kierunki rozwoju resocjalizacji w polskich zakładach dla nieletnich
Autorzy:
Frąckowiak, Przemysław
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Poznań : Garmond ; Środa Wielkopolska : Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rozwój i tożsamość w cyklu życia : studium koncepcji Erika H. Eriksona
Autorzy:
Witkowski, Lech (1951- )
Rok wydania:
2009
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Problemy rzecznictwa i reprezentacji osób niepełnosprawnych. T. 2, Ruch na rzecz lepszej przyszłości osób niepełnosprawnych
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Łódź : Wyższa Szkoła Pedagogiczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kształcenie i pozaedukacyjna aktywność człowieka od dzieciństwa do dorosłości
Rok wydania:
2016
Wydawca:
Sosnowiec : "Humanitas"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Aspekty wychowania i kształcenia we współczesnej szkole
Rok wydania:
2016
Wydawca:
Sosnowiec : "Humanitas"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja jutra : wyzwania współczesności i przyszłości
Rok wydania:
2012
Wydawca:
Sosnowiec : Wyższa Szkoła Humanitas. Oficyna Wydawnicza "Humanitas"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Polubowne rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej : komunikacja, psychologia konfliktów, negocjacje i mediacje socjalne
Autorzy:
Kalisz, Anna
Zienkiewicz, Adam
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Sosnowiec : "Humanitas"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Systemowe aspekty organizacji szkolnictwa w Polsce
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Sosnowiec : "Humanitas", Wyższa Szkoła Humanitas
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Od uniwersytetu do starości : aspekty edukacji osób dorosłych
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Sosnowiec : "Humanitas", Wyższa Szkoła Humanitas
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Problemy edukacji jutra w dobie globalizacji
Rok wydania:
2012
Wydawca:
Sosnowiec : "Humanitas". Wyższa Szkoła Humanitas
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wokół problemów wychowania i kształcenia dzieci najmłodszych
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Problemy współczesnej rodziny
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nowe technologie w kształceniu
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Aktywność fizyczna - zdrowie - problematyka czasu wolnego
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Od tradycji do nowoczesności : aksjologia w edukacji jutra
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Sosnowiec : "Humanitas", Wyższa Szkoła Humanitas
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Aspekty edukacji szkolnej
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Sosnowiec : "Humanitas", Wyższa Szkoła Humanitas
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kształcenie osób dorosłych : aktywność w życiu zawodowym
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Jakość kształcenia i niepowodzenia szkolne
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w mediach : konferencja Wyższej Szkoły Promocji : wybrane materiały z konferencji z dnia 7 listopada 2002 roku
Autorzy:
Wyższa Szkoła Promocji (Warszawa)
Rok wydania:
2003
Wydawca:
Warszawa : Wyższa Szkoła Promocji
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Efektywne komunikowanie w organizacji : konferencja Wyższej Szkoły Promocji : wybrane materiały z konferencji z dnia 8 stycznia 2004 roku
Autorzy:
Wyższa Szkoła Promocji (Warszawa)
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Warszawa : Wyższa Szkoła Promocji
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Państwowe biblioteki dla nauczycieli w Drugiej Rzeczypospolitej : studium historyczno-bibliologiczne
Autorzy:
Dzieniakowska, Jolanta
Rok wydania:
2009
Wydawca:
Kielce : Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Z teorii i praktyki funkcjonowania administracji publicznej w III RP : (wybór z publikacji i artykułów)
Autorzy:
Jastrzębski, Bronisław (1927- )
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Płock : Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica : Wydawnictwo Naukowe "Novum"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Oblicza kryzysu współczesnego człowieka
Rok wydania:
2012
Wydawca:
Poznań : Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wyznaczniki przemian życia społecznego : zmiana społeczna, konflikt społeczny, stereotypy, tożsamość, transformacja, lokalność, młodzież
Autorzy:
Sosnowski, Adam (socjolog)
Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie. Wydział Socjologii i Pedagogiki. Katedra Socjologii
Rok wydania:
2016
Wydawca:
Olsztyn : Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Podziały w życiu społecznym : konflikty społeczne i ekonomiczne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej : praca zbiorowa
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Olsztyn : Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz