Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" wg kryterium: Autor


propozycja biblioteki
Tytuł:
Literatura polska. Z.1
Rok wydania:
1982
Wydawca:
Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Hermeneutyczno-dydaktyczny wymiar symbolu i implikacje pedagogicznoreligijne : studium pedagogicznoreligijne w wymiarze interdyscyplinarnym
Autorzy:
Rogowski, Cyprian (1953- )
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Struktura i treść jednostkowej wiedzy o wychowaniu : studium pedagogiczne wiedzy rodziców i jej korelatów
Autorzy:
Opozda, Danuta (1961- )
Rok wydania:
2012
Wydawca:
Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dzieje teologii katolickiej w Polsce. T. 1, Średniowiecze
Rok wydania:
1974
Wydawca:
Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych : metody, programy, modele, ośrodki, zakłady, wspólnoty
Autorzy:
Cekiera, Czesław (1930- )
Rok wydania:
1993
Wydawca:
Lublin : TNKUL, (Lub. : "M-Druk")
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Chrześcijaństwo w Polsce : zarys przemian 966-1945 : praca zespołowa
Rok wydania:
1981
Wydawca:
Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nie ma dzieci niezdolnych muzycznie : studium psychopedagogiczne
Autorzy:
Danielewicz, Witold
Rok wydania:
cop. 2013
Wydawca:
Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dzieje teologii katolickiej w Polsce. T. 3, Cz. 2 / Wiek XIX i XX
Rok wydania:
1977
Wydawca:
Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dzieje teologii katolickiej w Polsce. T. 3, Cz. 1 / Wiek XIX i XX
Rok wydania:
1976
Wydawca:
Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dzieje teologii katolickiej w Polsce. T. 2, Cz. 2, Od odrodzenia do oświecenia. Teologia neoscholastyczna i jej rozwój w akademiach i szkołach zakonnych
Rok wydania:
1975
Wydawca:
Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja początkowa w polskich szkołach w XIII-XVIII wieku
Autorzy:
Litak, Stanisław (1932-2010)
Rok wydania:
cop. 2010
Wydawca:
Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Domy dziecka na Warmii i Mazurach w latach 1945-1989
Autorzy:
Domańska, Joanna M
Rok wydania:
cop. 2015
Wydawca:
Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wokół "Tryptyku rzymskiego" Jana Pawła II
Rok wydania:
cop. 2003
Wydawca:
Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wartości i wartościowanie w edukacji humanistycznej
Rok wydania:
cop. 2013
Wydawca:
Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL Jana Pawła II
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Polska liryka religijna
Rok wydania:
1983
Wydawca:
Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Etyka stosowana : metody i problemy
Rok wydania:
cop. 2013
Wydawca:
Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości : psychologia kliniczna nastolatka
Rok wydania:
cop. 2009
Wydawca:
Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1944
Rok wydania:
1981
Wydawca:
Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rodzina przestrzenią rozwoju osoby : perspektywa pedagogiczna
Rok wydania:
copyright 2012
Wydawca:
Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rysunek projekcyjny w badaniach nad rodziną i wychowaniem : aspekty badań empirycznych i klinicznych
Rok wydania:
2012
Wydawca:
Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rodzina polska - nowe wyzwania : wybrane aspekty
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Stalowa Wola : Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej : zagadnienia wybrane
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Stalowa Wola : Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Filia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dziecko w przestrzeni życia społecznego
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Uczeń z zespołem Downa : rozpoznanie czynników warunkujących powodzenie szkolne
Autorzy:
Skowroński, Bartłomiej
Rok wydania:
2012
Wydawca:
Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych
Rok wydania:
2009
Wydawca:
Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Małżeństwo i rodzina wobec aborcji
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zjawiska patologii społecznej i zachowań dewiacyjnych młodzieży : współczesne uwarunkowania i interpretacje zagrożeń
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie
Rok wydania:
1997
Wydawca:
Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Człowiek, wartości, sens : studia z psychologii egzystencji : logoteoria i nooteoria, logoterapia i nooterapia
Rok wydania:
1996
Wydawca:
Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Instytucje kulturalne i stowarzyszenia regionalne w nowych warunkach rozwoju społeczno-gospodarczego Polski : materiały z Konferencji Przedkongresowej Włocławek, 19-20 października 2000
Autorzy:
Włocławskie Towarzystwo Naukowe
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Włocławek : Włocławskie Towarzystwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Tożsamość i posłannictwo rodziny
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Opieka - wychowanie - wsparcie : współczesne wyzwania dla teorii i praktyki pedagogicznej
Rok wydania:
2016
Wydawca:
Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wyniki egzaminu maturalnego z lat 2005-2018 w opiniach interesariuszy społecznych - absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, ich rodziców i nauczycieli : raport z badań przeprowadzonych w województwie warmińsko-mazurskim
Autorzy:
Górniewicz, Józef Henryk (1956- )
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn). Centrum Badań Społecznych
Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego (Olsztyn)
Rok wydania:
2018
Wydawca:
Olsztyn : [wydawca nieznany], (Olsztyn : Zakład Poligraficzny UWM)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Środowisko naturalne a rekreacja
Rok wydania:
1980
Wydawca:
Warszawa ; Poznań : Państ. Wydaw. Naukowe, (Pozn : UAM)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wsparcie społeczne w interakcjach rodziców dzieci z Zespołem Edwardsa - użytkowników forum internetowego
Autorzy:
Jarzębińska, Aneta
Rok wydania:
2017
Wydawca:
Szczecin : Uniwersytet Szczeciński
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Społeczno-zawodowa rola pracownika socjalnego : studium z pedagogiki społecznej
Autorzy:
Kromolicka, Barbara
Rok wydania:
2002
Wydawca:
Szczecin : Uniwersytet Szczeciński
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Lekcja wychowania fizycznego w nauczaniu wczesnoszkolnym : (o potrzebie uznania aktywności ruchowej za jeden z najważniejszych czynników w życiu człowieka)
Autorzy:
Umiastowska, Danuta (1952- )
Rok wydania:
2023
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wychowanie jako mądrość miłości
Rok wydania:
2012
Wydawca:
Szczecin : Uniwersytet Szczeciński
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dziecko i poezja w kontekście wczesnej edukacji
Rok wydania:
2016
Wydawca:
Szczecin : Uniwersytet Szczeciński
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Między wychowaniem a karierą zawodową
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Filozofia a religia w dziejach filozofii polskiej : inspiracje - krytyka
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w nauczaniu uczniów najmłodszych
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Komunikacja w resocjalizacji
Rok wydania:
2019
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Resocjalizacja nieletnich niedostosowanych społecznie : teoria i praktyka
Rok wydania:
2019
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Migracja zarobkowa a poczucie jakości życia rodzin transnarodowych
Autorzy:
Nosek, Katarzyna (pedagogika)
Rok wydania:
2018
Wydawca:
Olsztyn : Centrum Badań Społecznych UWM : Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Działania społeczności akademickiej w wirtualnej uniwersyteckiej sferze publicznej
Autorzy:
Gańko-Karwowska, Mariola
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Osoba ucznia w świadomości studentów polonistyki : o związku literaturoznawstwa z dydaktyką
Autorzy:
Łazarska, Danuta
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
O związku edukacji z rodziną : społeczne konteksty i jednostkowe biografie
Autorzy:
Segiet, Waldemar
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet Adama Mickiewicza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zachowania ryzykowne współczesnej młodzieży szkolnej u progu adolescencji
Autorzy:
Pawełek, Katarzyna
Rok wydania:
2016
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Funkcjonalność edukacyjna światów wirtualnych
Autorzy:
Topol, Paweł
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz